Finspång ska prova kostdemokrati

↓ ↓

.
Johannas matförslag testas

FINSPÅNG Finspångsbon Johanna Karlsson saknade fetare matprodukter i förskolan. Hon skrev ett medborgarförslag – och nu ska hennes förslag testas.

Det var förra våren som Johanna Karlsson skrev medborgarförslaget. Det hon reagerade på var att det i förskolan och skolan i Finspång endast erbjöds lättprodukter, produkter som hon anser vara skadliga för barnens hälsa och inlärning. ”Vi kräver att våra barn får ett alternativ , exempelvis Bregott och standardmjölk. Vi accepterar inte att våra barn tvingas välja lättprodukter” skrev hon bland annat.

Föräldrar får välja

Medborgarförslaget togs upp i kommunstyrelsen förra hösten och då valde politikerna att återremittera förslaget för att få mer information. I måndags togs förslaget upp igen och den här gången valde politikerna att gå vidare med det.

– Vi ska ge förvaltningen i uppdrag att testa produkterna i en förskola och en skola. Vi ska låta föräldrarna välja, säger vice utbildningsråd Herman Vinterhjärta (MP).

Utvärderas

Det är ännu inte klart på vilka ställen förslaget ska testas. Tanken är att försöket ska utvärderas efter höstterminen och sedan ingå i den kost- och måltidspolicy som är på gång efter nyår.

Källa: Folkbladet

– ◊ –

Kommentar

Vi på KOSTDEMOKRATI gratulerar Johanna för väl utfört arbete och det var också uppmuntrande att Johanna skickade ett mail och ”tackade för hjälpen med all inspiration”.

Självklart kommer kostdiktatur att upphöra vid årsskiftet – i Finspång – med uppmärksamma politiker och tjänstemän som förstår att lyssna på sina medborgare.
.

.
Vi passar nu bollen vidare till Bollnäs och Svedala kommun där politiker och kostchefer stoppat huvudet i sanden och hoppas att det blåser över.

Det kommer mer sannolikt att slutat med att mer ansvariga politiker kommer att kryssas in eller så väljer medborgarna helt enkelt ett annat parti.

Missnöjespartier erbjuds ”walkover”.

Varför de tar rygg på Livsmedelsverket och försvarar kostdiktatur det vet de nog inte själva. Att de därigenom omyndigförklarar medborgarna är ett annat kapitel.

Läs mer:

Att med bakgrund av ovanstående förneka skolbarnen den enda kost som är godkänd av Socialstyrelsen för behandling av diabetes och övervikt och istället blint, slaviskt och odemokratiskt påtvinga medborgarna kostråd som en amerikansk militant vegetarian (arbetsmarknadsjournalisten Nick Mottern) hittade på för trettiofem år sedan – som tredubblat diabetes och fördubblat fetma på bara tjugo år – det är vansinne.

Skolbarn och föräldrar bör ta befälet. Varför inte bojkotta lättmjölk och lättmargarin och prata med rektorn som är ytterst ansvarig. Förklara att ni som föräldrar inte kan acceptera lightprodukter som enda alternativ, som gör barnen ofokuserade och som lägger grunden till diabetes, fetma och droger. Utan riktig mat blir undervisningen lidande – vilket också är helt acceptabelt.

Om ni har en rektor som är mogen sin uppgift så tar han/hon tag i saken vilket är enkelt när föräldrarna står bakom. Om kommunens kostchef protesterar så begär skriftligen vilken vetenskap som protesten grundar sig på (inte ens Livsmedelsverket har lyckats med det).  Tro och tyckande räknas inte som godtagbara skäl för att inskränka valfriheten.
.

Ställ upp för era barn. Era förtroendevalda politiker och kostchefer verkar strunta i medborgarna, som de är satta att tjäna. De tänker inte själva, de bockar uppåt istället för att värna medborgarnas intressen och har uppenbarligen nått sin ”inkompetensnivå”.

De är rädda att uppifrån betraktas som illojala, de är rädda om sin karriär, de är rädda att bli uteslutna, de är rädda om sin legitimation eller så är de bara djupt okunniga.

De borde istället beakta sann vetenskap, sann beprövad erfarenhet och folkets ursinne.

KRÄV KOSTDEMOKRATI! Vilket borde vara en självklarhet.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera