Ledare: Näringsfattigt om fett

LEDAREN

HET SKOLMAT.
Men ansvaret för en god kosthållning borde ligga på föräldrar och elever.
Foto: Roger Vikström/Scanpix

Kuriren berättade i går på nyhetsplats om en gymnasieskola i Luleå som vägrar servera särskild kost till en överviktig elev som har läkarintyg på att LCHF-kost (få kolhydrater och mycket fett) är bra för hennes hälsa.

”Det saknas beprövad erfarenhet om dieten. Den är därmed inte lämplig för barn och unga, de behöver en allsidig kost”, sade skolläkaren Birgitta Moberg, Ingen bantarmat och inga modedieter – det var det bistra beskedet från skolläkaren, som får stöd av Livsmedelsverket.

Visst, det går trender i dieter som i allt annat, och inget snack om att lchf är kontroversiellt.

Just nu är tonläget mellan fettälskarna och fetthatarna högt uppskruvat. Så högt att ingen av sidorna antagligen skulle tveka särskilt länge om de fick tillfälle att göra pyttipanna av sina motståndare.

Men jag förundras ändå över skolläkarens negativa inställning.

Bara i år genomgår omkring 7.000 personer gastrisk bypass, en fetmaoperation där större delen av magsäcken och tolvfingertarmen plockas bort. Sådana fetmaoperationer är för övrigt tio gånger vanligare i dag än för tio år sedan. Fetma har helt enkelt blivit ett alltför allvarligt folkhälsoproblem för att enkelt viftas bort med föraktfullt tal om ”modedieter”.

Kan skolorna erbjuda alternativ kost till vegetarianer, allergiker och elever som av etiska eller religiösa skäl kräver en anpassad diet, borde man rimligtvis kunna göra detsamma till elever som av dokumenterade hälsoskäl behöver det. Vad är egentligen problemet?

Läs hela ledaren … Norrbottens KURIREN

– ◊ –

Reflektion

Kost ingår inte i läkarutbildningen, men nog kan man begära av en skolläkare att hon på eget initiativ skall hålla sig uppdaterad om det mest basala när det gäller fysiologi. biokemi och hormonlära. Annars har hon svårt att stödja skolelever med viktproblem, ätstörningar, psykiska problem, ADHD och magproblem för att nämna några. Utan kunskaper om kosten återstår bara receptblocket, vilket inte alltid är det bästa.

Istället rekommenderar skolläkaren Livsmedelsverkets tallriksmodell som på bara tjugo år tredubblat diabetes och fördubblat fetman, som speeedar upp ADHD-barn och som ger många barn ont i magen.

Läkaren borde åtminstone vara uppdaterad på att lågkolhydratkost är den enda kost som Socialstyrelsen fann vara i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och övervikt (16 januari 2008). Genom att underlåta sina elever information och behandling i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” bryter skolläkaren mot svensk författningssamling (läs mer…).

Läkaren bryter också mot Livsmedelsverkets föreskrifter når hon överprövar föräldrarnas beslut (läs mer…).

Uppenbarligen uppbär delar av läkarkåren den unika rättigheten att inte behöva uppdatera sina kunskaper, att stå över lagen och att kunna strunta i föreskrifter utan påföljd. Detta kan bara ske i ”herrelösa hierarkier”, vilket också förklarar skenande vårdkostnader och långa vårdköer trots att sjukvården aldrig tidigare har haft fler läkare och aldrig tidigare förfogat över större ekonomiska resurser. En utveckling som endast kunniga, handlingskraftiga och modiga politiker kan bryta.

Dags för förtroendevalda politiker att ta befälet, att börja leda verksamheten, att följa upp och ställa krav på mer än budgeten i kronor.

Team KOSTDEMOKRATI

 

 

Tidigare inlägg i frågan … Tack för det, Livsmedelsverket

689 svar på ”Ledare: Näringsfattigt om fett”

 1. Den kände och kontroversielle ”hälsokostaren” Are Waerland skriver i sin bok ”In the Cauldron of Disease” 1934 (svensk översättning 1952: ”I sjukdomarnas häxkittel”) hade kanske inte rätt i allt, men han skriver en del bitande sanningar om läkarkåren, vilka tyvärr syns ha sin giltighet än i dag – t.ex. följande:

  ”Kunskapen om hälsans bevarande och sjukdomarnas förebyggande hemlighållas, och läkarkåren genomsyras av samma anda, som utmärkte de medeltida skråna.”

  Läkarnas fackförening är ej blott den största och mäktigaste i världen, utan den intar en undantagsställning bland alla institutioner i närvarande eller förfluten tid. Dess medlemmar ha otaliga miljoner människors liv och död i sin hand. Ostraffade av lagen kunna de begå de grövsta misstag som ta livet av tusentals medborgare, utan att kunna ställas till ansvar därför, ty läkarna äro själva högsta domare i egen sak.

 2. VIKTOPERATIONER

  Man borde åtminstone kunna kräva att läkarkåren tillämpar metoder som uppfyller kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” när sådana metoder finns tillgängliga.

  När det gäller övervikt finns det en av Socialstyrelsen godkänd metod – lågkolhydratkost – som fungerar utmärkt utan biverkningar, för behandling av diabetes och övervikt. Vilket två miljoner svenskar har upptäckt på egen hand – motarbetade av sjukvårdens representanter (myndigheter, läkare, sköterskor och dietister).

  Sjukvården väljer att negligera lågkolhydratkost och väljer istället Gastric Bypass, en dyr metod, en brutal operation med fasansfulla biverkningar och som dessutom ger ett uruselt slutresultat (de flesta blir feta igen efter bara 8 år) – en metod som saknar stöd i vetenskapen och beprövad erfarenhet.

  Ostraffade av lagen kunna de uppenbarligen begå detta grova misstag, som tar livet av eller försämrar livskvalitén för tusentals medborgare (i snitt en i timmen, året runt), utan att kunna ställas till ansvar därför, ty läkarna äro själva högsta domare i egen sak.

  Ytterst ansvariga är dock de politiker som inte sätter sig in i sakfrågan, som okritiskt anslår skattemedel till aktiviteter som inte tjänar medborgarna eller samhället.

  Detta äro en politisk fråga – inte en medicinsk!

Kommentera