Läkemedelsindustrins roll i Sovjetstaten – sjukvården (del 3)

Läkemedelsindustrin styr

Läkemedelsindustrin styr mycket mer över vården än vad vi tror. Det är industrin som bestämmer vilka studier som skall göras, hur de skall läggas upp, vilka som skall utföra studierna, hur resultaten skall tolkas och inte minst hur man skall presentera resultaten för en okritisk läkarkår. Fortsätt läsa ”Läkemedelsindustrins roll i Sovjetstaten – sjukvården (del 3)”