En strategisk valfråga i landstingsvalet – Gastric Bypass (viktoperationer)

.

landstingsvalet

ζ

doktorshatt2

Doktor blev han inte ….

Från en person som efter sin civilingenjörsexamen började doktorera, men blev sjuk – han formulerar sig så väl att det bör få spridning…..

Dagens medicinska ”vård” är totalt snedvriden och i stort sett helt baserad på farmakoterapi.

Läkemedel-gift

Farmkologi handlar om selektiv toxicitet. Alla farmaka (med undantag av kroppsidentiska substanser) är gifter, och har ett flertal toxiska effekter.

En av dessa kallas terapeutisk effekt, de övriga benämns biverkningar.

Inga farmaka botar sjukdom, eftersom ingen sjukdom orsakas av brist på något farmaka. Man kan bara bota en sjukdom om man vet orsaken och kan motverka den.

piller-2-röd-gulEftersom de flesta av våra s.k. ”civilisationssjukdomar” orsakas av miljögifter (*), som i en allt stridare flod fullkomligt väller ut från våra kemiska fabriker, så förefaller det ganska enfaldigt att försöka motverka en sådan sjukdom med farmaka, dvs. att tillföra en förgiftad organism ytterligare gifter – men det är precis så läkarna agerar, man förskriver farmaka, som naturligtvis har biverkningar.

t-shirt_medicin_against_medicinInte nog med det, man förskriver vanligen ytterligare farmaka för att motverka dessa biverkningar. Resultatet kan bli att, att åldringar står på tio – femton, kanske tjugo, olika preparat. Det är ju nämligen på ålderns höst, när organismen samlat på sig så mycket miljögifter att hälsan sviktar, som människan vänder sig till sjukvården i hopp om att få hjälp. Men resultatet blir inte hjälp utan snarare stjälp, och åldringen går ett plågsamt öde till mötes, blir oförmögen att klara sig själv och tynar långsamt bort – till följd av ”läkarens” övertro på s.k. ”läkemedel”.

läkare_auktoritetLäkaren, medlem av världens näst mest lurade yrkeskategori. Med outtalade löften om hög inkomst och hög social status, och förespeglad att få göra en samhällsnyttig insats lockas den blivande läkaren in på en utbildning som resulterar i inlärd okunnighet, och blir därefter förordnad och legitimerad av staten att förgifta sina medmänniskor till en för tidig död.

Det krävs en förändring!

(*) Miljögifter plus felaktiga kostråd i form av en extrem högkolhydratkost baserad på lättprodukter, margariner och annan skräpmat (med giftiga tillsatser), vår kommentar.

ζ

email-arrow

En kommentar via E-mail

Angående: ”Doktor blev han inte”

piller-profiterJag får detta mail just när jag nästan läst färdigt John Virapens “skräckthriller” “Piller & profiter”.

Jag gick en tur med stavarna och grubblade över det enormt sjuka system som läkemedelsindustrin skapat.

Hur ska jag någonsin mer kunna lita på en läkare och hans pillerordinationer? Läkaren kanske är förförd av en skicklig säljare som vill tjäna pengar mer än tjäna människor. Det är tragiskt.

Läser just nu kapitlet om diabetes och insulin. Att det funnits två typer av insulin, “djurinsulin” och “humaninsulin”. Och naturligtvis låter det sistnämnda mer “mänskligt”.

Grejen är bara att “djurinsulin” är “naturligt” insulin, medan “humaninsulin” är ett genetiskt framställt insulin och får enligt Virapen fler biverkningar än “djurinsulinet” – som enligt honom lär vara borta från marknaden.

Grejen är också att diabetespatienter måste ta sitt insulin resten av livet. Vilken fantastiskt lönsam patientgrupp. Tänker åter på ett talande citat från en artikel av Ingemar Ljungqvist från 2000-Talets Vetenskap:

En liten mäktig elit vill se din kropp sedan den blivit kroniskt sjuk som en välkommen marknad och vinstgenerator för deras läkemedel.

( Läs mer … Jag har läst Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin )

Jag har just fått veta att ett av mina barnbarns kompisar, 9 år gammal, fått diabetes och måste börja ta sprutor.

Tack igen för mailet. Vore intressant att höra mer om den där doktorn som blev sjuk.

Pia

ζ

vote-vard-omsorg-3

Kommentar

Nu kräver vi att ansvariga förtroendevalda politiker tar befälet över sjukvården och inte bara betalar notan, medan läkemedelsindustrin styr utvecklingen så att deras vinster maximeras.

De landstingspolitiker som saknar förmåga, kunskap, kompetens, mod, engagemang eller vad det än må vara som hindrar dem att göra sitt jobb, de röstar vi inte på. Dags att utkräva politiskt ansvar då sjukvården är en politisk fråga som handlar om rå business.

Valfråga nummer 3 är att politikerna måste ta befälet över sjukvården.

Sjukvården utgör ett omfattande problemkomplex och vi hade tänkt koka ner det till ”värstingen” – Gastric Bypassoperationer (GBP- viktoperationer – som inte är värdigt ett civiliserat och demokratiskt land. Det visar att vården har makt att göra precis vad som helst, t.o.m. skära sönder barn (i onödan). Medan ansvariga politiker duckar och låter det ske.

T.o.m. EU-politiker inser instinktivt det vansinniga i detta brutala ingrepp, läs mer….

LagbokenVanlig medborgare förstår intuitivt det vansinniga att amputerar magsäck och tarmar för att gå ner i vikt, vilket självfallet får mycket allvarliga konsekvenser.

Viktoperationer grundar sig på en fuskstudie (Swedish Obesity Study) och sedan 16 januari 2008 bryter vården mot Patientsäkerhetslagen genom att inte informera om och erbjuda patienterna lågkolhydratkost som behandlingsmetod mot fetma (den enda kost som uppfyller Socialstyrelsen krav på vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av övervikt).

Varje timma dygnet runt, året runt drabbas en svensk och totalt har nu mer än 50.000 svenskar genomgått detta brutala ingrepp som för de flesta ger fruktansvärda biverkningar och även i slutänden ett dåligt viktresultat (de flesta går upp i vikt igen). GBP-industrin omsätter i Sverige 3 miljarder skattekronor per år.  Läs mer om GBP genom att klicka på snabbguiderna till höger.

Och nu ska vården inom VG-region skära sönder magen och tarmarna på 25 barn och ungdomar (13 – 18 år) i Göteborg, i forskningssyfte!

De landstingspolitiker som inte ens klarar att stoppa detta uppenbara vansinne röstar vi helt enkelt bort. De har visat att de saknar förmåga att styra sjukvården och ska självfallet entledigas från sitt uppdrag.

I landstingsvalet den 14 september 2014 röstar vi INTE på politiker som inte omedelbart upphör med viktoperationer, innan lågkolhydratkost har prövats kombinerat med professionell support. Om de inte ens klarar detta enkla och uppenbara, då ska de inte styra vården.

GBP får bli folkets ”murbräcka” som öppnar upp vården, så att den kan styras i medborgarnas och samhällets intressen. Vi kommer att fråga olika landstingspartier om deras ståndpunkt i denna avgörande fråga inför landstingsvalet söndagen den 14 september 2014.

murbräckaDags för folket att ta befälet över en sjukvård som redan är ojämlik. Nu lägger vi fokus på EN fråga – en värstingfråga – en enkel fråga som alla begriper med en smula vanligt sunt bondförnuft..

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

ζ

Avslutningsvis

Dr John Rengen Vrapen har jobbat 35 år på höga positioner inom läkemedelsindustrin och han avslöjar att det bara går ut på att tjäna pengar – med alla till buds stående medel. De har ohämmat kunnat expandera utan någon motkraft (p.g.a. svaga politiker).

whistleblower2

Dr John Rengen Virapen – Big Pharma Whistleblower …

Dr John Rengen Virapen har arbetat 35 år för Eli Lilly & Co som verkställande direktör. Han talar nu ut om de många brotten som ”Big Pharma” var och är ansvarig för och som han själv också deltagit i. Tyvärr så passerar många av dess brott utan att allmänheten är medveten om det och ansvariga åtnjuter ett oetiskt skydd av mäktiga allierade, av massmedia, av myndigheter och av regeringar.

Citat:

De bryr sig inte om ditt liv – de bryr sig bara om sin egen plånbok

Bara DU kan stoppa de kriminella handlingar som läkemedelsindustrin begår

Lyssna på hur han mutat svenska regeringen att godkänna tveksamma läkemedel…. LäkemedelsVärlden

Han utlovade 100 Euro om någon i publiken kunde ge exempel på att läkemedel BOTAT en sjukdom, detta då läkemedel är konstruerade att lindra symptom för resten av livet. De ska istället göra dig sjuk, till en kund.

Han säger att läkarna inte vet så mycket om läkemedel och det bryr sig inte så mycket om sina patienter, därför måste man själv sätta sig in i saker och ting. Dvs. själv ta ansvar för sin hälsa och livskvalitet.

Han berättar hur sammanflätad läkemedelsindustrin är med regeringar och hur de hittade på diagnosen ”ADHD”

Läkarna får sin information från läkemedelsindustrin och det var tabu att berätta om biverkningar – det skulle mörkas.

Stoppa att döda våra barn. De ansvariga politikerna gör INGENTING.

Nu fokuserar läkemedelsindustrin på våra barn.

Bilar hanteras mycket bättre än människor.

Vi måste ut ur läkemedelsindustrins järngrepp och endast folket kan göra det.

Sanningen är det enda vapen som biter.

Endast folket kan stoppa detta vansinne.

Stå upp för dig själv – ta hand om dig själv – ingen annan gör det.

Avslutningsvis – ALLA ska behandlas (i USA), har ansvariga politiker bestämt.

Missa inte filmerna nedan som beskriver en verklighet som få vet om eller ens anar.

Se och lyssna själv (4 delar om vardera ca 10 minuter).

Med svensk text (utan svensk text längre ner):

Utan svensk text:

6 svar på ”En strategisk valfråga i landstingsvalet – Gastric Bypass (viktoperationer)”

 1. EN ENDA FRÅGA KAN RÄDDA SJUKVÅRDEN FRÅN EN KOLLAPS.

  Genom att fokusera en viktig fråga som de flesta väljare intuitivt förstår, så kan vi få politiker att förstå. Annars är det lätt att förirra sig i alla de frågeställningar som vården rymmer och då händer det absolut ingenting, mer än att marschen mot en ojämlik vård fortsätter..

  Om vi lyckas med att ta fighten mot övervikt och fetma, så kommer diabetes att följa med på köpet. Och därigenom tar vi också fighten mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

  Därför är det klokt att fokusera på en enda fråga i landstingsvalet – värstingen, som inte kan försvaras.

 2. För att förstå hur det kunde bli ett sådant hälsohaveri med så mycket resurser och så många välutbildade människor så skall man läsa Forskningsfusket av Ralf Sundberg. Det är en grundbult bland böckerna om läkemedelsindustrin.
  Plötsligt ser man sammanhangen. Även om det är både skrämmande och upprörande så är det bildande, stärkande och underbart.

 3. DUBBELFEL

  Först ger vården kostråd som gör att överviktiga patienter GÅR UPP i vikt och sedan skär vården sönder magen på patienterna, vilket inte heller fungerar (de flesta går upp i vikt igen inom en 10-årsperiod). Därtill livslånga och svåra biverkningar som SÄNKER livskvaliteten och som belastar sjukvården (läs mer…).

  Så här kan vi inte ha det och de politiker som inte ens förstår detta enkla och uppenbara – de röstar vi bort i nästa landstingsval 14 september 2014. De får RÖTT KORT istället för röster.

  Nu tar folket befälet 14 september 2014 och helt enkelt sparkar de politiker som är odugliga och det gör vi genom att helt enkelt fokusera på en enda enkel fråga. Om ansvariga politiker inte ens klarar av den, då har de bevisat sin egen oduglighet och då klarar de sannolikt inga andra frågor heller. Därför får de och deras parti sparken!

  Det förrädiska med vårdens viktminskningskoncept är, liksom viktväktarnas, är att det fungerar i början för många. Sedan går man upp igen och då tar man lätt på sig skulden för detta.

  Dock finns ett det fåtal som kan hålla vikten genom svält, liksom det finns 90-åringar i livet som storrökt cigarreter större delen av sitt liv, men de är lätt räknade.

  Jag har träffat en man som för några år sedan blev utnämnd till ”Årets viktväktare” – men ett par år senare så hade han gått upp alla kilon plus några till. Först när han gick över till LCHF fick han kontroll över både hälsa och vikt.

  Läs mer om hur Jo-Jo-bantning fungerar … klicka här
  – – –

  ALTERNATIV TILL GASTRIC BYPASS (VIKTOPERATION)

  Det självklara – att kostbehandla i första hand – det har docent Uffe Ravnskov tidigare framfört i Dagens Medicin. Men problemet är att svenska sjukvård inte har kunskap eller erfarenheter av kostbehandling. De har heller ingen vilja att ändra på något, även när det inte fungerar.

  Dagens Medicin … Prova LCHF-diet före viktoperation

  – – –

  VANSINNE!?

  Vetenskapsmannen Albert Einstein myntade följande uttryck:

  ”Ett tecken på vansinne är att göra samma sak om och om igen, men förvänta sig olika resultat”

  Det är väl egentligen en självklarhet, att om man inte når de resultat man önskar, måste man se över sin strategi och sina metoder och göra nödvändiga förändringar. Dessa förändringar kan ibland vara svåra och smärtsamma att genomföra, men låter man bli så får man leva med uteblivna resultat.

  För det första – man måste förstås vara klar över vilket resultat man vill se och vilket mål man har. Utan en klar idé eller vision blir det man gör bara en massa aktiviteter som står isolerade och som man gör för dess egen skull. För att det man gör skall ge resultat, måste man alltså ha målet klart för sig och det man gör måste vara relaterat till målet.

  Men sjukvården bryr sig inte om resultat – det mäts inte ens.

  För det andra – om man ser att det man gör inte leder fram till det mål man satt upp, måste man göra förändringar. Metoder och arbetsformer som inte fungerar måste överges och ersättas av nya. För det är ju inte metoderna och arbetsformerna i sig som är det viktiga – de är bara redskap för att nå målet.

  För sjukvården, som styrs av läkemedelsindustrin, är det just redskapen som är målet. Det är läkemedel och skatteintäkter för t.ex. viktoperationer (100.000 kronor för några timmars jobb) som bekostar vårdindustrin. Allt som gör oss friskare och som minskar behovet av läkemedel bekämpas.

  Så här kan vi inte ha det längre, det är är ju vansinne. Vi kan inte låta dumbommar (om än med fina titlar) köra folkhälsan och sjukvården i botten.

  Låt oss börja med ”värstingen”. Vi kräver helt enkelt att de patienter som är kvalificerade för en GBP-operation första ska behandlas med lågkolhydratkost kombinerat med professionell support, där t.ex. sockerbehandling ingår för de som utvecklat ett sockerberoende.

  De landstingspolitiker som med skattemedel finansierar magstympning framför kostbehandling, de ger vi helt enkelt sparken då de uppenbarligen är inkompetenta. De ryker på ”värstingfrågan”. Med en enda valfråga kan vi sålla bort de politiker och de partier som uppnått sin inkompetensnivå, på samma gång som vi får stopp på en vettlös operationsmetod som fungerar uruselt, som drabbar i snitt en svenska patient i timmen, dygnet runt, året runt. Som redan drabbar mer än 50.000 svenskar.

  De hade istället kunnat bli helt friska med lågkolhydratkost och då hade också Landstingen följt lag.

  Privata aktörer, som ökat kraftigt under senare år, är de som bör sköta detta. Sjukvården saknar både kunskap och erfarenhet, är inte kompetent och saknar viljan. De har dessutom en alltför hög kostnadsmassa så att det skulle bli alldeles för dyrt, förutom att det skulle bli ett dåligt resultat.

  Här krävs ett nytänkande.

 4. Ännu en som hoppat av penningkarusellen och som lättar på sitt hjärta

  Gwen Olsen jobbade som läkemedelsrepresentant i 15 år. Sedan fick hon nog och blev visselblåsare för att avslöja lögnerna och bedrägeriet bakom vad vi kallar ”mediciner”. Hon avslöjar bland annat strategin bolagen har – att i så liten grad som möjligt jobba med produkter som botar och mer satsa på livslånga symtomdöljande behandlingar. En botad patient är nämligen en förlorad kund…

  De sjukvårdspolitiker som inte förstår detta blir grundlurade, på våra skattepengar. Vi blir också bedragna på vår livskvalitet.

Kommentera