Stor skillnad i barns (tand)hälsa

.
Stor skillnad i barns tandhälsa

6-åringar i P4 Göteborgs sändningsområde har fått färre hål i tänderna de senaste åren, men skillnaderna mellan stadsdelar och kommuner är stora.

LYSSNA: ”Lågutbildade föräldrar har inte samma kunskap om vad som ger hål i tänderna”

I Majorna-Linné har 17 procent av 6-åringarna karies, alltså hål i tänderna. I Angered är siffran 51 procent!

– Tandhälsan bland barn i Hjällbo är inte lika bra som i övriga regionen. Vi har fler barn som har hål i tänderna och andra sjukdomar i munnen, säger Lidia Strömsten som är klinikchef för Folktandvården i Hjällbo.

Enligt Lidia Strömsten är det svårt att ge en enkel förklaring till varför tandhälsan bland barn är sämre i Hjällbo än på andra hål i regionen. Men kunskap om och inställning till tandvård hos föräldrarna spelar stor roll.

– Lågutbildade föräldrar har inte samma kunskap om vad som förorsakar hål i tänderna, säger Lidia Strömsten.

Tandhälsan bland barn i Västra Götaland har blivit bättre de senaste åren. Under perioden 2008 till 2011 har andelen 6-åringar med karies minskat från cirka en tredjedel till en femtedel. Det visar siffror från Hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Men det ser väldigt olika ut i regionen.

I Orust, Tjörn och Lerum har cirka 10 procent av 6-åringarna hål i tänderna. I Angered och Östra Göteborg är det nästan hälften.

Men det skiljer sig även inom stadsdelar, säger Cia Smeds som är tandläkare i Majorna-Linné där var sjätte 6-åring har hål i tänderna.

– Det är väldigt spritt. Det finns väldigt mycket friska barn och så finns det en del som har väldigt mycket karies. Och då beror det på engagemang från föräldrarna. Majorna är inget homogent område där alla har samma inkomst och samma bakgrund. Det är väldigt olika, säger Cia Smeds.

Källa: SVT Ekot

Det är stor skillnad i barns tandhälsa mellan olika stadsdelar i Göteborg.

Varannan sexåring i Angered har hål i minst en tand, jämfört med bara vart femte barn i flera andra stadsdelar i stan, det visar statistik från Västra Götalandsregionen som Göteborgs-Posten tagit del av. En anledning kan vara att många människor med utländsk bakgrund inte är uppväxta med fluortanter och gratis barntandvård.

Men det är inte bland barn som tandhälsan är sämst. Bland de som har sjukersättning eller aktivitetsersättning var det mer än var fjärde som svarade att de har dålig tandhälsa. Det visar en undersökningen som Statens folkhälsoinstitut gjorde 2011.

Källa: SVT Regionalt

Kommentar

Dålig tandhälsa är främst kostrelaterat och kan således åtgärdas genom att byta kost. Det kräver dock kunskap som inte förmedlas av  våra myndigheter. På köpet skulle problem med diabetes, magproblem, övervikt, drogproblem och fetma reduceras.

En dålig tandhälsa kan orsaka inflammationer som sedan sprider sig i kroppen, vilket bl.a. kan orsaka demens. Således viktigt med en fungerande tandhälsa, annars blir det dyrt för sjukvården och för kommunens omsorg, där varje demenspatient kostar en halv miljon kronor per år.

Vi har tidigare tagit upp ett annat problem i de östra stadsdelarna:

Var tredje underviktig

En tredjedel av barnen i de nordöstra stadsdelarna i Göteborg var svårt underviktiga som små. Det har Angereds närsjukhus upptäckt genom sexårskontrollen.

– Det jag tycker är lurigt i sammanhanget är hur underviktiga barn påverkas i huvudet. Att de växer mindre och blir kortare går att leva med, men hur går det med begåvningen? Säger Lars Gelander, barnläkare vid Angereds närsjukhus.

Även detta problem är kostrelaterat.

Se vår folder … Rädda våra barns hjärnor

Angered och Östra Göteborg

Rökning & KOL

 • 2-3 gånger fler rökare i området jämfört med svenska genomsnittet
 • 2-3 gånger högre dödlighet i lungcancer, hjärt/kärlsjukdom och KOL jämfört med riket
 • Under 2010 upptäcktes KOL hos 40 % av deltagarna i öppen spriometri.

Övervikt och undervikt

 • I nordöstra Göteborg är 25 % av alla fjärdeklassare i överviktiga.
 • 70 % av 6-åringarna i Bergsjön har karies, vilket är mer än dubbelt så många som Göteborgssnittet.
 • I Gunnared är det bara 60% av flickorna i åk 4 som motionerar utöver skolidrotten, det är lägst i hela Göteborg.
 • 48 % av eleverna i åk 9 i Bergsjön lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Smärta & värk

Nästan dubbelt så många kvinnor i Nordost lider av svår värk i skuldra, nacke och axlar jämfört med regionen.

Dessutom är konsumtionen av receptbelagda smärtläkemedel högre i Nordost jämfört med regionen

Summa summarum

Nordöstra stadsdelarna i Göteborg skulle kunna ses som ett framtids scenarium för resten av landet, om vi inte slutar upp med att äta sjukdomsframkallande gödningskost (som också ruinerar tandhälsan), på Livsmedelsverkets inrådan.

Självklart måste vi intervenera dessa stadsdelar och där återupprätta hälsan. Detta sker genom information, utbildning och valfrihet att själv välja vad man vill äta i offentliga miljöer – kostdemokrati.

Integrering, välmående, kreativitet och produktivitet är synonymt med hälsa.

Kostnaderna för att inte göra något åt den ohälsa som idag grasserar är gigantiska, både mänskligt och ekonomiskt. Då faller dessa stadsdelar som furor och blir en samhällelig belastning ur flera aspekter, istället för den tillgång de skulle kunna vara.

.
Team KOSTDEMOKRATI

2 svar på ”Stor skillnad i barns (tand)hälsa”

 1. Lex Sarah tycks användas fel!

  Den äldre som drabbats av omsorgsbrist skjuts åt sidan istället för att vara i centrum för processen, visar oroande forskning.
  :
  Det tycks alltså ha blivit rutin i granskningen av äldreomsorgen att förminska omsorgstagarna, trots att forskning tydligt visar att patientcentrerad och involverande vård gynnar såväl patienthälsa som ekonomi. Det är bedrövligt!

  I den senaste rapporten om stadsdelarnas dåliga ekonomi i Göteborg framkom att oväntat stora kostnader för hemtjänst till äldre är en del av förklaringen. Underskotten har fått stadens S-ledning att tala om risk för nedskärningar nästa år.

  Vad det kan betyda för kvaliteten på omsorgen är inte svårt att lista ut. För den som tvivlar ger Inger Kjellbergs forskning en fingervisning:

  ”Det är tänkbart att en ständigt dålig ekonomi gör att utredare och enhetschefer föreslår åtgärder utifrån kostnadsramar istället för vad som skulle kunnat vara mer motiverat eller relevanta, men också mer kostnadskrävande åtgärder”.

  Med andra ord, äldre göteborgare kan inte räkna med att få den omsorg de behöver. De kan få nöja sig med vad stadsdelens ansvariga anser sig ha råd att ge dem.

  Läs hela ledaren … GP

  – – –

  KOMMENTAR

  Denna nedgradering av välfärden kommer att fortsätta så länge vi mot bättre vetande äter och medicinerar oss sjuka. Det slår DUBBELT – dels blir det färre som jobbar, som kan betala notan – och dels skenar sjukvårds- och omsorgskostnaderna i höjden.

  Den ekvationen ger som resultat en sämre välfärd. Rena rama myllan för missnöjespartier och fram växer ett segregerat samhälle.

 2. Det blir inte bättre med tiden!
  Jag läste i näst senaste numret av Wise Traditions (utgiven av The Weston A.Price Foundation)om en studie på barn och karies.
  Man konstaterade först att tandläkare hade två strategier för att förhindra karies. Det ena var att varna för söta drycker och sötsaker det andra var att borra och fylla. I tandläkarnas värld finns inte möjligheten att karies kan läka sig själv.
  Men det visade sig i en studie att så var fallet . Tänder med stora kaviteter med uppluckrad dentin hårdnade. Men man gjorde iakttagelsen att det var på barn med diabetes som utvecklingen av karies hejdats. De stod nämligen som diabetiker på en hög-fett och låg-kolhydratkost.
  Läkarna konstaterade att det inte hade något med hygien att göra utan med att barnen åt en kost med hög näringstäthet som hade orsakat deras förbättrade tandstatus.
  Studien publicerades i Journal of the American Medical Association, juni 1928

Kommentera