Valio går före – väljer raps i stället för soja i mjölkproduktionen

Användningen av soja i fodret till de Svenska mjölkkorna har fått mycket kritik i media den senaste tiden. En stor del av sojan importeras från Brasilien där bruket av bekämpningsmedel som Parakvat orsakar dödsfall. Men det är helt onödigt att använda soja. Raps är minst lika bra. Det anser den finska mjölkjätten Valio. Fortsätt läsa ”Valio går före – väljer raps i stället för soja i mjölkproduktionen”

Färre än väntat dog i svininfluensa

Förra influensasäsongen dog tio svenskar av den så kallade svininfluensan. Det berättade statsepidemiologen Annika Linde i dag under en informationsdag om influensa riktad till landstingen.

Antalet dödsfall var dock färre än väntat. I Storbritannien, till exempel, avled 562 personer till följd av svininfluensan. Att så få dog i Sverige beror, enligt Annika Linde, på så många svenskar vaccinerade sig mot svininfluensa under säsongen dess för innan. Fortsätt läsa ”Färre än väntat dog i svininfluensa”

350 miljoner individer världen över har typ 2-diabetes

Antalet människor med typ 2-diabetes världen över har ökat med närmare 150 procent på 30 år. I dag finns i storleksordningen 350 miljoner människor med typ 2-diabetes. Det innebär att närmare en av tio vuxna människor världen över har typ 2-diabetes, enligt en studie som presenteras i Lancet.

Författarna understryker att utvecklingen av diabetesrelaterade komplikationer kommer att leda till mycket omfattande belastningar på sjukvårdssy­stemen världen över de kommande decennierna. Det krävs att sjukvården gör sig beredd för att möta detta. Fortsätt läsa ”350 miljoner individer världen över har typ 2-diabetes”

Vi välkommnar DiOS som krönikör på KOSTDEMOKRATI

Ny rikstäckande organisation för personer med diabetes

I maj år 2010 skapades en ny rikstäckande organisation för diabetiker, Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS.

Vi vill ge diabetiker större inflytande, både över sin egen diabetes och över intressefrågor, säger nyutnämnde ordföranden i DiOS Patrik Sundström, från Tierp.

Det finns ett behov av en diabetesorganisation med högt i tak, stabila värderingar och aktiviteter.

Våra medlemmar får stort inflytande i organisationens arbete. De vet vad det innebär att leva med diabetes och det är problem och frågeställningar de ställs inför i sin vardag som vi vill arbeta för att förbättra.

DiOS ska arbeta decentraliserat; en liten ledningsgrupp i kombination med representanter från varje sjukvårdsregion runt om i Sverige. Fortsätt läsa ”Vi välkommnar DiOS som krönikör på KOSTDEMOKRATI”

Kristian Petrov hälsas välkommen som krönikör

Kristian Petrov

Jag är filosofie doktor i idéhistoria och har sedan disputationen 2006 arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs universitet och Södertörns högskola. Som idéhistoriker intresserar jag mig dels för frågor om mänskliga rättigheter, demokratisering och Europapolitik, dels om vetenskapliga kontroverser, medicin och livsåskådningar. Fortsätt läsa ”Kristian Petrov hälsas välkommen som krönikör”

”Ganska få kilon på alla de träffarna”

Sju kilos minskning på ett år är inget unikt för Viktväktarna. Det ser läkarna med andra metoder också. Det säger Martin Ridderstråle, chef för endokrinologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus.

– Det är bra att behandlingen dokumenteras vetenskapligt. Men resultatet är inte förvånande. Om man ökar insatserna och dessutom går i grupp får man ytterligare några kilos viktnedgång, säger Martin Ridderstråle.

Han tycker snarare att man kan vända på resonemanget.

– Deltagarna hos Viktväktarna träffades tre gånger i månaden i ett år och gick ner drygt tre kilo mer än gruppen som varit hos läkare. Det är ganska få kilon på alla de träffarna. Fortsätt läsa ””Ganska få kilon på alla de träffarna””

Oseriös kritik av LCHF

”Köttlobby ligger bakom lågkolhydrat-dieter” basunerades ut av Ekot förra veckan. Det var ett sällsynt oseriös inslag från en vanligtvis pålitlig redaktion. Vad det handlar om är att vissa undersökningar som förespråkare för Atkins och LCHF hänvisar till var finansierade av köttindustrin. Inget fel att granska detta, men att antyda att den folkrörelse av folk som tror på att äta lite kolhydrater i grunden skulle vara styrda eller bekostade av köttproducenter, det är helt enkelt felaktigt.  Motsvarande sakförhållande skulle dessutom definitivt kunna sägas om lågfettdieter och kolhydratindustrin. Alla stora livsmedelssektorer sponsrar forskning. Fortsätt läsa ”Oseriös kritik av LCHF”