Förtigande av alternativa behandlingar gör diabetiker sjukare

Sjukvården bryter mot lagen när man inte presenterar information om LCHF-kost till diabetiker

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vård och behandling utföras och genomföras i samråd med patienten: ”När det finns flera behandlingsalternativ skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kostnaden för behandlingen skall framstå som befogad.” Fortsätt läsa ”Förtigande av alternativa behandlingar gör diabetiker sjukare”