För minskade kostnader för samhälle och företag och för en bättre folkhälsa!

– ◊ –

NJUTMETODEN (LCHF) har visat sig lindra eller eliminera de flesta av dagens kostrelaterade sjukdomsproblem:

Övervikt, diabetes, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, ätstörningar, hjärt– och kärlsjukdomar, fibromyalgi, cancer, akne, hudproblem, allergier, eksem, migrän, IBS, Alzheimers, ADHD, Damp, dyslexi, trötthet, oro, ångest, dålig sömn, m.fl.

LCHF, även kallad ”NJUTMETODEN”, är en livsstil som passar alla som vill må bra och prestera på topp. En central del är att äta sig mätt på god naturlig mat.

Helt naturligt fungerar vi bättre när vi äter vår artegna föda, som vi genom evolutionen är anpassad till. Detta har nu elitidrottsmän upptäckt och Sverige  har tagit ett OS-guld i skidskytte på ”jägarkost” (LCHF) och världsettan i tennis tillämpar också ”NJUTMETODEN”.

Här finns en snabbguide på den mat som mest liknar den vi tidigare åt, när moderna sjukdomar som t.ex. diabetes, övervikt och magsjukdomar var sällsynta.

Observera att lågkolhydratkost (LCHF, NJUTMETODEN) är den enda kost som är godkänd av Socialstyrelsen för behandling av obesitas och diabetes, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att sjukvården är skyldig att informera om och erbjuda denna behandlingsmetod (SFS 1998:531, uppdaterat t.o.m. SFS 2009:471).

NJUTMETODEN ger en hormonell viktkontroll utan svält, som därtill ger hälsofördelar och ökar prestationsförmågan. Den skall inte förväxlas med traditionella ”viktklubbar” som endast erbjuder en initial viktnedgång genom svält under 6 – 12 månader, varefter vikten återställs (plus några extra kilo). Ett naturligt förlopp om man kan sin biologi, läs mer…

Obs! Gastric Bypassoperation uppfyller inga krav alls och studier och uppföljningar är ytterst bristfälliga.

– ◊ –

Viktoperationer – ett onödigt lidande

Gastric Bypassoperationer är dyrbara och resultatet är katastrofalt dåligt.

 • Totalkostnaden ligger på mer än 300.000 SEK* per patient
  • Själva operationen 100 000 SEK
  • Plastikoperation 100 000 SEK
  • Övrigt minst 100 000 SEK
   • Dödsfall, upptill 5 % dör inom ett år (0,25 % vid operation)
    • Risken för självmord ökar 5 – 10 gånger
    • Ingen längre livstid har kunnat beläggas
    • Lever i snitt 20 år efter operation
   • Reoperation, 10 – 20 % måste akut omopereras
   • Dubblad risk för alkoholism
   • Väsentligt ökad grad av psykiska problem
   • Risken för benbrott ökar med 2-3 gånger
   • Livslång komplettering av mineraler och vitaminer
    • Vitamin B12 injiceras t.ex. var tredje vecka livet ut
   • Trötthet och ”dumping” reducerar arbetsförmåga.
    • Sjukskrivning
    • Förtidspensionering
 • Vetenskaplig solid grund för denna brutala metod saknas helt.
 • De flesta blir återigen feta inom tio år! Men biverkningarna består.

*) The study on cost-utility, led by Ms Suvi Mäklin from the Finnish Office for Health Technology Assessment, suggests that the average cost of treating an obese patient with bariatric surgery in Finland is €33,870.

Viktoperation är en politisk fråga, inte en medicinsk. Det saknas medicinskt underlag för att motivera operation, tvärtom strömmar nu rapporter in om allvarliga biverkningar som det inte finns någon bot mot.

Vi vågar påstå att flertalet skulle vilja ha sin operation ogjord (förr eller senare). Speciellt när de får reda på att det finns en naturlig metod utan biverkningar (”NJUTMETODEN”), som sedan 16 januari 2008 uppfyller Socialstyrelsens krav på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av obesitas och diabetes. En metod som ger betydligt bättre resultat än GBP-operation, både på kort och lång sikt, för en bråkdel av kostnaden.

Gastric Bypassoperation uppfyller inga krav alls. Ändå opereras i snitt en patient i timman, bara i Sverige. Volymen av patienter börjar nu bli såpass stor att biverkningar och kostnader inte längre kan negligeras.

Om Gastric Bypass, läs mer…

– ◊ –

Sockersjuka – Diabetes

Fri från mediciner!

Många typ2-diabetiker har en viss insulinproduktion kvar. Om de håller kolhydratintaget riktigt lågt kan den produktionen vara tillräcklig för att de skall kunna bli medicinfria.

Typ1-diabetiker blir inte medicinfria, men de kan minska medicinerandet avsevärt. Eftersom högt intag av insulin skadar cellerna ger detta en betydande förbättring av hälsan och ökar livslängden.

Fakta om sockersjuka – Diabetes

Innan det syntetiska insulinets inmarsch behandlades sockersjuka framgångsrikt med kostomläggning. Man förstod tidigt att det var kolhydraterna i maten som höjde blodsockret. Särskilda kokböcker gavs ut till de sockersjuka för att de skulle kunna avnjuta god mat som inte förvärrade sjukdomen.

Dagens policy, att den sockersjuke ska kunna äta våd som helst och sedan parera intaget med insulininjektioner, leder in i vad mån inom diabetesvården kallar naturalförloppet, vilket innebär ett ständigt förvärrande av sjukdomen, med försämrad cirkulation, amputationer och ökad risk för död i flera typer av cancer och infektionssjukdomar.

Typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes – den som tidigare kallades barndiabetes – beror på att kroppen inte längre kan producera tillräckligt av det blodsockersänkande hormonet insulin. Orsaken är att majoriteten av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln dött.

Typ 1 diabetes behandlas med injektioner av det insulin kroppen saknar.

I Sverige diagnostiseras 700 nya fall varje år, vara Finland har fler fall per capita i Europa. Tyskland har hälften.

Typ 2 diabetes

Typ 2 diabetes – kallades tidigare åldersdiabetes – beror istället på att kroppens celler har minskad känslighet för insulin. Allt mer insulin behövs då för att få dess blodsockersänkande effekt. Typ 2 diabetes är den överlägset vanligåste formen av diabetes (närmare 90%). Den är mycket starkt kopplad till övervikt i form av bukfetma.

Allmänt om diabetes

Det finns ungefär 400 000 diabetiker i Sverige, varav 80 typ 1 och LADA (Latent Autoimmune Diabetes, ett mellanting av typ 1 och 2). Därtill kommer uppskattningsvis lika många prediabetiker som ännu inte fått sin diagnos, totalt cirka 800.000 medborgare. De som ännu inte upptäckt sin sockersjuka löper stor risk för följdskador pga sitt höga blodsocker. Således en av våra större folksjukdomar, som är kostrelaterad.

Forskning visar att cirka 65 procent av hjärtinfarktspatienterna, motsvarande cirka 22 500 personer årligen i Sverige, har diabetes eller nedsatt glukostolerans (och får diagnos först i samband med infarkten). För den som har diabetes är risken att drabbas av hjärtinfarkt 2-4 gånger så stor jämfört med personer som inte har diabetes. Diabetiker löper också större risk att dö av infarkten.

Varje timma dör i snitt en diabetiker i förtid, till följd av sin sockersjuka och varje dag kapas i snitt fötter på två diabetiker. Siffror som avsevärt skulle reduceras om patienterna fick korrekta kostråd.

Med förebyggande verksamhet skulle diabetes kunna backas tillbaka till där vi var 1989, dvs. kunna reduceras med 2/3. Tänk så mycket lidande och pengar vi skulle spara då! Men då måste SLV och FHI sluta sabotera folkhälsoarbetet. Deras okunskap och oförmåga får förödande konsekvenser.

Således är diabetes en mycket allvarlig folksjukdom som tredubblats sedan 1989, när nyckelhålet infördes av SLV, när vi lärde oss att byta ut fett mot kolhydrater. Fetman har också fördubblats under samma period. Ett talande resultat.

Sammantaget orsaker detta enorma lidande och kostnader för samhället. Kanske är SLV och FHI våra mest kostsamma myndigheter om man betraktar resultatet. Att omvärlden också är grundlurad är ingen större tröst, men det gör i alla fall att vi konkurrerar på samma villkor om jobben och välståndet.

– ◊ –

Rädda våra barns hjärnor

Det förebyggande arbetet börjar redan i skolan, där grundläggs levnadsvanor och energi och friskhet behövs för att orka med skolarbetet. Under skoltiden utvecklas kroppen och hjärnan, varför riktig mat är extra viktigt.

Tallriksmodellen med 50 – 60 % energiprocent kolhydrater ger en kraftig blodsockerstegring och skolbarnen blir speedade under första timmen efter måltid, de har svårt att sitta still och lärarna får ett otacksamt jobb.

Redan efter någon timma vänder blodsockerkurvan och barnen blir hungriga och efter ytterligare någon timma tryter energin från lightprodukterna (som mest innehåller vatten och tillsatser). Barnen blir hungriga, trötta, återigen okoncentrerade och en del blir stökiga. Även denna lektion blir undermålig.

Energibarn (ADHD…) för stora koncentrationsproblem, emedan en anpassad kost lindrar och de kan t.o.m. bli helt symptomfria (om de fått veta det).

Med bristande skolkunskaper hos medborgarna försämras vår konkurrenskraft om jobben och vårt framtida välstånd hotas. Det som förr tog ett par decennier går idag på ett par år, varför vi inte har oceaner av tid på oss. Vi bör agera idag!

Skälet till att ersätta helmjölk och smör/Bregott med lättmjölk och lättmargarin måste var ekonomiska eller hälsoskäl? Men det är tvärtom, det blir dyrare och orsakar diabetes, fetma och andra sjukdomar. Således en mycket dålig affär.

Samtliga Sveriges kommuner skulle spara uppemot 85 miljoner kronor extra per år om de inte påtvingade skolbarnen lightprodukter. Se kalkyl…

Ungefär som att tanka etanol och för detta betala lika mycket som för bensin, per liter. Problemet är att energin tar slut mycket snabbare, bilen går 30 % färre km per liter.

Energin hos lightprodukter tar också slut snabbare, ett nyckelhålsmärkt mellanmål tar slut en lektion tidigare och barnen blir hungriga, okoncentrerade, trötta och stökiga. Eleverna lär sig mindre, lärarna får en tuff och otacksam uppgift. Sjukfrånvaron ökar.

Varför inte istället servera barnen riktig mat, det blir billigare och det stödjer svenska bönder? Vi tycker också att öppna svenska landskap är bättre än skövlade regnskogar. Margarin är ett miljöhot och ett hot mot hälsan. Att marknadskrafter har lyckats konkurrera ut smör med margarin är en bedrift av stora mått. Konsumenterna är grundlurade!

Lightprodukter lägger grund för rökning (och andra droger), för diabetes och fetma, men även för undernäring.

Det är inte bara en ekonomisk fråga, det är också fråga om livskvalité. Att få vara frisk, mätt och alert. Smör och helmjölk är ju dessutom mycket godare!

– ◊ –

Margarin vs Smör

MARGARINBLUFFEN

— Margarin, Fettsyror och Din Hälsa —

För att upprätthålla en god hälsa är det viktigt att vi äter de rätta omegafettsyrorna i vår kost. Hydrerade fetter såsom margarin är icke-mat med giftverkan och bör undvikas till varje pris.

Betydelsen av fettsyror

Fettsyror är nödvändiga för att våra celler skall fungera normalt och förbli vid liv. Cellmembranen tillåter passage av nödvändiga mineraler och molekyler in och ut från våra celler. Friska cellmembran hindrar farliga kemikalier och organismer som virus, bakterier, mögel och parasiter från att passera in i cellen. Dessa membran innehåller också kemiska receptorer för hormoner, kroppens centrala budbärare. Fettsyror är inblandade i oräkneliga kemiska processer i våra kroppar och utnyttjas som byggelement för vissa hormoner.

Margarin

Hydrering blev populärt i USA eftersom denna typ av olja inte förstörs eller blir härsken lika lätt som normal olja och därför har längre hållbarhet. Du kan lämna ett block margarin utomhus i åratal och varken mögel, insekter eller gnagare kommer att röra det. Margarin är ”icke-mat”! Det är uppenbart att endast människor är dumma nog att äta det! Eftersom fetterna i margarin är delvis hydrerade (dvs. inte fullt mättade) kan fabrikanterna hävda att det är ”fleromättat” och marknadsföra det som hälsosam mat.

Eftersom industriellt tillverkade transfetter inte finns i naturen vet inte våra kroppar hur de skall hantera dem på ett rationellt sätt och de fungerar som gift gentemot viktiga cellaktiviteter. De byggs in i cellmembranen och andra ställen i kroppen där inte borde vara.

Under senare år har mätningar av transfetter i membranen hos mänskliga röda blodkroppsceller varit så högt som 20 procent, när det borde varit noll. Röda blodcellskroppar användes för att de var lättillgängliga och det är rimligt att antaga att de flesta andra cellmembran i kroppen också innehåller dessa onaturliga fetter.

– ◊ –

Begär offert

På begäran utarbetar vi offert på utbildnings/behandlingsprogram som normalt sträcker sig över tre års tid, med daglig support. Det tar 12 – 18 månader att lägga om livsstil och ytterligare tid att konsolidera den. Vi har ett holistiskt synsätt och arbetar med helheter, där kunskap, kost, motion och beteendevetenskap utgör hörnstenar. Vi anpassar metoden efter respektive kunds förutsättningar och önskemål, en förutsättning för ett långsiktigt bra resultat.

Vi har paket i olika prisklasser och vänder oss främst mot regioner, landsting, kommuner och företag. Metoden är godkänd av Socialstyrelsen för behandling av diabetes och övervikt (enligt vetenskap och beprövad erfarenhet), vilket omfattar en miljon svenskar (400.000 diabetiker, 400.000 prediabetiker och 200.000 med livshotande fetma). Livsstilen ger både lägre sjuknärvaro, lägre sjukfrånvaro och en högre livskvalité för medarbetarna.

Livsstilen ger lindring eller bot för de flesta moderna sjukdomar, stärker immunförsvaret och ger en prestationshöjande effekt, vilket många elitidrottsmän börjar få upp ögonen för. Björn Ferry tog ett OS-guld på denna kost och världsettan i tennis, Novak Djokovic, tankar också detta högoktaniga bränsle.

Framför allt är det gott, mättande och relativt billigt. Vi menar att det också är en av lösningarna mot ett hållbart samhälle. Nuvarande jordbruk tär på vårt lager av matjord och är beroende av ett sinande lager av olja.

Våra paket är kostnadseffektiva alternativ till Gastric Bypassoperation, utan biverkningar och med mycket bättre resultat, även på lång sikt. Förutom viktnedgång blir hälsofördelarna betydande, till skillnad från magoperation som istället utarmar hälsan.

Vi arbetar också förebyggande inom de regioner som anlitar oss (till skillnad från att enbart viktoperera en kö som hela tiden växer). Vi stödjer även svenskt lantbruk, regionens näringsliv och turism där vi verkar.

Vi samverkar med Sveriges ledande expertis inom området, vi konkurrera med erfarenhet och kunskap och levererar resultat. Det är resultatet som räknas!

 

Fåktå om sockersjukå
Innån det syntetiskå insulinets inmårsch behåndlådes socker-sjukå fråmgå ngsrikt med kost-omlå ggning. Mån fo rstod tidigt ått det vår kolhydråternå i måten som ho jde blodsockret. Så rskildå kokbo cker gåvs ut till de socker-sjukå fo r ått de skulle kunnå åv-njutå god måt som inte fo rvå rråde sjukdomen.
Dågens policy, ått den sockersjuke skå kunnå å tå våd som helst och sedån pårerå intåget med insulin-injektioner, leder in i våd mån inom diåbetesvå rden kållår natu-ralförloppet, vilket innebä r ett stådigt fo rvå rrånde åv sjukdomen, med fo rså mråd cirkulåtion, åmpu-tåtioner och o kåd risk fo r do d i flerå typer åv cåncer och infek-tionssjukdomår.