Helt sjukt

.

tv4-helt-sjukt

Se inslaget före 25 mars,
klicka på bilden nedan.

Helt-sjuktKlicka på bilden ovan för att se inslaget (gratis t.o.m. 25 mars)

Helt sjukt

Ingvar-OldsbergDavid Hellenius gjorde en bra insats!

I TV4, i programmet ”Helt Sjukt”, tog man upp ämnet cancer.

Invar Oldsberg var där och berättade om hur han blivit behandlad och även sportjournalisten Susanne Sjögren berättade om sitt barn som fått leukemi.

Även radioprogrammet ”Tendens” tog upp bröstcancer. Kvinnan i det programmet valde att operera bort sina bröst vid 30 års ålder. Enligt läkarna så var det inte fråga om om hon skulle få bröstcancer utan när. Detta med tanke på hur det såg ut i hennes släkt där flertalet drabbats av bröstcancer.

Kvinnan som opererade bort sina bröst hade 80 – 100 procents chans att få bröstcancer på grund av att hon hade en specifik gen. Därför valde hon operation.

Var tredje svensk kommer att drabbas av cancer enligt programmet Helt sjukt. År 2030 kommer varannan svensk att drabbas av cancer enligt läkaren i samma program.

ζ

DN debatt 2013-11-01

Även läkare reagerar nu mot att ingenting görs för att förebygga cancer, som t.ex. debattartikeln i DN:

bröstcancer-147ζ

”Stoppa den kraftiga ökningen av bröstcancer”

Trenden kan vändas. Antalet kvinnor som varje år drabbas av bröstcancer ökar. Ändå görs inget för att bromsa utvecklingen och vända den till en minskning.

Stora resurser läggs på att bota sjukdomen, men samhället måste också satsa på att minska antalet som insjuknar, skriver läkare och representanter för patienter.

Varje timme drabbas en kvinna i Sverige av bröstcancer och var åttonde kvinna kommer att få diagnosen bröstcancer under sin livstid. Hade bröstcancer varit en smittsam sjukdom hade vi med rätta talat om en epidemi.

Läs mer … DN

ζ

Mina kommentarer

För det första är det otroligt märkligt att sjukvården är helt inriktad på behandlingsinsatser när väl cancern är på plats och inte på förebyggande behandling. Med så stora mängder människor som får cancer borde förebyggande insatser vara högprioriterat.

Men sanningen är att sjukvården inte vet hur man förebygger cancer. Idag har man fastnat i tänkandet att det är genetiskt betingat om man får cancer. Det är därför som forskningen ständigt hittar nya gentyper som kan vara orsak till cancer. Jag tror att många metabola sjukdomar som. t.ex. cancer är genetiskt betingade på det sättet att vissa människor tål sockerarter mindre än andra. Men det betyder inte att man är predestinerad att få cancer oavsett sin egen livsstil och kost.

Om varannan människa får cancer 2030 så måste vi inse att cancer uppstår ur vår livsstil och framför allt vilken kost vi äter. Jag tycker att det är skrämmande att sjukvården råder en fullt frisk kvinna att operera bort sina bröst vid 30 års ålder. Om denna kvinna hade fått kunskap om att cancerceller kräver 20 gånger mer blodsocker (glukos) än vanliga friska celler så hade hon kanske valt att börja med att ändra sina kostvanor.

Otto-Warburg-Nobelpris[Klicka på bilden ovan för att läsa mer]

Den gamle Otto Warburg som en gång på 30-talet upptäckte att cancerceller frossade i socker skulle nog inte vara så imponerad av våra framsteg inom cancerforskningen.

Läs mer om det arbete som belönades med ett nobelpris:

ζ

Inga kostråd förekommer!

tyst-läkare-om-kost

Om forskningen fastnar i gentänkandet så kommer det aldrig att ske några kostråd till cancerpatienter i sjukvårdens regi. Jag har flera bekanta som drabbats av cancer men ingen av dom har någonsin fått ett endaste kostråd. Varken före eller efter behandling.

Mycket märkligt är att det inte har skett någon forskning om sockerarternas påverkan utifrån Otto Warburgs upptäkt på 30-talet. Åtminstone känner jag inte till någon sådan.  Denne tyske läkare fick ju ändå ett Nobelpris 1931.

2014 ligger cancerpatienter med en kateter i armen som tillför glukos som näring ut i blodet. Jag förstår kanske inte detta märkliga förfarande, jag är ju inte läkare.

ζ

Du har diabetes i dina gener!

spruta-XI min släkt är diabetes vanligt och både min mamma, morfar och mina kusiner har fått diabetes typ 2.

I mitt fall har min diabetes typ 2 helt försvunnit tack vare en kostomläggning till ketogen kost. Här kan man säga att min genuppsättning var väldigt mottaglig för att jag skulle få diabetes, dvs jag tål sockerarter sämre än många andra.

Den enkla sanningen är att jag ska äta ett minimum av kolhydrater och mycket naturligt fett för att jag ska vara frisk. För drygt fem år sedan kunde jag inte acceptera när min läkare sade att min diabetes var genetiskt betingad. Thats it, inget att göra åt alltså! Bara att acceptera. Men jag kunde inte acceptera detta.

Jag började forska i ämnet och hade turen att hamna på en av Annika Dahlqvists föreläsningar.

lie-bigSanningen är en annan. Man kan visst påverka sin situation genom att förändra sin livsstil och framför allt en omläggning av kosten. Om sjukvården hade varit uppdaterad på hur metabola sjukdomar får sin näring så kanske inte varannan svensk hade behövt drabbas av cancer år 2030.

Visst är det helt sjukt!

.
Mats Lindgren

Författare ("Frisk av mat")
Företagare ("LCHF matkasse")
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/matslindgren/

Ketogen diet svälter ut bröstcancer!

.

.

.
Ketogen diet svälter ut bröstcancer!

En fantastisk och förundrande berättelse om en kvinna som bara genom att ändra sin kost lyckades att svälta ut bröstcancercellerna och bli frisk. Jag har gjort en egen översättning nedan av hennes berättelse. Hon har också skrivit en bok om sin hälsoresa. Denna kvinna gjorde tvärtemot vad som är brukligt.

Hon var så rädd för strålning och kemoterapi att hon istället ändrade sin kost till en strikt ketogen diet med, i stort sett, bara fett och protein. Hon hade läst sig till att cancerceller bara överlever av glukos och därför valde hon den strikta ketogena dieten (mycket fett och mindre protein).

Publicerad Den 31 augusti 2012

”Elaine Cantin fick diagnosen bröstcancer och inom en vecka tvingades hon göra en kirurgisk lumpektomi. Läkare ville omedelbart börja med ”aggressiv” strålning och kemoterapi och denna idé skrämde Elaine, eftersom hon hade sett många familjemedlemmar och vänner dö av liknande behandlingar. Elaine sade: ”Jag tänkte att om jag var tvungen att gå, skulle jag inte gå på det sättet.” Inom sex månader hade tumören växt ut vid den ursprungliga platsen till storleken av ett litet ägg.

Elaine gjorde omfattande forskning och tester med den ketogenta dieten som används vid John Hopkins Medical Center. Hon ändrade kosten och uteslöt mejeriprodukter och andra allergener, och på grund av denna modifierade version av dieten, hade hennes tumör krympt till storleken av en kikärt på bara två veckor! En biopsi av ”tumören” avslöjade att ingen cancer var närvarande.

Nyligen Elaine har fått en friskintyg när hon anses i ”fullständigt frisk” – Elaines bröstcancer är botad!

Elaine testade också sin ketogena kost på sin femton år gamla son som har tagit insulin för typ 1-diabetes sedan han var tre år gammal. Så länge han bibehåller dieten är hans blodsocker-nivå bra och han kan sluta att ta insulin. Under många år har vi trott att typ 1-diabetes är obotligt. Elaine kunde få sin son att inte behöva insulin vid flera tillfällen och hon bedriver ytterligare forskning för att se om en ändrad kost till ketogen diet faktiskt kan bota typ 1-diabetes.

Elaine delar med sig av sin uppmuntrande och upplyftande berättelse om hur hon botade bröstcancer med sin egen modifierade ketogena diet, och och hon berättar om sina erfarenheter med typ 1-diabetes i denna korta intervju.”

.
Mats Lindgren

Författare ("Frisk av mat")
Företagare ("LCHF matkasse")
Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/matslindgren/

Nobelpriset till LCHF-kosten!

.

.

Nobelpriset till LCHF-kosten!

Med anledning av kvällens Nobelbankett så kan man fråga sig om någon företrädare för LCHF-kosten någonsin kommer att få en inbjudan till Nobelmiddagen. Faktum är att om EU kan få fredspriset så kan väl LCHF-kosten få Medicinpriset.

Ingen annan medicin eller behandling inom sjukvården kan uppnå liknande resultat som LCHF-kosten kan erbjuda människor med inflammatoriska sjukdomar.

Tänk er själva att man faktiskt kan bli frisk från diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatologiska sjukdomar, migrän, mag- och tarmsjukdomar, eksem och allergier.

Detta bara genom att ändra sin kost. Är det inte fantastiskt!

Det handlar inte bara om att man kan bli frisk, utan man får också ett så starkt immunförsvar att de inflammatoriska sjukdomarna blockeras redan i farstun.

Jag själv har inte varit förkyld på fyra år och om man jämför hur jag hade det tidigare så är det ungefär som skillnaden mellan himmel och helvete. Dessutom är jag frisk från diabetes, hjärtbesvär, prostata, ledvärk, ”kronisk”värk i nacke, rygg och axlar, osv.

Numera är jag definitivt inte ensam om att ha blivit frisk. Tusentals människor har upplevt liknande hälsoförbättringar. I jämförelse med skolmedicinen har vi LCHF:are ett helt annat tänk. Vi anser att immunförsvaret är den viktigaste faktorn för att vi ska hålla oss friska. Det är immunförsvaret som ska stimuleras och ges optimala förutsättningar för vårt försvar mot sjukdomar. Det är orsakerna till sjukdomen som ska angripas och inte bara medicinera mot symtom.

Eftersom nästan all forskning går ut på att få fram en kemisk tablett som lindrar symtomen så har ”vetenskapen” fastnat i en fålla som inte leder till några banbrytande genombrott inom medicinen.

Våga tänka lite utanför boxen och ställ er den enkla frågan;
Varför blir vi sjuka?

Bara att ställa den frågan skulle kunna vara en nominering till ett Nobelpris. Precis så annorlunda är den enkla frågan jämfört med dagens ”vetenskap”.

Alfred Nobel

Härmed nominerar jag LCHF-kosten till Alfred Nobels medicinpris!

Den ketogena kosten eller LCHF-kosten bör få Alfred Nobels medicinpris eftersom den stärker immunförsvaret hos människor och läker kroniska inflammationer. Ingen annan medicin kan uppvisa liknande resultat. De metabola sjukdomarna breder ut sig runtom i världen och inget lands sjukvård verkar kunna bromsa denna utveckling eller ens ha råd att tillhandahålla sjukvård med nuvarande utveckling.

För Sveriges del, med en sjukvård som kostar 350 miljarder kronor om året, bör det kunna ske en halvering av sjukvårdskostnaderna om läkare berättade för patienten om möjligheterna med den icke inflammerande ketogena kosten LCHF.

.
Mats Lindgren

Författare ("Frisk av mat")
Företagare ("LCHF matkasse")
Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/matslindgren/

”Låt maten bli Din medicin

och

Medicinen Din mat”

 Hippokrates 460 – 377 f.kr.