Slänga ut elefanten från köket och politiken

.

släng-ut-elefanten

.
ζ
.

Släng ut elefanten från köket och politiken

Har just tittat på Robert Lustigs föreläsning ”Sugar — the elephant in the kitchen” som talar klartext:

 • Sjukvården står inför en snar krasch (och ingen verkar kunna ändra på det).
  .
 • Att man kan reglera sin vikt genom att ”äta mindre och springa mer” är inte sant.
  .
 • Cirka 20 % av befolkningen har anlag för alkoholism och sannolikt gäller samma för sockerberoende (ett beroende lika starkt som alkoholism).
  .
 • Uppskattningsvis är 40 % av amerikanarna lider av metabola syndromet och antalet ökar, vilket lägger grunden till de flesta sjukdomar (även cancer). Och man behöver inte var överviktig för att vara i farozonen (4 av 10 normalviktiga drabbas).
  .
  Mer än varannan vuxen amerikan är redan drabbad. Det ger en uppfattning om hur stort problemet är (se skärmklipp nedan).
  .
 • Ungefär varannan tjänsteman och politiker i USA har knytningar till livsmedelsindustrin och ingen vill ta det första steget mot mer hälsosam mat, då det skulle innebära väsentligt lägre lönsamhet.
  .
 • Människorna i livsmedelsindustrin är trevliga människor som vill väl, men företag är inte människor, det är organisationer som fokuserar på vinst.
  .
 • SOCKER är den stora boven i dramat.

Se filmen och släng sedan ut elefanten ur köket och rösta bort elefanterna från politiken.

– – –

Några filmklipp:

klicka på bilderna för att förstora dem

Skärmklipp-A1.
.
Personligt ansvar är en ideologi:

 • Kräver kunskap. Man måste själv sätta sig in i problematiken, då man kan bli grovt vilseledd om man förlitar sig på ”auktoriteter”.
  .
 • Kräver tillgänglighet, att det helt enkelt är möjligt. Det är t.ex. svårt att tillämpa LCHF när skolan, vården och äldreomsorgen bara serverar den sjukdomsframkallande tallriksmodellen, en extrem högkolhydratkost som lägger grunden till sockersjuka och fetma.
  .
 • Kräver att man har råd. Dock visar det sig att både smör och grädde t.o.m. är billigare än potatis om man tittar på energiinnehållet. Även ägg är billig och bra mat, medan processad mat är både dyrt (energimässigt)  och näringsfattigt, speciellt nyckelhålsmärkta lättprodukter.
  .
 • Att man inte ska skada någon bör även gälla våra djur, som borde få slippa trängas i djurfabriker och slippa GMO och antibiotika som gör dem sjuka.
  .

Skärmklipp-A2.
.
124 miljoner av totalt 240 miljoner vuxna amerikaner lider av det metabola syndromet och man inte behöver vara överviktig för att drabbas (4 av 10 normalviktiga drabbas). Observera att mer än varannan vuxen amerikan redan har drabbats. Hur kommer det att påverka utvecklingen av det amerikanska samhället? Klicka på bilden!
.

Skärmklipp-A3.
.
Skräpmatsindustrin vill göra gällande att en kalori är en kalori – vilket inte är sant.
,

Skärmklipp-A4.
.
Vetenskapen är tydlig, att det är stor skillnad på olika kalorier. Men svenska ledande auktoriteter som t.ex. Stephan Rössner hävdar ändå att myten ”en kalori är en kalori” gäller. Varför lyssnar vi på dem som saknar kunskap?
.

Skärmklipp-A5.
.
Vi behöver mer Omega-3 och mer mikronutrienter då dagens processad mat är utarmad på näringsämnen. Men vi ska undvika industriella transfetter (ej att förväxla med naturliga transfetter) och vi bör minska på Omega-6 som vi får för mycket av., som bland annat finns i solrosolja, majsolja och i margariner i alla dess former. Men Livsmedelsverket vill inte begränsa industriella transfetter (som Danmark gjort) och de rekommenderar inflammationsdrivande och immunförsvarsdämpande växtoljor och margariner. Varför?

Observera att socker (kolhydrater = socker) är den stora boven.
.

Skärmklipp-A6.
.
Ett diagram som visar att socker i t.ex. läskedryck dramatiskt ökar risken för sockersjuka, och drygt en miljon svenskar är idag diabetiker och eller prediabetiker. Observera att diabetes = sockersjuka.
.

Skärmklipp-A7.
.
Sockersjuka breder ut sig epidemiskt på ett sätt som kommer att sänka vården och omsorgen. Trots att det är ”enkelt” att åtgärda sockersjuka så görs det inte, då det inte ligger i kost- och läkemedelsindustrins intresse (de som idag bestämmer).

 • Kostbehandling av sockersjuka … Snabbguide  (obs. att kolhydrater består av socker och blir socker så snart vi äter det).
  .

Skärmklipp-A8.
.
Socker i alla dess former. Lägg sedan till kolhydrater som består av socker och som blir blir socker när vi äter det.
.

Skärmklipp-A10.
.
Hur ska vi kunna ta ansvar när:

 • Korrekt informationen hemlighålls.
  .
 • Vi förvägras rätten att kunna välja. T.ex. serveras inom många kommuner endast lättmjölk och lättmargarin i skolor, baserat på en myt och okunskap. De har av okunnighet plockat bort smör, Bregott och standardmjölk.
  .

Skärmklipp-A11.
,
T.o.m. finansiella institutioner börjar nu inser att det håller på att gå åt skogen, men skattesatser är dock inte lösningen.
.

Skärmklipp-A12.
.
Vad vi kan påverka själva. T.ex. kan vi se till att vi inte lider brist på vitaminer, vi kan undvika gifter och undvika för mycket SOCKER.
.

Elefanten_kvar_i_rummet.
.
Avslutningsvis
måste vi se elefanten i köket och därefter slänga ut den från våra hem och våra liv. Vi måste också slänga ut de ”elefanter” inom myndigheter och inom politiken som försöker påtvinga oss en kost som gör oss sjuka och feta.

En bra börjar vore om Livsmedelsverket slutade upp med att ge ut nationella kostråd (som de bevisligen saknar kompetens för enligt SBU). De vill att vår kost energimässigt ska bestå av mest socker/kolhydrater (50 – 60 E% = 480 g socker per dag), vilket är vansinne.

Vi har inte råd med elefanter inom myndigheter och inte bland ledande politiker, så även här måste vi städa och rösta bort de som skadar oss, om inte vår vård och omsorg ska krascha (vilket Robert Lustig inleder sin föreläsning med).
.

ELEFANTER

.

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti
Sekreterare Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap ... http://kostkunskap.blogg.se

ζ

Mera …

Detta är viktigt.

Varför tar ingen politiker upp sockerfrågan?

Detsamma gäller Sverige, bara ett halvt decennium senare

Media_3_apor

Varför tar inte media upp den banbrytande artikeln om att patienter med sockersjuka ska äta en lågkolhydratkost? Samma kost som har millennie-anor.

26 ledande experter och auktoriteter har banat väg för ett paradigmskifte inom sockersjukevården som dramatiskt skulle förbättra sockersjukas livskvalitet och radikalt minsta belastningen på vården. Läs originalstudien:

 • Dietary Carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management. Critical review and evidence base … NUTRITION

En studie signerad av världens ledande oberoende expertis inom området:

Richard David Feinman, PhD
Wendy Knapp Pogozelski, PhD
Arne Astrup, MD
Richard K. Bernstein, MD
Eugene J. Fine, MD
Eric C. Westman, MD, MHS
Anthony Accurso, MD
Lynda Frasetto, MD
Samy McFarlane, MD
Jörgen Vesti Nielsen, MD
Thure Krarup, MD
Barbara A. Gower, PhD
Laura Saslow, PhD
Karl S. Roth, MD
Mary C. Vernon, MD
Jeff S. Volek, RD, PhD
Gilbert B. Wilshire, MD
Annika Dahlqvist, MD
Ralf Sundberg, MD,PhD
Ann Childers, MD
Katharine Morrison, MD
Anssi H. Manninen, MHS
Hussein Dashti, MD
Richard J. Wood, PhD
Jay Wortman, MD
Nicolai Worm, PhD

ζ

En svensk översättning av de de viktigaste punkterna i rapporten::

Kolhydratrestriktion som förstahandsbehandling av sockersjuka

26 läkare från ett flertal länder publicerade nyligen en artikel i tidningen Nutrition Journal som beskriver 12 väl underbyggda punkter för användandet av kolhydratrestriktion som förstahandsbehandling vid sockersjuka. Huvudförfattare är professor Richard D. Feinman, vid State University of New York och artikeln har tre svenska författare; Jörgen Vesti Nielsen, Annika Dahlqvist och Ralf Sundberg.

Nedan är de tolv punkter som presenteras i artikeln, där aktuell forskning beskrivs avseende respektive punkt:

 1. Högt blodsocker är den mest framträdande aspekten av sockersjuka. Kolhydratreduktion är det effektivaste sättet att normalisera blodsockret.
  .
 2. Under epidemier av fetma och sockersjuka typ 2 har det ökade kaloriintaget nästan uteslutande berott på ökat kolhydratintag.
  .
 3. Nyttorna av kolhydratreduktion förutsätter inte viktnedgång.
  .
 4. Även om viktnedgång inte är en förutsättning för nyttan, är kolhydratreduktion den bästa kostförändringen för viktminskning.
  .
 5. Kolhydratrestriktion hos patienter med sockersjuka typ 2 ger minst lika bra, och ofta betydligt bättre, resultat jämfört med andra koster i de studier som gjorts.

  .

 6. Att ersätta kolhydrater med protein är oftast fördelaktigt. [Min kommentar: Energi från kolhydrater bör ersättas av fett istället]
  .
 7. Att öka totalt intag av fett, eller så kallat [animaliskt] mättat fett, ökar inte risken för hjärtkärlsjukdomar. Blodets nivå av mättade fettsyror påverkas mer av kolhydrat- än fettintaget.
  .
 8. Den bästa sättet att förutse mikro-vaskulära och, i lägre grad, makro-vaskulära komplikationer vid sockersjuka är glykemisk kontroll via blodprovet HbA1c.
  .
 9. Minskat kolhydratintag är det effektivaste sättet (förutom svält) att sänka nivån av triglycerider och höja nivån av HDL-kolesterol.
  .
 10. Patienter med sockersjuka typ 2 kan minska och i många fall helt upphöra med sitt beroende av medicinering när de följer en lågkolhydratkost.
  .
 11. Personer med sockersjuka typ 1 får vanligtvis ett minskat insulinbehov.
  .
 12. Normalisering av blodglukos med hjälp av minskat kolhydratintag ger inte några biverkningar jämförbara med dem som normalisering av blodglukos med mediciner ger.

I artikeln anges att oförmågan hos de gällande kostrekommendationerna, i form av lågfett-koster, att kontrollera epidemin av sockersjuka i kombination med framgångarna genom lågkolhydrat-koster, visar på behovet nya och korrekta kostrekommendationer.

Men detta kan auktoriteter inom svenska sjukvård strunta i för att de är just auktoriteter, därför kan de strunta i grundlagen, patientsäkerhetslagen och de kan också strunta i vetenskap och beprövad erfarenhet (där de har tolkningsföreträde, utan att behöva motivera).elefant-kicka-2

Kort sagt kan de strunta i patienterna och i samhällskostnaderna i sin iver att vara läkemedelsbolagen till lags. Låt oss slänga ut dessa elefanter som sänker sjukvården för att det gagnar deras egen position.

Källa … Integrativ medicin

ζ

Två av våra viktigaste valfrågor

 1. Livsmedelsverket måste sluta ge ut kostråd (som gör oss sjuka och feta)

 2. Vården måste lära sig kostbehandling (och inte i första hand mediciner)

Detta är politisk frågor – valfrågor .- och inget som kan delegeras till ”auktoriteter” inom nutrition och vården.

Klicka på bilden nedan för en fördjupning (revolutionen startar 14 september 2014)

Revolutionen startar nu

Kommentera