”HPV-vaccin säkert” – enligt ny rapport från Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet.

.

sanningen-om-HPV

Se petition nedan (behöver inte skrivas på)

ζ
.

Vems ärenden går våra statliga myndigheter?

budcykel-BigPharmaEn graverande rapport som riktar ljuset mot våra myndigheter, Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet, och dess tjänstemän.

Vad sysslar våra statliga myndigheters tjänstemän med? När det gäller vacciner så är det Inte vetenskap eller beprövad erfarenhet som beaktas och inte är det att upplysa medborgarna på ett sakligt sätt (de bryter således mot grundlagen). Försiktighetsprincipen verkar vara avskaffad.

Det går inte att slarva med frågor som i värsta fall kan raserar hela samhället. Vad händer t.ex. om en majoritet drabbas av demens i förtid?

De bedriver propaganda enligt de direktiv och den information de får från industrin, som mer baseras på ”hitte-på” och ett tyckande som främst gynnar försäljning av vaccin. Vaccinindustrins intäkter verkar vara det enda man är säker på.

Vi har tidigare visar att Livsmedelsverket saknar förutsättningar att ge ut korrekta nationella kostråd och nu har Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet visat att de också synes sakna nödvändig kompetens för att ge kunna korrekta rekommendationer. Bevisligen kan vi inte lita på våra egna ”experter”.

förstoringsglas-bwDet är hög tid att granska våra myndigheter och återinföra ämbetsmannaansvar. Också tid att ställa krav på kompetens och resultatansvar inom våra myndigheter och att man verkar i medborgarnas och samhällets intressen. Denna gång drabbar det 400 000 unga friska tjejer och skattebetalarna. För vad?

Läs först vad våra tjänstemän säger och sedan vad forskare säger om forskningsläget och se resultatet. Ansvariga politiker synes följa ”auktoriteter” och betalar notan med skattemedel, och även här behövs ett uppvaknande.

ζ

HPV-vaccin-bild2klicka på bilden för att förstora den

Denna artikel upprörde sannolikt auktoriteter och plockades raskt bort från webben (byttes ut mot annan artikel). Kan det vara så att verkligheten börjar komma ikapp runt om i världen och ansvariga tjänstemän börjar fä kalla fötter? Har de lurat 400.000 unga flickor att injicera ett högriskvaccin med ringa eller ingen positiv effekt alls?

Ett upprepande av skandalen med svininfluensa vaccinet … Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!

Citat:

”HPV-vaccin säkert” enligt ny rapport

– från Läkemedelsverket och Livsmedelsverket

Barnvaccinationsprogrammet hindrar spridning av allvarliga sjukdomar och de vacciner som ingår i programmet är säkra. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en ny rapport.

Exempelvis har antalet fall av allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker minskat kraftigt hos barn under fem år sedan ett vaccin introducerades i programmet år 2009. Pneumokocker är en vanligt förekommande bakterie som i ovanliga fall kan orsaka livshotande blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation, främst hos barn.

– Förut drabbades uppemot 90 barn per år, men nu är det bara runt 30 barn, säger Tiia Lepp, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Framför allt visar rapporten att vaccinerna är säkra. Även det vaccin som ges mot humant papillomvirus (HPV), som kan orsaka livmoderhalscancer, och som inkluderades senast (hösten 20l0):

– Det finns mycket goda säkerhetsdata kring detta vaccin. Man har gjort väldigt stora studier med flera miljoner doser.

Enligt rapporten är över 97 procent av Sveriges tvååringar vaccinerade.I dag omfattar den allmänna delen av vaccinationsprogrammet skydd mot tio sjukdomar, bland annat mässling,

Läs mer om rapporten … SvD

ζ

Kommentar

Med detta resonemang och denna logik så är det mässlingsvaccinet som orsakat en ökning av antalet fall av mässling (läs mer … klicka här).

Som ni kommer att se nedan så finns det inget vetenskapligt underlag eller beprövad erfarenhet för att påstå att HPV-vaccinet förebygger livmoderhalscancer, däremot finns det tusentals rapporter om svåra biverkningar, ofta neurologiska; som drabbar tjejerna tämligen omedelbart.

Vad som händer på sikt är det ingen som vet.

En insider som vet mycket om detta är doktor Suzanne Humphries, njurläkare från USA, som föreläste om vaccin den 25 september i Göteborg och om du missade det så kommer en ny chans nu på lördag den 27 september i Ängelholm, Skåne

Om du vill leva vidare med föreställningen att vacciner är säkra, trygga och effektiva, då ska du inte lyssna på denna föreläsning, läs mer … klicka här. (observera att föreläsningen är på engelska).

Alla ansvarskännande landstingspolitiker som bryr sig borde vara på plats i Ängelholm nu på lördag, men de kanske inte vill få sina cirklar rubbade av hårda fakta som är vetenskapligt underbyggda?  Från en kvinna som rapporter från insidan, som vet vad hon pratar om, som lämnade ett välbetalt jobb för att bli en sanningssägare.

ζ

KALLA FAKTA

SVT KALLA FAKTA har granskat HPV-vaccinet. Nedan följer några skärmdumpar och klicka på bilden nedan för att se programmet som är mycket avslöjande. Vi måste nu ställa oss frågan om vad våra politiker lägger skattekronor på! Det som nu sker är inget mindre är en världsomspännande skandal och ansvariga måste ställas till svars för detta slöseri med livskvalitet och denna ryska roulette med en hel generation flickors framtid.

Klicka på bilden nedan för att se reportaget eller klicka här

Kalla-fakta-del7

Nu följer ett urval skärmdumpar från programmet

2-vad-vet-man-egentligen

Man vet inte så mycket mer än att verkligheten i form av biverkningar från jordens alla hörn tornar upp sig och det är bråttom att sälja så mycket som möjligt innan verkligheten kommer ikapp och all vaccinering stoppas (vilket redan skett i andra länder).

3-en-fråga

Och läkarens svarade sanningsenligt:

4-man-kan-dö

ζ

Istället för att upplysa om biverkningsrisker så skrämmer vaccinbolagen medborgarna med ett ogrundat påstående (om man INTE vaccineras):

5-Merck-får-föräldrar

6-pådståendet felaktigt

Suzanne-Humphries-Dr-textAllt kan säljas med mördande reklam (eller hot). Varför reagerar inte Läkemedelsverket på falsarium?

Suzanne Humphries, njurläkare från USA och vaccinexpert, berättar under sin föreläsning om att i instruktioner som går ut till amerikanska läkare står det explicit att det inte handlar om att informera föräldrar, utan att skrämma dem så att deras barn tar sina HPV-vaccinsprutor..

ζ

Professor Chris Shaw upplyser om att det INTE FINNS ETT ENDA
känt fall där HPV-vaccin förebyggt cancer:

7-inte-et-enda-fall

Däremot fungerar cellprovtagning bra mot cancer: Vaccinet kan invagga i en falsk säkerhet.

8-cellprovtagning

Däremot vet vi om att det finns en relativt stor risk för neurologiska skador på kort sikt. Vad som händer på längre sikt är det dock ingen som vet, således ett högriskexperiment då t.ex. demenssjukdomar (neurologiska sjukdomar) tar decennier att utveckla.

11-sex-år sedan

9-ingen-känsel

10-tappade-förmågan

Risker som INTE informeras om:

12-Muskelvärk

Vem vill ta denna risk idag för att en vaccinationsindustrin påstår att det är en fördel om cirka 30 år?

ζ

Dokumenterade allvarliga risker, men om det är någon nytta är ännu inte vetenskapligt visat. Det mest sannolika är vi kommer att se ännu fler neurologiska skador med tiden, då de oftast tar flera decennier att utveckla. Även fertiliteten riskerar att påverkas.

13-man-kan-inte-säga

14-tydlig-risk

15-ingen-nytta

Det verkar vara vansinne att vaccinera 400 000 svenska tjejer på detta underlag.

Men det håller inte våra tjänstemän på Läkemedelsverket med om. Undra varför?

16-ingen-signal

I vilken värld lever våra myndighetstjänstemän? Hur lyckas de undvika alla larmrapporter från världens alla hörn? Eller är det så att de inte har tillräckligt med kunskaper, kompetens och mod för att gå emot industrins direktiv? Eller är det ”group think” som drabbat våra myndigheter?

Eller vad …. ? Hur som helst så måste vi se till att våra myndigheter och dess tjänstemän är mogna sin uppgift och att de levererar ett positivt resultat. Idag uppfylls ingetdera av dessa baskrav.

Hur är det möjligt att de går ut med glättade broschyrer och fullständigt mörkar kända risker med vaccinet?

livboj-bwStor skandal att föra ett helt folk bakom ljuset och resultatet kan bli en samhällelig katastrof, om t.ex. demens utvecklas epidemiskt om ett eller två decennier på grund av detta vaccin (som bevisligen kan orsaka t.o.m. mycket grava neurologiska skador).

Försiktighetsprincipen är hivad överbord och vem har bestämt det?
.

21-vi-bedömer

Vilka är vi?

Och på vilket underlag gör man denna bedömning? Handuppräckning?

22-massvaccinera-friska-tjejer

Ett gigantiskt högriskexperiment som är initierat av vaccinindustrin.

ζ

GlaxoSmithKline och lobbyisten Johan Thor låg bakom HPV-vaccinet i Sverige

HPV-är en riktig värsting och hjärnan bakom HPV-vaccinets oerhört framgångsrika introduktion i Sverige var public affairschefen Johan Thor från GlaxoSmithKline (GSK). Johan Thor blev därför utsedd till Årets lobbyist år 2008 av tidningen Resumé.

Resumé skrev att framgången till att läkemedelsbolaget lyckades driva fram ett beslut om att alla flickor i tolvårsåldern ska erbjudas HPV-vaccinering skedde genom ”klassisk lobbying”.

Så nu vet du varför din dotter ska vaccineras.

Läs mer … NEWSVOICE

Det verkar som om våra landstingspolitiker sväljer allt med hull och hår och många av våra tjejer får betala ett högt pris för denna okritiska auktoritetstro.

Landstingspolitiker borde bjuda in Suzanne Humphries och lyssna på vad hon har att säga, vilket skulle skaka om de som bryr sig. De som missade doktor Suzanne Humphries föreläsning i Göteborg har en ny chans i Ängelholm lördagen 27 september kl 14.00 – 18.00 … NHF-SWEDEN
.

23-försökskanin

ζ

Auktoriteter har ett inflytande – för att de är auktoriteter

Auktoriteter har en annan åsikt än oberoende forskare vad gäller HPV-vaccin,
en åsikt som verkar vara präglad av industriella särintressen

24-vaccination-skyddar

Denna auktoritet måste ha en hemlig informationskälla eller så är det ett ”hitte-på” att vaccination skyddar mot livmoderhalscancer, för det är bara en teori lanserad av vaccinationsindustrin. Det ruggiga är att mer än var tionde redan kan bära på HPV-virus utan att besväras av det, som enligt doktor Suzanne Humphries kan aktiveras av vaccinet. Således en risk för rakt motsatt effekt.

25-info-bra

Undra vad som är bra?

Att många vaccinerar sig?

Att vaccinet ej är visat bra mot cancer eller att det inte informeras om biverkningar?
.

26-70 procent

70 % är en ”hitte-på-siffra” då det inte ens är bevisat att vaccinet
överhuvudtaget skyddar mot livmoderhalscancer.

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform:

1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Om en myndighetstjänsteman inte har vetenskapligt belägg för 70 % skydd mot livmoderhalscancer så bryter tjänstemannen mot grundlagen som säger att myndigheter ska iaktta saklighet.

Tjänstemän som framför påhittade siffror såsom om det vore fakta har uppnått sin inkompetensnivå och utgör en fara för folket genom den auktoritet och tilltro som anförtros dem genom deras samhällsposition såsom ”sakkunniga” (som många politiker förlitar sig på). Ett enda oansvarigt vaccinbeslut kan sänka större delen av befolkningen, vilket självfallet drabbar alla mycket hårt. Här borde försiktighetsprincipen vara ”grundlag”.

Har även våra ansvariga landstingspolitiker blivit förda bakom ljuset? Lärdomen är att man som politiker själv måste sätta sig in i viktiga frågor som man ansvarar för, då det annars lätt blir fel om man enbart förlitar sig på ”auktoriteter” (som i sin tur påverkas av särintressen).
.

27-bra-vaccin

ζ

Vad göra?

sprattelgubbe-bwFolket måste själva sätta sig in i problematiken, då tjänstemännen inte gör sitt jobb.

Föräldrarna är i detta avseende barnens och ungdomarnas första försvarslinje mot skrupellösa industriella särintressen, som inte tar något som helst ansvar för konsekvenser. Här är det snabba pengar som styr och de verkar också styra både läkare, professorer, tjänstemän och politiker. De är proffs på att tjäna pengar.

Se en petition till ansvariga politiker om att stoppa HPV-vaccinering – ”Vi kräver att Region Skåne omgående gör en rättelse i massutskicket beträffande HPV-vaccin/Gardasil samt stoppar HPV-vaccinering!”

Därefter måste vi se till att kompetensen höjs bland våra tjänstemän, och att de verkar i medborgarnas och samhällets tjänst och inte som idag agerar industrins springschasar.

ζ

Fler artiklar på Kostdemokrati

.

Vaccin-jagar-barn-bw

ζ

APPENDIX

Petition

En viktig petition skickades den 22 september 2014  till ansvariga i Region Skåne. Se ett utdrag nedan och klicka sedan på länken nedan för att läsa hela petitionen med de biverkningsrisker som vaccinet ger och där nyttan inte ens är bevisad (det kan t.o.m. vara så att vaccinet triggar igång cancer).

ζ

Vilka föräldrar skulle utsätta sina barn för
dessa risker
för ingenting – om de visste?

Knappast någon!

 ζ

Ansvar

På sista sidan i petitionen finns adresserna till alla som fått denna information och de i ansvarig ställning är således personligen ansvariga för att denna information ges till föräldrar och barn/ungdomar – innan vaccinering. Underlåtenhet att göra detta är att agera osakligt och partiskt, vilket är ett brott mot grundlagen.

bomb-time-xs”HPV-bomben” briserar snart – även i Sverige

De ansvariga kan också komma i den situationen att de måste stå till svars gentemot de föräldrar som lurats av osaklig information och som sedan drabbats av allvarliga biverkningar. Att agera oansvarigt när man fått medborgarnas förtroende har ett pris och ”HPV-bomben” kommer snart att brisera, även i Sverige. Runt om i världen smäller det redan för fullt (den ena efter den andra larmrapporten dyker upp allt oftare), så därför har vaccinationsföretagen bråttom – innan vaccinet stoppas för gott.Petition-flyer

 • Läs hela petitionen – klicka här (med fakta om relativt stora biverkningsrisker och praktiskt taget ingen nytta alls). Syftet med vaccinering verkar vara att gynna vaccinationsindustrin.

Läs ett utdrag ur petitionen (dock fick inte biverkningsriskerna plats, se istället petitionen):

– klicka på bilden för att läsa mer –Petition-flyer.

domstol-etsningPetitionen har skickats till alla på sidan 14 i petitionen. De ansvariga tjänstemän och förtroendevalda politiker som inte agerar, som inte bryr sig, som inte ser till att föräldrar och barn/ungdomar informeras om riskerna innan vaccinering, tar på sig ett stort personligt ansvar på samma gång som de bryter mot grundlagen (osakligt och partiskt agerande). Därtill uppträder de bedrägligt genom att mörka riskerna och de brister i fråga om heder och moral gentemot sin medmänniskor.

Följande är informerade, även media (se sista sidan, sidan 14):

Petition-sändningslistaζ

Orsakar vaccin autism?

– Ja, alltmer tyder på det

I USA har autism ökat med 200 gånger (20.000 %) sedan man började vaccinera! Snart ett barn i varje klass.

autism-bwHälften av alla barn i USA lider idag av någon kronisk sjukdom eller handikapp. De lever farligt och det är tydligt att USA bakom kulisserna styrs av kemi-, kost- och läkemedelsindustrin. Och notan får medborgarna betala dyrt i form av ohälsa (ett av världens sjukaste folk) och med världens högsta kostnader för sjukvård. USA befinner sig på ett sluttande plan där ett sjukt folk som dignar under skyhöga vårdkostnader inte kan försvara sitt välstånd.

Vaccinationsindustrin i USA har lyckats friskriva sig från allt ansvar och speciella ”vaccinationsdomstolar” handlägger alla ärenden under sekretessliknande förhållande där en enskild medborgare är i underläge.

Det är viktigt att biverkningar av vacciner inte kommer till allmänhetens kännedom, det skulle ju kunna starta ett folkuppror mot ekonomiska särintressen.

USA har varit världens största ekonomi sedan 1872, då storleken på de gamla koloniernas BNP passerade Storbritanniens. Sedan dess har USA relativt ohotat hållit förstaplatsen. Men sedan Kina i slutet av 1970-talet började öppna upp sig mot omvärlden, menade många att det bara var en tidsfråga innan kineserna skulle ta över tronen från amerikanerna. Och nu har Kina gått om USA som världens största ekonomi … läs mer

march-bwUSA är idag ”ockuperat” av GMO-, kost- och läkemedelsindustrin och dess medlöpare, och om inte folket gör sig fria så kommer kräftgången mot en allt sämre livskvalitet att fortsätta för det amerikanska folket. Nu försöker man (en handfull privata globala företag som samverkar) även ”ockupera” EU och Sverige via handelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), vilket vi givetvis måste stoppa (observera att endast folket kan stoppa det). Här är det viktigt att stoppa GMO.

 • TTIP – anteckningar om ett farligt handelsavtal med USA … klicka här
 • EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbruk … klicka här
 • Monsanto och truster styr USA:s jordbruk och livsmedel … klicka här

EU och Sverige är under attack, där vacciner och GMO-livsmedel är brickor i ett större spel som syftar till att beröva oss makten över vår mat och våra egna liv. Och endast folket kan stoppa denna utveckling, då politikerna inte ensamma har den kraften.

ζ

Edmund_Burke

”The only thing necessary for the triumph
of evil – is for good men to do nothing.”

Det enda som krävs för att ondskan ska segra
är att rättfärdiga medborgare gör ingenting.

Edmund Burke (1729 – 1797)

15 svar på ””HPV-vaccin säkert” – enligt ny rapport från Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet.”

 1. Historien upprepar sig – korkade människor lär inte av tidigare misstag.

  Den kraftfulla lobbyingen för att svininfluensavaccinet skulle pumpas in i befolkningen ledde till mängder av kroniska sjukdomar, bland annat narkolepsi. Till slut erkände politikerna att beslutet att köpa in miljontals doser av vaccinet var felaktigt och att det aldrig skulle ha gjorts.

  Nu upprepar sig historien. Lobbyingmaskineriet har återigen, med hjälp av ”de vita rockarnas auktoritet”, övertalat de auktoritetskänsliga som har beslutat att köpa in massvis med Gardasil trots att man i det här fallet känner till allvarliga biverkningar och dödsfall som har inträffat på grund av administration av preparatet.

  ”Dum gjorde som dum sade”
  , heter det i ordspråket som passar väl in på svensk sjukvård samt svensk hälso- och sjukvårdsmyndighetsutövning.

  Den 22 september skrev vi petitionen till Region Skåne vars ansvarige läkare gav oss ett idiotsvar av ”god dag, yxskaft”-karaktär (utan innehåll och substans). Med sådana personer i ledningen kan det bara barka åt fanders. Det skulle inte vara konstigt om världen gick under inom kort – med sådana kaptener vid rodret.

 2. Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
  Tid: 2014-03-21, 09.30-15.45
  Plats: Sammanträdesrum 114, Rådhus Skåne Kristianstad

  Beslutande

  Carl Johan Sonesson (M), Ordförande
  Henrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
  Liliana Lindström (M)
  Karin Axelsson (M)
  Carina Wutzler (M)
  Gilbert Tribo (FP)
  Lennart Nilsson (C)
  Birgitta Södertun (KD) tjg.ersättare
  Anette Mårtensson (MP)
  Angelika Andersson (MP) tjg.ersättare
  Yvonne Augustin (S) deltog till kl.12.30
  Reino Persson (S), tjg.ersättare från kl.12.30
  Conny Bäck (S)
  Lars Wallstén (S)
  Lena Nilsson (S)
  Mats Erlandsson (SD)

  – – –

  Utdrag ur protokollet (sid 5)

  § 37 Utökad vaccination mot humant papillomvirus (HPV)
  Diarienummer 1400342
  Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
  1. Kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) utökas till
  att även gälla kvinnor födda 1987-1992.
  2. För att vaccineringen ska vara kostnadsfri måste den ha påbörjats
  under 2014.
  3. Den kostnadsfria vaccineringen utförs av ackrediterade vårdcentraler
  samt barnmorskemottagningar inom Hälsoval Skåne.
  4. Under förutsättning att punkt 1-3 beslutas får hälso- och
  sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för
  en utökad vaccinering
  5. Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att nogsamt följa och
  återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden i frågan om
  vaccination mot humant papillomvirus även till pojkar.
  Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
  6. Regionstyrelsen genomför upphandling av vaccin mot HPV
  omfattande ca 33 100 doser för att möjliggöra vaccination av
  kvinnor födda 1987-1992.

  Datum 2014-03-21 6 (24)
  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Sammanfattning

  Genom att erbjuda kvinnor som är födda 1987-1992 gratis vaccinering mot
  HPV får fler unga kvinnor möjlighet att vaccinera sig och förebygger
  därmed risken att drabbas av livmoderhalscancer. Det krävs en upphandling
  av vaccin mot HPV för denna åldersgrupp.
  I ärendet finns det följande dokument
  1. Närsjukvårdsberedningens förslag 2014-01-12 §33
  Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

  Läs hela protokollet här … PDF

  Observera att man planerar att vaccinera även pojkar (mot livmoderhalscancer?) – då kan man sälja dubbelt så mycket vaccin och sedan läkemedel mot alla biverkningar – en lysande affärsidé (om man saknar moral och heder).


  ”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten.
  Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker”

  – Albert Einstein

  – – –

  KOMMENTAR

  Den tidigare ”femklövern” (moderaterna, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet) i Region Skåne verkar inte ha förstått vad de tar tagit beslut om. De agerar enligt de riktlinjer som industrin och dess medlöpare utfärdar, vilket i detta fall drabbar regionens unga flickor som luras in i ett mycket riskfyllt projekt utan någon verifierad fördel alls.

  Ett vansinne som bekostas med skattemedel, som är möjligt då politikerna inte förmår agerar motkraft (som är dras jobb) gentemot särintressen. De tror felaktigt att det handlar om medicinsk vetenskap när det i själva verket handlar om rå och brutal business, där medborgarnas och samhällets bästa väger lägg.

  – – –

  Även när det gäller viktoperationer är det industrin som bestämmer i Region Skåne

  Ansvariga och förtroendevalda politiker har insett behovet av alternativ till viktoperationer … SYDSVENSKAN 2011

  Den så kallade ”faktadelen” står Martin Ridderstråle, chef för endokrinologiska kliniken på Sus samt Jan Hedenbro, verksamhetschef på Aleris i Kristianstad (som specialiserat sig på Gastric Bypassoperationer). Bägge två förespråkar viktoperationer som lösningen på överviktsproblematiken och uppenbarligen har de ett större inflytande på vårdens utformning än vad som är lämpligt, då viktoperationer är minst lika tokigt som HPV-vaccinering.

  Oskuret är bäst!

  Skåne ökar antalet fetmaoperationer.

  Publicerat tisdag 6 maj 2014. Antalet fetmaoperationer som görs i Sverige totalt minskar, men inte i Skåne. Den tidigare ökningen av antal personer som opereras för sin övervikt har pågått sedan början av 2000-talet, en ökning som nu tycks avstanna i landet i stort – men inte i Skåne. Förra året opererades 137 personer per 100 000 invånare i Skåne och riskgenomsnittet är rejält lägre – bara 78 operationer per 100 000 invånare.

  Det innebär att GBP-industrin har haft befälet i Region Skåne, vilket slår hårt mot de drabbade och som också dränerar regionens ekonomi. De privata företag som viktopererar tar bara ansvar ”runt hörnet” varför kostander på grund av biverkning hamnar hos skattebetalarna. Likheten med vaccinindustrin är slående, då ingen tar ansvar, de bara cachar in.

  – Feta pengar. Överviktiga vinstmaskin för privat vård … SR

  – Feta pengar. Fler komplikationer kostar för regionen … SR

  ”Femklövern” förlorade i senaste valet och är nu mindre än en rödgrön allians (66 mot 70 mandat). Men det krävs 75 mandat för absolut majoritet, så det blir intressant att se hur regionen kommer att styras.

  Om inte folkhälsan och vården i Region Skåne ska krascha är det nödvändigt att ansvariga politiker tar befälet och inte låter sig styras av särintressen inom vården. Ett arbete som team Kostdemokrati kan hjälpa till med.

  HPV-vaccinering och viktoperationer är graverande exempel på att tidigare politiker lämnat ”walkover” för industriella särintressen på länets innevånares bekostnad och det vinner man inget förnyat förtroende på.

  Dags för nya förtroendevalda politiker inom Region Skåne att ta befälet. Och varför inte börja med att göra halt med HPV-vaccinering och med viktoperationer. Det finns betydligt billigare och bättre metoder, utan biverkningar.

 3. RÅ BUSINESS

  Det handlar om rå och skrupellös business och INTE om att läka eller bota längre. Sjukvården och dess läkare är kapade av industrin som lever på ohälsa. De forskare och läkare som som inte följer direktiven blir utfrysta och karriären blir spolierad, vilket håller de allra flesta på mattan. Läkare kan t.o.m. bli av med sin legitimation utan sakligt skäl, då industrin även kontrollerar myndigheternas tjänstemän på samma sätt.

  Svaga politiker (vanliga människor) som också värnar sin politiska karriär utgör en lätt match för industrins professionella lobbyister. Det har blivit extra tydligt i Skåne. Politiker har förstått, men saknat kraften att stå emot.

  Endast en kunnig och massiv opinion kan ändra på detta, vilket också skulle ge våra politiker kraft att stå emot mycket TUNGA ekonomiska särintressen som inte verkar bry sig ett dyft om folkets bästa.

  Edmund Burkes kloka ord (1729 – 1797):

  ”Det enda som krävs för att ondskan ska segra
  är att rättfärdiga medborgare gör ingenting”.

  ”The only thing necessary for the triumph
  of evil – is for good men to do nothing.”

  1. STATINER

   En parallell till till HPV-vacciner är läkares förskrivning av kolesterolsänkande läkemedel (statiner) till 850.000 svenska patienter för en miljard kronor per år. Nyttan är nära noll och endast för män i medelåldern som tidigare haft hjärtinfarkt.

   Som doktor Björn Hammarsköld uttryckt det:

   ”Bara se vad som händer om man tar ett kolesterolprov.
   .
   De som har högsta kolesterolvärdet lever längst och är friskast.
   .
   Mer än 90 % av alla över 65 år har ett totalkolesterol som är över 5 mmol/L (godtycklig gräns satt av läkemedelsindustrin, normalt kolesterol är 4 – 8,8).
   .
   Därför ska de med högsta kolesterolvärdet äta kolesterolsänkande statiner och få trötthet, demens, infektioner, muskelvärk, muskelsvaghet, potensproblem, hjärtsvikt och diabetes bland alla andra biverkningar, för att en man av 400 män ska få sin hjärtinfarkt uppskjuten mindre än två dagar.
   .
   Och alla går på detta utan att tänka efter före. Tänk efter före!”

   Det finns inga studier som visar på några positiva effekter för kvinnor, som däremot får alla biverkningar. Ändå skrivs det ut statiner till 380.000 svenska kvinnor för runt en halv miljard kronor, som sedan genererar behov av ytterligare läkemedel mot biverkningarna.

   Om inte detta är ”legitimerat kvacksalveri” – vad är det då?

   Kömiljarden skulle kunna dubbleras och patienterna skulle bli friskare om vi slutade med statiner.

   – – –

   GASTRIC BYPASS (GBP)

   En annan parallell inom vården som tävlar i grymhet och dumhet är viktoperationer. En tremiljardersindustri bara i Sverige, som naturligtvis försvaras av de som lever på denna näring.

   Sjukvården skär sönder magen och tarmarna på 22 överviktiga intet ont anande patienter VARJE DAG, vilket får förödande konsekvenser, ett ingrepp som är baserat på en fuskstudie – Swedish Obesity Study (SOS-studien) – som inte ens handlar om GBP och där man trixat upp 1,4 % till 30 %.

   – SOS-studien (2002) vilar på lösan sand! … klicka här

   Ett ingrepp som i Skåne försvaras av bland annat Martin Ridderstråle, chef för endokrinologiska kliniken på Sus samt Jan Hedenbro, verksamhetschef på Aleris i Kristianstad (som specialiserat sig på GBP-operationer). Två auktoriteter med särintressen och som verkar ha politikerna i sin hand.

   De skriver bland annat:

   ”De som opereras för fetma minskar risken att insjukna i diabetes med 75 procent och hjärt- och kärlsjukdomar med 43 procent. Operationen innebär även en minskad risk för förtida död och sänkt cancerrisk för kvinnor.”

   Undra vad de fått de siffrorna ifrån?

   Det finns studier som visar att uppåt 5 % dör inom ett år (där självmord utgör en stor andel) och att de flesta ångrar sin operation när det går upp för dem vad biverkningarna innebär. De flesta går sedan upp i vikt igen inom en tioårsperiod (men biverkningarna kvarstår). Operationen gör att praktiskt taget alla får svårigheter att äta utan att må illa och alla drabbas av kronisk brist på näringsämnen, vitaminer och mineraler, vilket ger ett skört skelett och på sikt en allmänt utarmad kropp och hjärna. Ett stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället.

   Detta är en stor skandal då det finns alternativa metoder som Socialstyrelsen funnit uppfylla kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan biverkningar, med betydligt bättre resultat och till en låg kostnad.

   Men auktoriteter vill hellre skära sönder magar och tarmar och så länge som Martin Ridderstråle, chef för endokrinologiska kliniken på Sus samt Jan Hedenbro, verksamhetschef på Aleris i Kristianstad får bestämma, så kommer alla alternativ till kirurgisk behandling av övervikt att motarbetas. Vem har gett dem detta mandat?

   Läs mer om viktoperationer … klicka här

   Endast den skattefinansierade sjukvården kan syssla med detta barbari (omänsklighet, okultur, ociviliserat tillstånd, mörker, råhet, brutalitet, bestialitet, grymhet), och komma undan med det.

   Tänk om den alternativa medicinen kommit på tanken att nu ska vi testa att skära sönder magen och tarmarna på 25 övervikta barn (13 – 18 år) för att se vad som händer på sikt. Då hade insatsstyrkan ryckt ut och sprängt dörren till kliniken för att om möjligt stoppa vansinnet. och de ansvariga hade hamnat bakom lås och bom.

   Men sjukvården i Göteborg har fått etiskt tillstånd att göra detta ingrepp i forskningssyfte på 25 barn och ungdomar (13 – 18 år) och för några år sedan utfördes ett liknande ”försök” i Stockholm på 90 barn och ungdomar, lett av professor Claude Marcus.

   – Claude Marcus i Nyhetsmorgon om fetmaoperation av barnklicka är.

   En vältalig professor förklarar att det är OK att skära sönder magen och tarmarna på överviktiga 13-åringar så länge det sker inom ramen för ”kliniska studier”. Han verkar också var fullständigt okunnig om de problem och biverkningar som drabbar de som genomgått en viktoperation, vilket är högst anmärkningsvärt med tanke på hans samhällsposition och hans inflytande.

   Innan en viktoperation så genomgår patienterna den behandling som Marcus Claesson i programinslaget förklarar fungerar så dåligt att endast operation återstår. Förmågan att tänka utanför sin box verkar vara total.

   Att professor Marcus Claesson är ute och cyklar det vet idag cirka 1/4 av befolkningen, men det betyder att 3/4 lever farligt och konsekvenserna av ökande diabetes och fetma drabbar oss alla, som samhällsmedborgare.

   Vi lever i en vansinnig (vård)värld där våra tjänstemän styrs av intressenter som lever på ohälsa, och där okunniga kan göra karriär utan att prestera resultat (de kan t.o.m. bli professorer). Och där våra politiker lyssnar på våra tjänstemän. En ond cirkel som slår hårt mot medborgarna.

   Är detta något folket stillatigande ska acceptera? Om inte förr så sker uppvaknandet när sjukvården kraschat och när välståndet sjunker som en sten, då ett sjukt folk inte kan försvara välfärden på en tuff global jobbmarknad. Jobben och välfärden hamnar då någon annanstans.

   Bättre att agera redan NU, medan vi har handlingsfrihet, medan vi har jobben kvar i Sverige.

 4. Dansk läkare startade ett uppror mot hpv-vaccinet Gardasil – redan september 2013!
  -”etiskt oförsvarligt att fortsätta vaccinationen”


  Varför har vi inte blivit informerade om dessa biverkningsrisker – innan vaccinering?

  Här bör ansvar utkrävas av ansvariga, även om ämbetsmannaansvaret är avskaffat. Vi måste också framöver ställa krav på våra sjukvårdspolitiker (de har inte fått sina förtroendeposter för att huka sig i bänkarna). De måste i fortsättningen sätta sig in i de frågor de ansvarar för och inte okritiskt finansiera allt som kommer i deras väg.

  Läkaren Stig Gerdes från Danmark har gett runt hundra doser av hpv-vaccinet i sin klinik men nu är det stopp. Han anser att det är oetiskt att fortsätta ge ett vaccin som kan ge så allvarliga biverkningar, något han själv observerat på sin klinik. Han uppmanar till att all användning ska upphöra tills man är helt säker på att vaccinet inte kan orsaka någon skada.

  Läs hans upprop nedan samt en förälders berättelse om dotterns biverkningar.

  (Googleöversatt från danska till svenska)

  Augusti 2013

  Kära medborgare!

  Jag kommer att be om din hjälp att dela denna information så att den når alla hörn av landet
  , för att stoppa vaccination med HPV-vaccin tills det bekräftas att det är säkert. Jag ber dig att skicka länken vidare till läkare, politiker och andra medborgare, så att vi kan sätta stopp för detta vaccin, som misstänks för att ha några mycket allvarliga biverkningar. Jag syftar på de två fallen beskrivna nedan.

  Jag har själv lärt mig av den information jag har fått de senaste dagarna, och slutat vaccinera mot HPV. Min uppmärksamhet på problemet väcktes när en av mina patienter utvecklade allvarliga biverkningar, troligen efter HPV-vaccination.

  Sundhedsstyrelsen, Cancerfonden och Statens Serum Institut har inte uppdaterat sig i det här fallet utan har istället tvärsäkert meddelat i pressen att det inte finns några allvarliga biverkningar av HPV-vaccin. Läkemedelsföretaget Merck & Co, som tillverkar Gardasil, har beskrivit de allvarliga biverkningar på deras hemsida, men FDA och den medicinska professionen har av misstag inte meddelat detta offentligt i Danmark.

  Jag rekommenderar alla att inte få panik, men om någon misstänker att de har fått biverkningar efter HPV-vaccination, bör de söka sin läkare så att han kan undersöka och vid behov rapportera det till styrelsen hälsa.

  Jag använder Facebook för att informera medborgarna i denna fråga, eftersom jag tycker att det är etiskt oförsvarbart att fortsätta vaccination med HPV-vaccin. Om vi ska vänta på de officiella kanalerna så kommer att ta minst 1-3 år och kanske leda till att flera hundra kommer att utveckla allvarliga biverkningar efter HPV-vaccin.

  HPV-vaccinering är också mycket tveksamt, eftersom screening för livmoderhalscancer bör fortsätta, trots vaccination.

  Med vänliga hälsningar,
  Praktiserande läkare
  Stig Gerdes
  Danmarks 11, 1 TV.
  7000 Fredericia

  Mette Kenfeldt skriver:

  Lite om min dotter Simone biverkningar och naturligtvis efter HPV-vaccin: Stark daglig huvudvärk som ingen smärtstillande medel kan ta bort, yrsel, svimning också från stående läge, trötthet, sömnsvårigheter, domningar, förlust av muskelkraft, koncentrationssvårigheter, kan inte fokusera, darrningar i händerna och armarna, problem med korttidsminnet, (alltid i en dimmig värld) dimsyn, hörselproblem, nedsatt syn ibland, talsvårigheter, klåda, kallsvettning, värmevallningar, förvirrade, skarpa humörsvängningar, kronisk smärta, ledvärk, smärta i nacke och rygg, porlande känsla (stickningar under huden), svullna halsmandlar, magont, POTS [hjärtklappning], funktionshinder, fick betydande mensvärk, bröstsmärtor, och sist men inte minst, Simone har förlorat omkring 25% av sjätte klass och 60% i klass 7 och nästan 2 år av sitt tonåriga liv.

  Simone fick sin första Gardasil vaccination den 4.8.2011. Efter vaccination nr. 2 mådde Simone dåligt och hade lite huvudvärk. Vi trodde, det är mycket vanligt, hon är en tonåring. Hon fick sitt sista vaccinationen den 28.2.2012.

  Därefter förändrades Simones hälsotillstånd, och symptomen kom på löpande band. Hon fick spänning och smärta i nacke och rygg och daglig huvudvärk. Fick yrsel och kunde svimma när hon satt på sin cykel, när hon stod upp eller satt ner. Hösten 2012 Simone var på sjukhus för första gången en vecka på Hillerød Børneafdeling. Hon undersöktes för alla typer av sjukdomar, utan diagnos. Läkarna kom fram till att Simone symptom hade orsakat hennes kroniska spänningar och smärta i nacke, axlar och rygg. Simone har fått en uppsjö av behandlingar och gjorde dagligen tillbaka övningar med ingen förbättring alls. Symptomen fortsatte och blev bara fler och fler …

  I februari 2013 fick vi äntligen kontakt med Homeopath Christian Andersen från Frederiksberg. Han var den förste som gjort oss medvetna om att Simone symptom på grund av biverkningar efter HPV. Jag minns att kände en rysning längs ryggen när det gick upp för mig att vaccinet var orsaken. Plötsligt blev allt förståeligt blandat med med ångest, ilska och känsla av maktlöshet. Simone tillstånd har blivit mer och mer allvarlig. Simone var på sjukhus igen i juni, en vecka på Hillerød Børneafdeling och efterföljande sjukhusvistelse på sjukhuset. Vi har fortfarande ingen diagnos eller behandling som fungerar, och Simone symptom blir bara fler och fler. Läkarna har ingen aning om vad jag eller de ska göra. Det är skrämmande. Den enda diagnos som Simone har är POTS. En alltför hög puls i kombination med mycket lågt blodtryck. Det är inte förklaringen till Simone symtom, men en bekräftelse på att det finns en obalans i hennes nervsystem.

  HPV-vaccin har gjort min dotters liv till ett helvete
  . Vi informerades om att det inte fanns några biverkningar, förutom att lite smärta, svullnad, ömhet och klåda vid sticket. Det finns många allvarliga biverkningar, men de har vi inte får information om. Vi har rätt att bli informerad på rätt sätt, så att flickorna själva kan besluta om vaccinering eller ej.

  HPV-vaccin är en rysk roulette. Kanske du tål vaccinet? Kanske du är blir sjuk och funktionshindrade? Och kanske du dör av det? Även i dag, efter månader av debatt så har det inte lett till någon förändring. Det finns tydliga rapporter om allvarliga biverkningar till Sundhedsstyrelsen, ändå så informeras inte allmänheten.

  Det är oansvarigt och upprörande. Jag skäms över vårt sjukvårdssystem.

  Medierna skriver den ena artikeln efter den andra, utan att undersöka berättelser på nätet, utan att tala med de biverkningar sim drabbar tjejer och utan intervjua kritikerna. Det är som om de biverkningar och flickorna inte existerar.

  Vad är agendan? Varför är de ansvariga så angelägna att tala om att vaccinet är säkert, medan de mörkar historierna om alla de biverkningarna som drabbar tjejerna? Hur mycket pengar är det egentligen frågan om? Vilka läkare och föreningar betalas, och vad är det för belopp? Och för vad? Hur fördelaktigt är vaccinet egentligen? Vaccinet har inte studerats avseende vad som händer på längre sikt. Vilka utmaningar står vi inför på lång sikt (med tanke på den våldsamma effekten på kort sikt)?

  Jag är rädd att vi förstör många unga flickor – och kvinnors liv. Varken vi eller läkarna vet konsekvenserna av vaccinet och HPV propagandan. Tänk att vi stillatigande bara accepterar att flickorna injiceras med aluminium, polysorbat 80, natriumborat och protein direkt i flickornas blodbanor, deras kroppar. De gifter som vi vanligen inte kan tolerera. Vi är i 2013/14 och engagerar oss i den globala miljöförstöringen och investeringar i grön miljöpolitik, men hur hanterar vi vår generationer, våra egna barn? Det är en skam.

  Det är viktigt att alla själv rapportera dina misstänkta biverkningar till Health Protection Agency, annars kommer det officiellt att heta att det finns mycket få rapporterade biverkningar, och därför är det ett säkert vaccin.

  Jag misstänker att det finns många flickor och kvinnor som drabbas av biverkningar efter HPV-vaccin. De vet de dock ännu inte orsaken till. Det finns inget HPV i pannan av människor. I Simones fall gick det 13 månader innan vi var medvetna om det. Jag vet andra som har gått respektive. 2, 4 och 5 år innan misstankarna föll på HPV-vaccin. Du måste också kontakta din husläkare och berätta om dina misstankar. Håll fast vi dina misstankar om att vaccinet är orsaken. Ställ krav på att få en diagnos och en behandling. Det är en tuff tid. Få din läkare att förstå din oro och få dem att samarbetea. Påminn att läkare också ska redovisa och kontakt vaccinations forum.

  Endast genom att arbeta tillsammans
  kan vi stoppa marschen av biverkningarna. Varje dag, nya vaccinerade. Du är alltid välkommen att kontakta mig.

  PS Efter att jag skrivit ner berättelsen så fick jag reda på att tillståndet för Simone ytterligare har förvärrats. Hon har haft flera plötsliga svimningar med efterföljande sprängande huvudvärk, periodisk förlamning i ben och armar, svår smärta i kroppen. Simone har mycket svårt att gå och använda sin högra arm. Hon fruktar att hon kommer att förlamad.

  Ytterligare information:

  Lokala läkare säger stopp

  Källa … VACCIN.ME

 5. FORSKNING TILL SALU

  Harald zur Hausen som upptäckte kopplingen mellan humant papillomvirus och cervixcancer fick ett delat nobelpris 2008. (Märk ordet koppling alltså inte orsak och verkan. Min anm.)

  Hela Nobelkomitteen och Nobelförsamlingen hade kontrakt med Astra Zenica eller andra biotechföretag som hade ett direkt eget ekonomiskt intresse av vaccin mot HPV.

  God hjälp hade man av Harald zur Hausen som gjorde PR för vaccinering av både flickor och pojkar. När en nobelpristagare går ut och gör PR för att både pojkar och flickor bör vaccineras då har det genomslagskraft. Harald zur Hausen har genom sitt företag ekonomiskt intresse av att så många som möjligt vaccineras.

  ”UR Forskning till salu” av Johan Thyberg
  Sid 189

  1. Här finns en bra recension av boken ””Forskning till Salu – En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda”” … http://www.piahellertz.com/Forskning_till_salu.pdf

   Citat:

   Man kan ju undra om det blir några pensionspengar kvar till barn och barnbarn med tanke på det omdömeslösa slöseri som politiker och andra makthavaren ägnar sig åt? Frågan gör mig förtvivlad med tanke på de nedrustningskrav som samtidigt åläggs vård, skola, omsorg och andra viktiga samhällsinstitutioner och funktioner.

   Forskning för vem?

   Den viktiga frågan som Johan Thyberg ställer handlar om i vems intresse forskning ska ske. Är fokus medborgarnas väl och ve? Eller är fokus nationella och internationella storföretags vinster? Ska forskningen drivas av samhällsnytta eller av privata vinstintressen?
   .
   Den nakna sanningen verkar alltmer vara att det handlar om de senares väl och ve. En skrämmande utveckling är när företag anlitar välrenommerade forskare
   ”i syfte att friskriva sina produkter från hälso- och miljörisker” menar Thyberg.

 6. BIVERKNINGAR AV GARDASIL (ENLIGT LÄKEMEDELSINDUSTRIN)

  Du bör inte ta fler doser av vaccin om du har haft en livshotande allergisk reaktion efter första sprutan.

  Att utveckla cancer från HPV är mycket farligare för hälsan än att ta emot vaccinet för att skydda mot den. Men liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men risken för allvarliga biverkningar är extremt låg.

  [Kommentar: Det finns ingen evidens för att påstå att vaccinet skyddar mot cancer. Istället kan det t.o.m. trigga igång cancer]

  Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: andningssvårigheter; svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

  Du kanske känner dig svimfärdig efter att ha fått vaccinet. En del människor har haft krampliknande reaktioner efter att ha fått vaccinet. Din läkare kan vilja att du stanna kvar under observation under de första 15 minuterna efter injektionen.

  Ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

  – svåra magsmärtor;
  – svullna körtlar;
  – blåmärken eller blödningar, förvirring, ovanliga svaghet;
  – feber, frossa, värk i kroppen, allmän sjukdomskänsla;
  – bröstsmärta; eller
  – andnöd.

  Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

  – smärta, svullnad, rodnad, blåmärken eller klåda när skottet gavs;
  – lätt feber, huvudvärk, yrsel, trötthetskänsla;
  – illamående, kräkningar, diarré;
  – sömnproblem (insomni);
  – rinnande eller täppt näsa, halsont, hosta, eller
  – tandsmärta, led- eller muskelvärk.

  Det här är inte en fullständig lista över biverkningar och andra kan förekomma.

  Källa … Gardasil Side Effects Center

  Googleöversatt

Kommentera