Hej och välkommen till www.kostdemokrati.se

Vad är demokrati?

Demokrati är ett grekiskt ord som betyder folkstyre eller folkmakt.

Demokrati är ett sätt för staten att styra samhället där man tar hänsyn till samhällets gemensamma behov. I väst talar man om den liberala demokratin som innebär att makten utgår från folket via fria val och där vissa fri- och rättigheter är garanterade: yttrandefrihet, rättssäkerhet, demonstrationsfrihet osv.

Vi menar att vi själva är kapabla att välja vad vi och våra barn skall äta (det skall inte en enskild kommunal tjänsteman bestämma). Vi menar att valfrihet när det gäller vår mat är en viktig del av demokratibegreppet inom den fria världen. Vi kallar det kostdemokrati.

Uppfattningen om vad som är demokratiskt och inte, är något som hela tiden förändras. Men diskussionen om demokratin är viktig i sig själv. Om diskussionen avstannar, kan det tyda på att ingen längre tycker frågan är viktig — något som i sig kan vara ett tecken på ett odemokratiskt samhälle.

När det gäller mjölk och matfett i skolan har barnen i de flesta kommuner berövats sin frihet att själv få välja vad de skall äta och på denna punkt råder det således kostdiktatur. Det finns inga bärande argument till att påtvinga barnen onaturlig mat i form av lightprodukter när det finns naturliga alternativ, som dessutom är billigare per energienhet. Vatten är billigare att dricka vid sidan om än att blanda det i maten.

Vi startade ”Skolupproret mot lightprodukter” år 2009 eftersom vi inte accepterar denna form av diktatur, som ytterst baseras på okunskap och som hotar folkhälsan. Vi är igång inom ett tjugotal kommuner och har lyckats i tre. Nu gör vi ett omtag lagom efter valet och nästa val september 2014 kan kostdemokrati bli en avgörande valfråga.

Vi informerar elever, föräldrar, rektorer, dietister och politiker. Detta är en politisk fråga, inte en nutritionsfråga som kan delegeras till ”auktoriteter”!

Lättmargarin utgörs av ett onaturligt industriellt framställt fett och cirka 60 % är tillsatt vatten. För att industrifettet skall blanda sig med vattnet tillsätts ett emulgeringsmedel och för att den vattenstinna blandningen inte skall mögla tillsätts konserveringsmedel. Varken industrifettet eller dessa tillsatserna är att rekommendera ut hälsosynpunkt.

Att fylla magen med vatten gör också att energin tar slut innan skoldagen är slut, vilket ger trötta och ibland stökiga elever. Undervisningen blir lidande och lärarna utbrända. Det kan vi inte heller acceptera.

Vi kräver helt enkelt valfrihet, kostdemokrati, att själva få välja vad vi skall äta. Våra barn skall kunna välja helmjölk och smör eller Bregott om de så önskar. Att inskola våra barn på lightprodukter främjar vare sig samhällets intressen eller enskilda medborgares intressen. Det är bara dumheter som främjar industrins intressen.

Livsmedelsverket har genom att kraftfullt agitera för lightprodukter undergrävt sin egen auktoritet och trovärdighet. Sedan de introducerade ”nyckelhålsmärkning” av livsmedel 1989 har fetma fördubblats och diabetes tredubblats! Varför skall vi följa tjänstemännens kostråd som ger ett sådant resultat?

Denna webbplats är till för att upplysa och informera om kost och hälsa på ett objektivt sätt, med tonvikt på skolmat och påtvingade lightprodukter. Målsättningen är att förmedla fakta och kunskaper och att återinföra kostdemokrati i skolan, på sjukhus och inom äldreomsorgen. Att enskilda tjänstemän skall bestämma exakt vad alla skall äta i skolan, på sjukhus och inom äldreomsorgen kallar vi kostdiktatur.

Okunskap och makt är en farlig kombination som i detta fall leder till ohälsa och övervikt hos de som förlitar sig på officiella auktoriteter. Det kan vi inte acceptera!

Bilda en projektgrupp i din kommun också och arbeta för kunskapsspridning och kostdemokrati!

Många förundras över varför vi lägger kraft och energi på en sådan till synes liten fråga. Detta grundar sig på tron att margarin och smör är samma sak, när det i själva verket är direkta motsatser till varandra. De som har vetskap om vad margarin är för något kommer inte att tillåta sina barn att äta det, varken i skolan eller hemma.

Skicka era kontaktuppgifter till info@kostdemokrati.se om ni vill starta en projektgrupp. Så hjälps vi åt.

Tips om hur ett projekt kan läggas upp får ni under rubriken ”Snabbinfo – Projektsteg”. Hjälp och kontakt med andra får ni på denna webbplats. På forumet lägger vi upp er kommun, där ni kan informera och hålla kontakten med andra kommuninnevånare.

De som blir medlemmar (vilket är kostnadsfritt) kan skriva på forumet och oregistrerade besökare kan läsa.

Det är våra barns framtid som står på spel. Själva kan vi också hamna på sjukhus och till sist inom äldreomsorgen och då kan det vara skönt att kunna välja bort margarin utan att behöva vara hungriga. God naturlig mat handlar också om livskvalité och det är våra barn, sjuka och gamla värda på livets höst!

Ge ger vi järnet!


Om inte redan är medlem,
gå till startsidan och registrera dig!

Ju fler vi blir, ju tyngre väger våra argument.