Den gamle grisbonden visste hur kosten påverkar kroppen

Fått in en insändare i Land Lantbruk nr 4 2012 s 41.

– Vi vet att antalet nya fall av prostatacancer är ökande, går att se på Socialstyrelsens hemsida.

– Vi vet att mängden mjölk som vi konsumerar är i sjunkande, se Svensk mjölks hemsida.

Hur kan det då komma sig att en minskande mjölkkonsumtion är orsak till högre antal prostatacancer?

Den logiska slutsatsen av dessa två kurvor är givetvis att vi ska ÖKA konsumtionen av mjölk för att MINSKA antalet fall av prostatacancer.

Den andra slutsatsen man skulle kunna dra är att mjölkkonsumtion och prostatacancer inte har något med varandra att göra.

Den tredje slutsatsen som kan dras av många studier är att prostataförstoring och prostatacancer är orsakad av Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkostråd som en del av det så kallade metabola syndromet med övervikt, hjärtsjuka, diabetes, (prostata)cancer och Alzheimer.

Vi vet att Nyckelhålsmärkningen kom 1990 och kurvan över prostatacancerincidenten ändrar lutning vid 1990 till en betydligt brantare ökning. Fortsätt läsa ”Den gamle grisbonden visste hur kosten påverkar kroppen”