Rekommenderad skol- och daghemskost är en hälsofara!

I Sverige serverar daghemmen och skolorna lättmjölk och margarin till barnen efter Livsmedelsverkets rekommendationer trots protester från många föräldrar, trots att vetenskapen har visat att de feta mejeriprodukterna är nyttiga och trots att en överkonsumtion av margarinets fleromättade fetter kan ha allvarliga hälsoeffekter.

Förra året påpekade vi i Dagens Medicin att Livsmedelsverkets varningar mot animaliskt och mättat fett saknade vetenskapligt stöd. Talrika studier har visat, att hjärtpatienter inte har ätit mera mättat fett än andra och att strokepatienter har ätit mindre. Risken för hjärtinfarkt är i själva verket minst hos människor, som frossar i feta mejeriprodukter. Inga korrekt utförda experiment har heller lyckats förlänga livet för hjärtpatienter genom att minska på deras intag av animaliskt fett, och svenska studier har visat, att barn som äter minst mättat fett är fetare och har sämre skelett än andra.

Trots bristen på vetenskap hävdar Livsmedelsverket att barn måste skyddas från det mättade fettet. Man rekommenderar därför lättmjölk och lättmargarin i daghemmen och i skolan. Rekommendationen följs av de flesta skolor och daghem till punkt och pricka trots föräldrarnas protester.

Verkets argument bygger på en finsk koststudie, som finansierats av två margarinproducenter. I denna studie har man instruerat föräldrarna till att minska barnens intag av mättat fett och öka intaget av fleromättat fett redan från 7 månaders ålder. Sju år senare hade kolesterolet ökat lite grand hos alla barnen, aningen mindre hos de pojkar som minskat på det mättade fettet, men inte hos flickorna. Att kolesterolet ökar under barndomen är emellertid helt normalt. Det fanns inget stöd heller för att det mättade fettet ökade risken för diabetes.

Hösten 2009 presenterade WHO och FAO en rapport om hälsoeffekter av matens fett. Här fann man inga studier, som visat att mättat fett ökar risken, vare sig för hjärtinfarkt, fetma eller diabetes.

Men varför ändras då inte kostråden?

Därför att allt kan bortförklaras. På sidan 192 kan man nämligen läsa följande:

De negativa resultaten avspeglar hur otrovärdiga resultaten blir från observationsstudier.

Det är alltså forskningen som har fel och inte de förlegade kostråden.

Det är naturligtvis inte lätt för kostexperter, som under hela sin karriär har varnat för det mättade fettet, att helt plötsligt erkänna, att man haft fel. Det finns dock några som vågat.

En av dessa är Walter Willett, professor vid Harvard University och ledaren av världens största koststude. I en intervju i Los Angeles Times den 20:e december förra året sade han, att fett inte är problemet. Om amerikanerna kunde eliminera alla söta drycker, potatis, vitt bröd, pasta, vitt ris och sötsaker, då skulle vi kunna sopa bort alla problemen med övervikt och diabetes.

Det är inte heller ofarligt att äta för mycket av margarinernas fleromättade fetter. Huvudandelen av fleromättat fett kommer i dag från majs-, soja- och solrosolja, och består till största delen av det, man kallar omega-6 fettsyror. Dessa har många otrevliga egenskaper. En av dem är, att de överstimulerar kroppens inflammatoriska processer. Man har bland annat visat att barn, som äter mycket omega-6 oftare har astma och andra allergiska sjukdomar.

Försöksdjur, som matas med stora mängder omega-6 får cancer och det får troligen även människor. Redan på 70-talet visade Edward Pinckney, då redaktör på ett av världens största medicinska tidskrift, att patienter med ett högt intag av omega-6-produkter hade alla tecken på för tidigt åldrande och en högre frekvens av hudcancer än normalt. I den stora Malmöstudien hade de kvinnor, som åt mest omega-6 även den största risken att drabbas av bröstcancer.

Det är föräldrarna som skall bestämma vad barnen skall äta, inte våra felinformerade myndigheter. Vi anser att Livsmedelsverket genom sina ovetenskapliga kostråd utsätter våra barn för allvarliga hälsorisker.

Undertecknad av;

  • Uffe Ravnskov, 
med dr, docent, oberoende forskare, Lund
  • Karl E Arfors, 
professor emeritus, tidigare explorativ forskningschef Pharmacia AB
  • Christer Enkvist, 
f d landstingsöverläkare, tidigare medlem av SBU
  • Göran Petersson, professor, kemisk miljövetenskap, Chalmers
  • Tore Scherstén, 
professor emeritus, tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd
  • Ralf Sundberg, 
docent
  • Jørgen Vesti Nielsen, 
överläkare

Källa: ST.NU

– ◊ –

Vår kommentar:

Resultatet av nuvarande kostråd är en tredubbling av diabetes, en fördubbling av fetma och en närmast epidemisk utveckling av magsjukdomar och andra kostrelaterade sjukdomar, på bara 20 år.

Vad behövs mer för att våra politiker skall reagera och agera? Plötslig massdöd?

Varför väljer våra förtroendevalda politiker att värna ekonomiska särintressen och att stödja myndigheter som bevisligen leder folket in i sjukdom? Borde de inte istället värna folket och folkhälsan?

Är det inte snart dags att välja politiker som uppriktigt bryr sig om vår hälsa och som själva sätter sig in i kostfrågan?

Politiska partier bör tillsätta kunniga och engagerade personer som inte okritiskt följer ”auktoriteters” påbud. Det är dags att kavla upp ärmarna och på allvar börja jobba och visa resultat. Det är resultat som räknas!

Team KOSTDEMOKRATI

390 svar på ”Rekommenderad skol- och daghemskost är en hälsofara!”

Kommentera