NEJ TILL VACCINATIONSTVÅNG

Vem får ta ansvar för konsekvenser?

ζ
.

Nej till vaccinationstvång

Det fanns en tid då difteri, mässlingen, och kikhosta skördade många liv. Bättre levnadsförhållanden, att få leva i fredstider, tillgång till rent vatten, bättre hygien och sanitära förhållanden samt bättre tillgång till livsmedel och näringsrik mat gjorde att problemen med dessa akuta sjukdomar minskade i snabb takt.

I dag har vi minimala problem, trots det så vaccinerar vi mer och mer och nu vill man även införa vaccinationstvång. När man gräver i detta så inser man att det snarare är läkemedelsbolagens behov av att stoppa mer pengar i sina fickor än genuina ansträngningar att värna om folkhälsan som är drivfjädern.

Det är knappast någon underdrift att påstå
att medicinfascismen breder ut sig i Europa.

I Ungern har vaccinlagen redan införts och börjat tillämpas. Ifall föräldrarna inte vaccinerar sina barn så kan de ställas inför ”juvenil court”, och bli av med vårdnaden om barnet.

I Polen är vaccinationer tvingande och föräldrarna tvingas att ge sina nyfödda hepatit B-vaccin, trots att de som främst är i riskzonen att få hepatit B är sprutnarkomaner och sexuellt aktiva. Det är svårt att se att spädbarn är i riskzonen.

I Frankrike har samma lag om obligatorisk vaccinering nu antagits.

I Italien blev 10 vacciner obligatoriska i juli, då lagen skrevs under av president Mattarella.

Även i vissa delstater i USA som exempelvis Kalifornien, samt länder som Rumänien och även Australien drar tvångsvaccineringen fram med hårda påföljder ifall man inte lyder.

I Australien har man under devisen ”no jab – no pay” fått föräldrar att vika sig. Föräldrarna får helt enkelt inte barnbidrag om de inte vaccinerar sina barn, vilket har lett till att nästan 6 000 tidigare ovaccinerade barn nu har fått sprutorna.

Inte heller i Norden är vi förskonade från tvångsvaccinering, i Finland har man infört obligatorisk vaccinering utav personal som jobbar med äldre och med barn.

Olika länder, både globalt och runt om i Europa, arbetar stenhårt på att anta lagar om tvångsvaccinering av våra barn, de vill alltså tvångsmedicinera friska barn.

Men faktum är att den verkliga frågan inte alls handlar om huruvida vaccination är skadligt eller inte, det handlar inte ens om att vaccinera eller inte vaccinera. Det handlar helt enkelt om vem som ska ha rätten att bestämma över vilka läkemedel, mediciner, som ditt barn ska ta. Är det läkemedelsindustrin i maskopi med politiker som ska fatta beslutet – eller är det föräldrarna?

Klicka på bilden

Även i Sverige har vaccinationsagendan haft sin frammarsch. Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (M) lade fram en motion om obligatorisk vaccinering som avhandlades våren 2017. I maj kom beslutet där man bestämde att rösta ja till Socialutskottets förslag om att man inte skulle vidta några åtgärder p.g.a. det pågående hälsoarbetet på området.

I höstas lades två nya tvångsvaccinationsmotioner fram som kommer att beredas den 20 mars. Den ena av dem innebar att Sofia Arklesten åter hade lagt in precis samma yrkande om tvångsvaccinering. Handlar tvångsvaccinering om hälsa eller politik? Förmodligen är det 100 % politik, men man använder hälsoskäl som förevändning.

I Italien har det även visat sig förekomma jäv och hälsodepartementets generaldirektör Ranieri Guerra har tidigare varit VD för GlaxoSmithKline Foundation (GSK är en av de största vaccintillverkarna). Glaxo låg bakom Pandemrix, svininfluensevaccinet som gav flera hundra unga svenskar narkolepsi, och Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten har förklarat att Sverige åter ska göra affärer med Glaxo för att återigen köpa upp samma prototypvaccin, vilket sticker i ögonen på svenskarna och bara 2 av 10 kommer att ta vaccinet enligt en opinionsundersökning av SVT. Glaxo fick också priset år 2008 som ”Årets Lobbyist”, eftersom de fick in HPV-vaccinet i det allmänna barnvaccinationsprogrammet – och vann med följande motivering:

Klicka på bilden

I sin kampanj för att få in HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet har de fått med sig andra tunga aktörer som frivilligorganisationer och politiska partier. Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt, men GlaxoSmithKline satte snabbt dagordningen och drev fram ett beslut i frågan.

Ska industrin kunna lobba vacciner rakt in i vårt svenska barnvaccinationsprogram, vacciner som med tvång ska sprutas in i våra barn?

Varningssignalerna står som spön i backen – men ansvariga politiker har abdikerat från sitt ansvar (vaccinationspolitiken står industrin för)

 • Tidigare Merck-läkare förutspår att Gardasil kommer att bli den största skandalen i medicinsk historia … klicka här
  .
 • Gardasil misstänks ge nervsjukdom – Nyhetsmorgon (TV4) … klicka här
  .
 • Linnéa blev paralyserad när hon vaccinerade sig mot livmoderhalscancer – Nyhetsmorgon (TV4) … klicka här

I Danmark har vaccinationsgraden sjunkit från 90 % till 25 % efter att biverkningar redovisats i media.

 • HPV-vaccinering störtdyker i Danmark … klicka här

Visste du att vaccinet är fullständigt onödigt och att det inte finns en enda studie som visar att vaccinet överhuvudtaget fungerar  (det kan t.o.m. vara tvärtom). Däremot skyddar cellprover närmare 100 % mot alla typer av livmoderhalscancer (om man inte hoppar över någon kontroll).

Problemet med politiker är att de litar på forskning som inte finns och att de slänger försiktighetsprincipen överbord – och nu vill de tvinga medborgarna att injicera experimentvaccin vars konsekvenser de inte har en aning om. Hur tänker dessa politiker?

Observera att reportern tappar målföret när det blir uppenbart att HPV-vaccinering är helt onödigt. Men politikerna är lydiga och kampanjar för vaccinering ändå (för att inte äventyra sin egen politiska karriär).

Debatt där bägge sidor får komma till tals:

Fördjupning – med mycket viktig fakta och information:

APPENDIX

VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

Vad många inte tänker på är följande …

Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan vi injicerar faktiskt sjukdomarna. För att inte känsliga personer ska dö av chocken när denna toxiska cocktail injiceras finns det hjärtstartare på plats.

Flickorna som injiceras med t.ex. Gardasil (HPV-vaccin) övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare, syrgas och akutväska med adrenalin m.m. eftersom akuta biverkningar kan uppstå: yrsel, kräkning, svimning. Långsiktiga biverkningar är: epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, förlamning, sterilitet och – död.

 • Läs mer … ”Medicinhistoriker om riskabla vacciner – Gardasilflickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare” … klicka här
  .
 • Mer än en halv miljon svenska tjejer har injicerat detta experimentvaccin som lobbats in i det allmänna vaccinationsprogrammet … klicka här
klicka på löpsedeln

Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. Detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!).

Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras och vårt naturliga försvar mot främmande och skadliga ämnen kringgås.

Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium.

Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

2 svar på ”NEJ TILL VACCINATIONSTVÅNG”

 1. Folkhemmet Sverige säger absolut nej till tvångsvaccination och menar att alla som vaccineras ska INNAN vaccination få en objektiv och saklig information om nytta och risker. Och varför inte också signera att man tagit del av denna information och att man tar det fulla ansvaret för eventuella biverkningar (för ingen annan tar ju det ansvaret).

  Genom att stödja registrering av partinamnet ”Folkhemmet Sverige” så stöder du indirekt att frågan om vaccinationstvång måste upp på bordet. Skicka in din protest senast 11 februari … klicka här

Kommentera