”Läkaren som vägrade ge upp”

erik-enby-expressenerik-enby

Farlig för vem? … klicka här

ζ

wowx2

”CANCER BUSINESS AS USUAL”

En sann dramadokumentär 1 december om en cancerforskning och cancervård som utvecklats till ”geschäft” och om ett rättssystem som havererat – vilket drabbar alla med kroniska sjukdomar som diabetes, fetma, hjärtkärlsjukdomar, cancer eller andra kroniska sjukdomar.partille-1-dec

Varje dag drabbas i snitt 165 svenskar av cancer – som förnekas den bästa vården [vilket läkemedelsindustrin bestämt]. Ska vi acceptera att effektiva behandlingsmetoder mörkas?

Ska vi acceptera att cancerforskningen styrs av industrin – och att forskare som inte ”lyder” förföljs av våra egna myndigheter?

Se filmen 1 december och välkommen till en omvälvande föreläsning 5 december! Därefter har sannolikt din världsbild förändrats och du står bättre rustad om du eller närstående drabbas.

Läkaren Erik Enby menar att infektioner är roten till det onda – som kostnadseffektivt kan behandlas med naturliga medel utan biverkningar. Det behövs inga sofistikerade mastodontsjukhus som Nya Karolinska där bara byggnaden kostar 70 miljarder skattekronor. Erik Enbys forskning hotar ekonomiska särintressen varför han har förföljts under mer än 30 år av läkare, myndigheter och av public service. Är de alla med i en ohelig konspiration mot folket? Vill de att vi alla ska drabbas av cancer?

läkare_stetoskopDe som ser filmen kommer att bli rejält omtumlade och frågan är om vi kan lita på vården och våra myndigheter när det gäller kroniska sjukdomar? Svaret på den frågan blir oftast ett NEJ efter att man studerat frågan – men tilliten till vården är så djupt rotad hos gemene man att det sannolikt behövs mer än en dokumentärfilm och en föreläsning för att rucka på förtroendet för vårdens auktoriteter.

Men det är viktiga steg mot att ta befälet över sin livskvalitet. Slutsatsen blir att man själv måste läsa på och själv ta ansvar för sin och sina barns livskvalitet. Om man okritiskt litar på ”auktoriteter” inom myndigheter och vården blir det lätt fel.

ζ

Föreläsning 5 december

En uppföljande föreläsning 5 december där läkaren Erik Enby berättar om sin forskning som skulle kunna revolutionera sjukvården – men då skulle det ju med stor sannolikhet säljas färre läkemedel och fler skulle bli friska. Därför försöker den läkemedelsindustri som styr forskning, vård och myndigheter att mörka allt som utmanar deras monopol på våra liv och våra skattepengar.

Bicomterapeut Markus Johansson kommer att berätta om Bicom bioresonansterapi som tillämpas av läkare utomlands med mycket goda resultat.

Leif Lundberg kommer att berätta om ett hälsokoncept som skulle bespara många ett onödigt lidande och spara stora pengar för de företag som värdesätter friska medarbetare.

↓ Klicka på flyern nedan för att förstora den eller klicka här

se.
ζ

Se gärna en intervju innan filmen:

ζ

Justitiemord

Att det verkligen rör sig om ett justitiemord av astronomiska dimensioner är än en gång bekräftat – som drabbar inte minst de 60.000 svenskar som varje år drabbas av cancer och deras anhöriga. De förnekas effektiva naturliga behandlingsmetoder utan biverkningar – för att läkemedelsindustrin bestämt så. En industri som värnar sitt monopol på våra liv och skattepengar.

Citat:

Det är tydligt att faderns anmälan är baserad på ont uppsåt och förvridna slutsatser av den information han har. Han drar tokiga slutsatser från ett sjukintyg och förvandlar det till friskintyg. Han har inte varit närvarande och hörsägen saknar juridiskt värde.

Ändå används dessa av fadern påhittade påståenden som grund för att dra Eriks legitimation (2007) och där Dan Larhammar arrangerade att Erik har förföljts i medierna i över 10 år, 2005-2014. Medieövergreppen var som värst under åren 2006-2011.

Det var främst 14 Expressenjournalister bakom artiklarna anförda av Patrik Micu. Men även Cancerfondens tidning Liv deltog i häxjakten. Sådana samordnade mediedrev kan bara arrangeras om det finns en kraft med stort media-nätverk och det har som dokumentärfilmen visar, Dan Larhammar och VoF (Vetenskap & Folkbildning). Det var där förföljelsen av Enby startade.

ζ

APPENDIX

Dr Erik Enbys forskning

– som gjorde att han titulerades ”en av Sveriges farligaste läkare i Sverige”

Vad de flesta medborgare inte vet om är att läkarlegitimationen sitter löst om man hotar läkemedelsindustrins monopol på cancer (eller andra lönsamma sjukdomar). Läkarlegitimationen kan dras in om man är ”olydig” och följer sin inre kompass, om man tänker själv utanför givna ramar. Detta vet alla forskare och läkare om, vilket får dem att ”hålla sig på mattan”. Fallet doktor Erik Enby visar vad som händer om man utmanar mäktiga intressen som lever på ohälsa, som inte alls vill att vi ska bli  friska.

Erik-Enby

Vanligt är att man drar in läkarlegitimationen efter pensionsåldern för att inte skapa rubriker. På detta sätt undergräver man trovärdigheten hos de läkare som vägrar att flyta med strömmen likt badankor. Detta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare, där karriären lätt kan strypas och där man kan bli berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare om man inte lyder. Doktor Erik Enby är en läkare på tusen – som vågar utmana gamla ”sanningar” och som driver utvecklingen framåt.

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys konsultation vara vållande då den var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet). Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för just detta.

Man bortsåg helt ifrån att han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån.domarklubba3

Domslutet var utstakat från början.

Om det ska råda likhet inför lagen och om detta är ett rättesnöre så ska alla läkare förlora sin legitimation om de varit i kontakt med en patient som dör – oberoende av vad patienten dör av (patienten i exemplet ovan dog genom självmord). Då finns det snart inte finnas några legitimerade läkare kvar i Sverige. Se filmen och bedöm själv om våra auktoriteter agerar på ett professionellt sätt – eller ej (detta sker alltså idag i Sverige).

barncancer-1-5-m

Ett slag under bältet mot alla barn och vuxna
som drabbas av cancer. Det är så hemskt att
man inte tror på det förrän man själv ser det
med egna ögon. Se filmen!

ζ

En uppföljande föreläsning måndag 5 december

Föreläsning i Fräntorps Folkets Hus måndag 5 dec kl 18.30 – 22.00

(tre föreläsare)

forelasare-bw

Dr Erik Enby kommer att berätta mer om sin cancerforskning där man med egna ögon kan se vad som växer i blodet hos patienter med kroniska sjukdomar (inklusive cancer).

Markus Johansson berättar om Bicom som används av läkare och på statliga sjukhus utomlands för att bland annat finna och bota matintoleranser och allergier – med mycket gott resultat (utan biverkningar).

Leif Lundberg presenterar ett nytt unikt hälsokoncept för dem som vill lära sig mer om hur man optimera sin hälsa på ett naturligt sätt (där automatisk viktkontroll fås på köpet).

Hälsokonceptet involverar dr Erik Enbys forskning och Bicom bioresonansterapi – plus mycket mer. Vi har utvecklat ett helhetskoncept där kunskap och support spelar stor roll för resultatet. Vi levererar ”egenkontroll” så att man sedan själv kan ta befälet över sin och sina barns livskvalitet och inom ett företag sprider sig kunskaperna som ringar på vattnet.

 • Entré 100 kr som betalas kontant vid entrén.
  Ingen föranmälan – utan ”drop in” gäller mellan 18.00 – 18.30.

Innan föreläsningen kommer mer info på www.kostdemokrati.se

Vi testade hälsokonceptet på två ”elever” som tidigare provat ”allt” för att komma tillrätta med sina ohälsoproblem och övervikt (ca 35 kg övervikt vardera vid start). En av eleverna (kvinna 35+) hade en långt framskriden prediabetes och var ytterst nära att utveckla diabetes. Vi fokuserar på hälsa och prestationsförmåga. Automatisk viktkontroll är något man får på köpet – utan svält eller krav på extra träning. ↓

diagram-resultat

ζ

Sist men inte minst

Dr Erik Enbys ”testamente”

 • blodkropparErik Enby om sjukdomarnas ursprung – Mikrosvampar kan vara en orsak till kroniska sjukdomar och cancer … NEWSVOICE

Testamentet på engelska:

 • Dr Erik Enby: ”Searching for the essence of chronic diseases” – It’s in the blood … NEWSVOICE

9 svar på ””Läkaren som vägrade ge upp””

 1. ÄNNU EN KANONKVÄLL MED BRA RESPONS FRÅN PUBLIKEN

  150 – 200 besökare såg filmen och efteråt svarade dr Erik Enby på frågor – tills de var tvungna att stänga biografen. En i publiken ställde frågan om hur vi ska bära oss åt för att många fler ska se filmen så att fler förstår vad som försiggår över våra huvud.

  Dr Erik Enby har forskat fram en viktig ”pusselbit” för att lösa cancerns gåta – men ingen vågar titta på den av rädsla för att förlora sin legitimation och sitt välavlönade jobb – trots att de begriper bättre.

  Se hur det gick för dr Erik Enby när han utmanade cancerindustrin som lever på vår cancer (som i snitt drabbar 165 svenskar varje dag). Erik Enby förklarade att han sökt orsaken till alla kroniska sjukdomar och inte alls fokuserat på just cancer – utan på infektioner som verkar vara grunden till kroniska sjukdomar.

  Det är media och lobbyister som haussat upp just cancer – kanske för att läkemedelsindustrin har tillförskansat sig ett exklusivt monopol på vår cancer (och våra skattepengar) och för att cancermediciner är en av läkemedelsindustrins allra viktigaste kassako – men en fantastisk tillväxtkurva. Snart har varannan svensk cancer.

  Allt handlar om pengar och de som ”stör” denna utveckling riskerar att utsättas för en veritabel häxjakt – där även våra myndigheter, vårt rättsväsende, våra läkare, våra professorer, media och public service deltar. Detta är ju vansinne och gemene man har ingen aning om hur tokigt det fungerar inom vårdens väggar.

  Detta är en film ALLA vuxna bör se – inte minst ansvariga politiker.

  Min slutsats är att vi måste byta ut de etablerade politikerna mot nya kompetenta som vågar agera. De får sedan städa ut den inkompetens inom våra myndigheter som avslöjas i filmen.

  Således ligger ansvaret hos folket – som måste vakna. Nästa fråga blir om det finns något vettigt parti att rösta på? En i allra högsta grad relevant fråga som vi ska försöka reda ut lite längre fram.

 2. Feedback via Facebook och email.

  Hej!

  Vill bara hylla er för ett mycket bra och viktigt jobb, att få ut denna film om Erik, som vi såg i går! Jag gläds också oerhört av publikens kunnande om den verkliga maktens rävspel, det var upplyftande att se att fler har vaknat!

  Jag har själv rotat djupt i maktens korridorer sedan 60-talet och var välinformerad på 70-talet om maktstrukturerna i världen och deras betydelse (Bilderberg, CFR, TC , frimurarna….), men på den tiden var det inte så många som trodde att världen var så ”jävlig” (förutom Säpo, som ett par gånger inkallade mig för ”samtal”, de ville veta vad jag visste om makten, det fick dom, med råge). Det är mycket enklare numera, med Internet, att få spridning för sådana upplysningar.

  Än en gång, tack för ditt engagemang och idoga jobb!

  – – – ytterligare en feedback nedan – – –

  EN BÅDE GRIPANDE OCH SKAKANDE FILM.

  Gripande på grund av den styrka och mod som drivit Dr.Erik Enby under många decennier i sin mikrobiologiska forskning som resulterat i att åtskilliga människor blivit botade. Han har under lika många decennier motarbetats, hotats, beljugits och svartmålats av läkare som varit i läkemedelsindustrins ledband.

  Skakande därför att bakom akademiska titlar och ”medicinsk profession” finns träskmarker av avundsjuka, lögner och konspirationer mellan olika aktörer för att motarbeta nya rön och metoder som inte kan skapa de stora kapitalvinster som bruket av produkter från den internationella s.k. läkemedelsindustrin kan göra.

  Särskilt allvarligt är det att media, både press, radio och TV nedlåter sig till att medverka i detta fulspel. Filmen är ett förnämligt exempel på hur kapital och akademisk avundsjuka i samverkan kan bromsa en medicinsk utveckling som kunde komma åtskilliga människor till del istället för att genomgå plågsamma och funktionsnedsättande operationer.

  Försök att få tillfälle att se filmen och samtidigt få en nyttig bild av det för allmänheten okända ruffel som pågår bakom kulisserna för att bromsa forskning som bevisligen kan rädda och förlänga livet för många människor.

 3. DET FINNS GOTT OM EVIDENS OM ATT KOSTTILLSKOTT BOTAR CANCER – DE SOM PÅSTÅR ANNAT ÄR OKUNNIGA ELLER LJUGER.

  Den amerikanska The Life Extension Foundation utförde 1994 en dataundersökning över antalet publicerade rapporter från kliniska och experimentella försök, där man undersökt vilka olika kosttillskott och mineraler som förebygger cancer. Undersökningen gick så till väga att man utredde i hur många studier det fanns belägg för att ett enskilt mikronäringsämne kunde påverka cancer.

  Resultatet:

  Uppställningen visar antal studier som visar på en minskad cancerrisk vid några vitaminer, mineraler och grönsaker

  Vitamin A: 23 studier
  Vitamin C: 273 studier
  Vitamin D: 83 studier
  Vitamin E: 213 studier
  Betakaroten: 254 studier
  Selen: 431 studier
  Zink: 192 studier
  Glutation: 25 studier
  Folsyra: 76 studier
  Vitlök: 43 studier
  Frukt och grönsaker: 128 studier

  Trots detta så uppmanar de amerikanska myndigheterna enbart människor att äta mer frukt och grönsaker, samtidigt som de varnar för att de ska äta kosttillskott i form av mineraler och vitaminer. Detsamma gäller svenska myndigheter som verkar kopiera vad amerikanska myndigheter gör.

  Att svenska myndigheter gör som sina motsvarigheter i USA är inte förvånande, då stora läkemedelsfirmor i båda länderna så totalt dominerar den marknad, som består av sjuka människor. Att förstöra den marknaden genom att med relativt billiga och enkla metoder förhindra att sjukdomar uppstår, skulle störa grunden för företagens villkor, dvs maximal avkastning på det satsade kapitalet.

  Källa … 2000-Talets Vetenskap

  – Beprövad erfarenhet av vitaminer och mineraler … Vaken

 4. Tack Pia Hellertz,

  det var verkligen upplysande om hur vår sjukvård är uppstyrt av ekonomiska intressen.
  Våga inte tänka utanför boxen! Och våga inte göra människor friska på riktigt!

  – – –

  Pia Hellertz 30 augusti 2016:

  Jag har just kommit hem från filmen LÄKAREN SOM VÄGRADE GE UPP. Vilken helt fantastisk dokumentär! Börje Peratt har gjort ett absolut kanonjobb. Hans intervjuer är imponerande i sin lågmäldhet, samtidigt som han inte väjde för de tuffa frågorna. Det var pinsamt att lyssna till myndighetspersoners och andra ansvarigas avslöjande svar – eller snarare icke-svar.

  Erik Enby har blivit utsatt för ett justiemord som många borde ställas till ansvar för. Det enda Erik Enby gjort är att forska om sjukdomarnas grundläggande väsen och hittat behandlingsmetoder som gör människor friska eller friskare. För det blir han polisanmäld och kränkt på alla möjliga sätt. Föreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF, har förföljt honom i 10 års tid och använt massmedia till sin hjälp – och de har ställt upp – okritiskt. Det är helt ofattbart otroligt!

  Missa inte filmen om och när den kommer till din hemkommun.

  Varför inte göra som jag – kontakta Börje och se till att du kan visa filmen i din hemkommun, så att du själv får se den – och så kan du se till att vänner och bekanta och andra som kan tänkas vilja se den, får den möjligheten. Jag har bara spritt info via Facebook och mailvänner, som i sin tur spritt. Och så fick jag förmånen att sitta och sälja biljetter. Och det var nästan fullt i salongen.

 5. Erik Enby återigen utsatt för justitiemord – denna gång av ansvarsnämnden och dess ledamöter.

  Läs mer … klicka här

  – – –

  Folket har makten – en gång vart fjärde år.

  KOMMENTAR

  Nu måste förtroendevalda och ansvariga politiker ingripa och ställa ansvarsnämndens ledamöter till svars och be dem att förklara sig. Frågan är av den digniteten att en oberoende haverikommission omedelbart borde inrättas för att skyndsamt utreda frågan.

  Stöder våra myndigheter läkemedelsindustrins särintressen på bekostnad av cancerpatienternas intresse av att få tillgång till den bästa vården? Mycket tyder på detta och detta monopolistiska ställningstagande drabbar varje år mer än 60.000 svenskar plus deras anhöriga (var tredje svensk drabbas redan idag av cancer och snart varannan) – som således förnekas att kunna välja den bästa cancervården. Är det denna utveckling som ansvarsnämndens ledamöter bejakar?

  Om inte regeringen omedelbart tar tag i denna fråga så är deras förtroende hos folket förbrukat inför valet 2018 – vilket kan vara klokt att inse redan nu!

  Att myndigheter och vårdens auktoriteter inte bryr sig vet vi sedan länge och ansvaret för denna utveckling vilar ytterst på våra förtroendevalda politiker – på regeringen (S + MP). Om inte de heller bryr sig så måste de bytas ut.

  NU ÄR DET ALLVAR – INTE LÄNGRE EN POLITISK LEK (35 % AV DE SOM DRABBAS AV CANCER DÖR INOM EN FEMÅRSPERIOD). SKA DE FÖRNEKAS EN VERKSAM BEHANDLING UTANFÖR SKOLMEDICINENS MONOPOL PÅ CANCER? SKOLMEDICIN STÅR FÖR SYNNERLIGEN INEFFEKTIVA OCH TVEEGGADE BEHANDLINGSMETODER – SOM DOCK ÄR EXTREMT LÖNSAMMA (DE SÄLJER CYTOSTATIKA FÖR MER ÄN 800 MILJARDER KRONOR PER ÅR OCH TILLVÄXTEN ÄR GOD).

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent? klicka här

  – Kemoterapi orsakar cancertumörerklicka här

  – Kemoterapi ger mer cancer
  klicka här

  Det är ovanstående som en OBEROENDE och kompetent haverikommission måste utreda. Fallet Erik Enby har satt ljuset på ett agerande från våra myndigheter som närmast kan rubriceras som ”massmord” (på grund av inkompetens eller korruption eller vad?) – om kommissionen finner att våra myndigheters tjänstemän medvetet mörkar effektiva naturliga behandlingsmetoder. Om våra förtroendevalda ministrar väljer att blunda som de gjort hitintills bör de och det parti de företräder mista sitt folkliga förtroende i nästa val (folket ger dem ”rött kort”). Allmän vaccination av yngre tjejer med Gardasil är också en fråga som omedelbart borde ge politikerna ”rött kort”. Frågan är om dagens politiker begriper vad de gör?

 6. SKOLMEDICIN HAR TILLFÖRSKANSAT SIG MONOPOL PÅ VÅRA LIV OCH SKATTEPENGAR

  Om jag skulle lyckas hitta en blandning av örter (rötter, frukter, blad, bark eller annat) som botar 99 av 100 cancerpatienter – och har fräckheten att berätta sanningen om detta ”mirakelmedel” – så betraktas det som i högsta grad kriminellt.

  Sannolikt blir jag åtalad och dömd för ”användande av icke godkända läkemedel” och/eller ”kvacksalveri”. Skulle jag vara legitimerad läkare, så förlorar jag obönhörligen min läkarlegitimation. Men framför allt kommer hela det medicinska etablissemanget och våra myndigheter att se till att jag inte fortsätter min ”kriminella verksamhet”.

  De cancersjuka som fått läkarnas besked om att de snart kommer att dö i sin sjukdom och nu börjat hoppas på att trots allt kunna överleva med hjälp av min ”örtblandning” kommer att få besked om att medlet inte fungerar och att jag är en ”brottsling”, som försöker lura dem på pengar (utan att minsta bevis för detta behöver presenteras).

  Och om en av hundra inte kan botas av min örtblandning, utan dör, så kommer jag att åtalas för ”vållande till annans död”. Men de läkare som följer ”skolmedicinens riktlinjer” och med hjälp av traditionell cancerbehandling kanske tillfälligt botar en av tre kommer att bli betraktade som hjältar och företrädare för den fantastiska, moderna medicinen, som snart kommer att lösa cancerns gåta.

  Många känner inte till detta, men skolmedicinen har absolut monopol på cancerbehandling. Var och en som botar cancer med någon alternativ metod är per definition ”kriminell”. Sedan spelar det ingen roll, om han så botar 100 % av dem han behandlar. Det har funnits effektiva, alternativa och biverkningsfria botemedel mot cancer i mer än hundra år – men eftersom de självklart har uppfattats som ”illegala konkurrenter” till de stora läkemedelsbolagens patenterade (och svindyra) cancermediciner, så har så gott som samtliga efter en tid blivit förbjudna – via ett sofistikerat samarbete mellan de stora bolagen och korrumperade forskare och myndigheter.

  Under tiden har några miljoner cancersjuka avlidit – ofta efter traditionell behandling under mycket plågsamma former – utan att ens få veta, att det faktiskt finns alternativ…

  För mig är det mycket svårt att inte bli upprörd över detta!

  Den som är intresserad kan läsa mer om några av de alternativa metoder som finns – och om min egen cancerhistoria – här: http://www.svaradoktorn.se/426070622

  – – –

  KOMMENTAR

  Det är dagens etablerade förtroendevalda politiker som accepterat denna ordning och det är de som via skattemedel finansierar detta monopol – trots uruselt resultat.

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent?
  klicka här

  – Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan
  klicka här

  – Kemoterapi orsakar cancertumörer
  klicka här

  – ”Inget förebyggande av cancer i Sverige”klicka här

 7. Regeringen ligger inte på latsidan i sin strävan att säkra läkemedelsindustrins monopol på våra liv.

  Klipp från Facebook

  Anser att så länge det är läkemedelsbolaget Glaxosmithkline som sitter i regeringen som expertråd i medicinfrågor och som styr och dirigerar villkoren för oss svenskar (när dom sitter på första parkett i Sveriges riksdag) så lär vi vara i händerna på läkemedelsmaffian.

  Det såg vi ju senast i augusti 2016 exempel på när det är på förslag att chockhöja registreringskostnaden för homeopatiska läkemedel, och som gynnar läkemedelsbolagen så klart … klicka här

Kommentera