Fetmakirurgi minskar risken för …. (?)

Gastric Bypass operationer påstås kunna reducera fetma, bota diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdomar.

Nu senast i SVT Ekot … Fetmakirurgi minskar risken för stroke och infarkt

Lars Sjöström,  professor emeritus, Göteborgs universitet, ordförande i styrgruppen för SOS-studien missar inte ett tillfälle att tala om att dödligheten genom Gastric Bypass minskar med 28 %.

– Det är helt riktigt att det finns komplikationer. Men när man studerar livskvalitéen i hela SOS-studien så är det alldeles uppenbart att livskvalitéen förbättras kraftigt och mer ju mer patienten går ner i vikt, säger Lars Sjöström.

Vad han inte säger är att SOS-studien inte var randomiserad och att den till 87 % handlade om Gastric Banding, ett lindrigt ingrepp jämfört med Gastric Bypass.

Efter 10,9 år var dödligheten i kontrollgruppen 6,4 % och för de som fick ett band runt magen var dödligheten 5,0 %. Skillnaden var således 1,4 % efter drygt tio år.

Genom att presentera den relativa procentsatsen förvandlas 1,4 % till 28 %, vilket låter mer. Eftersom studien inte var randomiserad och inte ens handlade om Gastric Bypass så är den helt irrelevant i sammanhanget. Ändå är det denna studie som refereras till, den enda prospektiva studien.

Läs mer … SOS-studien vilar på lösan sand! (t.ex. hur 1,4 % blir till 28 %)

Efter viktoperation äter patienterna färre kolhydrater och många diabetiker typ 2 kan sluta med insulin och de får därmed en lägre insulinnivå, vilket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom (har nu konstaterats).

Läs mer om viktoperationer och dess biverkningar här…

.

LCHF – lågkolhydratkost

Om patienterna hade fått rådet att överge tallriksmodellen till förmån för LCHF (lågkolhydratkost) innan viktoperation, kombinerat med professionell support, så hade de inte behövt skära sönder magen och tarmarna. De hade gått ner i vikt på naturligt sätt, de flesta hade sluppit insulin, risken för hjärt- och kärlsjukdomar hade reducerats och detta utan biverkningar. Kostnaden har bara blivit en bråkdel jämfört med operation.

De som viktopereras får flera allvarliga biverkningar av brist på fett i maten/ bristande upptag av fett från tarmen, såsom:

  • Förtvinade kroppsvävnader, muskler, skelett.
  • Insufficienstecken från hjärnan och nervsystemet, som ångest, utbrändhet, muskelvärk och -stelhet. Självmordsfrekvensen mer är fördubblas och så gör risken att utveckla alkoholism.
  • Inflammationer i leder och senfästen och slemsäckar.
  • Inflammationer i magtarmkanalen: matstrupskatarr, magkatarr, tarmkatarr.

För att nämna några fettbristsjukdomar. Därtill kommer andra komplikationer som läckage, tarmvred, blodpropp, bråck, inflammationer och annat i samband med operationen. Dumping och illamående i samband med måltid är inte heller ovanligt.

LCHF uppfyller Socialstyrelsens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet sedan 16 januari 2008. Gastric Bypass uppfyller inga krav.

LCHF ger en varaktig viktnedgång utan svält, emedan de flesta viktopererade först svälter och sedan går upp i vikt igen inom tio år (vitamin- och mineralbrist består dock). De med ätstörningar eller med sockerberoende botas inte genom operation.

LCHF … Snabbguide Njutmetoden … läs folder…

.

Varför viktopererar då sjukvården patienter?

Skälen är tre miljarder (kronor per år). Detta vansinne kan bara förekomma i herrelösa hierarkier, som saknar ledning, uppföljning och krav på resultat.

Att använda en dyr livsfarlig och dåligt fungerande metod istället för en billig, ofarlig och mycket effektiv metod är en politisk och medicinsk skandal av stora mått. Det är också ett brott mot Svensk författningssamling. Uppenbarligen står de ansvariga över lagen.

Att tro att det går bra att skära bort nästan hela magsäcken, tolvfingertarmen och en bit tunntarm utan att det får allvarliga konsekvenser är naivt och ovärdigt sjukvården.

Ansvariga politiker måste ingripa och leda verksamheten i patienternas och samhällets intresse. För varje timmas försening drabbas ytterligare en patient, i onödan.

Leif Lundberg

3 svar på ”Fetmakirurgi minskar risken för …. (?)”

  1. Vad är det för fel med följande?: Med hjälp av statistik får jag den ÖKADE dödligheten pga gastric bypass + gastric banding till +3.6%! Underlaget: 3% dör vid operation, ytterligare 2% pga självmord,tillsammans alltså +5%.Studien ifråga har då -1,4%. Kan man (kreativt) dela +5 genom -1,4? Vad får man då? -3.57. Hur mycket blir det räknad i kreativa procent ÖKAD dödlighet? Någon som är bra på statistik?

Kommentera