Fetmakirurgi ger ÖKAT sjukvårdsbehov!

Fetmakirurgi ger ÖKAT sjukvårdsbehov!

Syftet med viktoperationer var ju att patienterna skulle bli friskare, men nu visar det sig att vårdbehovet ÖKAR! Därtill sänks livskvalitén (för praktiskt taget alla inom tio år).

Är patienterna till för att operationsindustrin ska blomstra, en verksamhet som omsätter cirka 3 miljarder kronor per år i Sverige och som berikar kirurger och privata kliniker?

Diagramförklaring: Tidsaxeln går uppifrån och ner och om punken är på högra sidan så är vårdbehovet mindre för dem som INTE opererat sig. Efter 14 – 16 år efter operation är det de som opererat sig som kräver något mindre vård, men sedan kräver de som opererat sig mer vård igen (antal vårdtillfällen). Punkten utgör medelvärdet och strecket visar spridningen. Observera att x-axeln är logaritmisk. De första åren kräver viktopererade dubbelt så mycket vård (+100%) och efter 15 år cirka 10 % mindre. Efter 20 år är spridningen stor, dvs. en del har klarat sig bättre och en del sämre.

Det innebär att det finns hopp, men också att en del får dras med besvärligheter även 20 år efter operation (som dessutom verkar öka). Viktnedgången i sig ger hälsofördelar, medan själva viktoperationen utgör en belastning. Observera att man blandar allvarliga händelser med mer bagatellartade, så kurvan får tas med en nypa salt. Gastric Bypass ger sannolikt upphov till mer allvarliga konsekvenser, då ingreppet är mycket omfattande och riskfyllt. Observera också att jämförelsen skett mot traditionell viktbehandling, äta mindre och fettfritt samt springa mer, som vi vet inte fungerar, läs mer… (men detta har vården ännu inte förstått). Det tar i snitt 12 år innan vården infört nya metoder och det har nu gått snart 4 år sedan LCHF blev godkänd av Socialstyrelsen för behandling av diabetes och övervikt (16 januari 2008). Innebär det att vi skall Gastric Bypassoperera i 8 år till för att sjukvården har ofantliga ledtider i den skyddade värld de lever i?

Utdrag från Kostdoktorn:

Fetmaoperationer, att skära bort friska magsäckar, lanseras som den enda effektiva behandlingen av fetma. Men allt fler problem börjar visa sig och nu publiceras den kanske största motgången hittills. Det är en 20-årig uppföljning av den största studien på fetmakirurgi, den svenska SOS-studien.

Det visar sig att feta personer som genomgår fetmakirurgi får ÖKAT behov av inneliggande sjukvård! Under de första sex åren är ökningen mycket tydlig (se figuren överst).

Orsaken är komplikationer till kirurgin (blödning, infektioner, läckage av maginnehåll ut i bukhålan) eller långsiktiga risker som tarmvred, blodbrist, näringsbrist eller gallsten.

Feta som låter bli att operera sig klarar sig alltså bättre när det gäller sjukvårdsbehov. Och till råge på det behöver de opererade enligt uppföljningen mer psykiatrisk medicinering, exempelvis mot depressioner och ångest!

Vi behöver en vettigare och sundare behandling av fetma. Vi kan inte fortsätta att ge simpla kalorifixerade råd (som är sämst i test) innan vi utsätter patienter för farlig kirurgi. Att operationerna ska vara ett ”sistahandsalternativ” innebär att patienterna behöver erbjudas hjälp med lågkolhydratkost av sjukvården först.

Skygglapparna måste av nu.

Tillägg:

Notera att de flesta patienterna i studien gjort äldre och mindre fetmaoperationer än de vanligaste idag (Gastric Bypass). Idag kan man alltså riskera än mer komplikationer av fetmakirurgi.

Som om inte det vore nog börjar nu ännu extremare fetmakirurgi bli populär, där en stor del av tarmen också kopplas bort, sk Duodenal Switch. Där kan långtidsriskerna (svårbehandlad näringsbrist m.m.) vara än mer skrämmande.

Kan fetmabehandling bli mer extrem än så? Ja. Kanske är hjärnkirurgi nästa steg – om vi inte tar vårt förnuft till fånga.

 ♣ – ♣ – ♣

Kommentar

En viktoperation innebär ett brutalt ingrepp, även i kroppens signalsystem och en bieffekt är att många diabetiker blir insulinfria, åtminstone de första åren.

Den naturliga förklaringen är att patienten efter operation äter väldigt lite socker och kolhydrater, lever mycket på sitt eget fett. Vilket gör att blodsockret stabiliseras utan tillskott av insulin. Läs mer…

Observera att de flesta diabetiker typ 2 blir insulinbefriade på bara några veckor med den livsstil vi rekommenderar (LCHF), det behövs ingen operation för det. Bara naturlig mat och att utesluta skräpmat.

Kalkyl 2011

En finsk kalkyl kom fram till att varje Gastric Bypassopererad patient kostar drygt 300.000 SEK *). Kostnaderna fördelar ungefär enligt:

 • Själva Gastric Bypass operationen – 100.000 kronor.
 • Plastik operationer – 100.000 kronor.
 • Reoperationer (10 – 20 % behöver om-opereras) och livslång eftervård – 100.000 kronor.

Snabbguide om viktoperationer här…

*) The study on cost-utility, led by Ms Suvi Mäklin from the Finnish Office for Health Technology Assessment, suggests that the average cost of treating an obese patient with bariatric surgery in Finland is €33,870. Read more…

Vad innebär egentligen en Gastric Bypass?

Allt började med att några kirurger fick en snilleblixt! Om man skär bort magsäcken och bitar av tarmarna (frisk vävnad) så borde överviktiga patienterna gå ner i vikt och förhoppningsvis överleva detta brutala ingrepp. Eftersom sjukvården utgör ett herrelös hierarki så passerade detta vansinne utan invändningar. Läs mer…

Patienterna får en förskönade beskrivning och accepterar därför att lägga sig på operationsbordet. Professor Claude Marcus har t.o.m. fått tillstånd att skära sönder mage och tarmar på 90 överviktiga barn och ungdomar (13 – 18 år) för att se vad som händer under en försöksperiod på fem år. Läs mer…

Att få etiskt tillstånd att skära sönder mage och tarmar på 90 barn mellan 13 och 18 år, i forskningssyfte!? Hur var detta möjligt?

Endast oinskränkta makthavare kan få etiskt tillstånd att stympa barn och ungdomar i forskningssyfte, likt diktatorer i laglösa länder!

[läs lagen om etikprövning här… Sover etiknämndens tjänstemän eller är de analfabeter? Se t.ex. $ 9 och $ 10]

Observera att innan detta ”projekt” inleddes hade Socialstyrelsen godkänt lågkolhydratkost (LCHF) för behandling av övervikt (och diabetes) enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket skedde 16 januari 2008.

Men eftersom professor Claude Marcus befinner sig på toppen i denna herrelösa hierarki saknas det motkrafter mot detta vansinne och professorn kan välja att strunta i grundlagen och patientsäkerhetslagen, av den anledningen att han själv skarpt ogillar LCHF (en kost som hotar att rubba hans cirklar, som hela hans karriär och gärningar cirklar runt).

Uppenbarligen är feta barn och ungdomar att betrakta som lovliga försöksobjekt, som om de vore labb-råttor som man söva och skära i.

Läs här vad som sker vid en GBP-operation … Oskuret är bäst!

Det vore mer humant att bura in dessa barn och ungdomar och sätta dem på svältkost, än att tvinga dem att svälta resten av livet genom att skära sönder magen och tarmarna, som inte kan återställas. Därtill uthärda fruktansvärda biverkningar, resten av livet.

Det finns en del som mår relativt bra de första åren, vilket lurar många. Men sedan gör sig biverkningarna och den kroniska mineral- och vitaminbristen sig alltmer påmind.

Efter tio år har sannolikt ALLA ångrat sitt ingrepp, speciellt när det går upp för dem att det fanns ett alternativ (LCHF) som de har förnekats, trots att de sedan 16 januari 2008 enligt lag skall informeras och erbjudas att nyttja denna metod. En väl fungerande metod utan biverkningar.

Men det struntar Claude Marcus och hans professorskollegor i, vilket man kan göra om man befinner sig på toppen av den herrelösa hierarkin. Lagen gäller dock andra, även de på toppen, ovan molnen.

Erfarenhet från Sverige, Danmark och USA

Fetmaoperationernas mörkade baksidor! Läs här…

Värt att notera att även upptagning av mediciner försämras efter en operation, vilket innebär att dosen måste anpassas efter den upptagningsförmåga patienten har kvar

Vi vet att det finns alternativ . Erbjud människor att bo på ett ställe där man serverar LCHF-kost. Så mycket lidande det skulle förhindra och så mycket pengar det skulle spara för det allmänna

Det hjälper inte att operera magen om problemet sitter i hjärnan

Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne. Läs här…

 • Skaber hulrum
 • Patienter fra privathospitalerne
 • Gastric Bypass förlänger inte livet, enligt en ny studie!
 • SOS-studien.
 • Hjälper det att operera magen, om problemet sitter i hjärnan?
 • KALLA FAKTA (TV4). Lyckad operation – olycklig patient

Erfarenheter av Gastric Bypassoperationer (i USA). Läs här…

 • En sammanfattning om varför man inte bör viktoperera i första taget
 • QuickFix?
 • Ett livsfarligt ingrepp! Magsäckskirurgi dödar 5 procent av patienterna
 • Komplikationer värre än befarat!
 • Fem till tio gånger fler självmord!
 • Viktminskningskirurgi kan visa sig vara ett ödesdigert val!
 • Vad anser professor Martin Ingvar om viktkirurgi?
 • Gastric Bypass
 • Duodenal Switch
 • Som gammal narkos- och intensivvårdsläkare blir man inte förvånad!
 • Erfarenheter värda att begrunda innan viktoperation!

Auktoriteter inom myndigheter och vården står bevisligen över lagen – de gör som de behagar utan konsekvens.

Ansvariga professorer som befinner sig högst upp i hierarkin (avlönade via skattemedel och sponsrade av industrin) vill inte lyssna på andras erfarenheter, de vill inte se konsekvenserna av Gastric Bypass och de vill inte tala om detta.

Om man är auktoritet så bestämmer man själv detta, eftersom det saknas kontroll, uppföljning och de behöver inte ens följa grund- eller patientsäkerhetslagen. De fungerar som en egen fredad och laglös diktatur, utan ansvar för konsekvenser eller resultat

De väljer att istället förlita sig på sina ”professorskompisars” studier, som den svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects).

Lars Sjöström, M.D., Ph.D:

”SOS-studien visar att Gastric Bypassoperation minskar
risken för hjärtinfarkt med 28 %. Ett fantastiskt resultat
som överträffade mina förväntningar”

[sagt i SVT av professor Lars Sjöström]

Lars Sjöström, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin och forskningsledare för Swedish Obese Subjects, refererar till en bluffstudie. Det kan man göra om man befinner sig högt upp i den herrelösa hierarkin, där det inte finns någon som kan rätta professorn.

SOS-studien handlar till 87 % om Gastric Banding (ett band runt magsäcken) och endast till 13 % om Gastric Bypass (skära sönder magsäcken och tarmar). Att hänvisa till denna studie som stöd för Gastric Bypass är således ett bedrägligt förfarande.

Studien är prospektiv, men inte randomiserad, varför helt andra faktorer istället kan ha påverkat utfallet, som inte heller var särskilt imponerande, det blev 1,4 % lägre dödlighet.

Men genom att räkna om absolut procent till relativ procent så kunde de blåsa upp 1,4 % till 28 % som de sedan kan avrunda till en tredjedel (33 %). Läs mer…

Läs mer … SOS-studien vilar på lösan sand!

De kommer att krama denna studie in i det sista och nya studier kommer att motarbetas i det längsta. Nya studier skulle avslöja falsariet i all sin nakenhet.

H. C. Andersens ”Kejsarens nya kläder”

Huvudalternativ

Det finns två huvudalternativ som överviktiga kan välja mellan, här exemplifierade:

 1. Tommys behagliga viktresa där han under hela färden kunde äta sig mätt på god mat. Minus 89 kg på 89 veckor. Det naturliga alternativet som ger hälsa.
  .
 2. Annes helvetesresa… som man önskar att ingen borde åsamkas. Om man läser den nya facebookgruppen för GBP-opererade inser man att detta bara är en av många liknande resor, som samhällets vårdapparat arrangerar och utför.

Våra auktoriteter som befinner sig högst uppe på stacken, de slåss med näbbar och klor för att ”alternativ två” skall vara förstahandsalternativet och varnar för de långsiktiga konsekvenserna av ”alternativ ett” (naturlig mat).

De gör så för att ”alternativ två” gynnar dem och för att ett ”alternativ-ett-genombrott” skulle detronisera dem. Deras enda chans är att ”mota Olle i grind”, vilket de framgångsrikt lyckats med hitintills.

Varje timmas fördröjning innebär att ytterligare en svensk medborgare får sin mage sönderskuren för resten av livet och att ytterligare en diabetiker pliktar med sitt liv.

.