Föreläsning om att läka – även när vården inte kan (Gbg 28 sept)

.

vagen-till-halsa

.
ζ
..

Vägen till hälsa – även då skolmedicin misslyckas.

Varje år får runt 10.000 svenskar Borrelia och sannolikt är mörkertalet stort.

Borrelia kan spridas till leder och nervsystem

En borreliainfektion som inte behandlas med antibiotika kan sprida sig till lederna och nervsystemet. I ovanliga fall kan även hjärta och ögon påverkas. Vid en borreliainfektion kan du uppleva symtom som:

  • huvudvärk
  • feber omkring 38 grader
  • ledvärk i nacke, armar, rygg och ben
  • viktnedgång
  • tillfällig ansiktsförlamning.

martin-liljestromMartin Liljeström beskriver hur han lyckats bota sin Borrelia och hur han har hjälpt andra medmänniskor med liknande sjukdomar, där sjukvården inte har några effektiva botemedel att erbjuda. En beskrivning av förloppet skapar förståelse för vad som händer i kroppen före och vid insjuknandet. Konkreta exempel presenteras för olika åtgärder som stödjer tillfrisknandet vid olika sjukdomstillstånd.

Ledord är Insjuknandet – Hälsoproblemen – Strategi för bättre hälsa


Livets Vatten och hur frekvensteknologi
påverkar vårt biologiska system.

christer-evensenChrister Evensen talar om vad som kännetecknar Livets Vatten och hur du själv kan påverka din vattenkvalité. Dessutom presenteras praktiska försök med frekvensteknologi inom djuruppfödning/matproduktion.

Denna frekvensteknologi används med fördel inom alla
biologiska system och fungerar utmärkt på människor.

Se flyer nedan för mer information (klicka för att förstora flyern) ↓

forelasning-28-september

 

Kommentera