Läkemedelsindustrins roll i Sovjetstaten – sjukvården (del 3)

Läkemedelsindustrin styr

Läkemedelsindustrin styr mycket mer över vården än vad vi tror. Det är industrin som bestämmer vilka studier som skall göras, hur de skall läggas upp, vilka som skall utföra studierna, hur resultaten skall tolkas och inte minst hur man skall presentera resultaten för en okritisk läkarkår. Fortsätt läsa ”Läkemedelsindustrins roll i Sovjetstaten – sjukvården (del 3)”

Hälsokontrollernas farliga baksidor

Hälso-kontroller.

Hälsokontrollernas farliga baksidor

Aldrig har antalet annonser om hälsokontroller varit större än idag. Privata företag jagar vinster genom att förmå folk att undersöka om de har ”något”.

Men hälsokontroller har också en baksida.

Att kontrollera friska människor med medicinska undersökningar och provtagningar har risker och Amerikanska Läkarförbundet avråder sedan mitten av förra seklet från allmänna hälsokontroller. Vinsterna är obetydliga och man kan göra mer skada än nytta. Det kom redan Stockholms stad fram till i 1954 års hälsokontroll.

”Att inte skada någon”. Hippokrates läkared kunde vara rubrik på ett av många exempel ur vekligheten. En ung kvinna hade hela sitt liv haft ett blåsljud på hjärtat. Redan skolläkaren hade hört det. Hon var helt frisk och orienterare.  Inför en ny säsong tyckte orienteringsklubben att alla borde gå på hälsokontroll – ”för att se att vi är friska”

Nu hörde åter den unge läkaren hennes blåsljud och ville ”gå till botten med problemet”. Blåsljudet kom från ett slemhinneveck i hjärtat. En konsulterad hjärtkirurg bedömde att vecket borde opereras bort. Det kan påverka hjärtklaffarna i framtiden. Kvinnan var tveksam, hon hade inga besvär och kunde orientera. Efter övertalning böjde hon sig och vecket avlägsnades.

Utan att alls någon gjorde fel skadades hjärtats impulsöverledning och läkarna bedömde att hon för all framtid behövde pacemaker. Vid en mindre operation sattes den in. Den var av modernaste slag och läkarna lovade att hon kunde fortsätta att orientera, men själv kände hon att glädjen var borta. Vad händer om pacemakern lossnar tänkte hon hela tiden och orkade inte orientera mer.

Läkarna beklagade vad som hänt men hävdade att operationen var nödvändig för framtiden. Själv förstod hon inte detta, hon var ju frisk före hälsokontrollen. Entusiastiska läkare tänker inte på att risker i nutid måste vägas mot fördelar i en avlägsen framtid och glömmer vad som kan hända på vägen i form av sjukdomar eller skador.

Man kan heller aldrig veta att ett fynd i nutiden leder till faror i framtiden. Så trots att det ligger något allmänt tilltalande i att upptäcka sjukdomar tidigt saknas bevisen för att man skulle göra så mycket mer nytta då. Det gäller därför att vara medveten om riskerna om man överväger att gå på hälsokontroll när man läser alla annonser.

.
Christer Enkvist

F.d. klinikchef, Landstingsöverläkare
och medicinsk rådgivare inom VG-region.
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/christer/