Gott Nytt År! Bästa nyårspresenten vore giftfri åkermark.

.

nyårslöfte

Gunnar Lindgren blåser till strid,
innan det är försent. Endast folket
kan rädda vår åkermark från att bli
permanent förgiftad – vilket idag
skattesubventioneras. Komplett
VANSINNE.

ζ

Gott Nytt År!

Den bästa nyårspresenten som den svenska folkhälsan kan önska sig är att spridningen av miljögifter i vår livsmedelsproduktion upphör och att foster och små barn får en hälsosam uppväxt.

Endast en kunnig och massiv folkopinion kan stoppa detta VANSINNE som med full kraft först slår mot våra barn. Sedan mot oss andra! FÖR GOTT.

När detta mål har uppnåtts kommer mina nyhetsbrev att behandla många andra samhälls- och hälsofrågor som hittills fått stå tillbaka.

PDF-load Ett-avgörande-ögonblick

Exempel på rubriker:

 • Våra skattepengar används för att förmå ekonomiskt hårt trängda bönder att ta emot miljögiftsbemängt avfall i form av slam och sprida ut detta där vår mat framställs. I avfallet finns en lång rad av våra svåraste miljögifter, läkemedelsrester och hormoner, radioaktivitet och nu senast även narkotika som amfetamin och kokain osv.
 • Dioxiner och PCB i de halter som finns idag i mammornas blod ger senare förändrat beteende hos skolbarn.
 • Endokrina miljöfaktorer förändrar könstypiska beteende hos skolbarn.
 • Kokain och amfetamin i avloppsvatten och slam.
 • Influensavaccinet Tamiflu sprids. Finns sannolikt i slam. Kan ge allvarliga konsekvenser.
 • Cancerframkallande akrylamid sätts till i våra reningsverk.
 • Naturvårdsverket följer inte regeringsdirektivet. Planerar för mer kadmium när målet är giftfri miljö. ”Vuxna och barn tål inte högre kadmiumhalter”.

Svenska bönders viktigaste konkurrensmedel är bra mat och nu luras de att permanent förgifta sin egen jord, mot ersättning (skattemedel). Har vi blivit komplett tokiga?

ζ

Gunnar Lindgren
Civilingenjör, författare, debattör och miljökämpe

Bloggarkiv ... www.kostdemokrati.se/gunnarlindgren
Hemsida med matnyttigt ... www.gunnarlindgren.com
Ren Åker Ren Mat ... www.renakerrenmat.se

ζ

FAKTA (pdf)

 • barn i famnKadmium i barnmat … pdf
  • Bly och kadmiumhalt i barnmatsgröt … pdf
 • Kadmium i åkrar och mjöl i Västsverige … pdf
  • Kadmiumkartor … pdf
 • Kadmiumhalt i vetemjöl … pdf
 • Kadmiumringar runt tätorterna … pdf
 • Åkrarnas kadmium ger livmoder- och prostatacancer … pdf

ζ

Tidigare inlägg … klicka här