Läkare: Dags för vården att lära sig om övervikt

Sund o Slank för
680 kr per månad
under 18 månader.

ζ

DEBATT SvD 30 april 2017

Text citat:

Läkare: Dags för vården att lära sig om övervikt

DEBATT | ÖVERVIKT

Övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem. Vetenskapligt kan överviktsproblematik delas in i två faser över tid: den första när övervikt är under utveckling hos en enskild person, respektive den ­andra när övervikten efter en tid är biologiskt och hormonellt etablerad i kroppen.

I första fasen är övervikten biologiskt möjlig att behandla med livsstilsförändringar, alltså våra väl etablerade kost- och motionsråd. Här har också medvetenheten ökat i samhället, exempelvis via ”Fetmauppropet” (Dreber, Gunnerbeck, Hemmingsson, Jerdén) som startades i december 2016; debatterna kring sockerskatt, och så vidare.

I andra fasen av överviktssjukdomen har kroppen hormonellt ”vant sig” vid sin övervikt och kommer nu att försvara den vid försök till viktnedgång. Mekanismerna är ­extremt effektiva och inkluderar svälthormoner samt ändrad förbränning i kroppen. Bantning har nu inte längre någon bestående effekt (3–5 procent klarar att hålla en nedbantad vikt i fem år, övriga går upp i vikt igen – oftast mer än de gick ner). Den enda behandling som är livslångt effektiv vid hormonellt etablerad fetma är överviktskirurgi – i första hand gastric bypass. Denna ger såväl varaktig viktnedgång som regress av fetmans följdsjukdomar: exempel­vis halveras generell cancerdödlighet och behovet att behandla en typ 2-diabetes försvinner i mer än 80 procent av fallen.

Man måste här hålla två tankar i huvudet samtidigt: övervikt under utveckling är hormonellt och biologiskt en sak; etablerad övervikt något helt annat. Tillstånden behöver därmed helt olika behandlingsstrategier, som beskrivits ovan.
 

Vårt perspektiv är att samhälle och sjukvård saknar kunskap om hur fasen med hormonellt etablerad fetma fungerar: man fokuserar helt på livsstilsförändringar, oavsett patientens situation. Våra patien­ter med etablerad övervikt beskriver hur de om och om igen får uppmaningar att ”bara du äter lite mindre och rör på dig lite mer” så vore problemet löst. Detta förstärker den egna uppfattningen om att man ”faller in i gamla vanor”, ”har dålig karaktär” när man inte klarar att hålla sin viktnedgång, att allt är ens eget fel. Detta skuldbelägger patienten, är behandlingsmässigt verkningslöst och saknar helt vetenskapligt stöd. Denna patientgrupp behöver bedömas för eventuell kirurgi – inte få nya pekpinnar, inte heller ordineras ännu en ineffektiv bantningskur.

Nationella riktlinjer kring överviktsvård saknas i Sverige i dag. Majoriteten av vården förväntas ske inom primärvård. Denna är ­redan högt belastad och har mycket varie­rande kunskap om och intresse för övervikts­fysiologi och överviktsbehandling.

– – – slut text citat – – –


VÅR KOMMENTAR

Gastric Bypassoperation är ett brutalt ingrepp som saknar vetenskaplig evidens (baseras på forskningsfusk) som vi absolut avråder från.

Fakta 2016:

Det finns cirka 800.000 svenskar som är feta (BMI över 30) och det finns mer än en miljon diabetiker och prediabetiker (som ännu inte fått sin diagnos). Genom att ta fighten mot diabetes och fetma så tar vi också fighten mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, värk, belastningsskador, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Samhällets sätt att hantera detta är att fortsätta ge ut de kostråd som trefaldigat diabetes på bara 20 år (och fördubblat fetma) och sedan erbjuder vården en ”hjälp” som ÖKAR vikten för att sedan skära sönder magen på 6200 patienter varje år. Det är ett rejält underbetyg för de etablerade partierna som okritiskt finansierar detta spektakel med skattepengar. Denna politiska tafattheten orsakar ett stort onödigt lidande och stora samhällskostnader.

Det betyder att i snitt 119 överviktiga medborgare får sina magar och tarmar (friska organ) sönderopererade varje vecka i Sverige – så att de sedan knappt kan äta längre (varför de tappar i vikt). De får alla en livslång kronisk brist på vitaminer och mineraler som successivt underminerar kroppens immunförsvar och även skelettet utarmas så att man lätt bryter ben.

Viktminskning går i början mycket snabbt varför huden inte hinner med att anpassa sig och de flesta behöver plastikoperera bort överskott av hud – plastikoperationer som kostar minst lika mycket som själva viktoperationen (plastikoperationer som de flesta patienter själva får bekosta).

Ett vanligt argument är att diabetes förbättras efter en viktoperation – vilket beror på att patienterna övergår till en ofrivillig LCHF-kost när de har svårt att äta (de ”äter” av sitt eget fett) – men detta förstår inte vårdens auktoriteter, vars jobb hänger på att inte förstå.

 • Hur kan fetmaoperation bota diabetes på bara ett par dagar? … klicka här

Viktoperation är en idiotisk, livsfarlig och onödig operation med tanke på att man relativt ”enkelt” kan äta sig ner i vikt – med hjälp av kunskap och support (och då får man på köpet en FÖRBÄTTRAD hälsa).

Om man vill ha hjälp och support för att nå sina hälso- och viktmål så finns den hjälpen beskriven nedan – i ett företagsanpassat utbildningspaket som levererar RESULTAT (till en låg kostnad). En mycket lönsam investering för företag och organisationer som förstår värdet av friska och alerta medarbetare.


Vården saknar kunskap om diabetes och fetma

Läkarna i debattartikeln ger en bra inledande problembeskrivning i artikeln ovan och vi håller med om att den offentligt finansierade vården saknar kunskaper om hur både diabetes och fetma bör behandlas – men lösningen är absolut INTE viktoperation av nedanstående skäl. Likaså är okunskapen om biverkningarna efter viktoperationer total vilket lurar många patienter till ett ingrepp de sedan bittert ångrar när euforin över viktnedgången lagt sig och när biverkningarna börjar ge sig tillkänna. Det är en skandal att läkarna inte begriper bättre.

 

JÄV

Bägge läkarna har ett särintresse av att öka antalet viktoperationer – vilket är deras profession och om man går in på deras sjukhus webbsida så finner man ”alternativ fakta” där viktoperationer rosas och biverkningar tonas ner. Privat kan man där köpa en viktoperation för 74.000 kronor vilket vi bestämt avråder ifrån (detta sjukhus har utfört mer än 15.000 överviktsoperationer).

Det går visst att gå ner i vikt även för de som ”bantat” hela sitt liv. Det är dock lite svårare och man kanske får vara nöjd med ett BMI på 27 – men det är fullt möjligt med rätt kunskap, med professionell support och egen motivation. De som har det tuffast är de som utvecklat ett sockerberoende (som kan jämföras med nikotinberoende) – men det är fullt möjligt (precis som man kan sluta röka). Med rätt kunskap och bra support går det mycket lättare än om man själv ska ”uppfinna hjulet”.

Vi menar att viktkontroll borde vara ett sekundärt mål då det är ännu viktigare att komma tillrätta med infektioner och diverse ohälsoproblem. Vården gör tvärtom, de fokuserar på att få ner vikten och struntar i att de orsakar en kroniskt brist på vitaminer och mineraler som sedan orsakar stora hälsoproblem och en viktoperation hjälper inte heller de patienter som har ett uttalat sockerberoende (eller har ätstörningar).

Efter en viktoperation får också patienterna mer eller mindre klara sig själva och ingreppet går inte att ångra. De flesta patienter behöver därtill plastikoperera överflödig hud och det får man vanligtvis bekosta själv (vilket kostar ungefär lika mycket som själva viktoperationen).


Ett sunt alternativ

S o S – Sund o Slank på naturligt vis

Nu finns det ett hälsosamt alternativ som fokuserar på att förbättra hälsan och där viktnormalisering är något man får på köpet. Vi testade på två stycken ”provelever” (en kurs där man lär sig att äta sig Sund o Slank) där bägge eleverna hade ett BMI på 40 – plus diverse hälsoproblem (och de hade innan provat allt som finns på viktminskningsmarknaden – utan resultat).

 • Varför traditionell viktminskningsbehandling ÖKAR vikten och FÖRSÄMRAR hälsanklicka här

Utan svält och utan krav på extra motion så tappade våra provelever vardera 20 kg på 20 veckor (och det var fett de förbrände medan musklerna var intakta). Så man kan fråga sig vad ”Biggest Loser” sysslar med? Att träna hårt när man är kraftigt överviktig är farligt och att samtidigt svälta sig ner i vikt med kalorisnål och fettsnål kost är minst sagt dumt.

Resultat – genom hormonell viktminskning – genom att äta god mättande mat:

Var och varannan människa – smal som kraftig – går omkring och bär på låggradiga infektioner och inflammationer som orsakar sjukdom. Vi har utvecklat ett koncept som angriper dessa tillstånd som kan yttra sig som magproblem, trötthet, värk, o.dyl. Obehandlat kan det leda till allvarliga sjukdomar. Automatisk viktkontroll är en bonus.

Vi har lagt upp det som ett utbildningsprogram med behandling och support som löper under 18 månader där examensprovet är att lyckas med dig själv, med professionell hjälp som INTE finns inom den offentliga vården. Klicka på snabbguiden nedan eller klicka här.

 


Tala med din chef – om en lönsam investering

Bilda gärna en grupp om 4 – 8 personer (eller kör själv) och tala med din närmaste chef om att du eller ni vill gå en utbildning om kost och hälsa och att ni tänker satsa helhjärtat på att utveckla er hälsa, där utbildning sker på er fritid. Precis som framgår av ovanstående artikel så är detta kunskaper som varken den offentliga sjukvården eller företagshälsovården besitter (däremot är de bra på akutsjukvård).

Kursen  ger er de kunskaper och verktyg ni behöver för att lyckas med en bestående viktnedgång (om man är överviktig) och man kan räkna med dramatiskt positiva hälsoeffekter. Med största sannolikhet kommer ni att må bättre, orka mer och vara mindre sjukskrivna. Även ”sjuknärvaron” minskar.

Kontakta oss gärna om ni vill ha mer information kring programmet och dess förväntade effekter. Ni får kunskaper som sedan sprider sig som ringar på vattnet bland nära och kära och inom organisationen.

Vad kostar det?

Vi föreslår att kostnaden delas mellan dig och företaget.

För att betala halva kursavgiften krävs ett bruttolöneavdrag på 1000 kronor i månaden under 18 månader (vid 32 % kommunalskatt blir det netto 680 kronor per månad) och för företaget blir det en kostnad på cirka 25.000 kronor (en mycket lönsam investering – som för in ny kunskap som ger friskare medarbetare). Det är också en fråga om livskvalitet – att visa omsorg om sina medarbetare.

.
Team Kostdemokrati


APPENDIX

Lördagsintervju 11 – Lars Bern om 50 års felaktiga kostråd som gör oss sjuka.

Publicerades den 24 mars 2017

Nedan ett exempel på en representativ hälsoresa – som visar att man inte behöver överviktig för att drabbas av hälsoproblem (vad många inte vet är att hjärtsjukdom i hög grad även drabbar normalviktiga – som äter fel):

 • Helt frisk efter 40 år med sjukdomar!klicka här

5 svar på ”Läkare: Dags för vården att lära sig om övervikt”

 1. Dr Sanna Ehdin

  Tecken på näringsbrister

  Vitaminer och mineraler är centrala för livets processer i vår kropp. Mineralerna är bärare av energi och tändstiften i livets kemi, medan vitaminerna påskyndar cellprocesser och reaktioner i kroppen. Utan dem får vi dysfunktion – och det påverkar åt båda hållen. Det vill säga näringsbrist och stress påverkar psyket och känslorna negativt – och stress, oro och ohälsosam livsstil skapar näringsbrist.

  Människans hälsostatus har tyvärr sjunkit avsevärt under de senaste 40–50 åren, mycket beroende på den industriella maten och den storskaliga odlingen av födan. Detta har skapat en urlakning av jordarna, vilket ger näringsbrist hos människor, växter och djur. Det är allvarligt med tanke på att vår livskraft och läkande förmåga är beroende av en viss närings- och energinivå. Vi står och faller med det – alltså det är en förutsättning för att kroppen och psyket ska fungera väl.

  Läs mer … klicka här

  Detta är något man får lära sig mer om i det utbildningspaket som ingår i SoS-företag (livsviktig kunskap).

 2. Fet men hälsosam – en myt

  Det finns inget som stödjer idén om en ”hälsosam” fetma. Tvärtom. Personer som lider av fetma löper större risk att drabbas av sjukdom, oavsett om deras metaboliska värden är bra eller inte.

  Fakta: Den feta svensken

  57 procent av männen i Sverige mellan 16–84 år lider av övervikt eller fetma.
  44 procent av kvinnorna mellan 16–84 år lider av övervikt eller fetma.
  51 procent av samtliga invånare är drabbade.

  Källa: Folkhälsomyndigheten

  Läs mer … SvD

 3. Läkare: Vården kan inte på egen hand minska fetma

  För att bromsa övervikt och fetma måste vi först betrakta fetma som den kroniska och allvarliga folksjukdom den är. Hela samhället måste göra viktiga förändringar. Det skriver representanter för Svensk Förening för Obesitasforskning.

  Dagens medicinska behandling botar inte fetma och kirurgi lämpar sig bara för en minoritet.

  Läs mer … SvD

 4. Övervikt hos gravida kan ge missbildningar.

  Lätt övervikt kan ge allvarliga missbildningar hos barn, visar en ny svensk studie. Tidigare har forskning visat att riskerna för missbildning börjar först då BMI är över 30, det vill säga vid fetma. Läs mer … TT

Kommentera