SENSATION: Sjukfrånvaro från 50 till 5 dagar och vårdtid från 11 till 2 dygn.

.

KS och MSM

.
ζ
.

per-nordgren

.
Kan det vara nyttigt att äta silver och svavel?

Publicerad 2013-06-05 (Sporthälsa)

Tillverkaren Ion Silver säljer sedan 13 år tillbaka produkterna Ionosil (kolloidalt silver) samt Lignisul MSM (metylsulfonylmetan, ett organiskt svavelkosttillskott). Per Nordgren som driver städfirman Qvickstep har infört dessa hälsofrämjande produkter på sin arbetsplats och märker stora skillnader.

sjukdagarna har minskat– Vi är 12 som arbetar med hemstädning och det är som ett enda långt gympapass. De flesta mår alldeles utmärkt av det och upplever att arbetet ger mer energi än vad som förbrukas. Däremot märkte vi att en del kunde ha ont i axlar, armar, knän och nacke. Det är gamla skador som kommer fram, och oftast mycket gamla.

När vi började med MSM var det nästan som magi, samtliga rapporterade att det onda försvann över tid, säger Per Nordgren.

Genom att införa dessa produkter i form av kostnadsfria kosttillskott till personalen, så berättar Per Nordgren att sjukdagarna har minskat från cirka 50 per år till 5 dagar det senaste året, alltså en minskning med hela 90 procent.

– Särskilt denna våren kunde vi se skillnaden, uppemot tio procent av våra kunder var i perioder tvungna att ställa in att vi kom och städade. Och då var det ändå många som frågade om vi kunde komma fast de var sjuka.

Hur kan det vara så stor skillnad på vår personal och våra kunder? För mig är svaret enkelt – silver och MSM, säger han.

Kolloidalt silver är beteckningen på en produkt som innehåller mikroskopiska partiklar med silver svävande i vatten. Det är alltså en blandning av silverjoner och silverpartiklar. I vissa produkter är det silverjoner som dominerar inslaget medan det i andra produkter är mest silverpartiklar. Både silver och MSM förekommer naturligt i jorden som växter och djur tar upp.

Läs mer om produkterna här: ion-silver.com

ζ

Sjukskrivningarna ökar (trots hårdare regler)

Sjukförsäkringen var en av de största frågorna i valrörelsen 2010, och debatten handlade då om sjuka som hamnade i kläm när nya tidsgränser och ersättningsnivåer infördes 2008. Sjukskrivningarna minskade fram till 2010, men har stigit med cirka 40 procent sedan dess, och ligger nu över nivån 2008.

Kostnaderna för sjuk-Försäkringskassan spår en ökning av antalet sjukskrivna med cirka 20 procent fram till 2018, och kostnaderna för sjuk- och rehabiliteringspenning väntas stiga från 28 miljarder kronor 2013 till 37 miljarder kronor 2018.

Läs mer … DN

ζ

Citat (Socialdemokraterna):

Ohälsa i arbetslivet

Politiker säger en sakOhälsan i arbetslivet ökar lavinartat. Det är oacceptabelt. Ingen ska behöva slitas ut på jobbet. Vi vill skapa ett modernt och uthålligt arbetsliv för framtiden där alla ges chansen att bidra.

Halvera sjukfrånvaron

Orsakerna bakom de ökade sjukskrivningarna är komplexa, vilket gör att det inte finns någon enkellösning på problemen. Vårt mål är att halvera sjukskrivningarna till år 2008. Istället för att försämra de sjukskrivnas villkor vill vi stimulera de arbetsgivare som får ner sjuktalen, satsa på förebyggande folkhälsoarbete,stärka företagshälsovården och förbättra rehabiliteringen.

– – –

Så skriver Socialdemokraterna … PDF … och sannolikt så skriver de flesta partier under målsättningen att halvera sjukfrånvaron. Men om man bara pratar och inte agerar så ÖKAR istället ohälsan.

ζ

livsmedelsverket-skylt-c

.
Livsmedelsverkets kostråd orsakar sjukdom och samhällskostnader

Att politikerna inte tar tag i detta problem, där lösningen är synnerligen enkel, vittnar om politisk inkompetens.

signFÖRSLAG: Bara genom en så enkel åtgärd som att befria Livsmedelsverket från uppdraget att ge ut kostråd (dvs. sluta med att vidarebefordra ohälsoindustrins kostråd), så skulle Sverige avsevärt kunna förbättra folkhälsan. Vi skulle slippa kostråd som på bara 20 år trefaldigat diabetes och som fördubblat övervikt och fetma (nu mer än en miljon diabetiker och prediabetiker i Sverige). Det behövs bara ett beslut, ett pennstreck.

Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Sedan skulle vi kunna komplettera med kosttillskott istället för att bekämpa tillskott, vilket tillsammans skulle kunna få en dramatisk hälsoeffekt. Kosttillskott är nödvändigt för en optimal hälsa, då dagens mat är utarmad på näringsämnen, även ”bra” mat har tappat sitt forna innehåll av vitaminer, mineraler och näringsämnen.

Men vad gör vi?

Livsmedelsverket får av någon outgrundlig anledning fortsätta ge ut sina sjukdomsframkallande kostråd som sedan slaviskt följs av sköterskor, läkare, kostchefer och dietister, för att de inte kan sitt ämne eller inte vågar något annat. Och de bekämpar tillskott i alla dess former.

sprattelgubbeKolloidalt silver och kosttillskott demoniseras trots att det är billigt och att effekten bevisligen är mycket god utan några biverkningar. Livsmedelsverket borde istället rekommendera kolloidalt silver och kosttillskott i doser som stärker hälsan och inte som idag minimala doser som bara kurerar de sjukdomar som uppkommer när bristerna är grava, som t.ex. engelska sjukan (rakit) som uppkommer vid svår brist på D-vitamin. Egentligen så följer tjänstemännen bara industrins order.

ÄR DET OHÄLSOINDUSTRIN SOM STYR SVERIGE, där politiker och tjänstemän bara är marionetter? Tyvärr är det så annars skulle inte t.ex. 850.000 svenskar knappra statiner till en kostnad på en miljard kronor per år till ingen nytta och på köpet få hemska biverkningar som kräver ännu mer läkemedel. Exemplet visar med all önskvärd tydlighet hur systemet fungerar.

 • Debatt – Sluta behandla friska – satsa på de sjuka … GP

ζ

.
Nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro går ofta hand i hand.

Men hur mycket kostar egentligen sjukfrånvaron?

Lönsamt för medborgare, företag och samhälle.

2011 kom en undersökning från försäkringsföretaget Euro Accident som visade att kostnaden för ohälsa bland de 100 största företagen i Sverige uppgick till totalt 40 miljarder kronor per år.

Sett till de siffrorna blir det uppenbart att investeringar i hälsa och arbetsmiljö kan ge effekter inte bara på arbetshälsan utan även på företagens produktivitet och på samhällsekonomin. Inte bara sjukfrånvaro är kostsamt, så är även ”sjuknärvaro” när risken för fel ökar och produktiviteten minskar. Ett förlora-förlora scenario vid frekvent sjukdom.

ζ

Ett förlorat år med jakt på det som håller oss friska

Vi har inte längre råd med att till varje pris följa läkemedelsindustrins direktiv, förmedlade av deras lobbyister.

Dags för folket att ta befälet!

Sara: 2014 har varit häxprocessernas år

Publicerades den 18 november. 2014

Sara Boo, ordförande i NHF Sweden, National Health Federation … http://www.thenhf.se/

Här berättar Sara Boo om vilka lagar och regler som innebär ett hot mot hälsofriheten. Frölagen, lagar om hälsopåståenden, regler kring växtbaserade läkemedel och homeopatiska medel. 2014 är häxprocessernas år säger hon och syftar till hur alternativmedicinen har hängts ut i media på ett oschysst och vinklat sätt.

Nätverket Vetskap och Folkbot vill värna friheten till ett friskare liv genom egna och alternativa behandlingsmetoder.

ζ

Avslutningsvis

Anders Sultan, entreprenör
Anders Sultan, entreprenör

Sverige är helt beroende av entreprenörer och att folkhälsan utvecklas på ett positivt sätt, annars krackelerar både vården och vårt välstånd.

Anders Sultan (vd för Ion Silver AB) är en entreprenör som även tar fighten för folkhälsan, med ofarliga och kostnadseffektiva medel, som dock hotar läkemedelsindustrins monopol med farliga och dyra patenterade droger, vars biverkningar avancerat till vår tredje största dödsorsak. Friskare medborgare behöver ju inga eller färre läkemedel och då minskar ju intäkterna för läkemedelsindustrin, varför våra tjänstemän skickas ut.

Kolloidalt silver är räddningen när antibiotika inte längre fungerar, men det ligger inte i läkemedelsindustrins intresse då kolloidalt silver inte kan patenteras, varför ohälsans bulvaner rycker ut på sin ”häxjakt”.

Varför ifrågasätts inte ”läkemedel” och dess verkan? Är allting tillåtet bara för att det klassats som ”läkemedel”? Om man läser FASS så inser man att biverkningar av dessa droger är både många och allvarliga. Och när man sedan inser att det föreligger ett omfattande forskningsfusk vad gäller vacciner och läkemedel, så förklarar det en hel del.

Men konstigt nog är det OK att behandla barns brännskador med kolloidalt silver?

Kanske för att det bara stör försäljningen marginellt eller för att de missade att ”mota Olle i grind” denna gång. Att nu komma dragande att med att de ska sluta med att behandla brännskadade barn kolloidalt silver går ju inte, men de har lyckats med att kunskapen och erfarenheterna har isolerats och stannat där sedan 2009 – fem förlorade år för patienter inom andra vårdsektorer som orsakats ett onödigt lidande och förtidig död..

Silver räddar barn på Astrid Lindgren … SVT

Citat:

Silver radddar barn.
Kortare vårdtider och mindre antibiotikaanvändning

spargrisVårdtiden har kunnat förkortas från elva dygn till två dygn samtidigt som antibiotikaförskrivningen minskade med två tredjedelar.

Landstinget sparar 40.000 kronor per patient och ingen har drabbats av livshotande infektioner – något som tyvärr är vanligt med andra behandlingsformer. I den Behandlingsmanual för brännskador som man har på Astrid Lindgrens barnsjukhus finns några korta meningar om silver:

”Silverförband kan vara effektiva mot pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA, VRE m.fl.”

”Visa restriktivitet med antibiotikum (hittills ingen allvarlig sepsis på något barn adekvat behandlat med silverförband från första början).”

.
Vad betyder det?

Det innebär att silver är effektivt mot multiresistenta mördarbakterier (MRSA, VRE). Det innebär också att läkningsprocessen går mycket fortare och att brännskadorna läker utan ärrbildning.

kassaapparat-antikMen det finns starka intressen som vill få bort all silveranvändning inom sjukvården. Det är mer lönsamt att köra med stordoser antibiotika.

Långa vårdtider och kroniska sår genererar mycket merarbete och ger klirr i många kassor.

ζ

Slutsats

Vi har en billig opatenterbar metall – silver – som sannolikt kunde vara en räddning i den vård som idag hotas att invaderas av antibiotikaresistenta bakterier.

Varje år dör det 50 000 européer av dessa uslingar. Hur många som överlever men som tvingas leva med kroniska svårläkta sår är svårt att uppskatta. Dessa personer är guld värda för det sjukvårdsindustriella komplexet.

tyst-läkare2Det lilla inslaget i Rapport flimrade förbi i rutan juni 2009. Inte många hann snappa den revolution som inslaget levererade. Ni må tro att läkemedelsindustrins profitörer, verksamma i företag och inom hälso- och sjukvården, var nervösa just då. Budkavlen gick:

– Håll för fan käft om detta! Om du vill behålla jobbet!

ζ slut citat ζ

APPENDIX

Kolloidalt silver är också bevisligen ett effektivt och billigt medel mot ebola
(och utan biverkningar), men det mörkas av kommersiella särintressenter.

Rädslor, lögner och fakta om ebola.

https://www.youtube.com/watch?v=XIDmK5qwarU&feature=player_detailpage

5 svar på ”SENSATION: Sjukfrånvaro från 50 till 5 dagar och vårdtid från 11 till 2 dygn.”

 1. Jag tycker att kolloidalt silver är toppen. Jag har använt det i över 15 år. Jättebra mot bakterier, virus (svår förkylning med feber, ont i halsen, snuva och illamående helt borta till nästa dag med 2 silvergroggar, ont i halsen borta på 15-20 minuter efter att ha sprayat med silver + lite alkohol jätteofta) , svamp, finnar (rengör huden och badda så ofta du kan, röda finnar bleknar på 2 timmar), svårläkta sår (syrrans sår på benet ville inte läka förrän hon sprayade silver på, då märkte man skillnad redan efter några timmar), rosfeber (mamma som fick det 6 ggr per år förut får det inte alls efter att hon dagligen använder silver) magsjuka. Illaluktande fötter armar. Blommor håller längre i vasen o.s.v Love it. Förr gjorde jag mitt eget kolloidala silver, nu köper jag Ionosils av ren bekvämlighet. Jättebra

  – slut citat härifrån.


  ”Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt den senaste rapporten från USAs giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783 936 amerikaner dött av läkemedel – på ett år. …”
  – slut citat härifrån.

 2. Prisbelönt journalist kallar 19 000 användare för ”sekt”

  I Stockholm Operas rotunda delade mediekoncernen Bonnier den 20 november ut Stora journalistpriset. Vinnarna i kategorin ”årets förnyare” blev de tre unga förmågorna i Metros Viralgranskaren. Där återfinns Jack Werner, som är aktuell genom att på Sveriges Radio ”P1 Medierna” i början av november haft en krönika om Facebookgruppen Kolloidalt silver 2.0, där han utmålar användarna av produkten Ionosil som en sekt … klicka här

  – – –

  Jack Werner måste vara bland det sorgligaste som radion lyckats skaka fram när han i P1 lanserade sektteorin och hur ni stackars medlemmar inte förstår ert eget bästa när ni inte lyssnar på superduktiga skjutjärnsjournalisten Joakim Björck när han räddar er från sektledaren själv…

  16 minuter in i detta program kan ni höra den åtminstone enligt Werner pricksäkra analys av gruppen och dess med våld hållna medlemmar. Korrumperade politiskt korrekta källor hävdar att ni är alla grundlurade och tack vare Stockholmssyndromet så tror ni på mig istället för han som anser sig vara expert på KS – Joakim Björck.

  Här vid 15.58 in i programmet finns det nya påhoppet på gruppmedlemmarna … klicka här

  1. Om dessa journalister, upphöjda till hjältar av mediekoncernen Bonnier, lyckas med sitt uppsätt att stoppa ett alternativ till antibiotika (som nu tappar i effekt), så medverkar de indirekt till ”massmord”. De medverkar till att särintressen medvetet undanhåller medel som skulle kunna rädda hundratusentals liv och rädda ännu fler från ett enormt onödigt lidande som antibiotikaresistenta bakterier ger upphov till.

   Antibiotika håller på att tappa sin effekt på grund av multiresistenta bakterier och då står vår räddning till kolloidalt silver, som redan används av tio miljoner amerikaner, en miljon holländare och uppskattningsvis hundratusen svenskar. Och under 28 års tid har ingen dött och knappt några biverkningar alls – men med mycket god effekt.

   Inlägget visar att etablissemanget står på läkemedelsindustrins sida och om inte folket vaknar upp och tar befälet så kommer vi snart att dö av infektioner som idag lätt botas med några piller. Vi kommer att bli grundlurade på hälsa och skattepengar, i ännu högre grad än idag. Vården kommer att krascha inom kort.

   Gonorré har t.ex. redan blivit resistent och om 5 – 10 år så det spritt över hela världen … TV4

   I detta läge arbetar etablissemanget hårt på att försöka förbjuda kolloidalt silver, vilket kan rubriceras som vansinne och skrupelfri girighet där medborgarnas ve och väl väger lätt som en fjäder. Och nu pratar vi inte om tjugotretusen medlemmar utan om 9,6 miljoner medborgares framtida livskvalitet, bara i Sverige.

   Hur tänker mediekoncernen Bonnier?

   Anmärkningsvärt är att dessa journalister kunnat läsa hundratals användarberättelser och ett otal vetenskapliga rapporter och studier. Men de väljer bara det som passar deras syften och presenterar detta som sanningar. Värsta sortens journalistik som absolut inte borde belönas, snarare tvärtom. Ett angrepp på svenska folket.

   1. Kortare vårdtider och mindre antibiotikaanvändning

    Vårdtiden har kunnat förkortas från elva dygn till två dygn samtidigt som antibiotikaförskrivningen minskade med två tredjedelar. Landstinget sparar 40.000 kronor per patient och ingen har drabbats av livshotande infektioner – något som tyvärr är vanligt med andra behandlingsformer. Läs mer … Silver räddar barn på Astrid Lindgren

    EBOLA. Det finns fyra verifierade bot mot ebola, varav kolloidalt silver är ett. Läs mer … Fyra (hemliga) bot mot ebola – som fungerar

    Ovanstående kan man som okunnig och oprofessionell journalist strunta i – liksom man struntar i studier och beprövad erfarenhet från mer än elva miljoner användare. Som inkompetent journalist kan man avfärda allt och kalla det för värdelöst vatten och vinna pris på det. Mediekoncernen Bonnier har skjutit sig själva i foten och tagit ställning MOT folket – MOT sina prenumeranter och sina läsare. Tror de att vi är dumma?

    De förnekat sann vetenskap och sann beprövad erfarenhet, de förvillar och missleder medborgarna (sina kunder). Har de blivit en sekt eller är det bara en fråga om skrupelfri business?

   2. Är vissa dieter ”massmord”? …. Artikel i British Medical Journal om just detta … klicka här

    Industriella särintressen har utarbetat kostråd som vårt statliga Livsmedelsverks tjänstemän okritiskt vidarebeordrar till sköterskor, läkare, dietister, kostchefer och tjänstemän som inte vågar annat än lyda (annars riskeras deras karriär). Sedan förväntas folket göra som dessa auktoriteter säger.

    Dessa kostråd har fördubblat övervikt och fetma, samt trefaldigat diabetes på bara 20 år (tallriksmodellen och nyckelhålsmärkningen). Idag är mer än en miljon svenskar diabetiker eller prediabetiker.

    Diabetes lägger grunden till fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Många medborgare dör en för tidig död.

    Trycket på sjukvården har ökat markant och står nu inför ett sammanbrott, som påskyndas då de aktivt bekämpar allt som hotar skolmedicinens monopol på skattepengar. Man skulle kunna säga att medborgarna är under attack från två håll och de som håller i tåtarna är kost- och läkemedelsindustrin. Och detta kommer att fortgå tills folket tar befälet.

Kommentera