Monsanto besegrad av Superogräs (GMO)

 

Obama lovade GMO-märkning och Monsanto skapar ”Frankensteinogräs” som tål det mesta

President Obama lovade att införa obligatorisk märkning av genmanipulerade livsmedel. Det skulle vara dödsstöten för GMO, för vem vill vara med i ett högriskexperiment som bara innebär risker och inga fördelar alls?

Monsantos genmanipulering har skapat superogräs som är resistenta mot bekämpningsmedel, några så kraftiga att skördetröskorna går sönder. Inget biter på dessa superogräs.

GMO skulle leda till mindre bekämpningsmedel, men istället behövs mer och ibland krävs också manuell ogräsbekämpning. Det som skulle bli bättre har blivit sämre.

Monsanto har lyckats skapa Frankenstein ogräs.

Att hamstrar blir sterila på tre generationer efter att ha ätit genmanipulerad soja vet vi redan. Läs mer…

Vad vet vi inte (ännu)?

Läs artikeln:

Tidigare inlägg om GMO

New York Times

Bakgrundsfakta

– ◊ –

BestMeal.info/food (Googleöversatt)

GMOs are Frankenfood (Googleöversatt)

  • GE = Genetically engineered
  • GM = Genetically modified
  • GMO =  Genetically modified organisms
  • Terminator Seeds = Seeds that become sterile after one use

– ◊ –

 

The Collapse of the Honeybee & the Coming Agricultural Crisis

[Kollapsen bland honungsbin och kommande jordbrukskris]

7 Februari, 2009 C-SPAN Rowan Jacobsen talade om en fruktlös höst: en kollaps av honungsbin och kommande jordbrukskris (Bloomsbury USA, September 16, 2008). Boken utforskar död på 30 miljarder honungsbin på norra halvklotet och de konsekvenser denna förlust har på jordbruket. Mr Jacobsen rapporterar att honungsbin pollinerar en tredjedel av amerikanska grödor och på grund av ”Colony Collapse Disorder”, blir många bikupor transporteras runt om i världen för att undvika en jordbruks-kollaps.

Reflektion

Det är hög tid för ansvariga politiker att se verkligheten med öppna ögon och att ta alla larmklockor på allvar. Tack och lov håller EU fortfarande stånd mot alla lobbyister och vi konsumenter/väljare bör ge våra ståndaktiga politiker det stöd de behöver.

Vi konsumenter bör kräva GMO-märkning, även märkning av kött och mejerivaror från djur matade med genmanipulerat foder,  och sedan bör vi undvika att köpa ”Franken-mat”.

Team KOSTDEMOKRATI

Appendix

New York Times …

Farmers Cope With Roundup-Resistant Weeds

Googleöversättning:

Jordbrukare kämpar mot Roundup-resistenta ogräs

Dyersburg, Tenn – För 15 år har Eddie Anderson, en bonde, varit en strikt anhängare av no-till jordbruket, en miljövänlig teknik som alla utom eliminerar plöjning för att minska erosion och skadlig avrinning av gödsel och bekämpningsmedel.

Men inte i år.

På en nyligen eftermiddag här, såg Mr Anderson som traktorer genomkorsas ett rullande fält – plöjning och blanda herbicider i marken för att döda ogräs där sojabönor kommer snart att planteras.

Precis som den tunga användning av antibiotika har bidragit till uppkomsten av resistenta supergerms har amerikanska böndernas nästan överallt användning av ogräsmedel Roundup ledde till den snabba tillväxten av envisa nya superogräs.

För att bekämpa dem, Mr Anderson och bönder i hela öst, mellanvästern och södra tvingas spraya fält med fler giftiga bekämpningsmedel, dra ogräs för hand och återgång till mer arbetsintensiva metoder som vanlig plöjning.

”Vi är tillbaka där vi var för 20 år sedan”, sa Mr Anderson, som kommer att plöja ungefär en tredjedel av sina 3000 hektar soja områden i vår, mer än han har i år. ”Vi försöker ta reda på vad som fungerar.”

Farm experter säger att sådana insatser kan leda till högre matpriser, lägre skördar, stigande kostnader gården och förorening av mark och vatten.

”Det är den enskilt största hotet mot produktion jordbruk som vi någonsin har sett”, säger Andrew Wargo III, ordförande i Arkansas Association of Conservation distrikt.

Den första resistenta arter utgör ett allvarligt hot mot jordbruket sågs i ett Delaware soja fält år 2000. Sedan dess har problemet spridit, med 10 resistenta arter i minst 22 stater angriper miljoner hektar, främst sojabönor, bomull och majs.

Den superogräs kunde humöret amerikanska jordbruket entusiasm för några genetiskt modifierade grödor. Sojabönor, majs och bomull som är konstruerad för att överleva besprutning med Roundup har blivit standard i amerikanska områden. Men om Roundup inte döda ogräs, jordbrukare få incitament att spendera extra pengar för den speciella frön.

Roundup – ursprungligen gjorts av Monsanto men nu säljs även av andra under samlingsnamnet glyfosat – har varit lite mindre än ett mirakel kemikalie för jordbrukarna. Det dödar ett brett spektrum av ogräs, är enkel och säker att arbeta med och bryter ner snabbt, minska sin miljöpåverkan.

Försäljningen tog fart i slutet av 1990, efter att Monsanto skapade sitt varumärke av Roundup Ready grödor som genetiskt har modifierats för att tåla de kemiska, som tillåter jordbrukarna att spruta sina åkrar för att döda ogräset medan grödan oskadda. Idag Roundup Ready grödor står för cirka 90 procent av de sojabönor och 70 procent av den majs och bomull odlas i USA.

Men bönderna sprutade så mycket Roundup som ogräs snabbt utvecklats för att överleva den. ”Vad vi pratar om här är darwinistisk evolution i snabbspola framåt,” Mike Owen, ett ogräs forskare vid Iowa State University, sa.

Nu är Roundup-resistenta ogräs som horseweed och jätte ambrosia tvingade bönder att gå tillbaka till dyrare tekniker som de hade för länge sedan övergett.

Mr Anderson, bonden, brottas med en särskilt envis art av glyfosat-resistenta skadedjur kallade Palmer Amaranth, eller SVINAMARANT, vars resistenta formen började på allvar angriper gårdar i västra Tennessee bara förra året.

SVINAMARANT kan växa tre inches per dag och når sju meter eller mer, kvävning ut grödor, det är så robust att den kan skada skördeutrustning. I ett försök att döda skadedjur innan det blir så stor, Mr Anderson och hans grannar är plöja sina åkrar och blanda herbicider i marken.

Som hotar att vända en av jordbruks förskott understöds av Roundup revolutionen: lägsta-till jordbruket. Genom att kombinera Roundup och Roundup Ready grödor, hade bönderna inte att plöja under ogräset att kontrollera dem. Det minskar erosion, avrinning av kemikalier till vattendrag och användningen av bränsle för traktorer.

Om frekvent plöjning blir nödvändigt igen, ”det är verkligen ett stort problem för vår miljö”, Ken Smith, ett ogräs forskare vid University of Arkansas, sade. Dessutom är vissa kritiker av genetiskt modifierade grödor säga att användning av extra herbicider, även några gamla som är mindre miljövänliga tolerabelt än Roundup, motsäger påståendena från bioteknikindustrin att dess grödor skulle vara bättre för miljön.

”Den bioteknikindustrin tar oss in i en mer bekämpningsmedel beroende jordbruk när de alltid har lovat, och vi måste gå i, motsatt riktning”, sade Bill Freese, en forskningspolitik analytiker för Centrum för livsmedelssäkerhet i Washington .

Hittills ogräs forskarna uppskattar att det totala beloppet av USA jordbruksmark drabbas av Roundup-resistenta ogräs är förhållandevis liten – sju miljoner till 10 miljoner hektar, enligt Ian Heap, chef för den internationella undersökningen av ogräsmedel resistenta ogräs, som finansieras av jordbruks-kemiska industrin. Det finns omkring 170 miljoner hektar planterade med majs, sojabönor och bomull, de grödor som berörs mest.

Roundup-resistenta ogräs finns även i flera andra länder, däribland Australien, Kina och Brasilien, enligt undersökningen.

– ◊ –

Googleöversatt kommentar (original)

Vi visste att det skulle komma

Michael Pollan

[Michael Pollan, en bidragande författare till The Times Magazine och riddaren professor i journalistik vid University of California, Berkeley, är författare, senast i ”Food Rules:. An Eater’s Manual”]

Vilken överraskning! Roundup-resistenta ogräs har visat sig inom områden som har doused med Roundup! Chockerande!

Genetiskt modifierade grödor inte är som Monsanto antyder, ett skinande nytt paradigm.

Egentligen skulle förvåna ha varit om dessa ogräs inte dök upp – det enda tveksamhet var timing. Teorin om det naturliga urvalet förutspår att motståndet kommer att visas när du försöker utrota ett skadedjur eller en bakterie med hjälp av en så hårdhänta strategi. Och faktiskt uppkomsten av ogräs Roundup resistenta var förutsett av Marion Nestle i hennes 2003 bok ”Säker mat” och av Union of Concerned Scientists. Vid den tiden avvisat Monsanto sådana förutsägelser som ”hypotetiska”.

Några lärdomar kan dras från denna berättelse:

1. En produkt som Roundup Ready-soja är inte, som Monsanto gillar att påståendet ”hållbar.” Precis en sådan industriell strategi för att en agronomiska problem – precis som alla bekämpningsmedel eller ogräsmedel – det här är bara tillfälligt, och förstör på vilka villkor det beror. Tur för Monsanto, varade effekten av Roundup nästan precis så länge som dess patentskydd.

2. Genetiskt modifierade grödor inte är som Monsanto antyder, ett skinande nytt paradigm. Det är samma gamla bekämpningsmedel löpband, i vilken jordbrukaren får hooked på en kemisk fixa det behöver uppgraderas med några år som den förlorar sin effektivitet.

3. Monokulturer är i sig osäkra. Den mycket framgångsrika Roundup Ready grödor har varit deras undergång, eftersom så många hektar planterades med samma frö och doused med samma kemiska, kom motståndet snabbt. Resiliens och långsiktig hållbarhet, kommer från diversifiera områden, inte plantera dem alla till samma typ av utsäde.

– ◊ –

Originaltext (länk):

We Knew It Was Coming

Michael Pollan

[Michael Pollan, a contributing writer for The Times Magazine and the Knight Professor of Journalism at the University of California, Berkeley, is the author, most recently, of ”Food Rules: An Eater’s Manual.”]

What a surprise! Roundup-resistant weeds have shown up in fields that have been doused with Roundup! Shocking!

Genetically modified crops are not, as Monsanto suggests, a shiny new paradigm.

Actually, the surprise would have been if these weeds didn’t show up — the only thing in doubt was the timing. The theory of natural selection predicts that resistance will appear whenever you attempt to eradicate a pest or a bacteria using such a heavy-handed approach. And in fact the rise of Roundup resistant weeds was predicted by Marion Nestle in her 2003 book “Safe Food” and by the Union of Concerned Scientists. At the time, Monsanto rejected such predictions as “hypothetical.”

A few lessons may be drawn from this story:

1. A product like Roundup Ready soy is not, as Monsanto likes to claim, “sustainable.” Like any such industrial approach to an agronomic problem — like any pesticide or herbicide — this one is only temporary, and destroys the conditions on which it depends. Lucky for Monsanto, the effectiveness of Roundup lasted almost exactly as long as its patent protection.

2. Genetically modified crops are not, as Monsanto suggests, a shiny new paradigm. This is the same-old pesticide treadmill, in which the farmer gets hooked on a chemical fix that needs to be upgraded every few years as it loses its effectiveness.

3. Monocultures are inherently precarious. The very success of Roundup Ready crops have been their undoing, since so many acres were planted with the same seed, and doused with the same chemical, resistance came quickly. Resilience, and long-term sustainability, comes from diversifying fields, not planting them all to the same kind of seed.

431 svar på ”Monsanto besegrad av Superogräs (GMO)”

Kommentera