Mjölkbönderna måste få hjälp – NU

.

Mejerier

Det handlar om solidaritet med svenska bönder
och om att rädda vår egen mat – utan GMO.

ζ

Text – debattartikel . SvD fredagen 7 augusti 2015

Mjölkbönderna måste få hjälp

Det krävs politiska åtgärder för att säkra framtiden för Sveriges mjölkbönder. Vi har konkreta förslag som skulle kunna förbättra läget, och bjuder nu in landsbygdsminister till ett kris­möte, skriver Helena Jonsson och Palle Borgström, LRF.

Kor-SRB-SLB
Snart ett minne blott?

DEBATT | MJÖLKKRISEN

Just när den svenska landsbygden är som vackrast och korna betar i hagarna har landets mjölkbönder fått ännu ett kris­besked. Priset för mjölk på världsmarknaden har rasat ytterligare, och det ser ut som om vi går mot en svår höst. Kombinationen av en vikande efterfrågan från Asien och därmed låga världsmarknadspriser, Rysslands importstopp till följd av EU:s sanktioner och ett redan, jämfört med konkurrentländerna, högre kostnadsläge har gjort att duktiga svenska mjölkföretagare är satta under mycket stor press. Som om detta inte var nog riskerar krisen från i våras, som nu eskalerar, att bli dramatisk i höst.

Med dagens mjölkprisDärför bjuder vi härmed in landsbygdsministern till ett krismöte. Du är välkommen hem till mjölkbonden Thomas Bäck utanför Norrtälje den 12 ­augusti. Vi vill prata med dig om ett nytt förslag på hur svenska mjölkbönder kan få ersättning för de kostnader som den svenska lagstiftningen medför.

Det här handlar om mer än bara förlusten av några kor. Det här handlar om något mycket mer omfattande. Mjölkbönderna är nämligen stommen i lantbruket, ja faktiskt i landsbygden, och i förlängningen hela landet. Därför är vi mycket angelägna om att få till effektiva politiska åtgärder. Det är här det finns ett spelrum, för världsmarknadspriser och effekten av andra länders utrikespolitik har vi bara att förhålla oss till.

Politik är att vilja, sa en tidigare ledande social­demokrat en gång. Nu är frågan om regeringen vill ha kvar den svenska mjölken. Om man vill det är det bråttom att agera. Det närmaste halvåret kommer att avgöra hur många mjölkbönder som orkar igenom krisen och vad som blir kvar av svensk mjölkproduktion.

Mjölkbönderna har tappat ungefär en femtedel av sina intäkter sedan förra sommaren, och därmed i många fall hela sin lön. För de flesta svenska mjölkbönder kostar det nu betydligt mer att producera mjölken än vad de får betalt för den. Det säger sig självt att det är ohållbart att gå back på varje kilo mjölk man producerar.

Svenska mjölkbönder har sämre förutsättningar att möta krisen än sina europeiska kollegor. Här har vi ett högre kostnadsläge som beror på politiska ­beslut. Det handlar framför allt om de högre svenska lagkraven kring djurvälfärd och miljöskydd.

Ett konkret exempel är den unika svenska betes­lagen. Bete är en omtyckt symbol för den svenska mjölkproduktionen men kostar pengar i form av ökade arbetsinsatser och minskad produktivitet. I Finland – som inte har någon beteslag – går också de flesta mjölkkor på bete sommartid, men till skillnad från i Sverige får de finländska mjölkbönderna ekonomisk ersättning för vad det faktiskt kostar.

En annan viktig politisk fråga är dieselskatten. Det är oerhört viktigt att regeringen står fast vid ­beskedet i vårbudgeten om en återbetalning till lantbruksföretag och ökar den till 3 kronor/liter. Detta är två förslag på hur svenska mjölkbönders konkurrenskraft kan stärkas gentemot andra länder. Dessutom är det centralt att löftet om statliga lånegarantier införs snarast och att utbetalningen av EU-stöd inte ytterligare försenas. Konsumenterna vill ha svensk mjölk och svenska mejeriprodukter, visar undersökning efter undersökning. Många är också beredda att betala lite mer för. Inte bara för böndernas omsorg om djuren, miljön och folkhälsan, utan också för att vi ser till att hålla våra landskap öppna och skapar jobb i hela landet. Vi gör också vad vi kan för att tydligt märka upp våra produkter så att de ska vara lätta att hitta i kyldisken.

Men det räcker inte i den situation vi nu befinner oss i. Med dagens mjölkpris riskerar Sverige att förlora en stor del av mjölkföretagen. Att välja att lägga ner är en sista mycket drastisk åtgärd, efter att man som företagare gjort allt som står i ens makt för att kapa kostnader, minska utgifter och effektivisera. Läget är akut, och ändå har vi troligtvis inte nått botten på mjölkkrisen än. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har varit en engagerad samtalspart under våren och vi har tillsammans enats om en gemensam handlingsplan. Just nu jobbar vi bönder med vår del av ­åtgärdslistan. Men vad som krävs är också ett tydligt politiskt ansvarstagande.

Vi behöver veta hur landsbygdsministern och ­regeringen ser på de värden som mjölkproduktionen skapar:

 • Vill ni kunna köpa mjölk, ost och yoghurt från mjölkgårdar med en djurvälfärd i världsklass och unikt låg antibiotikaförbrukning?
  .
 • Vill ni ha kvar de öppna landskapen och den biologiska mångfalden som betande mjölkkor skapar?
  .
 • Vill ni ha kvar världens mest klimatsmarta mjölkproduktion?
  .
 • Vill ni ha kvar de cirka 20 000 arbetstillfällen som skapas i svensk mjölkproduktion?

I så fall behöver ni ge mjölkbönderna ert stöd, och det måste synas i regeringens budget i höst.

Helena Jonsson
förbundsordförande LRF

Palle Borgström
mjölkbonde och ordförande LRF:s Mjölkdelegation.

Länk … SvD Brännpunkt … (se även relaterade länkar)

ζ

Kommentar

GMO
GMO

En bra beskrivning från LRF’s sida om att nu är det allvar, men det viktigaste saknas.

GMO-fritt är svenska bönders viktigaste konkurrensfördel, men det förtigs. Kvaliteten på mjölk skiljer stort varför ett enhetligt ”världsmarknadspris på mjölk” INTE kan tillämpas. Det nämns inte heller att det är Arlas affärsstrategi att dumpa priserna för att sänka sina konkurrenter som åstadkommit krisen för mjölkbönderna. Det är uppenbarligen Arlas särintressen som står för landsbygdspolitiken i Sverige.

De säger ”världsmarknadspriser och effekten av andra länders utrikespolitik har vi bara att förhålla oss till”. Det gäller kanske världsmarknadspris på GMO-mjölk där korna får antibiotika i förebyggande syfte för att inte dö i förtid på grund av de usla förhållanden som de lever under, Denna GMO-mjölk kan de ju sedan sälja billigt till dem som vågar dricka den. Detta gäller alla mejeriprodukter som görs på GMO-mjölk; som grädde, yoghurt, ost, m.m.

Svensk GMO-fri mjölk med världens bästa djurlagar och med minimal användning av antibiotika håller en egen kvalitetsklass och borde inte alls beröras av världsmarknadspriset på mjölk – vilket dock Arla gärna vill ursäkta sin aggressiva prispolitik med.

gm-milkArla vill sänka kvaliteten på svensk mjölk genom att införa GMO även i Sverige för att få full utbytbarhet på mjölk och då kan de spela ut bönderna i flera länder mot varandra och vi konsumenter får svårt att hitta mjölk av hög kvalitet utan GMO, från kor som mår bra utan antibiotika.

Det är viktigt att ledningen inom LRF och att ledande politiker förstår detta. Och sist men inte minst, är det viktigt att konsumenterna förstår att det är STOR skillnad på mjölk och mjölk – vilket motiverar en prisskillnad.

Hur många medvetna konsumenter kommer att köpa GMO-mjölk om de visste?

Nästan inga – även om priset är lägre. Således en informations- och utbildningsfråga.


Hur utföll då mötet med landsbygdsministern den 12 september?

Sven-Erik Bucht

Mötet blev inte av då landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) hade viktigare saker för sig än att rädda svenskt lantbruk och tydligen tycker han att det är OK att otyglade marknadskrafter tillåts sänka svenska mjölkbönder för att det passar deras affärsstrategi. Egenförsörjning av beredskapsskäl är inte heller något att bry sig om.

Vad finns då att bry sig om? – förutom politisk karriär.

Anledningen till att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) inte kunde eller inte ville komma till mötet, var kanske för att han inte har någon lösning på problemet med att mjölkböndernas dör sotdöden. Socialdemokraterna är dessutom positiva till GMO vilket blir spiken i kistan för svenskt lantbruk (men det verkar inte ansvariga politiker förstå).

 • EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbrukRune Lanestrand

Tidigare landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) förstod inte heller och under åtta år vid makten gjorde han knappt något för svenskt lantbruk som gav resultat. Faktum är att etablerade politiker misskött lantbruket under decennier.

Eskil-Erlandsson-Landsbygdsminister
Eskil Erlandsson (C)

Reaktionerna lät inte vänta på sig:

 • LRF riktar hård kritik mot BuchtNORRTELJE TIDNING. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) nobbar mjölkkrismötet i Rimbo. LRF och Rimbo-bonden Thomas Bäck riktar svidande kritik och ifrågasätter hans intresse för mjölkfrågan.
  .
 • ”Vi måste få betalt – och det är jättebråttom”DN. Politikerna måste ta ansvar om svensk mat ska finnas kvar. Det tycker mjölk­bonden Thomas Bäck. Han förlorar pengar varje dag …

ζ

Kommentar

Tyvärr verkar inte heller dagens politiska ledning bry sig, de saknar kompetens eller så styrs de av en dold agenda. Det innebär att seriösa aktörer (fristående bönder och mejerier) och folket är hänvisade till att själva lösa upp denna Gordiska knut – och det finns ”enkla” lösningar.

Moderata debattörerna har skrivit ett bra debattinlägg (nedan), men är det känns som tomma ord med tanke på att Alliansen knappt lyfte ett finger för lantbruket under de åtta år de hade makten. Också de moderata debattörerna utelämnar GMO-frågan och anledningen är kanske att Moderaterna är positiva till GMO, då de kanske främst värnar ett handelsavtalet med USA – TTIP (som blir spiken i kistan för svenskt lantbruk).

Läs gärna debattinlägget nedan med (M) som avsändare, som innehåller många kloka ord, men mindre av konkreta förslag som skulle göra någon större skillnad. Man för känslan att syftet är att misskreditera regeringen och inte att rädda mjölkbönderna och svensk mjölkproduktion.

Publicerad 12 augusti 2015 i GP

Debatt: Stärka landsbygden viktigt för hela Sverige

Debatt

ko-på-grönbete

Ett Sverige som kan mer förutsätter att människor kan bo och arbeta i hela landet. Då lantbruk, livsmedelsproduktion och skogsbruk lägger grunden för en livskraftig landsbygd vill vi stärka förutsättningar för företagande, handel och konkurrenskraft, skriver Anna Kinberg Batra (M) och Ulf Berg (M).

Den senaste tiden har vi närmast dagligen mötts av rapporter från svenska mjölkbönder som känner stor oro för sin verksamhet och över läget på mejerimarknaden. För att de fortsatt ska kunna bidra till svensk konkurrenskraft behöver det framför allt bli enklare för lantbrukare att driva sin verksamhet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har bjudits in till ett möte i dag, 12/8, med Lantbrukarnas riksförbund, LRF, för att redogöra för hur regeringen tänker hantera situationen för landets mjölkbönder. Trots det allvarliga läget kommer Bucht inte till dagens möte.

Försvårar förutsättningarna

Att stärka landsbygdenNär Sveriges mjölkbönder visar hur svårt de har att klara konkurrensen väljer regeringen att i stället försvåra förutsättningarna på landsbygden vilket riskerar att förvärra mjölkkrisen.

Lastbilsskatt. Regeringen vill införa en lastbilsskatt. Det skulle slå hårt mot livsmedelsindustrin, skogsindustrin och andra viktiga verksamheter på landsbygden. En lastbilsskatt riskerar att innebära ökade kostnader på runt 140 000 kronor per lastbil och år och hotar företagande och jobb – det som är avgörande för landsbygdens utveckling.

Skatt på handelsgödsel. Sverige var länge ensamt i Europa om att beskatta handelsgödsel. För att stärka lantbruket tog Alliansen därför bort skatten. Efter att skatten slopades har vi heller inte kunnat se att användningen av handelsgödsel har ökat. Nu har regeringen aviserat att den ska återinföras. Skatten på handelsgödsel innebär ytterligare en pålaga om 300 miljoner kronor per år för svenska lantbrukare.

Höjd bensin- och dieselskatt. Socialdemokraternas brott mot löftet om att inte höja bensinskatten försämrar villkoren på landsbygden då bilen oftast är nödvändig för att kunna ta sig till jobbet eller mataffären. Tillsammans med regeringens övriga skattehöjningar bidrar det till sämre ekonomi för vanliga hushåll.

Fel väg för ett starkare Sverige

Skattehöjningar på jobb och företag på landsbygden är fel väg för ett starkare Sverige.

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industribransch och mat och dryck utgör runt sex procent av vår samlade varuexport. Därför är det avgörande att inte försvåra eller fördyra för livsmedelsföretagarna.

Genom att värna ett högt djurskydd, låg antibiotikaanvändning och miljö- och klimathänsyn ska Sverige konkurrera med kvalitet.

Moderaterna vill ta ett samlat grepp kring livsmedelsfrågorna för att fokusera på att förbättra konkurrenssituationen för svenska livsmedelsproducenter och hur vi kan öka exporten av svensk mat. Bland annat genom att minska regelbördan för att det inte ska vara för dyrt och krångligt att driva företag.

Debattörerna Anna UlfI dag upplever många lantbrukare att beteskravet, kravet på att kor ska gå på bete delar av året, kan vara hämmande och fördyrande för deras verksamhet. Att få vara ute på bete är viktigt och bra men samtidigt behöver vi se över kravet för att uppnå mer flexibilitet och ökade möjligheter att stärka produktionen, tillsammans med att vårt starka djurskydd fortsatt ska värnas.

Det leder till bättre förutsättningar för lantbrukare, och deras djur, genom att kunna anpassa sig vid till exempel hetta eller översvämmade hagar. Vi är också beredda att se över andra modeller, bland annat om det går att hitta ekonomiska incitament i stället för lagstiftning.

Potentialen måste tas tillvara

Att stärka landsbygden är viktigt för hela Sverige. Det handlar om att potentialen vad gäller jobb och tillväxt måste tas till vara. I dag står landsbygden inför många utmaningar och Moderaterna har inlett ett brett utvecklingsarbete för att möta landsbygdens möjligheter. Det ska bidra till fler jobb, ökat företagande och ett starkare Sverige.

Anna Kinberg Batra (M)
partiledare

Ulf Berg (M)
landsbygdspolitisk talesperson

Länk … GP Debatt 12 augusti

REPLIK FRÅN (S)

 • Replik till Moderaterna från Socialdemokrater … Alliansen svek landsbygdenGP 13 augusti 2015

 ζ

KOMMENTAR

De moderata debattörerna har helt rätt när de skriver:

”Genom att värna ett högt djurskydd, låg antibiotikaanvändning och miljö- och klimathänsyn ska Sverige konkurrera med kvalitet.”

GMO
GMO

Viket i klartext innebär att ”världsmarknadspris på mjölk” inte kan användas för prissättning av svensk mjölk. Och om de lagt till att svenska mejerivaror är fria från genmanipulerade organismer (GMO) så hade skillnaden varit ENORM. Att tiga om GMO är dock politiskt korrekt då folket inte bör veta något som kan äventyra handelsavtalen med USA, som öppnar upp för GMO.

I nästa mening vill de moderata debattörerna lucka upp kravet på bete under sommaren och således sänka kvaliteten. Det vore ju helt fel väg att gå. Således ett inlägg som säger ömsom så och ömsom si, vilket ger ett förvirrat intryck.

 

Svenska mjölkbönder har upplevt ett fritt prisfall som nu varat under 25 års tid. Och medan våra ansvariga och förtroendevalda politiker pennfäktas om vem som gör det sämsta jobbet – så förblöder våra mjölkbönder.

Monopol-Mr

Lika bra att inse att ingen hjälp finns att hämta från de etablerade partierna. De regerande politikerna lämnar genom sin tafatthet fältet öppet för dominerande Arla att bedriva sin ”monopolpolitik” som går ut på att svälta ut konkurrenterna för att sedan billigt kunna ta över. Att mjölkbönderna kommer i kläm verkar inte alls bekymra Arlas ledning.

En strategi som fungerade när Arla tog över Milko 2011 nästan gratis efter att ha fått bönderna och mejeriet på knä.

ζ

Mjölkpris till bonden 1941-2011-2015.
.
Hur är detta möjligt i Sverige utan att ansvariga regerar?

dumstrut

En sänkning från 6 kronor till 2:73 innebär en sänkning med 3:27 kronor eller 55 %. Vilka andra grupper i samhället är beredda att halvera sin inkomst eller sin pension? Vilka andra grupper är villiga att låna pengar för att arbeta?

De politiker som talar om ”solidaritet” borde skämmas. Och i detta fallet drabbas alla medborgare och folkhälsan när vi inte längre har tillgång till bra mat, vilket måste rubriceras som politisk dumhet eller inkompetens.

Bollen ligger nu hos konsumenterna

En-krona-50öre

Det finns ingen hjälp att förvänta sig från ansvariga politiker eller från Arla som mycket enkelt hade kunnat höja priset med 1:50 kronor per liter mjölk och rädda svenska mjölkbönder, vilket konsumenterna gladeligen skulle betala för att rädda svensk mjölk (således en konstruerad kris).

Svenska bönders framtid hänger på en och femtio per liter mjölk!

Men att värna svenska mjölkbönder ligger uppenbarligen inte i Arlas lednings intresse – de verkar istället vilja ha ner bönderna och konkurrerande mejerier på knä för att sedan ta över hela marknaden – och de är på god väg att lyckas. Svenska mjölkbönder får ta smällen, medan Arla gör miljardvinster. Arla har enbart cirka 15 % av sin marknad i Sverige och de kan kompensera en förlust i Sverige med vinst i andra länder – men det kan inte svenska mejerier.

Idag kostar en liter av Arlas standardmjölk från 8:50 per liter vilket är billigare än smaksatt och kolsyrat vatten på flaska. Nyligen visade det sig att vi konsumenter t.o.m. var villiga att betala 15 kronor per liter i lösvikt – om det var bra kvalitet.

Så att för Arla höja mjölkpriset från 8:50 öre till 10:00 kronor litern är lätt att göra utan att Arla förlorar ett öre, vilket skulle rädda mjölkbönderna och svensk mjölk. Men det vill inte Arlas ledning som skyller på ”världsmarknadspris” som de borde begripa inte gäller svensk mjölk som bildar en egen kvalitetsklass.

 • I Skrea kan du köpa gårdsmjölk i lösviktGT

ζ

Kommentar

tyst-skylt-h
GMO

De moderata debattörerna vill sänka kvaliteten på svenska mejerivaror och förneka korna att komma ut under sommaren. Och självfallet inte ett ord om GMO trots att det är svenska bönders främsta konkurrensfördel, för ingen medveten konsument kommer att köpa GMO-mjölk, GMO-grädde eller GMO-ost (från Danmark eller Tyskland), om det vet vad GMO kan göra med deras gener, inte ens till halva priset.

 • HEMLIGT – Vad industrin inte vill att du ska veta om GMO!klicka här

.
VARNING!
Risken är att du inte längre kommer att köpa
Arlas hushållsost som sannolikt är gjord på dansk GMO-
mjölk och genmanipulerad ostlöpe – inte ens till halva priset.
.

 • FAIRTRADE för svenska mjölkbönder – såklartklicka här

3 svar på ”Mjölkbönderna måste få hjälp – NU”

 1. Landsbygdsministerns dialogmöten blir nu ”speed dejting”

  ”Om det är något regeringen är förtjust i så är det att kalla till dialogmöten. En minister kör kommundialog, en annan har haft dialog om ungdomsarbetslöshet, en tredje driver skoldialog – och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hårdlanserar sin livsmedelsdialog som nu snabbas på och kallas ”speeddejting”.
  .
  På tre snabba dialogmöten ska Sven-Erik Bucht lyssna på 35 aktörer om vad de vill ha med i regeringens kommande livsmedelsstrategi.”

  Läs mer … Statskoll.se

  – – –

  Kommentar

  Två tips till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht – och det brådskar:

  – Läs artikeln ovan och inför ett anständigt minipris (fair price) på svensk mjölk. Men artikeln kanske är för lång för att platsa på en ”speed-dating”?

  – Här finns några bra motioner att reflektera över8 motioner inför Folkpartiets Landsmöte

  Tipsa gärna landsbygdsministern om att han liksom svenska lantbrukare gör, bör satsa på kvalitet och inte på mängd. Sist och syvende är det resultatet som räknas och inte antal samtal han haft.

 2. Ledare: Svensk mjölk borde kosta mer

  Ledare

  Det finns en marknad för närproducerad mat. Konsumenterna är beredda att betala mer för svenska mejeriprodukter.

  Nästan en mjölkgård om dagen försvinner i Sverige. Så borde det inte behöva vara. Orsaken till de många nedläggningarna är det låga mjölkpriset. Det kostar mer att producera mjölk i Sverige än vad Arlas mjölkbönder får betalt. Röster har därför höjts för att mjölken borde subventioneras och mjölkpriset i svenska butiker borde höjas. Mot det har andra argumenterat att subventioner är fel väg att gå, att ett generellt högre mjölkpris bara skulle leda till större import av billig mjölk och att avreglering är det bästa sättet att få ett hållbart jordbruk. De senare argumenten är alla viktiga, men de missar några viktiga saker.

  Läs mer … GP 2015-08-18

  Under ledaren finns länkar till fler bra artiklar i GP.

 3. Mjölkautomat populär i Partille


  Klicka på bilden ovan och lyssna på inslaget (1,5 minuter).

  Bönderna Börjesson i Partille tröttnade på usel betalning från mejeriet. Nu säljer de mjölk i lösvikt på gården. Resultat: bättre betalt och roligare vardag. Birgitta och Lars-Inge Börjesson driver Kåhögs gård i Partille sedan 30 år tillbaka. De har 90 mjölkkor och ungefär lika många kvigor och kalvar. GP har tidigare berättat om situationen för de Arla-anslutna mjölkbönderna. Ständigt sjunkande literpris och intakta omkostnader gör att många går på knäna.

  Varje dag lägger en svensk mjölkbonde ner sin verksamhet.

  – Jag vill inte smutskasta mejeriet, vi är ju beroende av dem, men vi får inte skäligt betalt i dagsläget. Det är dyrare att producera mjölk i Sverige än i andra delar av Europa. Det är inte klokt att priset styrs av världsmarknaden, säger Lars-Inge.

  Läs ner … GP

  – Egen mjölk gav nytändning på Kåhögs gårdPartille Tidning

  – – –

  Kommentar

  Svensk mjölk håller en annan kvalitet än i de flesta andra europeiska länder, varför ett världsmarknadspris bara är ett ”hitte-på” från Arlas sida för att de passar deras affärsstrategi. De skulle enkelt kunna höga ersättningen till bönderna till fyra kronor litern, vilket skulle öka konsumentpriset med cirka en och femtio, som de flesta konsumenter utan att blinka skulle betala för den kvalitet som svensk mjölk håller.

  Det innebär att svenska mjölkbönder står och faller med en och femtio.

  Arlas affärsidé verkar vara att svälta ut svenska konkurrenter för att sedan billigt ta över och bönder synes vara just bönder, som kan offras på detta ”schackbräde”. När monopolet är fulländat får vi konsumenter hållas tillgodo med ”fulmjölk” (mjölk från djurfabriker där korna aldrig får komma ut, där de matas med GMO och antibiotika för att de inte ska dö i förtid).

  Hur smakrik och nyttig är denna mjölk? Är det rätt att behandla kor på detta sätter? Som sagt hänger det på en och femtio för att få hög kvalitet på våra mejerivaror och samtidigt rädda svenskt lantbruk.

  Vad GMO ställer till med kan du läsa här…

Kommentera