Hälsokontrollernas farliga baksidor

Hälso-kontroller.

Hälsokontrollernas farliga baksidor

Aldrig har antalet annonser om hälsokontroller varit större än idag. Privata företag jagar vinster genom att förmå folk att undersöka om de har ”något”.

Men hälsokontroller har också en baksida.

Att kontrollera friska människor med medicinska undersökningar och provtagningar har risker och Amerikanska Läkarförbundet avråder sedan mitten av förra seklet från allmänna hälsokontroller. Vinsterna är obetydliga och man kan göra mer skada än nytta. Det kom redan Stockholms stad fram till i 1954 års hälsokontroll.

”Att inte skada någon”. Hippokrates läkared kunde vara rubrik på ett av många exempel ur vekligheten. En ung kvinna hade hela sitt liv haft ett blåsljud på hjärtat. Redan skolläkaren hade hört det. Hon var helt frisk och orienterare.  Inför en ny säsong tyckte orienteringsklubben att alla borde gå på hälsokontroll – ”för att se att vi är friska”

Nu hörde åter den unge läkaren hennes blåsljud och ville ”gå till botten med problemet”. Blåsljudet kom från ett slemhinneveck i hjärtat. En konsulterad hjärtkirurg bedömde att vecket borde opereras bort. Det kan påverka hjärtklaffarna i framtiden. Kvinnan var tveksam, hon hade inga besvär och kunde orientera. Efter övertalning böjde hon sig och vecket avlägsnades.

Utan att alls någon gjorde fel skadades hjärtats impulsöverledning och läkarna bedömde att hon för all framtid behövde pacemaker. Vid en mindre operation sattes den in. Den var av modernaste slag och läkarna lovade att hon kunde fortsätta att orientera, men själv kände hon att glädjen var borta. Vad händer om pacemakern lossnar tänkte hon hela tiden och orkade inte orientera mer.

Läkarna beklagade vad som hänt men hävdade att operationen var nödvändig för framtiden. Själv förstod hon inte detta, hon var ju frisk före hälsokontrollen. Entusiastiska läkare tänker inte på att risker i nutid måste vägas mot fördelar i en avlägsen framtid och glömmer vad som kan hända på vägen i form av sjukdomar eller skador.

Man kan heller aldrig veta att ett fynd i nutiden leder till faror i framtiden. Så trots att det ligger något allmänt tilltalande i att upptäcka sjukdomar tidigt saknas bevisen för att man skulle göra så mycket mer nytta då. Det gäller därför att vara medveten om riskerna om man överväger att gå på hälsokontroll när man läser alla annonser.

.
Christer Enkvist

F.d. klinikchef, Landstingsöverläkare
och medicinsk rådgivare inom VG-region.
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/christer/

995 svar på ”Hälsokontrollernas farliga baksidor”

 1. Helt rätt Christer.

  Bara se vad som händer om man tar ett kolesterolprov.

  De som har högsta kolesterolvärdet lever längst och är friskast. Mer än 90 % av alla över 65 har ett totalkolesterol som är över 5 mmol/L (godtycklig gräns satt av läkemedelsindustrin, normalt kolesterol är 4-8,8).

  Därför ska de med högsta kolesterolvärdet äta kolesterolsänkande statiner och få trötthet, demens, infektioner, muskelvärk, muskelsvaghet, hjärtsvikt och diabetes bland alla andra biverkningar för att en man av 400 ska få sin hjärtinfarkt uppskjuten mindre än två dagar.

  Och alla går på detta utan att tänka efter före. Tänk efter före!

  Njut av livet idag, i morgon är en annan dag som jag med tacksamhet tar emot om den kommer.

Kommentera