Varför behövs alternativmedicin?

.

konkurrens på lika villkor

Lagbrott och monopol präglar idag svensk vård

– på patienternas bekostnad

lagboken-smalVårdens tjänstemän erkänner öppet och ogenerat att de bryter mot lagen (se video ”Tinnitus- och hyperakusi patienter – får de den vård som de behöver?” nedan), men de bryr sig inte!

Har vårdens tjänstemän immunitet mot Svensk Grundlag och Patientsäkerhetslagen? För vem gäller då t.ex. Patientsäkerhetslagen, om inte sjukvården? Varför blundar vårt rättsväsende när vården öppet bryter lag?

Varför inte bejaka fri konkurrens och ”best practice” baserat på sann vetenskap eller sann beprövad erfarenhet? WOW vilket resultat det skulle kunna bli, till en betydligt lägre kostnad!

Varför ska skolmedicin och dess lobbyister ha monopol på hälsa (och skattemedel)? Även när de misslyckas och där det finns alternativ som bevisligen fungerar bättre! Priset för detta är högt för medborgarna.

Detta för att några ”auktoriteter” tror så (de tolkar ”evidens” som det behagar dem), och de behöver inte förklara sig eller ta något som helst ansvar för sitt agerande. De tjänstemän som t.ex. lurade svenska folket att vaccinera sig mot svininfluensa (trots att de visste att det förelåg stor risk för neurologiska skador) sitter kvar som ”sakkunniga” på höga och välbetalda statliga tjänster med stort inflytande. ???

 • Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna! … klicka här

.
ζ
.

Seminarium: 2000-Talets Vetenskap

Filmklipp, intervjuer, från 2000-Talets Vetenskap’s seminarium i Malmö den 19 april 2015.

Publicerades den 5 maj 2015

Varför behövs alternativmedicin?

Den frågan ställde Canal Second Opinion till fem kloka personligheter vid 2000-talets Vetenskap’s seminarium i Malmö söndagen den 19 april 2015:

Källa; Canal Second Opinion … http://www.2op.se Facebook


Alternativbehandlande sjukhus växer i Tyskland

SEK-flyger-bw
80 000 kr betalar i snitt alla som arbetar till vården, varje år.

Men i Sverige stoppar en handfull ”auktoriteter” allt som hotar det drogmonopol som råder i Sverige. Att inte nyttja bästa möjliga kända behandlingsmetod orsakar ett stort onödigt lidande och orsakar gigantiska onödiga kostnader för vården och för samhället i form av ohälsa.

Vården ska självklart styras utifrån fakta, vetenskap eller beprövad erfarenhet, där även kostnadseffektivitet ska beaktas. Inom vården ska ”best practice” och fri konkurrens råda (på lika villkor). Men så sker inte idag i Sverige med påföljd att vi halkar efter de flesta länder, vilket allvarligt underminerar vår konkurrenskraft och vårt framtida välstånd (och det går snabbt idag). I Sverige har skolmedicinen lyckats med att etablera ett osunt monopol, där kostnadseffektiva behandlingsalternativ stängs ute..

Observera att det är en politisk fråga (och inte en medicinsk) att styra vården så att den gagnar medborgarnas och samhällets intressen.
.

Publicerades den 28 juli 2014

Svenska politiker, tjänstemän och läkare är välkomna att se och lära sig mer om hur man samverkar för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Gäller inte det i Sverige?

Working-together
I Tyskland erbjuds patienterna ”best practice”, medan svenska patienter erbjuds EN pusselbit (vare sig den fungerar eller ej).

Hör borgmästaren i Bad Emstal bjuda in svenska politiker och läkare till visning av integrativ medicin på nya Arcadia praxis klinik. Vid invigningen av nya Arcadia praxisklinik i Bad Emstal kom runt 400 personer för att höra om och se den nya kliniken.

Här arbetar man med alternativmedicin parallellt med traditionell skolmedicin, något som är mer accepterat i Tyskland än t ex i Sverige. Metoder och behandlingar som används på kliniken är bl a hypertermi, mental träning, massage samt kost och näring.

De läkare som arbetar här har både en traditionell läkarutbildning som de kompletterat med specialkunskaper inom mer alternativ och integrativ medicin.

I Tyskland har man en mer vidgad syn på vad som läker en patient. Borgmästare Pfeiffer talar i intervjun om att det viktigaste är att patienten blir bra, inte vilken behandling som anses vara rätt.

I Sverige däremot finns en stor skepsis mot all alternativmedicin. Det ställs krav på att behandling inom vården ska bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. En behandlingsmetod som t ex hypertermi, som används på Arcadia praxisklinik anses inte kvala in under det begreppet i Sverige, men används på flera universitetssjukhus runt om i hela världen.

När reportrarna berättar om den begränsande synen på alternativmedicin i Sverige för borgmästare Pfeiffer kommer han genast med en inbjudan till svenska politiker och läkare att komma på studiebesök för att se hur väl den tyska modellen med integrativ medicin kan fungera.

Källa: Canal Second Opinion … YouTube

I Sverige gäller skolmedicin vid cancerbehandling, trots ett uruselt behandlingsresultat.

 • Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan (i Sverige)klicka här

Dock lönsamt för forsknings- och läkemedelsindustrin, ju fler som får cancer ju större forskningsanslag och ju bättre lönsamhet vad gäller cancermediciner som förespås bli industrins största inkomstkälla framöver. Byt ut ordet ”förkylning” i nedanstående kortvideo mot ordet ”cancer” (och de fick även med vacciner i sketchen):


Nedan ett exempel i verkliga livet på hur mer än en miljon svenskar förnekas fungerande alternativa behandlingar som används av läkare på sjukhus utomlands, och detta trots att vården i Sverige själv helt saknar behandling. Ansvariga läkare offrar således sina patienters möjlighet att bli friska för att det inte gynnar deras egen karriär eller för att de inte förstår bättre än så. Se videon nedan och förundras över hur svensk sjukvård (inte) fungerar. Nästan för dumt för att vara sant och där även lagbrott öppet erkänns. Och mer än en miljon svenskar betalar ett orimligt högt pris för denna dumhet hos en handfull ”auktoriteter”.

Tinnitus- och hyperakusi patienter

– får hörselskadade den vård som de behöver och har laglig rätt att kräva?
Svar: NEJ

Missa inte videon nedan, som berör mer än en miljon svenskar med hörselproblem.

Publicerades den 30 april. 2015

Hörselskadade förnekas vård enligt ”best practice”

– de erbjuds istället KBT (Kognitiv Beteende Terapi) för att lära sig leva med sina besvär,
för att auktoriteter tycker så.

tinnitus-gl

Ungefär 1½ miljon svenskar har tinnitus och ca 750 000 personer i Sverige lider av hyperakusi som är överkänslighet för ljud. Detta är ett utbrett hälsoproblem i samhället och behovet av hjälp är stort. Men vad säger vårdapparaten? Får dessa patienter adekvat vård?

Den oberoende medicinske forskaren Michael Zazzio har under många år behandlat tinnitus- och hyperakusipatienter med bra resultat. Hans behandling är ett koncept som bygger på laserbehandling i kombination med kontroll av fria radikaler.

I sitt arbete har Michael Zazzio sett mirakulösa fall av tillfrisknande.Internationellt sett finns det många länder som erbjuder denna typ av behandling och det finns både publicerad forskning på området såväl som vetenskaplig evidens.

Med detta i bagaget är det naturligt att man vill att fler sjuka ska få tillgång till behandling som kan göra de friska, men här blir det stopp.

stopp-hand-svartIngen «auktoritet» i Sverige «tror» på behandlingsformen! Vem har gett okunniga tjänstemän rätten att blockera kostnadseffektiva behandlingar, som fungerar utomlands?

Ingen i Sverige har (förutom Michael Zazzio) ens närmat sig metoden för att bedriva forskning, trots att det finns många mätbara exempel att utgå ifrån. Vad beror denna skepsis på?

Varför tillåter vi att sjuka människor förnekas den vård som skulle lindra deras besvär och t.o.m. göra dem friska?

I inslaget ser du Michael Zazzio, AudioLaser-Kliniken, Serge Padoan, öron näsa hals läkare Kristianstad och Claes Möller, verksamhetschef för Audiologiskt forskningscentrum i Örebro.

I inslaget erkänner t.o.m. vårdens företrädare öppet att de begår lagbrott, utan att de bryr sig. Behöver inte vården följa svensk lag? Har de en egen ”gräddfil” som gör att de t.o.m. får bryta lag? Varför agerar inte rättsväsendet?

Källa: Canal 2nd Opinion

 • AudioLaser-Kliniken / the Audio Laser Clinic. Evidensbaserad behandling av hörsel- och balansrubbningar … klicka här

ÖDESVAL FÖR SJUKVÅRDSMINISTERN

Gabriel Wikström (S)
Gabriel Wikström (S)

Nu står sjukvårdsminister vår Gabriel Wikström (S) inför ett ödesbeslut.

Antingen att till varje pris värna läkemedelsindustrins osunda monopol i Sverige (och befästa vår position som ett u-land inom läkekonst) ELLER att se till att vi tar ett steg mot att nyttja ”best practice”. Om han väljer det förstnämnda skjuter han sig själv i foten (och sitt parti), och hans politiska karriär är över.

Gabriel Wikström är relativt ung med begränsad erfarenhet, dock egen erfarenhet av psykisk sjukdom … klicka här. Han har sysslat med politik halva sitt liv och eftersom sjukvård är en politisk fråga (och inte en medicinsk), så kanske han är rätt man?

Upp till bevis – i akt och handling! Oroande är dock att en av hans närmaste medarbetare, hans statssekreterare, kommer från läkemedelsindustrin … klicka här

Att han enligt uppgift vill inkludera antroposofiska läkemedel i svensk lagstiftning bådar gott, även om det är en självklarhet. Läkemedelsindustrins lobbyister kommer dock att agera med kraft för att försöka ”mota Olle i grind” och försvara industrins monopol på hälsa och sjukvård.

Klicka på bilden nedan för att läsa artikeln

sjukvårdsminister

Medborgarinitiativ

budcykel-BigPharma
Industrins springschas?

Ulla Premmert, en kunnig och engagerade medborgare, skickade nyligen ett e-brev till sjukvårdsministern (se nedan), som vi hoppas att han läst och tagit intryck av, inte minst för sin egen del och för sitt partis skull.

Folket blir allt kunnigare i dess frågor och det är ingen vinnande strategi att som ansvarig minister framstå som industrins springschas. Det är klokare att göra sitt jobb i enlighet med medborgarnas och landets intressen, samt utgå ifrån sann vetenskap eller sann beprövad erfarenhet.

Att 15000 läkare utanför Sverige använder sig av antroposofiska läkemedel beror på dessa läkemedel ger en god effekt utan biverkningar, och att det är en kostnadseffektiv behandlingsform.

Tror sig sjukvårdsministern veta bättre än femtontusen läkare?

När det gäller antroposofiska läkemedel finns det ett överflöd av goda erfarenhet, vilket självfallet stör läkemedelsindustrin och dess lobbyister, som ser ett intrång på det lukrativa monopol de lyckats inrätta, framför allt i Sverige.

Gabriel Wikström (S) och Socialdemokratiska partiet står inför ett avgörande och även avslöjande beslut.

Värnar vår förtroendevalde sjukvårdsminister och Socialdemokratiska partiet medborgarnas och landets väl ELLER värnar de ett osunt monopol (på medborgarnas bekostnad)?

Borde vara ett enkelt beslut.

ζ

skrivmaskin_antik

Brevet till sjukvårdsministern.

—–Ursprungligt meddelande—–

Från: automatsvar@regeringen.se [mailto:automatsvar@regeringen.se]
Skickat: den 5 maj 2015 10:55

Till: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Kopia: Ulla.Premmert

Ämne: Om komplementär medicin
Till: Gabriel Wikström
Från: Ulla Premmert

Meddelande:

Om antroposofisk medicin

I debatten om antroposofisk medicin vänds många stenar, men ännu fler kastas av företrädare för skolmedicinen. Tyvärr sitter de i glashus. Varför denna upprördhet över att en gren av medicinen vill prova nya vägar? Den antroposofiska medicinen har goda resultat och är kostnadseffektiv.

Den är väl etablerad i många länder, både i och utanför EU.

15 000 läkare med antroposofisk vidareutbildning arbetar på antroposofiska akutsjukhus, delvis offentliga sjukhus och forskningsinstitut. Varför kräva dubbelblindtester och se dessa som den viktigaste vägen till säkra läkemedel, när vi vet att många testade läkemedel har både svåra biverkningar och inte heller alltid ger avsedd effekt?

Även jämförande studier måste kunna accepteras som naturvetenskap, även beprövad erfarenhet ska tas i beaktande, för det görs inom skolmedicinen.

Den medicinska forskningen idag är starkt kommersialiserad. Den ska resultera i nya, patenterade läkemedel som höjer BNP och ger vinster till aktieägarna. Att forska om kost, komplementära läkemedel och livsstilsförändringar är inte kortsiktigt lönsamt. Därför borde staten finansiera denna forskning.

Målet för vården är hälsa, en subjektiv upplevelse. En patient kan må dåligt, ha normala provvärden och ändå visa sig ha cancer. Läkare måste ha en klinisk blick och involvera patienten. Människor är olika, vi är komplexa varelser, som ska behandlas därefter. Dubbelblindtester tar inte hänsyn till detta.

pills-spoonVarför denna rädsla för annorlunda synsätt? Det kan knappast handla om patientsäkerhet. Om den antroposofiska medicinen hade satt patienternas liv på spel hade media rapporterat om detta. Istället läser vi om gamlas ohälsa som kan bero på kombinationer av läkemedel.

Om antroposofisk medicin inte hade haft effekt hade den knappast efterfrågats? Jo, menar företrädare för skolmedicinen: ”Vidarkliniken är så bra på att ta hand om sina patienter att de mår bättre.” Jaha, men är inte detta själva syftet med all vård?

HippokratesDen grekiske läkaren Hippokrates ville att läkekonsten skulle baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, men han ansåg också att människans inneboende livskraft hade stor betydelse för tillfrisknandet. Läkarnas uppgift var att stimulera denna självläkande förmåga.

Antroposofiska läkemedel, som kompletteras med konstnärliga och fysikaliska terapier, stimulerar den självläkande förmågan – en kombination som har visat sig ge goda resultat.

Nu finns en chans för journalister att djupdyka i dessa frågor:

 • Hur allvarlig är situationen med en genomkommersialiserad medicinsk forskning?
 • Varför väljer så många personer kompletterande metoder för att uppnå hälsa?
 • Hur behandlas läkare och sjuksköterskor som utmanar det rådande medicinska paradigmet i Sverige idag?
 • Varför är Sverige unikt i EU med sitt förhållningssätt till komplementär medicin?
 • Vad ingår i läkarstuderandes utbildning vad gäller kostens betydelse för hälsa?

Vänd på alla stenar, undersök glashusen!

Ulla Premmert
Fri kulturarbetare


”Vetenskap och beprövad erfarenhet”

(även ordet ”evidens” används flitigt och slarvigt)

Vad betyder detta och vad är syftet med detta begrepp (?) som används flitigt av läkemedelsindustrins lobbyister inom vården och inom myndigheter. Och ibland hittar de på egna begrepp (”hitte-på”) såsom ”evidens och beprövad erfarenhet” och ibland hänvisar de till ”nationella riktlinjer” (som är diffusa eller som saknas).

Huvudsaken är att det låter bra och ger medborgarna en känsla av vetenskap och kompetens.

SEK-flyger-bwLåt oss titta närmare på begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” vars främsta syfte verkar vara att stänga ute alla alternativ till skolmedicinen, så att de själva får exklusiv tillgång till mer än 350 miljarder konor per år (mer än 10 % av BNP), som hälso- och sjukvården kostar i Sverige.

Vilket blir i snitt 160.000 kronor per år och hushåll i Sverige (där två arbetar). Ohälsoindustrin är inte alls intresserad av att krympa sina förtjänstmöjligheter genom att vi blir friskare och de vill inte heller låta alternativ komma in och tävla på samma villkor.

Frågan är hur länge till vi ska låta ohälsoindustrin styra vården och hur länge till vi är villiga att betala en saltad nota med onödig ohälsa och med alltför mycket skattepengar? Hur länge till orkar personalen inom vården?

Michael Zazzio reder ut begreppen och efter 4 minuter vet du mer än vårdens auktoriteter.

Publicerades den 9 januari 2015

2012 utfäste Michael Zazzio, medicinsk forskare och leg. sjuksköterska en belöning på 10 000 kr till den som kunde definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Belöningen frös dock inne, eftersom ingen kunde leverera någon godtagbar definition.

Hör Michael Zazzio berätta om utfästelsen.

Källa: Canal 2nd Opinion:


Slutsats

pinocchio-bw

Vi är grundlurade på livskvalitet och skattepengar.

Dags att ta befälet och avskaffa ”påvedömet”.

Annars kraschar ju Sverige.

En politisk fråga.

ζ

3 svar på ”Varför behövs alternativmedicin?”

 1. PÅVEVÄLDE?

  Mer än en miljon svenskar förnekas en verksam hörselbehandling för att en handfull okunniga ”auktoriteter” inte TROR på metoden. Är svensk sjukvård ett trossamfund med småpåvar som styr över lidande, liv och död?

  Säg gärna din mening på Kostdemokrati’s Facebbooksida … klicka här

  – – –

  FÖRDJUPNING

  – Artikelserie om sjukvårdens organisation och funktion – den sista Sovjetstaten … klicka här

  Om vi strävar efter en jumboplats i världen vad gäller effektiv sjukvård så har vi redan kommit en bra bit på väg:

  Ovan statistik är ett utdrag ur boken ”Den sjuka vården 2.0” som baseras på ovedersäglig fakta om sjukvården och dess förfall, läs mer … Reforminstitutet

 2. 3 mars, 2017

  Patientfond inrättad på Vidarkliniken

  Vidarklinikens styrelse har beslutat att inrätta en större patientfond för ekonomiskt stöd till patienter utan möjlighet till landstingsfinansierad rehabilitering på Vidarkliniken. Den 31 mars 2017 upphör Vidarklinikens avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) vad gäller stress- och smärtrehabilitering. Det innebär att ca 60 procent av de patienter som idag kan beviljas vård inte kommer att kunna få sin rehabilitering betalad via SLL. Vården är dock fortsatt lika efterfrågad från patienterna.

  Läs mer … klicka här

Kommentera