Obefintligt stöd för slamspridning

.
Hej,

I mitt tidigare inlägg ”Nu måste spridning av miljögifter i vår livsmedelsproduktion med avlopps-slam upphöra!” beskrev jag vad som händer i det tysta.

Jag frågade mina nyhetsbrevsprenumeranter om de säger JA eller NEJ till gödsling av åkrarna med avloppsslam. Fram till 5 mars hade jag fått in 787 svar, en respons som var entydig.

Tack alla läsare för att ni svarat på min enkät om slamspridning. Resultatet visar ett massivt motstånd mot slammet. Resultatet av 787 röstande:

  • Slam NEJ – 777 stycken (98,7 %).