Vår har utökat med en ny blogg ”Samhälle” (society) som behandlar t.ex. jobb, ekonomi, politik, rättsväsende, etc. Dvs. allt som påverkar vår livskvalité och som medborgarna bör vara medvetna om. Se mittenkolumnen lite längre ner på sidan