Lögner förhindrar att patienter får vård

.

Lögner

.
ζ
.

Anna Fransson SocialdemokarternaAnna Fransson (Socialdemokraterna),
Regionstyrelsens ordförande
.

Lögner förhindrar att patienter får vård

Den 25 februari bevittnade jag i Växjö en makaber situation, vilken utspelade sig under allmänhetens frågestund på regionfullmäktiges möte. Regionstyrelsens ordförande, Anna Fransson, ljög oss alla rakt upp i ansiktet.

Kronoberg - Landstinget
Landstinget Kronoberg

Michael Zazzio, medicinsk forskare och privatpraktiserande kliniker inom hörsel- och balanssjukvård, berättade öppenhjärtligt om hur han under många år har förvägrats samverkan med sjukvårdsregionen, trots att regionen enligt lagen är skyldig att samverka med alla privata vårdgivare.

Efteråt steg Anna Fransson fram och påstod att Michael Zazzio i domstol inte hade fått rätt i något samverkansmål samt att alla behandlingsmetoder måste utföras enligt nationella riktlinjer och uppfylla kraven på ˮvetenskap och beprövad erfarenhetˮ och evidens, vilket hon påstod var inskrivet i lagen. Hon tillade även att regionens krav var att Michael Zazzio lade fram två kontrollerade studier som visade att hans behandlingsmetod fungerar.

Michael Zazzio tilläts inte att kommentera det sagda men hann, innan mikrofonen abrupt stängdes av, påpeka att ordet evidens inte alls finns inskrivet i lagen och att Socialstyrelsen och Riksdagens utredningstjänst tillstått att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet faktiskt saknar definition eller innebörd.

Han förhindrades också att berätta att domstolen inte heller gav regionen rätt – domstolen tillstod nämligen att Zazzio hade rätt, men enligt lagen fick domstolen helt enkelt inte döma i målet.

Zazzio förhindrades även att påtala att det för hörsel- och balanssjukvård inte existerar några nationella riktlinjer. Dessutom fick det ej komma fram att Michael Zazzio redan 2010 till Landstinget Kronoberg lade fram två av varandra oberoende, kontrollerade studier som visar att laserbehandling effektivt botar och lindrar tinnitus.

Att stänga av mikrofonen är – tror somliga – ett effektivt sätt att tysta sanningar.

Jag kan inte låta bli att undra;

Vem arbetar Anna Fransson för?

Det verkar inte vara för regionens vårdbehövande patienter.

.
Mats Wiman

Oberoende kostexpert, frisk diabetiker.

Styrelseledamot i Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) ... www.dios.bz
Regionrepresentant, Patientföreningen SARA (likaledes förvägrade samverkan 2013-15).
Friska Diabetiker ... www.friskadiabetiker.se
Bloggarkiv Kostdemokrati ... www.kostdemokrati.se/matswiman/

2 svar på ”Lögner förhindrar att patienter får vård”

 1. ALLT NYTT SOM BOTAR HOTAR OCKSÅ DET ETABLERADE

  Kan vi ha politiker som ljuger medborgarna rätt upp i ansiktet för att skydda auktoriteters revir inom sjukvården, på patienters bekostnad? Jag tycker inte det.

  TINNITUS – ett exempel på hörselskada, där drabbade förnekas den bästa vården, av prestigeskäl och detta med politikers bifall (som t.o.m. ljuger medborgarna rätt upp i ansiktet).

  Tinnitus (ordet kommer av latinets tinire, att ringa). Ibland används ordet öronsus, men få personer med tinnitus vill beskriva ljuden/oljuden de hör som ”öronsus”. Ljuden är av personen själv upplevda ljud som t.ex. kan beskrivas som pipande, djupa bastoner och/eller brusande. Tinnitus kan variera i olika kombinationer, styrka och intensitet.

  Ungefär 17 % av befolkningen (1,6 miljoner svenskar) påverkas av tinnitus med konsekvenser av sämre livskvalitet. I Stockholms län räknar man med mellan 50.000 – 70.000 människor som besväras av dessa ibland outhärdliga ljudförnimmelser som uppkommer efter felaktiga impulser mellan innerörat och hjärnan. Enligt American Tinnitus Association har tolv miljoner amerikaner tinnitus, en miljon har så svår tinnitus att det påverkar deras dagliga liv.

  Tinnitus kan medföra sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, irritation, ilska, oro, depressioner, huvudvärk, stress och trötthet. Alla upplever tinnitus ibland, men för en del fortsätter ljuden att låta. Ljuden kan liknas vid fantomsmärta och i många fall är den en stressjukdom. Vissa människor kan tolerera ljuden med tiden, medan andra behöver mycket hjälp och stöd. Tinnitus förekommer i alla åldrar. (källa … Wikipedia).

  Det finns lindring och bot, men inte inom svensk sjukvård. Det har en handfull ”auktoriteter” bestämt.

  Laserljus lindrar och läker hörselproblem, men svenska öronläkare (”auktoriteter”) har bestämt att laserbehandling av olika typer av hörselnedsättning inte är en bra metod, trots att det finns många vetenskapliga studier som visat att den kan vara effektiv. De anvisar istället KBT för att patienterna ska lära sig att stå ut med sina problem, då vården inte har någon fungerande behandling att erbjuda.

  En högt uppsatt svensk förtroendevald politiker väljer att ljuga för att förhindra att hörselskadade får den bästa vård (för att vara vårdens ”auktoriteter” som skyddar sina revir, till lags). Att agera partiskt och osakligt är ett brott mot grundlagen.

  Gäller inte lagen högt uppsatta politiker?

  Ska inte förtroendevalda politiker värna medborgarnas och samhällets intressen i första hand (och inte skydda ”auktoriteters” revir inom vården, på patienters bekostnad)?

  Ska inte ledande politiker tala sanning?

 2. SMÅLANDSPOSTEN

  Avstängd mikrofon tystar sanningar.

  Att stänga av mikrofonen är – tror somliga – ett effektivt sätt att tysta sanningar, skriver Mats Wiman.

  Läs med … SMÅLANDSPOSTEN

  – – –

  SVAR DIREKT

  – ”Det var en frågestund – ingen debatt” … klicka här

  Kommentar på ”SVAR DIREKT”

  Att det råder konsensus bland ett tjugotal sjukvårdshuvudmän i Sverige är talande. Det innebär att ingen vågar ens prova och det betyder att förändringstrycket måste komma utifrån, från folket. Vem av dessa tjugo ”auktoriteter” kommer att utmana de övriga nitton? Svaret är ingen. Det vore ju illojalt mot sina kollegor.

  Som Lars Bern säger (se citat nedan): ”De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets”. Detta gäller i minst lika hög grad även auktoriteter inom vården, i synnerhet när de är ute och cyklar på sina patienters bekostnad.

  Det är ju synnerligen enkelt att validera dessa behandlingsmetoder (bara att prova och utvärdera), men man vill mota ”Olle i grind”, för det blir ju svårt att stoppa denna vetskap när det visar sig fungera.

  Här krävs en folklig organisering och mobilisering, mot dumhet och denna ovilja mot ny kunskap och utveckling av kostnadseffektiva behandlingsmetoder. Man måste helt enkelt runda dessa motståndsnästen och prova utan att de tillåts obstruera resultatet. Om det inte fungerar så har ju dagens auktoriteter inget att frukta, tvärtom.

  – – –

  KONSEKVENS

  Det allvarliga är att tjänstemän som är tillsatta för att tjäna sina medborgare genom sitt agerande förnekar en och en halv miljon svenskar hjälp med sina hörselproblem, varav 200.000 svenskar lider av allvarliga hörselproblem. Dessa tjänstemän smiter undan genom att stänga mikrofonen (!) efter att ha ljugit medborgarna rätt upp i ansiktet.

  Vi har inte råd med denna kategori av tjänstemän, som utvecklats till välbetalda ”småpåvar” som precis som påven verkar sitta på livstid oberoende av vilka fel och misstag som begås. En trend som nu måste brytas, annars blir det som teknologie doktor Lars Bern skriver

  ”Blir den tysta statskuppen slutet för folkstyret?” NEWSVOICE

  Citat:

  ”Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket riktigt till den politiska adelsklassen, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet.
  .
  På femtio år har partierna gjort sig av med nästan alla sina medlemmar och verksamheten har gått över från medlemsavgifter till att finansieras med skattepengar. Konsekvensen av den här utvecklingen är att den tidigare folkligt förankrade idédebatt som formade partipolitiken har tystnat.
  .
  De partiaktiva ser mest politiken som en enkel karriärväg till feta skattefinansierade maktpositioner. I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets.”

  En politisk utveckling som nu hotat vårt välstånd, vår livskvalitet och t.o.m. våra liv. Dags att vakna upp och kräva kompetens på nyckelposter samt resultat. Att aktivt motarbeta det som ligger i medborgarnas intresse är skäl nog för ett en misstroendeförklaring från folkets sida och övriga inom det Socialdemokratiska partiet borde ta Anna Fransson i örat (bildligt talat), då hennes agerande skadar medborgarna och medborgarnas förtroende för Socialdemokraterna.

  Det är nu läge att gå ut på gatorna och protestera mot politisk inkompetens såsom i lördags i Göteborg där 8.000 – 10.000 medborgare visade sitt missnöje med makthavarnas i Göteborg vars inkompetens riskerar att sänka staden.

  Varför ska hundratusental svenskar med hörselproblem lida i tysthet för att de förnekas en verksam behandling som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet, för att en handfull auktoriteter, tjänstemän som avlönas med skattemedel, tycker så (för att det inkräktar på deras revir). Ett spektakel som sedan understöds av våra förtroendevalda politiker.

  Varför accepterar vi detta?

  – Tusentals i protest mot ”Sveriges sämsta infrastrukturprojekt någonsin” … klicka här

Kommentera