PM: Kolloidalt silver kan rädda sjukvården

ς
.

Kolloidalt silver kan rädda sjukvården

– när antibiotika inte längre fungerar.

Myndigheterna hotar kosttillskotten och kolloidalt silver i stora kampanjer. Det är tydligt att de i själva verket anser att både kosttillskott och kolloidalt silver är ett hot mot läkemedelsindustrin och därför måste bort. Om vi som anser att de ska finnas kvar inget gör nu, kommer de med säkerhet att förbjudas. Ska vi ha det så? Borde vi inte göra motstånd?

Klicka på bilden

Team Kostdemokrati har skrivit ett PM om kolloidalt silver, vilken visar att antibiotikaresistensen ökar i alarmerande takt och att den enda räddning vi idag har att ty oss till, är kolloidalt silver.

 • PM – När antibiotikan blir verkningslös klicka här

Multiresistenta bakterier (”mördarbakterier”) kommer att göra infektioner, som vi tills idag ansett som rätt harmlösa, till en mördare som inom en nära framtid dödar fler människor än cancer!

En brittisk regeringsrapport konstaterar att 10 miljoner människor kommer att dö årligen på grund av antibiotikaresistens 2050 (om drygt 30 år) – fler än som dör av cancer – om vi inte vidtar åtgärder nu.

 • Antibiotikaresistens – vår tids största hot?klicka här

Våra barn och barnbarn kommer inte att våga besöka sjukhusen när denna situation har uppstått fullt ut. Mördarbakterier kommer att slå ut dagens sjukvård. Ingen vågar heller arbeta inom vården och ingen vågar söka vård (väntrummen på akutmottagningarna kommer att stå tomma). Att föda barn på sjukhus eller att bli opererad blir förenat med risken att dö.

Är det den framtid vi vill lämna åt våra efterkommande? Måste vi inte som ansvarsfulla och insiktsfulla människor ta striden nu, när den är i sin linda?

Vi i Team Kostdemokrati har initierat ett nytt politiskt parti, Folkhemmet Sverige, vilket tar upp hälsofrågorna (eftersom dagens riksdagspartier inte bryr sig).

För att kunna gå ut i valet på ett bra sätt, behöver vi namnlistor med minst 1 500 namn (för att kunna registrera partinamnet). Rörelsen för ett paradigmskifte inom vården finns, men man uppträder mestadels bara som individer och värnar om sin egen hälsa. Det räcker inte. För att kunna stå emot myndigheternas anslag behöver vi organisera oss!

Rörelsen behöver en politisk plattform. Utan den kommer man att kunna fortsätta att nonchalera oss. Det är inte bekvämt eller ansträngningslöst, men det är absolut nödvändigt! Inget annat parti kommer att ta den striden.

Vi har i olika omgångar skrivit vädjanden om att man ska hjälpa oss genom att skriva på dessa namnlistor, men det har varit trögt. Jag tror att många tänker att det ordnar sig ändå, utan att man själv bidrar. Gruppen Kostdemokrati har idag ganska precis 2 500 medlemmar och om alla Facebookgrupper står upp för hälsofrihet så skulle vi tillsammans kunna skaka om det etablissemang som idag nonchalerar folkets väl.

Team Kostdemokrati lägger rätt mycket arbete här i denna grupp och nu även på Folkhemmet Sverige. Vårt hopp är att ni alla visar er uppskattning för detta och skickar in en lista. För säkerhets skull vore det bra om ni inte bara skickar in ert eget namn, utan också några till, förslagsvis vänner som ni för en diskussion kring dessa frågor med. Skulle väldigt många namn komma in, skulle det också vara ett rejält påtryckningsmedel, om att en förändring inom vården måste komma till stånd.

Observera att ni inte genom att skriva på en lista, tar ställning för att rösta på partiet Folkhemmet Sverige, men att ni med ert namn vill demonstrera att ni vill ha upp vårdfrågorna på bordet på ett annat sätt än hittills.

Vänligen,
Frank Nilsson

Naturvetare, lärare, debattör, föreläsare och författare
Ordförande i Folkhemmet Sveriges interimsstyrelse
Hemsida ... http://livlinan.eu/
Kostdemokrati ... http://www.kostdemokrati.se/frank/

ς

APPENDIX

Om ALLA medlemmar i medvetna Facebookgrupper investerar i ett frimärke – så skulle det skaka om dagens riksdagspartier som ju alla mer eller mindre går i läkemedelsindustrins ledband – på din och dina barns bekostnad. Underskriften sker anonymt så även statsministern kan skriva under – men han vill nog ha så lite konkurrens som möjligt.

ζ

Rädda vården!

År 2011 startade vi Kostdemokrati.se för att informera folket via tusentals inlägg om kost, hälsa, politik och demokrati. Vi har också byggt en starkt team inom hälsorörelsen i Sverige.

Team Kostdemokrati har därtill under hela 2000-talet haft hundratals möten, föreläsningar, telefonsamtal, brev och e-mail med vårdens auktoriteter och ansvariga politiker för att hjälpa dem att göra rätt. Det tog många år för oss att fullt ut inse att de huvudsakligen var fokuserade på sina egna karriärer och då gäller de riktlinjer som industrin bestämt och inget annat.

Notan får folket betala för i form av ett enormt stort onödigt lidande, förtidig död och med enorma skattepengar – där vården idag kostar varje arbetande svensk i snitt mer än 90.000 kronor per år (!), mer än 10 % av BNP. För vad? En kölapp? För världens dyraste sjukhus, med färre vårdplatser än innan? (Nya Karolinska är ett skandalbygge för mer än 60 miljarder kronor – bara byggnaden)

Det var svårt att ta in att ansvariga politiker inte vill eller vågar ta ansvar – utan istället offrar medborgarna som om de vore värdelösa.

Klicka på bilden ovan för info

Vi har kommit till den slutsatsen (och insikten) att det spelar ingen roll om vi har vetenskapen och lagen på vår sida, det spelar ingen roll hur bra sakliga argument vi har, det spelar ingen roll om de får bra lösningar ”serverade på silverfat” och det spelar ingen roll hur många liv vi räddar eller hur många miljarder vi sparar. De styrs av andra kommersiella krafter som har företräde framför att göra ett bra arbete i medborgarnas intresse. Därför startade vi ”Folkhemmet Sverige” med sikte på riksdagen för att där driva en klok politik i medborgarnas och landets intressen.

Dagens makthavare bryr sig uppenbarligen inte om vad folket tycker, de bryr sig inte om vad som skrivs på Facebook, de bryr sig inte om vetenskap eller lag, de bryr sig inte om namninsamlingar och de bryr sig inte om demonstrationer eller folkomröstningar. Om vi ska kunna vrida politiken rätt måste vi verka i riksdagen där ansvariga politiker åtminstone tvingas att svara på frågor.

Myndigheterna hotar kosttillskotten och kolloidalt silver i stora kampanjer. Det är tydligt att de i själva verket anser att både kosttillskott och kolloidalt silver är ett hot mot läkemedelsindustrin och därför måste bort. Det är uppenbart att det är läkemedelsindustrin som tagit befälet i Sverige – medan dagens ansvariga politiker bara åker med.

Om vi förblir passiva, vi som anser att vitaminer, mineraler, antioxidanter och kolloidalt silver ska få finnas kvar, så kommer verksamma kosttillskott och kolloidalt silver med säkerhet att förbjudas. Ska vi ha det så? Borde vi inte göra motstånd? Borde vi inte höja vår röst!

Nu kan DU enkelt protestera (anonymt och utan förpliktelser) och det kostar bara ett frimärke ELLER välja att ”knyta näven i fickan”.

Om ALLA medvetna medborgare som är medlemmar skriver på kommer vi att orsaka en ”tsunami” som skulle skaka om politikerna i Stockholm som uppenbarligen har tappat kontakten med folket och med verkligheten.

 • NU kan vi ALLA tillsammans göra en STOR insats … klicka här

Obs. att er identitet garanterat INTE kommer att offentliggöras varför även statsministern och Allianspartiernas ledare kan skriva på – för att t.ex. vitalisera sina egna partier.

5 svar på ”PM: Kolloidalt silver kan rädda sjukvården”

 1. NU ÄR DET ALLVAR

  Att förbjuda kolloidalt silver kan antingen ske genom ett rakt förbud eller att läkemedelsklassa det – vilket gör att det mer eller mindre försvinner från marknaden vilket allvarligt skulle skada våra möjligheter att hålla oss friska.

  I vårt grannland Finland försöker den finska Läkemedelsmyndigheten att få bort kolloidalt silver från marknaden och även EU gjorde ett försök genom att klassa om kolloidalt silver från att vara ett kosttillskott till att bli vattenreningsprodukt.

  Detta kan ske även i Sverige så skriv på om ni vill rädda kolloidalt silver från att förbjudas eller läkemedelsklassas – av läkemedelsindustrins lobbymyndigheter. Endast folket kan stoppa detta vansinne.

  I Finland är kolloidalt silver under full attack ….

  Läkemedelsmyndigheten Fimea har beslutat klassificera ett finländskt silvervatten som läkemedel, för att sedan kunna förbjuda det tillverkande företaget att sälja eller marknadsföra silvervattnet … klicka här

  1. Folkhemmet Sverige föreslår ett återinförande av tjänstemannaansvar i sitt förslag på uppdatering av vår konstitution. Om Folkhemmet Sverige får folkets förtroende så kommer myndigheters jakt på ofarliga kosttillskott inte att accepteras medan de ser mellan fingrarna på farliga läkemedel med tveksam eller ingen läkande effekt. Ansvariga myndighetschefer kommer att ställas till svars (som idag ränner läkemedelsindustrins ärenden).

 2. Apropå skolmedicinens monopol på våra liv och skattepengar – i Sverige.

  Citat:

  Fritt vårdval – som fria val i en diktatur

  Frihet att välja utan valbara möjligheter är lite som… Fria val i en enpartistat.

  – Jomen visst, vi är demokratiska här, ser du. Du får rösta på PRECIS vilket parti du vill! Finns det bara ett? Jamen, du har ju ändå frihet…

  Eller inte.

  – – –

  På Liberalernas egen hemsida är just frihet partiets ledstjärna. ”Frihet måste försvaras” – och begrepp som fri rörlighet, stärkt demokrati, kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt förs fram som liberala grundbultar.

  Anna Starbrink (som vill begränsa hälsofrihet till enbart skolmedicin) tar minst lika stora ord i sin mun i progamförklaringen på den egna bloggen:

  ”Frihet måste försvaras. Och utvecklas. För mig är detta viktigast av alla. Alla människor ska vara fria att forma sina liv och göra sina val. Jag vill vara en liberal röst där viktiga beslut fattas.”

  Vi tar det en gång till: ”Alla människor ska vara fria att forma sina liv och göra sina val.”

  Exakt hur det rimmar med att inskränka individens rätt att välja typ av vård övergår mitt förstånd.

  Läs mer … klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  Liberalerna pratar stort om valfrihet – och sedan gör de precis tvärtom. Uppenbarligen ett parti som man inte kan lita på och som vill begränsa vårt frihet.

 3. NU GÅR SKAM PÅ TORRA LAND – I FORM AV EN FINSK POLITIKER OCH EN ÅKLAGARE

  Kränkande och hetsig finsk häxjakt på användare av kolloidalt silverPDF

  Ovan är ett utdrag ur det senaste numret av tidningen HälsoFrihet som alla borde läsa och som är National Health Federation – Swedens medlemstidning … http://www.thenhf.se/

  – – –

  KOMMENTAR

  Vad det finska folket nu måste göra är att rösta bort det parti som den finska politikern företräder och kräva att åklagaren får en allvarlig varning – annars kommer vansinnet att eskalera och risken är stor att farsoten sprider sig till Sverige.

Kommentera