Homeopatiska läkemedel kan i vissa fall ha god effekt!

Under den gångna veckan har en av de vetenskapliga nyheterna varit att svenska läkare nog kommer att få rätten att skriva ut homeopatiska läkemedel på recept liksom exempelvis tyska läkare haft länge. I vissa fall kan nog detta vara av godo.

Jag drar mig till minnes när astronauten Christer Fuglesang under Almedalsveckan i somras gjorde sig lustig över att homeopatiska sömnmedel inte har någon effekt. Han intog flerdubbla doser och blev inte ens sömnig.

Men homeopatiska läkemedel har ibland väl så goda effekter som alla de kemiska substanser som tillhör skolmedicinens arsenal. Hur de verkar vet man dock inte. Man pratar om placebo och det typiska är att de verkar utan att man vet hur.

År 2000 gav den statliga myndigheten SBU ut en bok Placebo där man kan läsa om ett flertal fenomen, som vi bara kan ha teorier om hur de fungerar.

Exempelvis har bara läkarens ord och närvaro sådan effekt. Verbal placebo. Både läkare och patient vet att blodtrycket stiger bara av det faktum att det skall mätas. Det stiger dock inte lika mycket om en sjuksköterska mäter det som om en läkare gör det.

Man har vidare gjort försök där en gravid kvinna fått först kräkmedel mot sitt illamående varvid illamåendet följdriktigt förvärrats. När hon sedan först upplysts om att kräkmedlet skulle vara ett antikräkmedel upphörde hennes illamående.

En röd tablett verkar alltid effektivare än en blå, en injektion är alltid effektivare än en tablett och en operation effektivare än en injektion. Själva kirurgin i sig anses ha stor placeboeffekt med rädslan, sövningen, operationsinstrumenten och den operationsklädda personalen.

Det finns operationer mot astma där man tagit bort en körtel, som inte har med sjukdomen att göra, i bröstet med god effekt. Till och med har man opererat mot kärlkramp utan att göra annat än ett snitt i huden. Det ytterst märkliga med dessa senare var att inte bara smärtan utan även EKG-förändringarna försvann.

Detta är bara några exempel på oförklarliga fenomen, som förmodligen medicinen och samhället skulle ha stor mänsklig och ekonomisk nytta av att bejaka och ha en ödmjuk inställning till i stället för att till varje pris bevisa hur de verkar.

Homeopatiska läkemedel utskrivna av läkare, till vissa patienter och i vissa situationer skulle därför förmodligen vara ett gott komplement till alla kemiska substanser som alltid annars skrivs ut på recept. Ingen terapeut skulle dock skriva ut ett sådant medel till en högutbildad människa i fysiskt topptrim som en astronaut.

Christer Enkvist

507 svar på ”Homeopatiska läkemedel kan i vissa fall ha god effekt!”

  1. På bokmässan i år stod unga ”voffare” ,Vetenskap och Folkbildning och raljerade och gjorde sig lustiga över homeopatisk medicin. De berömmer sig över att vara skeptiker och påstår att läkemedelsindustrin bedriver strikt vetenskapliga studier på sina läkemedel och således kan vi lita på deras produkter. Hoppsan! Hur det är med homeopatin kan jag inte avgöra. Men man skall inte förkasta något bara för att man själv inte förstår. Men tack vare voffarna har jag blivit nyfiken.

  2. Mycket kallas för vetenskap som är något annat.
    När det gäller SSRI preparaten så kommer ju fler och fler rapporter på att de är likvärdiga med placebo och om allvarliga biverkningar.
    Att man i kliniska tester kan visa bra resultat beror på den testmetod som läkemedelsindustrin använder. Man kör studie efter studie tills man får en studie med ett resultat med en svag significant positiv skillnad över placebo. Så publicerar man den och glömmer de andra.
    Det kan inte vara lätt att vara forskare med ärligt uppsåt i läkemedels branschen.

Kommentera