Var 6:e patient får allvarliga liggsår i Sverige – i onödan

Visste du att var 6:e inlagd patient i Sverige drabbas av liggsår, allvarliga och svårläkta skador som kräver stora vårdresurser?

Det är lätt att förebygga liggsår, men det görs inte!

Ska vi bara titta på och vänta på vår tur eller göra något åt det?

Allvarliga, svårläkta och onödiga trycksår på svenska sjukhus

Det är fortfarande vanligt att patienter på sjukhus drabbas av trycksår. Det visar mätningar som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har gjort och det finns mycket kvar att göra på området, enligt organisationen.

– Man kan tycka att trycksår är banalt, men det är absolut inte banalt, det är ett stort lidande för den som drabbas, säger Agneta Andersson, ansvarig för mätningarna vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

När SKL tidigare i år gjorde undersökningen visade det sig att nästan var sjätte patient på landets sjukhus hade trycksår. Det var stora skillnader mellan olika sjukhus. På en handfull hade mer än en tredjedel av patienterna trycksår medan det på andra rörde sig om några få procent.

Capio Geriatrik Dalens sjukhus i Enskededalen i Stockholm är det som uppvisar högst siffror. 37 procent av patienterna hade någon form av trycksår när mätningen gjordes.

Nästan var 6:e patient i Sverige fick trycksår, vilket kostar miljarder och orsakar ett stort mänskligt lidande. En av våra vanligaste vårdskador, som är lätt att förebygga. Får ett sjukhus slarva hur som helst, till vilket kostnad som helst, utan att någon bryr sig?

Svaret på den frågan är uppenbarligen;

JA!

Vårdhaveri – ett av tusentals patientfall

Är det så här vi vill ha det när vi blir sjuka och gamla?

Liggsår eller trycksår, som det också kallas, är hemska sår. Huden sönderfaller helt … man förlorar hudlager efter hudlager tills vävnaden under exponeras. Dessa sår är mycket smärtsamma, de kan bli mycket stora och är svårläkta (mycket vårdkrävande).

Trycksår uppkommer på hud som har stått under tryck under lång tid, vanligt på skinkorna, ryggen och fotklackarna. Det händer människor som är extremt sjuka, som inte kan vända sig själva och som måste förlita sig på att vårdgivare vänder dem och det händer människor som inte kan ta in tillräckligt med näring. Mycket utsatta människor.

Fakta om trycksår … Vårdhandboken

Kommentar

På några sjukhus hade en tredjedel av patienterna eller fler liggsår (!), medan endast en tiondel så många drabbades på andra sjukhus. Skandalöst att vårdkvaliteten tillåts fallerar på vissa sjukhus, att hjälplösa patienterna lämnas vind för våg så att allvarliga sårkomplikationer uppkommer.

Hur kan ansvariga tillåta vanvård av denna grad?

Tänk om en bilverkstad repade och bucklade till i snitt var 6:e bil, en del blir så allvarligt behandlade så att de måste skrotas. Det skulle självfallet inte få förekomma.

Slutsatsen blir att bilverkstäder tar bättre hand om bilar än vården tar hand om patienter.

Är bilar mer värda än människor?

Och det kommer att bli värre framöver, om inte vårdkrisen åtgärdas, vilket tekniskt sett är enkelt. Men vården väljer att köra vidare i gamla hjulspår, mot ett garanterat haveri.

Dags för förtroendevalda politiker att ta befälet.

APPENDIX

Vården har utvecklats till en ”perpetuum mobile” – en evighetsmaskin som själv genererar nya vårdkrävande patienter. Detta kan bara ske i herrelösa hierarkier som styrs av kommersiella särintressen. Hur denna process ha gått till har docent Ralf Sundberg ingående beskrivit i sin bok – Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin

Professor Stig Bengmark

Hög tid för svenska politiker att agera med kraft

Det är hög tid också för svenska politiker att med kraft ägna sig åt att radikalt ta fatt i fetmaepidemien och dess konsekvenser.” skrev professor Stig Bengmark:

Sjukvården är i dag i en svårare finansiell kris än kanske någonsin tidigare, så också i Sverige, och inte minst i Västra Götaland. Och värre blir det.

Kostnaderna för sjukvården, som hittills fördubblats vart tionde år, är på väg att fördubblas redan efter åtta år, och detta i en tid då BNP är på väg att stagnera och sjukligheten, speciellt i kroniska sjukdomar, dramatiskt ökar. Den globala incidensen av sjukdomar som Alzheimers sjukdom, ADHD, och cancer prognostiseras tredubblas och diabetes fördubblas fram till år 2050, och Sverige är inte undantaget.

Liggsår

Nu kan vi lägga till liggsår till listan, en onödig komplikation som beror på vanvård och som kostar samhället miljarder kronor varje år och ett enormt mänskligt lidande.

Inte bara patienterna blir lidande av att vården saknar styrning, även sjukvårdspersonalen ”går på knän” vilket har fått vårdfacket att agera.

En evighetsmaskin – en vinstmaskin – på folkets bekostnad

Läkemedelsbranschen är en av världens mest inkomstbringande med årliga intäkter på över 500 miljarder dollar, där de tio största bolagen för några år sedan drog in mer kosing än samtliga bolag på Fortune 500-listan tillsammans.

Särskilt har utskrivningen av antidepressiva mediciner till unga ökat dramatiskt på senare år, så att hålla en god och nära relation till läkarkåren är en absolut nödvändighet för pillerfabrikanterna.

Källa … GP

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen