Svenska forskare gifter sig med Monsanto.

I två stort uppslagna debattartiklar går svenska forskare vid SLU till stort angrepp mot EU:s lagstiftning kring GMO (genmanipulerade organismer), dels i artikeln ”Kvasivetenskap hindrar hållbart jord- och skogsbruk”, undertecknad av  41 forskare och dels i artikeln ”Högljudd opinion står i vägen för GM-grödorna” , undertecknad av Torbjörn Fagerström, senior advisor och tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

De 41 forskarna framställer i sin artikel att de står för den verkliga vetenskapen och påstår att kritiker av GMO-tekniken företräder kvasivetenskap. De skriver:

”I USA försöker ultrareligiösa grupper upphöja en kvasivetenskap, kreationism, till ett alternativ till evolutionsläran. I Europa ser vi på detta med häpnad, som om man gick mot uppfattningen att jorden är rund. Här tror dock i stället många på kvasivetenskaplig skrämselpropaganda om genteknikens risker och detta underblåses av vissa grupperingar inom miljörörelsen.” Fortsätt läsa ”Svenska forskare gifter sig med Monsanto.”