Äldre med diabetes får för mycket insulin

Gamla på äldreboenden får ofta för mycket insulin för sin diabetes. Några avlider. Ett enkelt blodsockerprov skulle kunna hindra mycket lidande.

– Sannolikt har ett antal dödsfall inträffat efter felmedicinering, säger professor Carl Johan Östgren, professor i allmän­medicin.

Ingen vet hur utbredd felmedicineringen är. Men tecknen på att diabetesvården går systematiskt och allvarligt fel är tydliga, visar två vetenskapliga studier.

Cirka 300.000 svenskar har den vanligaste formen, typ 2-diabetes. De flesta är över 80 år, många vårdas på äldreboenden, många är bräckliga, värnlösa och har svårt att kommunicera. Ett antal lider helt i onödan. Problemet är att de gamlas behov av mediciner förändras efter några år utan att det upptäcks.

– De riktigt gamla går ofta ned i vikt på slutet och behöver inte lika mycket insulin som förut, säger Carl Johan Östgren vid Linköpings universitet.

Deras blodsockervärden kan vara bra under dagen men bli alldeles för låga på natten. För lågt blodsocker är inte bra – man blir irriterad och kallsvettig. De gamla kan hamna i koma, få så kallad hjärt­arytmi och i värsta fall hjärtstillestånd som leder till döden.

– Tyvärr saknar många äldre­boenden rutiner för att kolla värdena på natten, säger Östgren.

De riktigt gamla har precis samma rätt till liv och bra vård som yngre, tycker Östgen, som har varnat för felmedicineringen många gånger, bland annat i Läkartidningen.

Förvirring, ilska och oro vid lågt blodsocker kan missuppfattas som demens. I värsta fall ger läkarna lugnande eller ångestlindrande medicin, som kan ge biverkningar. Tidningen Leva med Diabetes skriver om saken i ett kommande nummer.

Carl Johan Östgren berättar om Greta, 84 år, som hade åtta olika mediciner. Ingen mätte hennes värden nattetid förrän hon föll ur sängen och bröt armen. Då togs ett prov.

– Vi minskade insulinet och tog bort medicinerna etappvis tills allt var borta, säger han.

Därefter mådde Greta mycket bättre och blev klarare i huvudet.

Nästan all diabetesforskning sker på yngre patienter. Lågt blodsocker är dessutom svårt att se vid obduktioner, och arytmi syns inte alls.

Östgren vill inte kritisera vare sig sina kolleger eller vårdpersonal.

– Det här är allvarliga men begripliga misstag som är väldigt svåra att upptäcka. Men jag skulle absolut vilja se att äldreboendena börjar mäta blodsocker nattetid snarast.

Jonas Fredén
jonas.freden@dn.se

Källa: DN

830 svar på ”Äldre med diabetes får för mycket insulin”

  1. Nästa problem är att de gamla får för litet mat på hemmet jämfört med vad de åt hemma tidigare. Då behövde de mer insulin än de behöver nu på hemmet.
    Så då blir blodsockret för lågt framför allt nattetid och de mår förskräckligt dåligt på grund av för litet mat och för mycket insulin.

Kommentera