Gott Nytt År! Bästa nyårspresenten vore giftfri åkermark.

.

nyårslöfte

Gunnar Lindgren blåser till strid,
innan det är försent. Endast folket
kan rädda vår åkermark från att bli
permanent förgiftad – vilket idag
skattesubventioneras. Komplett
VANSINNE.

ζ

Gott Nytt År!

Den bästa nyårspresenten som den svenska folkhälsan kan önska sig är att spridningen av miljögifter i vår livsmedelsproduktion upphör och att foster och små barn får en hälsosam uppväxt.

Endast en kunnig och massiv folkopinion kan stoppa detta VANSINNE som med full kraft först slår mot våra barn. Sedan mot oss andra! FÖR GOTT.

När detta mål har uppnåtts kommer mina nyhetsbrev att behandla många andra samhälls- och hälsofrågor som hittills fått stå tillbaka.

PDF-load Ett-avgörande-ögonblick

Exempel på rubriker:

 • Våra skattepengar används för att förmå ekonomiskt hårt trängda bönder att ta emot miljögiftsbemängt avfall i form av slam och sprida ut detta där vår mat framställs. I avfallet finns en lång rad av våra svåraste miljögifter, läkemedelsrester och hormoner, radioaktivitet och nu senast även narkotika som amfetamin och kokain osv.
 • Dioxiner och PCB i de halter som finns idag i mammornas blod ger senare förändrat beteende hos skolbarn.
 • Endokrina miljöfaktorer förändrar könstypiska beteende hos skolbarn.
 • Kokain och amfetamin i avloppsvatten och slam.
 • Influensavaccinet Tamiflu sprids. Finns sannolikt i slam. Kan ge allvarliga konsekvenser.
 • Cancerframkallande akrylamid sätts till i våra reningsverk.
 • Naturvårdsverket följer inte regeringsdirektivet. Planerar för mer kadmium när målet är giftfri miljö. ”Vuxna och barn tål inte högre kadmiumhalter”.

Svenska bönders viktigaste konkurrensmedel är bra mat och nu luras de att permanent förgifta sin egen jord, mot ersättning (skattemedel). Har vi blivit komplett tokiga?

ζ

Gunnar Lindgren
Civilingenjör, författare, debattör och miljökämpe

Bloggarkiv ... www.kostdemokrati.se/gunnarlindgren
Hemsida med matnyttigt ... www.gunnarlindgren.com
Ren Åker Ren Mat ... www.renakerrenmat.se

ζ

FAKTA (pdf)

 • barn i famnKadmium i barnmat … pdf
  • Bly och kadmiumhalt i barnmatsgröt … pdf
 • Kadmium i åkrar och mjöl i Västsverige … pdf
  • Kadmiumkartor … pdf
 • Kadmiumhalt i vetemjöl … pdf
 • Kadmiumringar runt tätorterna … pdf
 • Åkrarnas kadmium ger livmoder- och prostatacancer … pdf

ζ

Tidigare inlägg … klicka här

 

Obefintligt stöd för slamspridning

.
Hej,

I mitt tidigare inlägg ”Nu måste spridning av miljögifter i vår livsmedelsproduktion med avlopps-slam upphöra!” beskrev jag vad som händer i det tysta.

Jag frågade mina nyhetsbrevsprenumeranter om de säger JA eller NEJ till gödsling av åkrarna med avloppsslam. Fram till 5 mars hade jag fått in 787 svar, en respons som var entydig.

Tack alla läsare för att ni svarat på min enkät om slamspridning. Resultatet visar ett massivt motstånd mot slammet. Resultatet av 787 röstande:

 • Slam NEJ – 777 stycken (98,7 %).

En tillbakablick och ett av dagens problem – miljögifter

Hej,

Välkomna tillbaka efter juluppehållet! Och god fortsättning på det nya året! Hälsan kommer att stå i centrum liksom tidigare i mina brev. Men även frågor om framtiden, resurser, energi, miljö m m kommer att behandlas.

Klicka här och se filmen (före 5 februari 2012)

En av de viktigaste händelserna under 2011 var Stefan Jarls film ”Underkastelsen”. Där redovisas hur en blivande mammas blod är fyllt av en lång rad miljögifter som överförs till fostret genom navelsträngen. Fortsätt läsa ”En tillbakablick och ett av dagens problem – miljögifter”

Onödigt lidande för våra diabetiker

Ett utdrag ur mitt Nyhetsbrev 18 september 2011

Dagens kostråd till diabetiker saknar vetenskapligt stöd

Jag har i flera tidigare brev behandlat hur propagandan för fettsnål kost saknar vetenskapligt stöd. I själva verket leder den till övervikt och ökar risken för diabetes, hjärtsjukdom och andra hälsoproblem (s k metabola syndromet).

Fortsätt läsa ”Onödigt lidande för våra diabetiker”

Barn som äter mejeriprodukter löper 38 procent mindre risk att drabbas av diabetes som vuxen

Ett utdrag ur Nyhetsbrev 18 september 2011

Bland alla nya vetenskapliga rapporter som stöder samband mellan konsumtion av mjölk, smör, grädde etc och förbättrad hälsa kan nedanstående nämnas.

Observera att den som råder barn och ungdomar att byta ut smör mot det kemiskt framställda margarinet, den riskerar att skicka in dessa i livslångt lidande när de blir vuxna. Fortsätt läsa ”Barn som äter mejeriprodukter löper 38 procent mindre risk att drabbas av diabetes som vuxen”