Brist på D-vitamin kan öka risk att få MS

Vem ärenden går våra myndigheter?

Att alla skulle vaccinera sig mot ”svininfluensa” basunerades ut,
men om D-vitamin råder det största möjliga tyssstnad!
.

.

.

.
Brist på D-vitamin kan öka risk att få MS

Stora delar av Sveriges befolkning har sannolikt brist på solskensvitaminet D-vitamin. Detta kan ha allvarliga konsekvenser för folkhälsan, med ökad risk för ms, diabetes och tarmcancer. Det är dags för Livsmedelsverket att agera, skriver forskarna Jonatan Salzer och Peter Sundström.

Imorgon publiceras en biobankstudie från Umeå universitet där blodprover från gravida kvinnor analyserats. I denna studie kan vi se att risken för multipel skleros (ms), en allvarlig neurologisk sjukdom, minskar markant hos de med höga nivåer av D-vitamin i blodet. Sedan tidigare finns en liknande studie från USA på män som visar på samma sak, samt ytterligare en som visar att kvinnor som tagit tillskott av D-vitamin har en minskad risk för ms. Förutom att skydda mot ms verkar även D-vitamin enligt stora och välgjorda studier skydda mot barndiabetes och tjock- och ändtarmscancer. Detta utöver den välkända kopplingen mellan D-vitamin och skelettet.

Det är nu länge sedan engelska sjukan härjade. Detta bristtillstånd, där skelettet inte förkalkas utan blir mjukt och deformerat, beror på extremt låga D-vitaminnivåer. Så låga nivåer ses i princip inte i dag, delvis på grund av att vi rekommenderas ge våra små barn D-vitamintillskott i låg dos, samt att en del livsmedel (till exempel mjölk och margarin) berikas med små mängder D-vitamin.

Det gränsvärde i blodet som Livsmedelsverket anger må vara tillräckligt för att förhindra engelska sjukan, men räcker inte för att skydda mot de allvarliga sjukdomarna ovan.

I stället för de 50 nano-mol per liter som nu rekommenderas, visar flera studier att minst 75 nano-mol per liter krävs för att uppnå önskad skyddseffekt. Det verkar även som att nivåerna behöver hållas höga under hela livet. För att nå upp till denna högre nivå krävs det motsvarande 25 vanliga D-droppar per dag till hela svenska befolkningen, under hela livet. Detta är visserligen fem gånger så mycket som barn tar i dag, men ändå helt ofarligt för alla över ett års ålder enligt de flesta bedömare. I Finland har man nyligen tagit ett första lovande steg, och rekommenderar D-vitamintillskott upp till 18 års ålder. Dosen är dock fortfarande alldeles för låg och förmodligen krävs som sagt tillskott även till vuxna.

I studien om D-vitamin och ms som publiceras på tisdagen verkade det även som att nivåerna av D-vitamin sjunkit gradvis i befolkningen under de senaste decennierna. Detta sannolikt på grund av att vi spenderar allt mindre tid utomhus, samt skyddar oss mot solen.

Solen utgör här ett tveeggat svärd – dels krävs solljus för att huden ska bilda D-vitamin, dels ökar solljuset risken för hudcancer. Det är hudcancerrisken som lett till att vi rekommenderas undvika solen, vilket sannolikt är klokt, men detta får konsekvenser för D-vitaminnivåerna. Sverige ligger nämligen så långt norrut att det under stora delar av året inte bildas något D-vitamin alls i huden.

“Enligt en studie är solljuset helt verkningslöst
mellan oktober och mars från Stockholm och
norrut, hur länge man än är ute.”

Enligt en studie är solljuset helt verkningslöst mellan oktober och mars från Stockholm och norrut, hur länge man än är ute. Den gamla ”sanningen” att en kvart i solen med bara armar och bart ansikte räcker för dagsbehovet av D-vitamin stämmer alltså knappast under större delen av året i Sverige, och definitivt inte om dagsbehovet är större än vad man tidigare ansett. För att vi inte ska få allvarlig brist är därför kosten extra viktig för oss i Norden, men dagens tillskotts- och berikningsnivåer räcker inte.

”Bevisgraden” i ovanstående studier räcker dock inte. För att slutgiltigt visa att D-vitamintillskott kan minska risken för ms, barndiabetes och tjock- och ändtarmscancer, samt att höga nivåer inte är farliga (vilket en del är oroliga för), behövs studier speciellt konstruerade för det ändamålet. Sådana finns tyvärr inte i dag.

En sådan studie skulle kräva mer än hundra tusen deltagare och lång uppföljningstid. Man skulle få slumpa hälften till D-vitamintillskott och hälften till verkningslös placebo, och utvärdera effekter på hälsan 10–20 år senare. Det säger sig självt att denna typ av stora studier inte kan genomföras av en enskild forskargrupp. Det skulle krävas en organisation med god ekonomi, säkrad för flera årtionden framöver, med god logistisk kapacitet för att distribuera enkäter, piller, ta blodprover och utvärdera sjukdomsförekomst.

Om inte Staten, förslagsvis i form av Livsmedelsverket, tar detta problem på allvar så kommer det fortsätta att årligen insjukna uppskattningsvis 200 fall av ms, 500 fall av barndiabetes och kanske så många som 700 fall av tjock- och ändtarmscancer i Sverige i onödan. Stämmer forskningen är det nämligen så många sjukdomsfall som varje år skulle kunna förhindras med D-vitamintillskott.

Som läkare, forskare och småbarnsföräldrar ställs vi dagligen inför detta: Hur många droppar ska mitt barn få idag? Ska jag göra det jag blivit tillsagd, eller det jag tror är rätt? Vi, och resten av Sveriges befolkning, behöver hjälp med att reda ut om D-dropparna är för få, om vi ska fortsätta droppa när barnen blivit äldre, och om vi ska ta fram en sked till oss själva också där vid frukostbordet.

.

JONATAN SALZER
läkare och forskare

PETER SUNDSTRÖM
läkare och forskare

Norrlands universitets- sjukhus och Umeå universitet

Källa: SvD

D-vitamin skyddar gravida mot MS

Mer D-vitamin i blodet ger gravida högre skydd mot multipel skleros (MS), skriver forskaren Jonatan Salzer vid Umeå universitet i den amerikanska vetenskapstidskriften Neurology.

Två Umeå-forskare har studerat över 290.000 blodprover insamlade i norra Sverige och funnit att kvinnor med höga D-vitaminnivåer löpte 61 procent lägre risk att utveckla MS jämfört med dem som hade lägre D-vitaminnivåer.

Forskarna anser att Livsmedelsverket bör rekommendera större intag av D-vitamin, som också kan stärka skyddet mot t.ex. diabetes och tarmcancer.

Källa: SVT text 2012.11.20

Kommentar

Statens Livsmedelsverk (SLV) borde vara de som går i bräschen för att värna folkhälsan. Istället är de oförsvarligt tröga och de t.o.m. försvarar kostråd som gång på gång visat sig vara vara sjukdomsframkallande och fetmabildande.

De försvarar kostråd som är baserade på rena påhitt, som t.ex. att mättat fett skall understiga tio energiprocent. De vet inte att kolhydrater och socker i stort är samma sak och de blandar ihop naturliga (ofarliga) och industriella transfetter (farliga).

De rekommenderar så låga saltnivåer att uppskattningsvis 60 svenskar dör en förtidig död VARJE DAG. Läs mer…

De rekommenderar en extrem högkolhydratkost som bränner ut de flesta medborgare, om inte förr så senare i form av Alzheimer, läs mer här… och här…

De rekommenderar industriellt processade margariner framför naturligt smör, vilket ska påtvingas våra skolbarn. De har helt missat att vi människor är hormonstyrda och tror att man går ner i vikt om man äter mindre och springer mer (”energiprincipen”).

En femteklassare skulle klå dem kunskapsmässigt efter en veckas utbildning.

Sammanfattningsvis ett inkompetent statligt ämbetsverk vars kostråd får katastrofala mänskliga och ekonomiska konsekvenser. De har kapacitet att sänka hela landet.

På sin webbsida rekommenderar de så låga nivåer av D-vitamin att folket blir sjukt på samma gång som de varnar för att äta mer D-vitamin än de rekommenderar. De verkar ännu inte har förstått att D-vitamin påverkar mer än engelska sjukan (rakit).

Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket sedan 2004, är ytterst ansvarig för de kostråd som Livsmedelsverket ger ut. Hon är informerad om felaktigheter och om resultatet, men väljer att försvara den sjukdomsframkallande gödningskost de rekommenderar, vilket de uppmanar kostchefer och dietister att också göra.

Deras kostråds hörnstenar är forskningsfusk (Ancel Keys) och en 35 år gammal påhittad siffra (Nick Mottern):

Detta är grunden till varför våra skolbarn skall påtvingas lightprodukter och anledningen till varför resten av  befolkningen ska äta sig sjuka och feta. Detta är bedrägeri på hög nivå med konsekvenser, både mänskligt och ekonomiskt, som får de flesta andra brott och terroristdåd att blekna.

”Det handlar om bedrägeri”

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) vill centralisera och skärpa kontrollen av köttprodukter. Det mycket omfattande filéfusk som SvD avslöjade ser han som ett bedrägeri – ”och då ska det rycka i örat rejält” (läs mer…).
.

.
Framöver bör nog generaldirektören på Livsmedelsverket, Inger Andersson, passa sig.

Aftonbladet januari 2011

För snart två år sedan kunde vi läsa följande:

Forskare varnar: Många barn lider av D–vitaminbrist

Kan öka risk för cancer, benskörhet och en mängd andra sjukdomar. En ny svensk studie visar att så många som vart fjärde barn riskerar att drabbas av D–vitaminbrist. Finland har nyss höjt sina rekommendationer för D–vitamin till barn. På Läkemedelsverket utreder man om det behövs en höjning även i Sverige.

Vi går mot ljusare tider – men än så länge är bristen på dagsljus påtaglig.

För många är det en tung tid. Bristen på ljus gör att vi får mindre energi och hellre myser i soffan än ger oss ut iväg på utomhusaktiviteter.

I värsta fall kan ljusbristen även leda till D–vitaminbrist, något som påverkar immunförsvar, hjärna och skelett. Det kan bland annat leda till kramper, depression och benskörhet och riskera att förvärra en mängd andra sjukdomar som till exempel cancer, autism och Crohns sjukdom.

Framförallt barn är i riskzonen

I Finland har man konstaterat att allt för många barn lider av akut D–vitaminbrist, därför har man nu skärpt sina rekommendationer för just vitamin D. Även i Sverige visar en ny stor undersökning från Göteborg att så många som vart fjärde barn riskerar att drabbas.

Nu höjs röster för att även svenska Läkemedelsverket ska skärpa rekommendationerna.

– Vi har dålig data på detta i Sverige, just nu pågår undersökningar. Men vi har inte fått någon indikation från barnläkarna att det skulle vara några stora problem eller vara vanligt med D–vitaminbrist. Självklart kommer vi att titta på de finska studierna och ta till oss av det, säger Irene Mattisson som är nutritionist och biträdande avdelningschef på risk– och nyttovärderingsavdelningen på Livsmedelsverket.

Hon rekommenderar föräldrar att vara noga med att deras barn får i sig tillräckligt med D–vitamin på ett naturligt sätt.

– Den absolut bästa källan är fet fisk. Våra rekommendationer är att man ska äta fisk två till tre gånger i veckan. Lättmjölk, mellanmjölk och margarin är också berikade med extra D–vitamin. Sedan är det väldigt viktigt att man är ute i dagsljus för D–vitamin bildas ju i huden.

Kan man få i sig för mycket D–vitamin?

– Det är omöjligt att få i sig för mycket från maten, däremot kan man få i sig för mycket om man kombinerar olika tillskott. Om man ger sitt barn extra D–vitamindroppar så bör man vara försiktig med att kombinera dessa med andra kost– och vitamintillskott och kontrollera att de inte innehåller D-vitamin.

 Källa: Aftonbladet

Kommentar:

Förutom låga doser D-vitamin så rekommenderar Irene Mattisson margarin och ”mjuka” växtoljor rika på omega-6.  Det är intressant att notera att Livsmedelsverkets Irene Mattison var andreförfattare på en artikel i Cancer Causes Control 2002 där man i Malmö kost cancerstudien visade att det enda fettet av alla som var skadligt var omega-6-fetter. Mer än 20 g omega-6 per dag visade sig ge ökad risk för bröstcancer hos kvinnor i menopaus. Inga andra fetter var skadliga.

Cancer

Nu sitter samma Irene Mattisson tio år senare på Livsmedelsverket och propagerar för att våra barn ska äta mer omega-6-fetter. Med tanke på att kvinnor i menopaus har låga östrogennivåer och våra barn har låga östrogennivåer är det olyckligt att Livsmedelsverket inte tar till vara på sin personals kunskaper om omega-6-fetter. Eller vill Livsmedelsverket att våra barn ska få bröstcancer tidigt i livet?

Transplantationskirurger har alltid rekommenderat att patienter med en transplantation ska äta mycket omega-6 som minskar immunförsvaret för att minska avstötningsrisken för transplantatet. Men kirurgerna var och är fullt medvetna att omega-6 orsakar cancer. Men det är något som händer efter flera år, alla överlever inte så länge efter transplantationen och alla får inte cancer. Så det är ett problem som man tar tag i om det dyker upp efter 5, 10 eller 20 år. Men kunskapen finns inom medicinen men tydligen inte inom Livsmedelsverket som rekommenderar att våra barn ska äta cancerframkallande omega-6 i skolan.

D-vitamin

I värsta fall kan ljusbristen även leda till D–vitaminbrist, något som påverkar immunförsvar, hjärna och skelett. Det kan bland annat leda till kramper, depression och benskörhet och riskera att förvärra en mängd andra sjukdomar som till exempel cancer, autism och Crohns sjukdom.

I artikeln januari 2011 står det att:

”Kan öka risk för cancer, benskörhet och en mängd andra sjukdomar. En ny svensk studie visar att så många som vart fjärde barn riskerar att drabbas av D–vitaminbrist.

I värsta fall kan ljusbristen även leda till D–vitaminbrist, något som påverkar immunförsvar, hjärna och skelett. Det kan bland annat leda till kramper, depression och benskörhet och riskera att förvärra en mängd andra sjukdomar som till exempel cancer, autism och Crohns sjukdom.”

Men nu efter två år har inget hänt, Livsmedelsverket gör helt enkelt ett uruselt jobb! Deras ineffektivitet och partiskhet utgör ett lagbrott och en samhällsfara av stor dignitet. Detta kan inte längre folket acceptera!

Cancer

3 av 4 barn överlever sin cancer
[var 3:e svensk drabbas av cancer]

Livsmedelsverket rekommenderar att våra barn skall äta en extrem högkolhydratkost som främjar cancer med högt blodsocker och högt insulin, skolbarn ska serveras margariner och växtoljor med mycket omega-6 som sänker immunförsvaret mot cancer och de rekommenderar därtill låga nivåer av D-vitamin som också reducerar immunförsvaret mot cancer.

Vill de att våra barn utvecklar cancer? Vill de att våra barn ska utveckla Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom (1,4 % av våra ungdomar)?

Livsmedelsverkets tjänstemän rekommenderas att utbilda sig på Kostdemokrati som har flera inlägg om just D-vitamin (se löpsedlar nedan). Ytterst märkligt att Livsmedelsverkets tjänstemän håller fast vid en rekommendation som saknar vetenskapligt underlag, som enligt all vetenskap och beprövad erfarenhet under senare år är sjukdomsframkallande. Det brukar benämnas vansinne.

Ansvarig politiker

Ansvariga politiker som finansierar Livsmedelsverket är antingen okunniga, eller de bryr sig inte, eller de har en egen hemlig agenda, eller de tror blint på ”auktoriteter”, eller … ?

Livsmedelsverket sorterar under Landsbygdsdepartementet, där Eskil Erlandsson (Centerpartiet) är ansvarig minister.

En berättigad fråga är varför landsbygdsminister Eskil Erlandsson inte bryr sig mer om en fråga som åstadkommer galopperande ohälsa och skenande sjukvårdskostnader,  och som även hotat svenskt lantbruk.

Är denna passivitet förenligt med Centerpartiets politik och visioner?

Att diabetes ökat 200 % och fetma ökat med 100 % på bara 20 år, sedan nyckelhålet kom 1989, borde få vilket medmänniska som helst i ansvarig position att reflektera och agera.

Ytterst är det väljarnas skyldighet att rösta fram ansvarstagande och kunniga politiker som värnar medborgarnas och samhällets intressen, att välja politiker som inte låter sig förledas av särintressen.

D-vitamin

Vården säger att en D-vitaminhalt på 50 – 75 nano-mol är optimalt och de varnar för högre värden (utan belägg för denna varning). Ovanstående studie säger att vi bör ligga ÖVER 75 nano-mol för att få effekt på olika sjukdomstillstånd.

Vi menar dock att vi bör ligga på MINST 125 nano-mol för optimal effekt.

.
Team KOSTDEMOKRATI

.
PS. D-vitamin kan inte patenteras, det är billigt och dess mycket goda effekt skulle markant reducera marknaden för läkemedel och för vård. I klartext innebär det att det inte går att tjäna stora pengar på D-vitamin. Därför rådet det största möjliga tyssstnad!

Det går inte heller att tjäna stora pengar på riktig mat, endast på skräpmat som ofta har lång hållbarhet och där ibland förpackningen är dyrare än innehållet.

Endast medborgarna och samhället skulle göra enorma vinster på en förbättrad folkhälsa. Därför råder det största möjliga tyssstnad när det gäller enkla och billiga metoder som radikalt skulle förbättra folkhälsan.

Det har blivit en arena där mediokra tjänstemän kan prata sig till toppositioner i samhället utan att behöva prestera och där särintressen kan tjäna stora pengar utan att heller behöva prestera något resultat.

Allt medan ansvariga politiker sponsrar verksamheten med  skattemedel och sitter på läktaren och tittar på. Lobbyister vill begränsa mängden kosttillskott lagstiftningsvägen, som hotar läkemedelsförsäljningen, och med svaga motkrafter kan de lyckas.

Att läkemedel utgör 62.000 gånger större risk att döda dig än kosttillskott, talas det tyst om (läs mer…). Och att “25–40 % av alla kostnader för sjukvård, beror på medicinsk felbehandling” talas det också tyst om (läs mer…).

Tidigare inlägg om D-vitamin
.

 

2 svar på ”Brist på D-vitamin kan öka risk att få MS”

Kommentera