Pressmeddelande: Begäran att Livsmedelsverket omedelbart drar tillbaka sina LIVSFARLIGA kostråd om salt.

Livsmedelsverket måste sluta ge
livsfarliga saltrekommendationer!

Livsmedelsverkets livsfarliga saltrekommendationer

Vi begär att Livsmedelsverket omedelbart drar tillbaka sina LIVSFARLIGA kostråd om salt. Livsmedelsverket har sedan ett par decennier rekommenderat att det livsnödvändiga saltet i maten ska minska till mindre än 6 gram salt per dag.

Denna rekommendation har lett till att idag dör var sjuttonde patient inlagd på medicinklinik på grund av saltbrist enligt en artikel i Läkartidningen nr 17-18 2012.

Det saknas helt vetenskapliga skäl att minska saltet i maten. Däremot finns det många studier som visar en ökad dödlighet vid saltbrist.

Man kan inte manipulera blodtrycket genom att manipulera saltintaget, saltnivån i blodet styrs alltför noga så länge man äter mer än saltförluster via andra källor än urin och att man dricker vatten efter behov och törst. Man har en saltmätare på tungan som förhindrar att man äter för mycket salt. Äter man för litet salt dör man i värmeslag, cirkulationskollaps, vattenförgiftning, natriumbrist, eldaresjuka, SIADH eller SISWI. Kärt barn har många namn (läs mer… Kostkunskap).

Således saknar Livsmedelsverket vetenskapligt stöd för sina skadliga kostråd att minska saltet i maten. Dessutom har Livsmedelsverket år 2007 överlämnat alla sina kostråd för sjuka till Socialstyrelsen men detta råd om saltinskränkning till sjuka synes av okänd anledning hänga kvar.

Läs skrivelser, svar och förtydligande här … Kostdemokrati

Vänligen
Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera