Den nakna sanningen

Brottaren Martin Lidberg har bytt grepp och blivit ”Becel-kramare” istället.

Jonas Colting – hälsokonnässör och triathlonmästare – skräder inte orden. Läs blogginlägget här… (med många intressanta kommentarer).

– ◊ –

Vår kommentar:

Martin Lidberg har sålt ut sitt varumärke och har sannolikt fått mycket bra betalt. Men var det värt det?

Uppenbarligen värderar Svenska Hälsokampen sin integritet lägre än Hjärt-Lungfonden (som avvecklade sitt lukrativa samarbete med Becel, som således ej längre får bära Hjärt-Lungfondens märke).

Livmedelsverket (SLV) har ett tillsynsansvar och hjärtsymboler är enligt Livsmedelsverket att betrakta som hälsopåståenden, som i sin tur måste styrkas enligt EU´s stadgar. Tillsynsmyndighet är just SLV i Sverige.

Varför agerar de inte mot de hälsopåstående som Becel dagligen framför i media, inte minst via tv-reklam? Det finns ju inte ens ett uns av vetenskapligt belägg för dessa hälsopåståenden. Dags för SLV att agera, att göra sitt jobb!

Tillsynen över SLV har Landsbygdsdepartementet (tidigare Jordbruksdepartementet) och ytterst ansvarig är chefen för Landsbygdsdepartementet, statsrådet Eskil Erlandsson (Centerpartiet).

Under 20 års tid har SLV brustit i sin gärning att förmedla kostråd förankrade i ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och resultatet har blivit en fördubbling av övervikt till snart hälften av befolkningen (varav 200.000 med livshotande fetma) och en tredubbling av sockersjuka (ca 400.000 sockersjuka). Har vi råd med det? Och varför?

Enligt en Demoskopundersökning har nu två miljoner svenska väljare genomskådat detta skådespel. När skall våra förtroendevalda politiker se de nakna verkligheten? De har ju möjlighet att göra något åt det.

Tidigare statsråd har låtit detta få fortgå, kanske dags för Eskil Erlandsson (C) att sätta punkt för detta spektakel?

– ◊ –

Officiell fakta om SLV:

”Livsmedelsverket arbetar, i konsumenternas intresse, för säkra livsmedel med hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverket är en central myndighet för livsmedelsfrågor som sorterar under Landsbygsdepartementet. Livsmedelsverket har cirka 570 anställda, varav cirka 330 på myndigheten i Uppsala.”

825 svar på ”Den nakna sanningen”

Kommentera