Svensk diabetesvård = Vanvård

.

.


.

 

Otroligt, osannolikt, ofattbart.

Undertecknad som fick diagnosen diabetes mellitus (Typ2) 1998 har genomlidit den parodi på vård som svensk diabetesvård erbjuder sina intet ont anande patienter. Många (t.o.m. inom sjukvården) vet inte att diabetes definieras av att en människa inte kan hantera kolhydrater. Oförmågan med för att blodsockret höjs och förblir högt. Socker i blodet är skadligt för många av kroppens celler och bidrar också till att inflammationer uppstår och förvärras.

Einstein_galenskap-bwKända följder är neuropati (nervskador), makulär degeneration (förstöring av ögonbottnens blodkärl), skapande av och losskoppling av blodplättaggregat (blodproppar), vilka kan förosoraka hjärt- eller hjärninfarkt (stroke), samt skador på mäns genitalieblodkärl (medför impotens).

ζ

Sjukvårdens råd:

”Ät den mat som gör er sjuka”

ζ

Ingen i sjukvården säger så ordagrant, men det är den logiska som faktiska konsekvensen av de råd som ges. ”Tallriksmodellen” med sina 50-60 energi% kolhydrater innebär för en diabetiker en överbelastning av den insulinproducerande bukspottkörteln.

Om kroppens celler inte tar emot insulinets hjälp med att förbränna det socker som kolhydraterna omvandlats till stiger blodsockret till nivåer som vållar snabb död om inte åtgärder vidtas. Denna sockersjuka får då de ovan nämnda skadliga följderna, där de mest dramatiska är hjärtinfarkt och hjärninfarkt (stroke) vilket i många fall leder till en förtida död.

charlatan-bwOm man utgår från att vården inte önskar patienterna en förtida död, återstår inget annat (enligt den okunniga vården) än att patienten får insulinsprutor för att hjälpa till att förbränna sockret. Samtidigt blockerar insulinet förbränningen av fett vilket medför viktökning.

Dessutom förskrivs automatiskt kolesterolsänkande medicin (statiner) och blodtrycks-sänkande mediciner. Pillerkarusellen avrundas med Metformin eller andra alternativ, vilka påstås öka cellernas förmåga att uppta insulinet.

Att det finns en åtgärd som är överlägsen alla mediciner
förtigs noggrant, alternativt bekämpas av dessa
sjukvårdens charlataner.

Tack vare frimodiga och kunniga oberoende forskare som Annika Dahlqvist, Uffe Ravnskov, Lars Erik Litsfeldt och Sten Sture Skaldeman har många av oss kunnat vrida oss ur den sjuka sjukvårdens dödliga käftar och bli friska, slanka och välmående f.d. patienter genom att äta en kolhydratfattig kost (LCHF – LowCarbHighFat)

Undertecknad har klassats som icke-diabetiker (feldiagnos, jfr alkoholister). Efter 3 månaders LCHF vågade jag slänga alla mediciner (sprutor fick jag aldrig) och efter den åtgärden började jag verkligen må bra och känna mig stark igen. Jag var 15 kg lättare och mådde prima.

Istället för att dämpa symptomen, men samtidigt förvärra sjukdomstillståndet, bör sjukvården aktivt åläggas att informera diabetiker om LCHF-kosten, vilken sedan januari 2008 av Socialstyrelsen förklarats var förenlig med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

domstol-mAtt detta inte sker utgör ett lagbrott (Patientsäkerhetslagen [1]) samt Grundlagen Kap 1 § 9 [2] och kan därför anmälas till Socialstyrelsen.

Huruvida vi diabetiker kommer att stämma staten för vanvård och i likhet med de vanvårdade barnhusbarnen kräva skadestånd (individuellt eller kollektivt) får framtiden utvisa.

.Socialstyrelsen kan lämpligen anmäla sig själv enligt lex Maria och personal kan anmäla Socialstyrelsen enligt lex Sara.


Mats Wiman
Genom utbildning och olydnad frisk diabetiker

– ♦ –

Patientsäkerhetslagen

[1] Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke ochrespekt.”

”Samråd” förutsätter att patienten informeras, vilket ej sker.
Detta kan inte heller betecknas som ”omtanke”.

[2] Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

6 svar på ”Svensk diabetesvård = Vanvård”

 1. ”Diabetes är en så allvarlig systemsjukdom att kosten inte har någon betydelse.” Så svarade en framstående diabetesforskare i radio för några år sedan på upprepade frågor från journalisten om inte socker hade någon betydelse.

  Det är den attityden man möter. Det är ju lögn och det måste dessa medicinskt utbildade personer veta. Finns något annat professionellt område som man i kraft av sin ställning har rätt att vara så inkompetent?

  Min man och hans läkare är fullständigt oense om kosten. Inte ens när han kunde sluta med insulin fick han något medhåll.

  ”Långsiktigt kunde det ju gå hur illa som helst”
  och ”Du är ju så gammal nu att det inte spelar någon roll vad Du äter” sa doktorn uppgivet till slut. Men när det gäller kokosolja så framhärdar han att det är det farligaste mättade fettet som finns.

  Det är sannerligen inte sjukvården med dess välutbildade människor som gjort att människor kunnat kasta sina insulinsprutor.

  Heder åt Litsfeldt, Dahlqvist, Skaldeman och Ravnskov m.fl.

  Margareta

  PS. Läs mer i GODA NYHETER

 2. Helt rätt Mats! Vi har liknande bakgrund du och jag som ätit oss friska från diabetes trots motstånd från sjukvården, hur det nu är möjligt? Jag vill dock hävda att diabetes är bara ett av många besläktade sjukdomstillstånd som inträffar tack vare en inflammerande kost som består av för mycket kolhydrater.

 3. Mats,

  Jag instämmer fullt med dig. Jag har en liknande resa och hann bli så ”dålig” att jag fick börja med insulin. Först nattinsulin och sedermera måltidsinsulin för att jag hade höga toppar efter måltiderna.

  Med insulin så blev det rätt bra, men sedan den 9 januari 2012 så äter jag enligt LCHF och har kunnat ta bort allt insulin. Jag har nu ett bätre HBA1C än jag hade med insulin. Nu har jag 39 mmol/mol (4,7%)

  Min läkare har nu noterat o journalen att jag inte längre står på insulin!

  Hade jag vetat detta när jag fick diabetes kunde jag ha motat Olle i grind direkt, och aldrig fått diabetes.

  Vi borde driva en grupptalan mot vården. Det borde inte vara svårt att hitta ett lagom stort antal diabetikermsom vore intresserade av det.

  Jag vet inte om en Lex Maria anmälan vore det rätta eller om man skall driva en vanlig rättsprocess. Finns det någon som är bra på detta?

 4. Mats. Ni som diabetessjuka som lyckats ”bota” er själva kan ju kalla er för ”nyktra sockerholister jfr ”nyktra alkoholister.. jag är inte diabetiker men väl en nykter alkoholist, och så länge jag inte häller i mej alkohol så är jag frisk..så borde det ju vara samma sak för en sockersjuk person.
  Med LCHF håller jag både min vikt, mitt socker och alkoholsug i schack, jag var också sockerberoende och kunde med lätthet vräka i mej ett halvkilo godis bara för att en stund senare vräka i mej en påse chips..när jag var på fyllan behövde jag inte sockret lika mycket, då drack jag ju ofta öl 😉

  1. Hej!
   Din kommentar är relevant och verkligen på pricken! Jag brukar kalla mig ”frisk diabetiker” för att just betona att jag fortfarande är diabetiker (precis som den nyktre alkoholisten). Först (men även senare) använde jag begreppet ”f.d. diabetiker” (f.d. i den meningen ’icke längre lidande’) vilket oftast föranleder kommentaren ”Va? finns det överhuvud taget?”.
   Min VC-läkare klassade mig 2010 som ”icke-diabetiker”, vilket däremot är en feldiagnos.
   http://www.youtube.com/watch?v=Y0y8AUQHX5g&context=C4f99794ADvjVQa1PpcFPhRM03-23W6cmZ2TgDIhiCBGW4J_1gATE=

Kommentera