Study shows dramatic link between cancer, high-carb diets.

Mycket kolhydrater ger mer cancer!

Egentligen är den ingen nyhet, men nu kommer ytterligare indikationer på att en kost med mycket kolhydrater enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, leder till ökad risk för cancer. I alla fall om man är mus.

Denna typ av studier går självklart inte att göra på människor. Det vore oetiskt. Men det går utmärkt för våra myndigheter att rekommendera människor att äta mycket kolhydrater. Visste du att påståendet att rökning ökar risken för cancer bygger på epidemiologi. Det är aldrig prövat i kliniska studier.

De möss, där 70 % fick cancer, åt 55 E% kolhydrater (Livsmedelsverket rekommenderar 50 – 60 E%).

Slutsatsen blir att vi inte bör servera våra möss lightprodukter, då mer än fördubblas risken att de får cancer.

Här är länken till studien.

Källa: Toxiska epistlar

Kommentera