”Kan det vara så enkelt?”

.

livsmedelsverket-får-fler.
ζ
.

Livsmedelsverkets kostråd gör att ungdomar börjar röka – för att hålla vikten

Vi fick en respons som gladde oss, ytterligare en engagerad medborgare som själv reflekterade! Se nedan.

Rökning bland vår ungdom är ett gigantiskt samhällsproblem som är under uppsegling, som våra myndigheter inte är kapabla att hantera. Läsa mer …
.

.
VARFÖR ÖKAR RÖKNINGEN BLAND UNGDOMARNA?

Postat den 10 augusti, 2011 av Bertil Lind

En för mig helt ny vinkling på problemet är följande syn på saken:
Varför börjar alltfler ungdomar röka? Ett tungt skäl är att vårt utseende spelar allt större roll. Ingen vill bli fet!

 • Skolan serverar en sockerstinn kost (lightprodukter) som stimulerar aptit och fettinlagring.
 • Ungdomar börjar röka för att dämpa aptiten, de vill inte bli tjocka (här och nu). Vad som händer om några decennier är ett senare problem (som inte bekymrar dem här och nu).
 • Rökningen i kombination med lightprodukter öppnar upp för ett sockerberoende, som till slut gör dem feta.
 • De kan inte sluta röka, för då blir de ännu fetare så länge de äter en kolhydratrik kost (lightprodukter).
 • Sockerberoendet i kombination med nikotin banar väg i hjärnan för alkohol och ännu tyngre droger.
 • Vi har nu skapat goda förutsättning för droger, psykiska problem och för det metabola syndromet.

Källa: Kostdemokrati.se, Leif Lundberg

Kan det vara så enkelt? 😉

– ◊ –

www.kostdemokrati.se | 10 augusti, 2011 kl. 04:02 | Svara

Hej Bertil,

Lite förenklat är det så ”enkelt”, något som SLV och FHI fullständig missat.

Bitten Jonsson, vår främsta beroendespecialist, kommer snart ut med en bok om just rökning, och hon menar också att detta är en de största anledningarna till att rökningen nu ökar epidemiartat.

Man skulle kunna säga säga att KOSTDEMOKRATI.se tillsammans med sina läsare och bloggare, gör större nytta än Folkhälsoinstitutet, som ju inte förstår problemställningen.

Lycka till med LCHF, den rätta vägen till hälsa och viktkontroll, som var och en dock själv måste anpassa till sina förutsättningar. Då fungerar det!

En Snabbguide till LCHF finner du här …

Ett sätt att stödja de projekt som vi bedriver på KOSTDEMOKRATI är att bli medlem och då kan du t.ex. skriva kommentarer, plus en massa annat som t.ex. få nyhetsbrev lite längre fram. Det är helt gratis. Du är välkommen!

Mvh
Leif Lundberg
KOSTDEMOKRATI.se

PS. Tack för att du lyfter frågan om rökningen.

8 svar på ””Kan det vara så enkelt?””

 1. Rökning dödar

  MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN

  Bertil Lind pekar på något mycket viktigt. I stort minskar rökningen i samhället, men ökar bland ungdomar och mest bland unga flickor. Rökning är inte ett problem som står för sig själv utan en konsekvens av våra skattefinansierade kostråd med tyngdpunkt på kolhydrater. Marknaden blåser under med sin fixering vid utseende.

  Flickorna, deras föräldrar och förmodligen även deras föräldrar i sin har blivit indoktrinerade med vad som är ”nyttig mat”. Många är uppfödda på industrimat som innehåller socker, raffinerat salt, hälsofarliga växtoljor, raffinerat mjöl och tillsatser men som saknar livsviktiga näringsämnen.

  Det skapar en undernäring som får både fysiska och psykiska konsekvenser som man dövar genom att ta en cigarett. Man har inte bara med hjälp av kolhydrater skapat öppna kanaler i hjärnan för andra beroenden, man svälter sin hjärna på fett.

  Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet har med sin kostpropaganda ett massförstörelsevapen i sina händer. Det var Annika Dahlqvist som först, så vitt jag vet, använde massförstörelsebegreppet i detta sammanhang. Hon drog på sig en massa kritik. Det får man om man säger sanningar.

  Jag upprepar massförstörelsevapen som vi måste ta strid mot.

 2. Andra klassare

  VAR FEMTE SJUÅRING VILL BLI SMALARE.

  Var femte flicka i sjuårsåldern önskar att hon vore smalare, visar en ny studie. Oftast dröjer det dock ett par år innan de aktivt försöker gå ned i vikt. Det är glädjande, tycker forskaren Josefin Westerberg-Jacobson vid Uppsala universitet.

  ”Det innebär att det finns tid att motverka att smalhetsidealet leder till stört ätbeteende”, säger hon till Upsala Nya Tidning. Läs mer…

  Drygt 400 flickor i Uppsala län har följts under åtta år. I gymnasieåldern bantar nära hälften av flickorna.

  Holistiskt samhälle kräver en helhetssyn.

  Vi lever i en holistisk värld där olika faktorer påverkar varandra, där en helhetssyn är väsentlig om man skall förstå problemställningar, vilket sin tur är en förutsättning för att kunna lösa samhällsproblem.

  Redan idag röker drygt 40 % av gymnasietjejerna och ca 35 % av killarna. Siffror som stämmer väl överens med studieresultatet i Uppsala, hälften av tjejerna ville inte bli överviktiga och snart röker hälften av tjejerna, vilket effektivt dämpar aptiten.

  DETTA VET TJEJERNA OM.

  Folkhälsoinstitutet (FHI) fick 69 miljoner kronor extra 2008 – 2009 för att bekämpa rökning och de har nu fått ytterligare 50 miljoner kronor för att bekämpa användningen av Cannabis, som ökar kraftigt bland unga killar i storstäderna. Om FHI lyckas lika bra som med rökningen, står vi inför stora problem i storstäderna (och då inte bara folkhälsoproblem).

  Cannabis

  Rökningen håller på att tredubblas (precis som diabetes) och om vi inte gör något åt narkotikan får vi därtill andra stora samhällsproblem. Genom att delegera uppgiften till FHI har politikerna ”parkerat” problemet under flera år, sannolikt flera förlorade år. Resultatet är politikernas ansvar, ett ansvar som inte kan delegeras. De väljer vem de skall anlita.

  Statens folkhälsoinstitut (FHI)

  Statens folkhälsoinstitut är en myndighet under socialdepartementet. De har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena.

  Statens folkhälsoinstitut har funnits i nuvarande form sedan 2001. Under perioden juli 1992 – juli 2001 hette institutet Folkhälsoinstitutet och hade delvis ett annat uppdrag.

  Huvuduppgifterna sedan 2001 är att ansvara för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet, vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier på området, samt ansvara för övergripande tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.

  Hur ser verkligheten ut?

  Redan i förskolan inskolas våra barn på lightprodukter enligt direktiv från SLV (och FHI), vilket lägger grunden till fetma, diabetes, magproblem och ADHD. Deras rekommendationer bygger också upp ett sockerberoende som banar väg för tyngre droger. SLV och FHI samverkar för att åstadkomma detta, sannolikt omedvetet, då de saknar kunskap och inte heller tar till sig den senare vetenskapen.

  Folkhälsoinstitutet flyttade till Östersund 2007

  2005 beslutade riksdagen att Statens folkhälsoinstitut skulle flyttas till Östersund som kompensation för försvarsnedläggningarna. Omlokaliseringen var genomförd den 1 juli 2007. Nya uppgifter inom alkohol och narkotika tillkom från 2008.

  Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika avvecklades 2007 och delar av uppgifterna har överförts till Statens folkhälsoinstitut, bland annat inom ramen för Informationsuppdraget ANDT (Alkohol, narkotika, dopning och tobak).

  Man flyttade alltså FHI till Östersund av arbetsmarknadsskäl. Vid utgången av 2010 fanns 171 personer anställda. Av de anställda var 77 procent kvinnor och 23 procent män. Så visst ger verket en del kompensationsjobb.

  Men folkhälsan då? Hade det inte varit klokare att prioritera kunskap och kompetens och kanske lokaliserat ett av Sveriges viktigaste verk, där det är lättast att hitta rätt kompetens? Med kompetens menar jag en holistisk kunskap baserad på erfarenhet kombinerat med kreativ förmåga att initiera åtgärder som ger resultat!

  Broschyrer, kampanjer, annonser och mer förbud är bara ett spel för galleriet. Det fungerade inte för att få ner tobaksrökning och det fungerar inte heller för att få ner cannabisrökning. Det krävs insikt om grundproblemen och att man åtgärdar dem, vilket kräver professionalism.

  Läs mer om SLV och FHI …

  De råd som SLV och FHI delar ut idag urholkar folkhälsan ut flera aspekter. Det har vi inte längre råd med! Folket accepterar inte längre att ämbetsverk arbetar mot folkhälsan.

  Dags för våra ansvariga politiker att se verkligheten som den är. En stor del av folket gör det redan.

  Att förlita sig på SLV och FHI är en dålig politisk strategi, om man vill göra gott och vinna val.

  Politikernas ansvar

 3. Pingback: Alkohol | Links

Kommentera