Naturen slår tillbaka! Ogräs resistenta mot Roundup.

.

ζ
.

Kraftig ökning av resistens mot växtgiftet glyfosat (Roundup)

Ökning både i areal och antal resistenta arter.
.

.
Amerikansk odlingsmark som angripits av  glyfosat-resistenta ogräs har ökat till 61,2 miljoner hektar under 2012, enligt en undersökning gjord av Stratus Agri-Marketing.

Nästan hälften (49%) av alla amerikanska bönder som intervjuades rapporterade att glyfosat-resistenta ogräs fanns på deras gård  2012, en ökning från 34% 2011.

ζ

“Antal drabbade bönder ökade
med 44 % på bara ett år

ζ

Undersökningen visar också att den hastighet med vilken glyfosat-resistenta ogräs sprider sig ökar i allt snabbare takt. Ökningstakten var 25% år 2011 och 51% år 2012.

”Vi bad bönderna att dela med sig av sina erfarenheter av glyfosat -resistens  på deras gårdar och vi ser tydligt att problemet intensifieras”, förklarar Stratus Agri-Marketing vicepresident Kent Fraser. Ökningar rapporterades i de flesta stater, men särskilt i Mellanvästern.

Glyfosat-resistenta ogräs sprids inte bara geografiskt, utan problemet intensifieras också av att fler arter nu blir resistenta på ett ökande antal gårdar.
.

…..

Åkerfräken var den vanligaste  ogräsart som rapporterades som resistent mot glyfosat, följd av svinamarantAndra glyfosat-resistenta ogräsarter kunde också spåras i studien. Läs mer>>

ζ

Kommentar

Resistensen kommer naturligtvis inte som någon överraskning för Monsanto. Man har säkert lugnt kalkylerat med den.

Det ger dem möjlighet att sälja nya gifter.

Ett nygammalt gift som redan börjat användas är Agent Orange, som användes i Vietnamkriget för avlövning av regnskogen och som efterlämnade 500.000 döda och 400.000  missbildade barn.

Snart kan du ha spår av Agent Orange på din tallrik!

ζ

Växtgiftet Agent Orange efterlämnade
500.000 döda och 400.000 missbildade barn.”

ζ

Affärsidé

[“Ingen mat ska gro som vi inte äger”]

.
Monsanto som av de flesta räknas som världens mest samvetslösa företag, saknar varje form av miljöhänsyn. För dem gäller bara den kortsiktiga vinsten, sådan den visar sig i den senaste kvartalsrapporten!

Konsekvenserna längre fram än ett kvartal är lantbrukarnas och medborgarnas huvudvärk! Märkligt att de får hålla på med att sänka miljön och mänskligheten, för snöd kortsiktig vinnings skull.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

PS. Tidigare inlägg om GMO finns under ”Länkar” på menyn.

Superogräs, med djupa rötter och
resistenta mot växtgifter

Som t.ex. EXTRA GMO med följande summering:

  • Grisar som blir sterila när det ätit genmanipulerad maj, hamstrar som successivt förlorar sin fortplantningsförmåga, för att bli sterila på tre generationer, för att de ätit GMO-soja. Det började också växa hår i munnen på hamstrarna som åt GMO!
  • Superogräs tjocka som basebollträ, som stoppar skördetröskorna och superogräs som är okänsliga för bekämpningsmedel, med rötter som går metervis ner i jorden.
  • Grödor som måste besprutas både en och två och tre gånger extra.
  • Företag som gör anspråk på att äga alla grödor.
  • Inga som helst fördelar för bönder eller konsumenter. Bara elände.

Detta är mer än risker, det blir garanterat en katastrof.

Det finns skäl att vara bekymrad av den verksamhet som sker i det dolda.

DETTA VANSINNE ÄR HÖGPRIORITERAT ATT STOPPA – AV FOLKET.

ζ

Kommentera