Ingen vetenskapligt stöd för att mättat fett orsakar ohälsa.

I aprilnumret av American journal of clinical nutrition (AJCN) sammanfattas ett symposium om fettets roll för att minska hjärt-kärlsjukdom. Bland författarna finns svenske kostideologen Ulf Riserius.

Redan i första meningen börjar försvarstalet: ”Current dietary recommendations advise reducing the intake of saturated fatty acids (SFAs) to reduce coronary heart disease (CHD) risk, but recent findings question the role of SFAs.”

Jo, så är det, ”recent findings”, dvs de senaste 5 årens koststudier ifrågasätter att det är det mättade fettet som är viktigast. Bland annat så finns flera observationsstudier, ex Malmö Kost-Cancer där deltagarna själv rapporterat hur mycket fett de äter. Man ser där inga associationer till ökad sjuklighet hos dem som äter mest fett. För ett år sedan publicerades också en metaanalys som kom till slutsatsen att mättat fett inte är associerat med ökad sjuklighet.

Författarna i AJCN erkänner att studier där patienterna bytt fett till kolhydrater inte minskat utan snarast ökat risken för hjärtsjukdom.

Källa: OM DIABETES.DOC

– ◊ –

Vår kommentar:

Hela Livsmedelsverkets argumentation bygger på att mättat fett orsakar hjärtproblem, vilket det saknas vetenskaplig grund för att påstå. Detta vet margarinindustrin, varför de numera också använder oljor med hög andel mättat fett (men det talar de inte högt om).

Livsmedelsverket har således inget vetenskapligt stöd för att rekommendera lättmjölk och lättmargarin!

Intressent att notera är att Finland (se diagram ovan), som nästan helt har ersatt smör med margarin, ligger i topp inom EU när det gäller utveckling av  barndiabetes (diabetes typ 1). Sverige som också är högkonsument av margarin kommer som god tvåa och vi har t.ex. dubbelt så många fall av barndiabetes per capita som Tyskland.

Dock börjar nu vinden vända även i Finland, till förmån för riktig smör.

416 svar på ”Ingen vetenskapligt stöd för att mättat fett orsakar ohälsa.”

Kommentera