Lurar vården oss på livet? Bedöm själv!

.

Ar cancergatan

.
ζ

En revolutionerande artikel i Sveriges mest lästa tidning:

Markbladet_kontroversiell film

Klicka här för mer information om föreläsningen i Kinna 26 februari.

ζ

”Läkaren som vägrade ge upp”

Virus-computerFilmen ”Läkaren som vägrade ge upp” visas söndagen 26 februari 2017 i Kinna och om du inte kan komma då så visas den framöver på många biografer runt om i Sverige. Observera att den endast visas på bio och INTE på internet (om man tror sig kunna ladda ner filmen på Internet så riskerar man att istället ladda ner skadligt virus)..

 • Visningar: Läkaren som vägrade ge uppklicka här

Filmen väcker frågan om vi alla är lurade av våra egna myndigheter, professorer och läkare? Är det meningen att vi alla ska drabbas av cancer – bara för att det gynnar läkemedelsindustrin? Varför motarbetas metoder som hjälper kroppen att bekämpa cancer på ett naturligt och effektivt sätt – utan biverkningar? Filmen avslöjar många av svaren på dessa frågor på samma gång som filmen handlar om hur samhället behandlar dem som söker svaren på varför sjukdom uppkommer och hur sjukdomar kan förebyggas på ett naturligt sätt.

valentine heart shape made by dollars isolatedSvensk sjukvård är inriktad på att vidmakthålla läkemedelsindustrins monopol och inte främst att lindra och bota sjukdomar. Den som tror något annat kommer att bli tvungen att tänka om. En inriktning inom vården som bland annat innebär att de 60.000 svenskar som varje år får sin cancerdiagnos förvägras den bästa cancervården till förmån för kemoterapi som i studier visat sig misslyckas i 97 fall av 100.

 • Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent? klicka här (men det är extremt lönsamt och tillväxten är god)

Doktor Erik Enby fann i sin forskning viktiga pusselbitar och hotade således cancerindustrin som säljer kemoterapi för runt 800 miljarder kronor varje år (jämför Sveriges hälso- och sjukvård som totalt kostar drygt 400 miljarder kronor per år). Om Erik Enbys forskningsresultat varit harmlösa hade han fått vara ifred – men nu råkar det han fann vara revolutionerande varför man startade en ”häxjakt” för att denna kunskap inte skulle komma till allmänhetens kännedom.

Det vore ju försmädligt om de cirka 60.000 svenskar som drabbas av cancer varje år förstod att de förnekas naturliga effektiva behandlingsmetoder – utan biverkningar (och då skulle ju även försäljning av lukrativa läkemedel mot biverkningar minska). Detta får man inte ens forska på.

Se en intervju nedan ↓

Så här sammanfattar Erik Enby:

INFEKTIONER LIGGER BAKOM KRONISK SJUKDOM

Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag
undersökt mina patienters kroppsvätskor. Jag fann att
det vid olika former av kronisk sjukdom förekom en till
utseendet varierande och okänd mikrobiologisk växt i
deras blod och att detta var höggradigt klumpat.

sporsäcksvamp2
En cancertumör visade sig vara en sporsäckssvamp

Jag förmodade att denna växt kunde ha med olika slag
av pågående kronisk sjukdomsutveckling att göra. Jag
började använda mig av terapier som skulle kunna tänkas
hämma den mikrobiologiska växten och lösa upp den
egendomliga blodklumpningen. Märkliga förbättringar
av de kroniskt sjuka noterades därvid ofta.

ζ

Vetenskap

ζ

Visste du …

att det finns två kategorier av läkare som riskerar att förlora sin legitimation?

fängelseDen kategori som de flesta känner till av de som grovt missköter sig, som agerar okunnigt och de som begår allvarliga brott. De ska självfallet bli av med sina läkarlegitimationer så att de inte kan fortsätta skada patienter.

Dock krävs det upprepade och allvarliga överträdelser så länge de ”håller sig på mattan” och inte utmanar läkemedelsindustrins monopol på medborgarnas liv och skattepengar. Nedan ett belysande exempel som nyligen publicerades (dock inte tillräckligt allvarligt för att läkaren skulle bli av med sin legitimation) – ett exempel som visar att det nästan är omöjligt att förlora sin legitimation så länge man följer läkemedelsindustrins direktiv (även om patienterna far illa).

Monopol-Mr

.
Läkemedelsindustrins monopol är ”heligt”

Sedan har vi den andra kategorin som består av läkare som förbättrar hälsan med naturliga metoder – och deras legitimation sitter löst även om de gör allt rätt. Mot denna grupp fabriceras anklagelser och läkarlegitimationer dras in i ett försök att misskreditera dem så att ingen lyssnar på dem.

mikroskopDoktor Erik Enbys forskning hotar bl.a. cancerindustrin genom att han visat att man kan läka kroniska sjukdomar som t.ex. cancer på naturliga sätt utan biverkningar (och till relativt låga kostnader). Men doktor Erik Enby vägrade att låta sig tystas och hans forskning kunde ju t.o.m. ”fru Svensson” se själv i hans mikroskop (det som vården hävdar inte finns).

Så det man tydligt kan se i mikroskop ”finns inte” enligt vården – tydligen en ”synvilla” som uppträder i alla mikroskop och som uppträder varje gång man tittar på blodet från kroniskt sjuka (varför vårdens auktoriteter vägrat att ens titta i doktor Erik Enbys mikroskop). Detta närmast ofattbara vanvett inom vården framkommer tydligt i filmen.

ζ

Dr Erik Enbys forskning

– som gjorde att han titulerades ”en av Sveriges farligaste läkare i Sverige” (farlig för vem?)

Vad de flesta medborgare inte vet om är att läkarlegitimationen sitter löst om man hotar läkemedelsindustrins monopol på cancer (eller andra lönsamma sjukdomar). Läkarlegitimationen kan dras in om man är ”olydig” och följer sin inre kompass, om man tänker själv utanför givna ramar. Detta vet alla forskare och läkare om, vilket får dem att ”hålla sig på mattan”. Fallet doktor Erik Enby visar vad som händer om man utmanar mäktiga intressen som lever på ohälsa, som inte alls vill att vi ska bli friska.

Erik-Enby

Vanligt är att man drar in läkarlegitimationen efter pensionsåldern för att inte skapa rubriker. På detta sätt undergräver man trovärdigheten hos de läkare som vägrar att flyta med strömmen likt badankor. Detta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare, där karriären lätt kan strypas och där man kan bli berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare om man inte lyder. Doktor Erik Enby är en läkare på tusen – som vågar utmana gamla ”sanningar” och som driver utvecklingen framåt.

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan t.ex. svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död år 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att alla cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte den aktuella kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation under två tillfällen och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys två konsultationer vara vållande då den var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet). Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för just detta. Det visade sig sedan också att kvinnan inte tagit de medel som doktor Erik Enby rekommenderat.

Man bortsåg helt ifrån att han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av. Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån.domarklubba3

Domslutet var utstakat från början!

Om det ska råda likhet inför lagen och om detta är ett rättesnöre så ska alla läkare förlora sin legitimation om de varit i kontakt med en patient som dör – oberoende av vad patienten dör av (patienten i exemplet ovan dog dessutom genom självmord). Om detta ska gälla finns det snart inte några legitimerade läkare kvar i Sverige.

Se filmen och bedöm själv om våra auktoriteter agerar på ett professionellt sätt – eller ej.
.

barncancer-1-5-m

Ett slag under bältet mot alla barn och vuxna
som drabbas av cancer. Det är så hemskt att
man inte tror på det förrän man själv ser det
med egna ögon. Se filmen!

ζ

»Whistle-blowers«

whistleblower2-mDoktor Erik Enby är inte den enda läkaren som förföljs för att han inte uteslutande använder ”läkemedel”. I en undersökning av »whistle-blowers« i USA fann man att det vanligen var en familjefar i 40-årsåldern med starkt samvete och stor integritet som slagit larm.

Av dessa sparkades 90 procent, 27 procent stämdes, och 10 procent försökte ta sina liv. Trots detta var det bara 16 procent som sa att de inte skulle slå larm igen.

Är inte dessa människor föredömen för oss alla?

Risken att hamna ute i kylan och t.o.m. förlora sin legitimation och sitt jobb får de allra flesta läkare att hålla tyst även om de begriper bättre – istället offras patienterna på löpande band.

Källa … Läkartidningen


Kommentera gärna i Kostdemokratis Facebookgrupp … klicka här

 

8 svar på ”Lurar vården oss på livet? Bedöm själv!”

 1. DET FINNS MÅNGA NATURLIGA MEDEL OCH METODER SOM KAN BOTA CANCER – MEN INTE INOM DEN SKATTEFINANSIERADE ”VÅRDEN”.

  Tusentals som drabbats av cancer har blivit symptomfria med hjälp av naturmedel – även fall som sjukvården betraktat som hopplösa. Men vårdens läkare bryr sig inte – utan fortsätter med kemoterapi och strålning som vi vet fungerar uruselt (dock extremt lönsamt). Men vi vet ju varför – om läkarna skulle börja skriva ut naturmedel skulle deras karriär vara slut. Sådan makt har läkemedelsindustrin.

  Ett klipp från Facebook:

  Peder fick diagnosen obotlig lungcancer och åtta månader kvar att leva. Han sökte sig då till Kina och efter en kur med kinesiska örter minskade tumören från 55 till 6 mm. Sedan dess har sju år gått.

  Varje månad får Peder kinesiska örter tillskickade till sig. Den läkaren som sänder örterna från sitt örtapotek i Stockholm heter Doktor Yang. Här berättar Doktor Yang om hur örterna verkar i kroppen.

  – Cancerläkaren som övergått till kinesisk medicin
  TV HELSE

  – Peder Elderby överlistade cancern med kinesiska örter
  TV HELSE

 2. Ännu en studie som bekräftar Erik Enbys forskningsrön

  Revolutionerande internationell studie: Mikrober i blod och vävnad
  kan vara orsaken till inflammatoriska och kroniska sjukdomar

  En ny studie visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodet går emot den allmänna uppfattningen inom läkevetenskapen att blod är sterilt. Forskarna misstänker nu att dessa mikrober kan vara orsaken till kroniska och inflammatoriska sjukdomar precis i linje med dr Erik Enbys slutsats som NewsVoice skrivit om tidigare.

  Läs mer … NewsVoice

  Det innebär dock inte att myndigheter och vården ändrar sin ståndpunkt (för det räcker inte tusentals studier) – då det blint lyder läkemedelsindustrins direktiv (för att inte själva råka illa ut). För att vården ska komma ut industrins järngrepp krävs att vi byter dagens politiker som bevisligen passerat sin inkompetensnivå och som abdikerat från sitt ansvar. Ett nytt lovande parti som är på G och som har lovat att ta itu med denna problematik på ett pragmatiskt sätt är … OmstartSverige

  Det är närmast skrattretande att påstå att blodet är sterilt när man i mikroskop ser att blodet hos ALLA kroniskt sjuka är allt annat än sterilt – det kryllar av mikrobiologisk växt (bakterier, virus, svampar, …) och det är höggradigt ihopklumpat. Antingen ljuger de oss rätt upp i ansiktet eller så är de inkompetenta – och det är de som styr dagens cancervård ! ! !

  Detta faktum (inkompetens och korruption) framgår tydligt i filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” – en brist på professionalitet som drabbar oss ALLA – direkt eller indirekt (snart drabbas ju varannan svensk av cancer – många helt i onödan). Således en fråga av yttersta vikt – men ansvariga politiker och myndigheter gör som de brukar – ingenting (de får ju sin lön ändå).

 3. Kan man bota cancer med ketogen kost?

  Jag hävdar bestämt att det är möjligt. Vi måste bara tänka i andra banor än vad vi blivit lärda. Det enda som kan läka inflammatoriska tillstånd i kroppen, som ju cancer är, är att fokusera på att ge sitt eget immunförsvar bästa möjliga förutsättningar. För till syvende och sist är det just immunförsvaret som kan läka inflammatoriska tillstånd i kroppen. Inte piller och sprutor.

  Läs mer … klicka här

 4. Så här skrev Jan-Ola Gustafsson, frilansande journalist, häromdagen i ett inlägg på Facebook ”Läkaren som vägrade ge upp”:

  Här är ett strålande tillfälle för intelligenta stockholmare att se hur ”skolmedicinen” och ”den akademiska professionen” i många år jobbat hårt för att karaktärsmörda en forskare som ägnat sitt liv åt en forskning som gett helt nya perspektiv på sjukdomars uppkomst och spridning.

  Gå in på hemsidan för ”Läkaren som vägrade ge upp” och läs mera där. Hjälp också till så att ännu fler svenskar får möjlighet att se Börje Peratts fantastiska film om detta.

  —————————————————————————–

  Turnén går vidare. Närmast i tur står Västerås 6 mars, Stockholm 9 mars, Stenungsund 14 mars, Vårgårda 23 mars och Lund 19 april. Se mer info om kommande evenemang … klicka här

  Sprid info till vänner och bekanta samt Facebook inte att förglömma!

 5. GcMAF – ett av världens mest potenta cancermedel (som också jagas av våra myndigheter)

  Har du någonsin hört talas om GcMAF?

  Vet du att det är ett av världens mest potenta immun medel och som har visat sig vara mycket verksamt på en rad olika sjukdomar inklusive cancer? David Noakes har till och med dokumenterat tillfrisknande från bukspottkörtelcancer i terminalskedet – vilket är en ytterst svår cancerform.

  Det finns 120 vetenskapliga forskningsrapporter, av 200 forskare i åtta länder som har påvisat att GcMAF har en överlägsen immuneffekt … PDF

  Men varför är det då så tyst om GcMAF? Varför tiger våra förtroendevalda politiker?

  Dags att byta politiker … OmstartSverige

Kommentera