Lex LCHF

Idé

Nu ska jag presentera en idé som jag ruvat på väldigt länge. Det är en politisk fråga som kräver stort mod av den politiker som driver frågan så jag har inga större förhoppningar om ett snabbt resultat.

Dock måste någon väcka frågan.

Efter att ha drivit min blogg några år så har jag träffat på massor av människor som fått både små och stora hälsovinster med LCHF-kosten. Jag själv har ju gjort makalösa hälsovinster och det är en av anledningarna till att jag skriver och jobbar med kost- och hälsofrågor. Läs mer … Helt frisk efter 40 år med sjukdomar!

Det gemensamma för alla dessa människor är de blivit friska från inflammatoriska sjukdomar. De kan vara hälsovinster som fri från eksem och huvudvärk till att ha blivit frisk från diabetes.

Hjärt-och kärlbesvär har försvunnit för många liksom mag- och tarmsjukdomar. Många beskriver att de blivit friska från led- och reumatiska besvär.

Många beskriver hur de fått friskare tänder, karies är som bortblåst. Några hävdar att de inte längre blir myggbitna på samma sätt som tidigare. Andra rapporterar att de fått mindre besvär med hudåkommor, acne m.m. Många påstår, inkl. mig själv, att de numera inte är förkylda alls. Plus en rad andra besvär som helt enkelt har försvunnit.

Reflektion

Den enda möjliga reflektionen som man kan göra av alla dessa hälsovinster är att något har hänt inuti kroppen, tack vare en kostförändring:

 • från livsmedel innehållande mycket sockerarter och lite naturligt fett.
 • till en mat med mer naturligt fett och lite sockerarter (kolhydrater).

Detta är den enda gemensamma nämnaren för alla dessa människor.

Min enkla reflektion är att sockerarterna är med och påverkar vårt immunförsvar på ett negativt sätt. Det betyder att dessa sockerarter måste göda infektioner och kontraproduktiva inflammationer i kroppen.

Många av oss får alltså kroniska inflammationer i kroppen som inte går över förrän vi tar bort bort bränslet för inflammationerna. Det hjälper alltså inte med sprutor och mediciner, orsaken till besvären är fortfarande kvar.

Vad innebär då Lex LCHF?

Jo, med beaktande av de omfattande hälsovinster som människor fått av LCHF-kosten så borde sjukvård och hälsovårdande myndigheter åläggas att informera patienter som söker sjukvård för olika inflammatoriska besvär att, det finns ett alternativ/komplement till tabletter och sprutor; nämligen att byta bort den inflammatoriska kolhydratrika kosten till en mer fettrik naturlig kost som inte påverkar immunförsvaret på ett negativt sätt.

När du går till läkaren och söker hjälp för din kroniska bronkit så får du dels, med hjälp av Lex LCHF, kanske recept på penicillin, men du får också information av läkaren om att ett byte av kost kan långsiktigt förbättra ditt immunförsvar och därmed försvara dig mot bronkiten.

Detta skulle innebära en sjukvårdsrevolution där man faktiskt prioriterar långsiktig friskvård. Naturligtvis skulle ett beslut om kostbyte vara ditt eget, men om du väljer den vägen skulle du få fortsatt stöd av sjukvården som kanske kan byta namn till Friskvården.

Det viktiga är att människor får klart för sig att det finns alternativa vägar att bli frisk.

Lex LCHF

Första paragrafen i Lex LCHF skulle kunna ha följande ordalydelse;

§ 1 . Den som söker hjälp av sjukvården och andra
hälsovårdande myndigheter har rätt till information om att ett byte av kost kan ha avgörande betydelse för förmågan att bli frisk från  olika inflammatoriska sjukdomar och långsiktigt förhindra nya inflammatoriska sjukdomar.

Mats Lindgren

Författare ("Frisk av mat")
Företagare ("LCHF matkasse")

2 svar på ”Lex LCHF”

 1. ”Låt maten bli Din medicin och Medicinen Din mat” sa Hippokrates 460 – 377 f.kr.

  En kunskap som sopats under mattan för att gynna vård- och läkemedelsindustrin, som istället är inriktad på att maximera vinsten, till varje pris.

  Idag har industrin tagit över och då bekämpas allt som minskar marknadsunderlaget, således FÅR INTE sjukvården rekommendera något ligger utanför det som industrin bestämt. Det FÅR också bara forskas på det som ger industrin intäkter (och inte är det ett friskare folk).

  Genom att FÖRBJUDA kostråd som göra folk friskare (går inte att tjäna pengar på) så hålls folket lagom kroniskt sjukt och den friska delen kan man ju alltid vaccinera och ordinera förebyggande mediciner till (som t.ex. statiner, så att fler blir vårdkunder).

  Detta har försiggått under decennier utan motkraft, men nu verkar denna utveckling ha nått sin vägs ände. Ohälsan håller på knäcka ekonomin och nu MÅSTE politikerna agera, helt enkelt göra sitt jobb. Annars blir de av med sina egna jobb nästa val.

  Industrin monopolsituation har utvecklats till ett samhällshot, de har mjölkat kon så hårt att den nu håller på att kollapsa, vilket vi tidigare skrivit om … Industrin drar undan mattan för sig själva.

  Varje svensk som arbetar betalar idag i snitt 81.000 kronor till sjukvården varje år. Om vi backar arbetsmarknadssituationen till kvartal I 2005, då 3.812.313 svenskar arbetade och om lägger på den nivå som USA ligger på (sjukvården kostar 14 % av BNP). Då blir notan 129.000 kronor per år och arbetare, utan att få mer än idag. När sedan ohälsan tillåts utveckla sig så blir det allt färre som ska betala allt mer. Därtill ökar antalet pensionärer med i snitt 640 varje vecka till år 2020. Vem skall betala dessa pensioner? Observera att pensionerna betalas av de som jobbar idag, det finns inget sparat mer än en liten buffert. Denna ekvation går inte ihop, vilket jag tidigare skrivit om, läs mer … Ekvationen går inte ihop!.

  De som drabbas är vi alla, både de som idag arbetar, våra pensionärer, våra barn och barnbarn. Förfallet går snabbt, så om man lever längre än tio år så drabbas man sannolikt hårt. Inte heller dagens politiker klarar sig, de kommer att ersättas av missnöjespolitiker (som inte heller har lösningen). Hela den politiska kartan kommer att ritas om och syndabockar utses. Vi går mot ett hårdare samhälle, med ökad kriminalitet, som drabbar ALLA.

  Ju förr ansvariga politiker förstår detta, att de måste ta kontrollen från ekonomiska särintressen, ju större möjlighet har vi att vända utvecklingen till något positivt. På samma gång som hotbilden är förskräcklig så ryms det även stora möjligheter, som skulle ge hälsa och välstånd. Men inte så länge industrin tillåts att ohämmat styra utvecklingen.

  Mats Lindgrens idé om en ”Lex LCHF” ligger i tiden. Vårdgivaren ska då anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Detta skulle bli en variant av lex Maria.

 2. Det behövs ingen Lex LCHF.
  Det räcker med att hänvisa till Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 §.
  ”6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.
  Allmänna skyldigheter
  1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.”

  SBU har underkänt Livsmedelsverkets kostråd 2010 samtidigt som Socialstyrelsen beslutat den 16 januari 2008 att en lågkolhydratkost är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Ska vården då följa PSL 6:1 så finns det bara ett alternativ kvar, lågkolhydratkost.

  Så det är bara att anmäla enligt Lex Sarah och Lex Maria, det behövs ingen Lex LCHF.

  Problemet är att det är bara vården själv som kan anmäla enligt Sarah och Maria.

  Den enskilde kan anmäla direkt till Socialstyrelsen tillsynsenhet och påpeka att vården inte följer PSL 6:1.

  Så anmäl! Dränk Socialstyrelsen med anmälningar!

Kommentera