Naturlig mjölk!

Detta handlar om en perfekt mat som naturen erbjuder oss. Men den får Du inte köpa i Din butik anser de som bestämmer. Istället misshandlas den, skändas och förtalas. Detta handlar om en naturens gåva och en bok som kommer att göra Dig väldigt arg och det är bra. Vi behöver många arga människor.

I årets höstbudget föreslog Lars Björklund en kraftig utökning av utbildningen av läkare och sjuksköterskor. Finns det ett samband mellan fler läkare och högre hälsotal? Finns en oberoende undersökning om ohälsans orsak?

Efter att ha läst MJÖLKREVOLUTIONEN av Fredrik Colting, så skulle jag ha önskad att Björklund i stället anslagit de pengarna för att grundligt utöka och förbättra läkarnas utbildning i näringsfysiologi. Det skulle öka deras förståelse för sambandet med det vi stoppar i munnen och hälsa.

Jag skulle önska att Eskil Erlandsson på Landsbygdsdepartementet, befriade livsmedelsverkets byråkrater från att utfärda kostråd och utbildade dem till experter på hur man certifierar mjölkbönder för att ge dem rätten sälja och distribuera naturlig mjölk (opastöriserad och ohomogeniserad).

Dessutom skulle jag vilja att man anslog pengar till en kampanj för att få människor att förstå värdet av naturlig mjölk och göra dem beredda att betala mer för den. För den högprocessade och näringsberövade mjölken som falskeligen marknadsförs som färsk får man betala med sin hälsa. Detta tycker jag att Fredrik Colting i sin bok har fått oss att förstå.

Rawmilk (färskmjölk)

I några få stater i USA är det efter certifiering tillåtet att sälja ”rawmilk” (opastöriserad mjölk.) Man kan läsa på nätet om hur brutalt de amerikanska myndigheterna behandlar enskilda lantbrukare som säljer ”rawmilk”, i de stater där det inte är tillåtet. Det handlar om veritabla räder där man häller ut mjölken, bötfäller eller fängslar de som säljer den. Stora ekonomiska intressen hotas.

Men USA är ju fantastiskt på det sättet att där finns allt. Där finns denna oerhört repressiva förföljelse av dem som handlar med ”rawmilk”, men också en stark rörelse mot myndighetsförtrycket och för rätten att dricka naturlig mjölk. Jag har en vän i Kalifornien, en av de stater där ”rawmilk” är tillåtet, som har köpt in sig i en del av en ko.

Det finns böcker på engelska och det går att läsa på nätet om naturlig mjölk. Man kan följa vad som skrivs på det vederhäftiga Weston A. Price Foundations hemsida och i deras publikationer.

Ju mer man läser ju mer frustrerad blir man över hur aningslösa och konformistiska vi är i Sverige och över att det hittills saknats debatt i ämnet.

Jag känner en småbarnsmamma som är född i Kroatien och som är uppfödd på opastöriserad mjölk och förstår värdet av det. Hon vill inte ge sina barn något annat här i Sverige. Hon tycker att både tiden och vägen för att köpa riktig mjölk är väl värd det.

I andra europeiska länder går det att köpa opastöriserad mjölk i butik.

Man blir man ju så oerhört glad och tacksam när det kommer ut en bok på svenska som lär oss skillnaden mellan naturlig och pastöriserad mjölk och som dessutom är så bra skriven.

Mjölkrevolutionen är en bok med en perfekt form och vikt för handväskan (har nämligen burit den med mig för att ta alla tillfällen i akt att tala om den). Estetiskt tilltalande framsida med bilden av mjölken i den klara glaskannan. Det får mig får mig att tänka på min barndoms mjölkaffär – avskalat, rent och respektfullt.

Fredrik Colting har gjort en beundransvärd research och kan med övertygade argument visa hur vi blivit lurade av politiker, myndigheter och industrin på, som han kallar, naturens mest perfekta mat

Boken innehåller mycket fakta, men är lättillgänglig och man känner författarens engagemang. Bra logisk indelning av de olika avsnitten. Dessutom en sammanfattande lathund. Lätt att hitta och slå i. Författaren lyckas få med väldigt mycket på 150 sidor.

Från människans, sedan urminnes tiders förhållande till mjölk, över till orsaken till att vi började pastörisera mjölken, till vad pastöriseringen gör med mjölken samt vilka viktiga biologiska element i mjölken vi går miste om vid pastörisering. Det är en spännande och skrämmande läsning om ett av våra vanligaste födoämnen. Man blir både kunnig och arg.

Det finns två mjölkskolor, en som hävdar att det är onaturligt att dricka andra däggdjurs mjölk och en annan som författaren företräder, nämligen att andra däggdjurs mjölk ingått i människans kost sedan urminnes tider. Jag är beredd att hålla med författaren. Det verkar osannolikt att människor som måst ta vara på allt ätbart ratat mjölken.

Kapitlet som handlar om mjölk som medicin känns helt logiskt när man läst om vilka nyttigheter som naturlig mjölk innehåller.

Myter som man kan tjäna pengar på är som kackerlackor, svåra att krossa. Det finns många sådana om mjölk. Vi har ju parallellen med det animaliska fettet. Författaren tar upp de tio vanligaste myterna.

Självklart förordar författaren inte opastöriserad mjölk helt reservationslöst. Det skall vara mjölk från friska, medicinfria, välskötta, gräsbetande kor som inte utfodras med artfrämmande grödor. Att mjölkning och förvaring sker under hygieniska förhållanden. Och ett system med någon form av certifiering för att få sälja mjölken.

Som förhållandena nu är, skriver författaren, så behöver man inte ta så stor hänsyn till hygienen vid mjölkhanteringen eftersom man vet att mjölken skall upphettas och farliga bakterier då kommer att dö. Samtidigt dör de goda bakterierna och andra nyttigheter förstörs. Det är ett ovärdigt hanterande av detta värdefulla födoämne.

Författaren skriver någonstans att mjölk är såklart inte lösningen på allt. Men mjölk kan vara ett första steg till förändring av ett system som tagit makten över vår kost. Det är ju väldigt svårt att se systemet när man är inne i det. I förordet tycker jag författaren lyckas få oss att titta på oss själva utifrån. Man tror kanske att man lever i den bästa av världar, staten är god och myndigheterna tänker på vårt bästa. Det är tyvärr inte så.

Vi måste själva skaffa oss kunskap, ta makten över vår egen kropp och vår hälsa. Låt denna bok vara ett första steg.

Köp den! Läs den!

Som författaren skriver – du kommer att bli förbannad. Av ren självbevarelsedrift köp och ge bort den! Starta en revolution för våra barn och barnbarns skull! Alla måste få rätten till riktig naturlig mjölk.

Om Du missat det så heter boken heter ”MJÖLKREVOLUTIONEN – Naturens mest perfekta mat du inte får köpa (ännu)” . Författaren heter Fredrik Colting. Utgiven på förlaget NICITEXT.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen