Lita inte på myndigheternas kostråd!

Publicerad 19 augusti 2011 i Kristianstadsbladet

Debatt.

Rekommenderad skol- och daghemskost av Livsmedelsverket är en hälsofara. Det skriver:

  • Uffe Ravnskov med dr, docent, oberoende forskare, Lund
  • Karl E Arfors, professor emeritus, tidigare explorativ forskningschef Pharmacia AB
  • Christer Enkvist, före detta landstingsöverläkare, tidigare medlem av SBU
  • Göran Petersson, professor i kemisk miljövetenskap, Chalmers
  • Tore Scherstén professor emeritus, tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd
  • Ralf Sundberg, docent
  • Jørgen Vesti Nielsen, överläkare

Fortsätt läsa ”Lita inte på myndigheternas kostråd!”