EFSA rapport om akrylamid är fantastisk!

.

larm-från-efsa

Eller rättare sagt en avledande manöver
för att ta bort fokus från verkliga faror.

Varning för salt är också en avledande
manöver, en livsfarlig sådan (läs mer…)

ζ

EFSA-acrylamideklicka ovan för att läsa rapporten (303 sidor gallimatias)

ζ

EFSA rapport om akrylamid är fantastisk!

tumme-ner-approved2-pngFörkortningar:
ο Acrylamide = AA
ο Average medium bound =MB (genomsnittligt bunden AA till födan)
ο No-observed-adverse-effect level = NOAEL (inga skadliga effekter observerade)
ο Letal Dos för 50 % av försökspopulationen = LD50 (dödlig dos för 50 %)

Det räcker att läsa 7 rader i hela rapporten för att underkänna den rakt av.

Rad nr 46-49

AA was found at the highest levels in ”Coffee and coffee substitutes‟ (average medium bound (MB) levels of 578 μg/kg), followed by ”Potato crisps and snacks‟ (average MB level of 389 μg/kg) and „”Potato fried products‟ (average MB level of 308 μg/kg).

Fritt översatt: De högsta nivåerna av AA hittades i ”Kaffe och kaffeersättningar” (genomsnittligt bunden AA till kaffe (MB) nivåer av 578 mikrogram / ​​kg), följt av ”Potatischips och snacks” (genomsnittlig MB nivå på 389 mikrogram / ​​kg) och ” Potatis, friterade produkter ” (genomsnittlig MB nivå av 308 pg / kg).

Rad nr 133-135

Rodent studies have demonstrated adverse effects of AA on male reproductive parameters including reduced sperm counts and effects on sperm and testis morphology with a no-observed-adverse-effectlevel (NOAEL) of approximately 2 mg/kg b.w. per day.

Fritt översatt: Studier på gnagare har påvisat negativa effekter av AA på manliga reproduktionsparametrar inklusive minskat antal spermier och effekter på spermier och det konstaterades inga skadliga effekter (NOAEL) på cirka 2 milligram / kg kroppsvikt per dag.

ζ

räknesnurra-tidig-modell

Låt oss räkna

Kaffe = 578 µg/kg, bryggt kaffe innehåller max 10 g kaffe per mått och 6 mått kaffe (0,01*6*578), per liter blir 35 µg AA/L kaffe, alltså samma storleksordning (20 µg/L) som SLVs ”världsnyhet”  år 2002.

LD50 är minst 0,1 g/kg kroppsvikt eller 7 g/person om 70 kg.

Det innebär att jag måste dricka mer än 7.000.000/35 = 200.000 liter kaffe per dag för att överskrida LD50.  Man dör dock tidigare av vattenförgiftning, där LD50-dosen ligger runt 6 liter vatten.

ζ

4000L-bassang

Bassängen rymmer 4000 liter.
Du kan dricka 4000 liter kaffe per dag utan risk;
så larmet måste gälla de som dricker mer.
.

4000 liter kaffe per dag är säkert att dricka per dag

– enligt EFSA – med hänsyn till akrylamid

NOAEL (inga påvisbara skadliga verkningar) är minst 2 mg/kg kroppsvikt eller 2000 µg/kg kroppsvikt. Det innebär att jag måste dricka mer än 70*2000/35=4000 liter kaffe per dag för att överskrida NOAEL. NOAEL är lika med att man inte funnit några skadliga verkningar.

4 000 liter kaffe per dag är litet för mycket för min smak, det räcker med någon liter eller två.

papperskorgSlutsats: EFSAs rapport kan man lita på att den är okunnigt utförd från första början. Inte en siffra rätt!

Man kan alltså kasta den i papperskorgen utan att anstränga sig mer.

Men jag skickar min utredning ovan till EFSA som remissvar.

.
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti
Sekreterare Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap ... http://kostkunskap.blogg.se

ζ

PS. Det som bekymrar mig är att ett gäng forskare synes ha lagt ned ganska mycket tid och energi på att försöka visa att akrylamid är farligt.

Enligt rapporten är dessa forskare skyldiga till alstret:

Panel members: Diane Benford, Sandra Ceccatelli, Bruce Cottrill, Michael DiNovi, Eugenia Dogliotti, Lutz Edler, Peter Farmer, Peter Fürst, Laurentius (Ron) Hoogenboom, Helle Katrine Knutsen, Anne-Katrine Lundebye, Manfred Metzler, Carlo Stefano Nebbia, Michael O‟Keeffe, Ivonne Rietjens (until 2 May 2014), Dieter Schrenk, Vittorio Silano, Hendrik van Loveren, Christiane Vleminckx, and Pieter Wester.

Man kan bara undra varför dessa forskare lägger tid och energi på detta ovetenskapliga dravel.

Men deras jävsdeklarationer kanske kan ge svaret på undran.

Åtminstone fem av dessa ”forskare” har uppgett i sina jävsdeklarationer att de har band till ILSI, International Life Science Institute, en lobbyorganisation förklädd till ”forskningsinstitut”. Bland medlemmarna  i ILSI finns Monsanto, Kraft, Coca-Cola, Heinz, Proctor & Gamble, Nestlé och Arla, alla de stora livsmedelsbolagen. . . . .

Hela listan finns här ILSI medlemslista
62 bolag bara i Europa.

Det är bara att hålla med dr. David Suzuki citatet:

Forskare eller politiker som påstår att GMO är säkert är antingen vråldumma eller så ljuger de,

david suzuki -gmo-s

ζ

ALARM-symbol

APPENDIX

SVT 4 juli 2014 (klicka på larmrapporten – bilden nedan)

Borde inte SVT som folkets kanal granska innan de sänder ut falska alarm?

SVT bidrar till att ta fokus från riktiga alarm och riktiga problem!

.
.

Akrylamid-SVTζ

Livsmedelsverket

budcyckel-big-business

Springschasar åt skräpmats- och läkemedelsindustrin, som styr EFSA
.

Livsmedelsverket kan inte heller räkna (eller så bluffar de), och behåller så klart sin varning för akrylamid då deras uppgift är att bistå industrin med att vilseleda folket, vilket även ökar lönsamheten för läkemedelsindustrin

Livsmedelsverkets kostråd (tallriksmodellen), har trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år, vilket förser vården med fler patienter än de klarar av. Bra jobbat, som springschasar åt skräpmats- och läkemedelsindustrin.

Varför håller vi livsmedelsverket under armarna med skattemedel? Deras kostråd är ju direkt livsfarliga och egna kunskaper synes det vara skralt med.

(klicka på bilden nedan)

Akrylamid-slv-svt

ζ

Eskil Erlandsson (C)EskilErlandsson2

Ansvarig för denna statligt finansierade galenskap (som kan sänka hela landet) är landsbygdsminister Eskil Erlandsson (Centerpartiet), som Livsmedelsverket sorterar under. Han har nu under snart åtta års tid fått den ena larmrapporten efter den andra utan att reagera. Hur tänker vår minister?

Som t.ex. denna uppmaning redan 2009 från Sveriges ledande oberoende expertis.

  • Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten … Dagens Medicin

Och 2011:

  • Hörnstenarna försvann, kosthuset har rasat … klicka här

Och 2012:

Antingen är vår förtroendevalde minister inte läskunnig, han bryr sig inte, har får sin information från industrin, han är styrd av industrin eller hans ställningstagande gynnar honom själv? Hur som helst har vi inte råd med resultatet av detta vanstyre. Om Eskil Erlandsson istället satsat på riktig mat så hade det vårats för svenskt lantbruk.

Centerpartiet_logoÄr inte Centerpartiet intresserad av folkhälsa och svenskt lantbruk? Deras politik sänker ju båda!

En kovändning innan valet skulle kunna rädda både folkhälsan, vården, lantbruket, och partiet.
.

ko-vänding

 Kovändning

ζ

Kommentera