Kriminell hantering av GMO-grödor.

.

avslöjande-artikel-GMO

M O N S A N T O:
Ingen mat ska gro,

som vi inte äger.

.
ζ

Glad Påsk!
Glad Påsk!

.

Illegal spridning av GMO avslöjad

Vi har översatt en avslöjande artikel som rör upp tankar och känslor. Och om inte detta är organiserad brottslighet som gränsar till terrorism, vad är det då …? Och nu står EU och Sverige på tur.

 • BREAKING: Monsanto/Bayer’s GM Plants Contaminate Europe Despite Ban … 25 december 2104

↓ översättning ↓

.
Nya bevis visar, att trots ett förbud mot odling av GMO-raps i Europa, så växer Monsantos och Bayers plantor nu fritt här.

GMO-anden släpps fri

ande-ond-bw

En ny studie som publiceras i PLoS (Public Library of Science) med titeln ”Unexpected Diversity of Feral Genetically Modified Oilseed Rape (Brassica napus L.) – Despite a Cultivation and Import Ban in Switzerland”.

Denna studie tros vara den första rapporten i sitt slag som visar att trots att odling är förbjuden och att utsäde av genetiskt modifierade (GM) raps har importförbud i Schweiz, har Monsanto och Bayers genetiskt modifierade växter införts i miljön där, vilket bekräftar farhågorna, att när GMO-anden släpps ut ur flaskan kan den inte sättas tillbaka.

ζ

Transportvägar blir spridningsvägar

HamnDe genetiskt modifierade växterna har hittats fritt växande längs järnvägslinjer och i hamnområden på fyra platser under 2011 och 2012, där de mest drabbade är hamnen i Basel vid Rhen och godsjärnvägsstationen St Johann i Basel, Schweiz.

De  glyfosatresistenta GMO-växterna identifierades som Monsantos Roundup-Ready GM event GT73. Dessutom fann forskarna att glufosinatresistenta GM event Ms8xRf3, Ms8 och Rf3 (alla handlas som InVigor, Bayer) vid fem provplatser i Rhen-porten.

De noterade att detta är, så vitt bekant, första gången som förvildade exemplar av Bayers Ms8xRf3, Ms8 eller Rf3 växter upptäcktes i Europa.

En bekymmersam upptäckt var ”utkorsning” (överföring av genetiskt material mellan skilda växtstammar) mellan Monsantos GT73 genetiskt modifierade växter och två icke-GM rapsplantor.

Detta bekräftar farhågan att GM-växter klarar av att omvandla konventionella och/eller ekologiskt producerade växter till GMO (dvs. en slags ”biologisk våldtäkt’).

 ζ

biorapeKlicka på bilden för att förstora den

Biologisk våldtäkt

I själva verket behandlar studien denna möjlighet direkt:

”Ett annat bekymmer med avseende på odling av GM OSR [genetiskt modifierad raps] är ett oavsiktlig genflöde mot konventionella eller ekologiska OSR grödor som kan leda till samexistens-konflikter mellan olika jordbrukssystem  [10] .”

Vad som är ännu mer anmärkningsvärt vad gäller upptäckten av förvildade genetiskt modifierade växter i Europa, är att de har förbjudits från odling:

Europeiska unionen, är GM OSR odling närvarande förbjuden och tillstånd för import av livsmedel och foder är begränsad till GM OSR event GT73 (Roundup Ready, Monsanto), MS8, RF3, Ms8xRf3 och T45 (alla handlas som InVigor, Bayer CropScience) [11] .

GM grödor har hittat ännu mindre acceptans i Schweiz där idag varken import eller odling av GM OSR är tillåten åtminstone fram till slutet av 2017 [12] ,  [13] . Ändå kan inte spridningen av GM OSR helt förhindras genom odlings- eller importförbud.

I Japan, där GM OSR importeras men inte odlas, har vilda glyphosate- och glufosinatresistenta GM OSR-växter upprepade gånger upptäckts i hamnområden och längs transportvägar.  [14] – [ 17] .

De förvildade GM-växter man funnit, härstammar troligen från importerade transgena frön som spillts under transport till bearbetningsanläggningar för oljeväxter.

ζ

Schweiz-Europe

.
Schweiz – våldtaget land!

Två landsomfattande studier från Schweiz har rapporterat förekomsten av glyfosat-resistenta GT73 OSR från fyra platser under 2011 och 2012  [18] ,  [19] . När det gäller Schweiz är det anmärkningsvärt, eftersom GM OSR  varken har odlats eller importerats till landet .”

”När det gäller Schweiz är det anmärkningsvärt,
eftersom GM OSR varken har odlats eller
importerats till landet .” 

Om Schweiz har förbjudit både odling och import av genmodifierade rapsplantor i landet, hur har de hamnat där?

Författarna till studien föreslår att vilda GT73 OSR
”troligen härstammar från spill av konventionella
OSR frön eller annan importutsäde som förorenats
med genetiskt modifierat utsäde.”

Detta väcker en större fråga:

Hur mycket av världens livsmedelsförsörjning
är nu förorenat med GM växtmaterial?

Som vi rapporterade om förra året i en artikel med titeln, ”Illegal Starlink ™ GM Corn resurfaces i Saudi Arabian Food Supply,”  har Starlink ™- majs, den första genetiskt modifierade organism som drogs bort från marknaden för över ett decennium sedan på grund av oro för säkerheten, upptäcktes nyligen ha kontaminerat livsmedel i Saudiarabien. Även den senaste upptäckten att Monsantos illegala-GMO vete växer fritt på ett fält i Oregon , visar hur lite kontroll och kunskap vi har om omfattningen av förorening av både biosfären och vår livsmedelsförsörjning.

De allvarligaste konsekvenserna av upptäckter som dessa, är att olagliga (icke godkända) genmodifierade växter fortfarande kan produceras i USA (av misstag eller med avsikt), och exporteras inom landet och utomlands och blandas med konventionella och/eller ekologiskt certifierade material.

ζ

Kommentar

Om inte exemplet Schweiz funnits, hade man kanske kunnat skylla på slarv. I och med att inte bara odling, utan även import av dessa grödor var förbjudna i Schweiz, måste man dra slutsatsen att spridningen är avsiktlig.

Import och spridning av dessa GMO-grödor till Schweiz är en kriminell handling och allvaret i denna brottslighet framstår tydligt, när det konstaterats att GMO-grödorna överför gener till de konventionellt och ekologiskt odlade ursprungliga grödorna.

Det är svårt att värja sig för tanken att spridningen är systematisk och att man söker dölja det hela genom att sprida GMO-grödorna längs transportvägarna, så att det hela ska se ut som slarv och misstag i arbetet. Men exemplet Schweiz avslöjar förfarandet.

ζ

argentina2bExemplet Argentina

Men vi har sett det förut.

Argentina var genteknikindustrins första riktigt stora experiment. Fram till 1980 producerade den rika argentinska jordbruksmarken och den rika argentinska jordbrukskulturen stora överskott utöver vad den egna befolkningen behövde och detta utan statliga subventioner. Jordbruken dominerades av familjejordbruk med mångskiftande produktion och med låg skuldsättning,

ζ

Skuldkrisen

ChaseSå kom den argentinska skuldkrisen, framtvingad av stigande oljepriser och amerikanska storbankers manipulationer, under ledning av Chase Manhattan Bank och den amerikanska riksbanken, Federal Reserve.

De nyliberala idéer som lamslagit Chiles ekonomi efter Pinochets militärkupp 1973, fick nu fritt spelrum också i Argentina. Under amerikanskt inflytande organiserades 1976 en militärkupp också i Argentina, Priserna släpptes fria och lönerna frystes. Samtidigt togs importtullarna bort och importprodukter översvämmade marknaden.

Juntan i Argentina 21979 höjde Federal Reserv räntorna till 300 % för att förhindra att dollarkursen kollapsade. Detta påverkade hela världens räntor och krisen i Argentina var nu ett faktum. Militären påbörjade en blodig jakt på oppositionella och specifika nyckelpersoner eliminerades.

Det krisande näringslivet invaderades av amerikanskt kapital, statliga företag privatiserades och restriktioner på samhällets alla områden avreglerades. Argentina drabbades av hyperinflation på 200 % per månad!

Regeringen påstod nu att jordbruket måste omorganiseras och en satsning på produktion av soja skulle skapa medel för att betala landets skulder.

soja

Därmed öppnades slussarna för de utländska bioteknikföretagen. Ingen offentlig debatt fördes om huruvida dessa grödor var säkra eller inte. Introduktionen av GMO-grödor förändrade i grunden det tidigare blomstrande argentinska jordbruket på mindre än ett decennium. Småjordbruken ruinerades och ersattes av massproduktion av GMO-soja och ursprungsbefolkningen trängdes tillbaka när nya landområden odlades upp. Många gånger övertogs jordbruk med våld under juntans beskydd.

Det argentinska jordbrukets mångfald hade ersatts med monokultur av sojabönor och de stora nötkötts- och mjölkkobesättningar som tidigare strövat på det legendariska slättlandet Pampas, trängdes nu in i djurfabriker och matades med GMO-soja och GMO-majs och hölls vid liv med stora doser antibiotika, allt enligt amerikansk förebild.

GMO-soja, GMO-majs och GMO-vete tog över Pampas gräsmarker.
.

Hur hör det här ihop med
vad som nu händer i Europa?

.
ζ

Sydamerika kontamineras med GMO

Den argentinska lagstiftningen hindrade Monsanto att ta ut royalty på utsädet. Därför avstod företaget att ta ut royalty till dess GMO-grödorna etablerats i landet. Därefter ökade man trycket på den argentinska regeringen (man får förmoda att den del pengar bytte ägare) och en för Monsanto gynnsam överenskommelse slöts.

Sydamerika_GMONu var Argentina kontaminerat med GMO och då gällde det att sprida eländet till omkringliggande länder. Med den metod som nu tydligen börjat tillämpas i Europa lät man smuggla GMO-utsäde ut över Pampas och in i Brasilien, Paraguay, Bolivia och Uruguay. Monsanto gjorde inget för att stoppa denna smuggling. I själva verket anklagades Monsantos partner Cargill för att ha smugglat GMO-utsäde, som hade blandats med icke-modifierade utsäden (klicka på bilden till höger för att förstora den).

Samma taktik har ganska nyligen använts också mot Kina, som skickat tillbaka flera skeppslaster GMO-kontaminerat utsäde och nu tycks det vara det motsträviga Europas tur.

Denna kriminella verksamhet är naturligtvis helt oacceptabel och måste stävjas. Genteknikföretagen måste ställas till ansvar genom att rejäla årliga skadestånd utdömas till de bönder och andra som lidit skada. Vidare ska de tvingas att sanera efter sig.

Som vi tidigare framfört, räcker det inte heller med att märka GMO i livsmedel och i livsmedelsproduktionen. De måste förbjudas!

På sikt måste också möjligheten att ta patent på liv tas bort.

ζ

Ställ genteknikföretagen till ansvar:

 • Utdöm omfattande skadestånd så länge kontamineringen finns kvar.
  .
 • Kräv sanering, annars återkommande vite.
  .
 • Förbjud GMO i livsmedel och livsmedelsproduktion.
  .
 • Stoppa möjligheten att ta patent på liv och upphäv alla sådana beviljade patent.


Frank Nilsson

Naturvetare, lärare, debattör, föreläsare och författare.
 Hemsida ... http://livlinan.eu/
 Kostdemokrati ... http://www.kostdemokrati.se/frank/

.

GMO-free-Europe

Appendix

Bara för att man i USA lyckats patentera levande växter och djur,
så är det inget som vi i Europa behöver acceptera.
Låt denna dårskap stanna på andra sidan Atlanten

En varning från Amerikanska bönder om att inte låta sig  lockas in i GMO-fällan,
kan vara på sin plats! De amerikanska bönderna är grundlurade! Se filmen!

GMO brakar ihop efter några år! Lär av amerikanska bönders erfarenheter.

”Undvik GMO – till varje pris”

”Kostnaderna för GMO trefaldigades på två år – när de höjde priserna”

”Det blir lite billigare de första åren, sedan är bönderna i fällan”

USA är redan ockuperat av GMO-industrin. Kost-, kemi- och läkemedelsindustrin har kontroll över
utbildning, forskning, myndigheter och politiker. Amerikanska bönder äger inte längre sin säd.

Andel GM av olika grödor i USA 2011 (klicka på bilden för att förstora bilden):

GM-Foods

2 svar på ”Kriminell hantering av GMO-grödor.”

 1. ÄR VI ALLA ”SPRATTELDOCKOR” SOM TROR VI ÄR FRIA?

  Snart äger en handfull privata amerikanska företag större delen av världens livsmedel, genom att lobba in GMO. Och när de kontrollerar maten så kontrollerar de länder och folket. Det finns olika sätt att invadera på.

  GMO invaderar med ”stealth-teknik” så att folket inte märker något, förrän det är för sent. Detta hemliga ”ägarskap” beskriver George Carlin på ett träffande och humoristiskt sätt.

  – George Carlin – You are a Slave,,, You Have Owner! They Own You!!!YouTube

 2. Insiktsfull kommentar från en vaken medborgare (2015-04-06):

  Tack för det utomordentligt bra formulerade inlägg! Har själv fått nog för några veckor sedan och framfört följande protest till Regeringskansliet:

  ”Majoriteten av svenska folket är emot GMO. Men våra politiker hos EU ger efter påtryckningar av Monsanto, den globala företags viljan och deras enskilda intressen, som har drivit GMO in i Europa.
  .
  Så oerhört viktig fråga har varken speglats i massmedia eller blivit förankrat hos oss väljare. Detta skadar förtroende och tillit till demokratin som upplevs av folket på sociala medier där massivt uttryck för besvikelse delas vidare.
  .
  Vi vill ha nolltolerans för GMO i livsmedelsframställning m.m. Vi vill ha omgående till stånd garanterad markering av livsmedel som inte är GMO-fritt. Vi förväntar oss att folkvalda värnar vår hälsa genom att tillämpa försiktighetsprincipen innan kartläggning av alla risker blir utom all tvivel godkända av väljarna. Vi väljare vill ha folkomröstning i GMO frågan innan riktlinjer fastställs.”

  Hundratals Facebooksvänner följde efter och lämnade också egna protester till Regeringkansliet. Sedermera för en vecka sedan hörde jag på SR ett enda meddelande från regeringen att beslut om handelsavtal TTIP (som hotar miljöskydd och banar väg för GMO till EU) skjuts upp nu framåt i tiden än planerat eftersom detta behöver större betänketid.

  Detta innebär att vi har fortfarande möjlighet att höja våra röster och protestera mot GMO, men det går inte att vänta med till nästa val tyvärr!

  Lämna ni andra också protest till … Regeringskansliets kommunikationsenhet

  – – slut citat från Facebook – –

Kommentera